De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Vak / thema Wetenschappen, wiskunde en economie, elektriciteit Leeftijdsgroep 3de graad SO Tijdsduur 3 x 2 uur [kan aangepast worden] Software.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Vak / thema Wetenschappen, wiskunde en economie, elektriciteit Leeftijdsgroep 3de graad SO Tijdsduur 3 x 2 uur [kan aangepast worden] Software."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding Vak / thema Wetenschappen, wiskunde en economie, elektriciteit Leeftijdsgroep 3de graad SO Tijdsduur 3 x 2 uur [kan aangepast worden] Software Internet, Browser, Tekstverwerker, Presentatieprogramma Omschrijving Jullie hebben ondertussen al heel wat theoretisch of technische kennis over wiskunde, fysica, elektriciteit of economie opgebouwd. Misschien ben je iets minder onderlegd in een bepaald gebied. Je nieuwsgierheid kan je hier helpen. Bovendien heb je in je groep verschillende leerlingen die elk ergens goed in zijn. In volgende opdracht krijg je een taak over zonne-energie. Je zal tijdens die opdracht iets bijleren over zonne-energie en de voor- en nadelen, over hoe zonnepanelen werken, over de kostprijs, over het maken van een presentatie, enz… Maar ook zal je ervaren wat het is om tegen tijdsdruk te werken en hoe je hier als team mee om kan gaan. Het verdelen van de taken, het steunen van elkaar in het goed volbrengen van de aparte taken, het aftoetsen van je eigen werk binnen het team zijn belangrijk. Ook het efficiënt verwerken van informatie uit overaanbod op het internet is een belangrijk aspect van de opdracht. Dit model is zo gemaakt dat u zelf kunt bepalen hoe uw eigen webqeust wordt getoond. Pas het aan zodat het kadert binnen uw eigen schoolomgeving (doelgroep, tijdsbesteding, …) Ga als volgt te werk: Gebruik het model om een presentatie van uw eigen Webquest te maken met behulp van de punten en onderwerpen die op de komende pagina's in deze PowerPoint-presentatie en in de bijhorende Word-documenten staan. Als u alle informatie hebt ingevuld, kunt u zaken wissen die niet relevant zijn voor uw webquest, zodat de presentatie een goede beschrijving vormt van opdrachten en taken. Opmerking. om de layout te veranderen gaat u naar Beeld, Model, Diamodel. Open het Bestand-menu, kies Opslaan als… en sla het document op als een PowerPoint-presentatie. Als de presentatie klaar is (vergeet niet de presentatie tussendoor af en toe op te slaan), kunt u uw eigen webquest verdelen. LET WEL: DE EERSTE 7 DIA’s OMVATTEN DE STRUCTUUR VAN DE WEBQUEST. Toegevoegde dia’s plaats je best daarna. Er is voor elk van de 7 hoofstukjes een titeldia voorzien. Je kan intern links bebruiken om tussen de dia’s te navigeren. Tip Doorloop eerst even de volledige webquest. Het centrale vertrekpunt zijn de eerste 7 dia’s. Ze zijn te bereiken via het menu aan de rechter kant. Navigeren kan ook door gebruik te maken van onderstaande knoppen.

2 Opdracht Jullie vormen een ingenieursbureau, gespecialiseerd in zonne-energie. Jullie team is multi-disciplinair, de teamleden hebben elk één of maximaal 2 specialiteiten. Jullie opdracht is de volgende: Een ingenieursbureau oprichten die onderstaande opdracht kan uitvoeren: “Overtuig de directie van uw school in een presentatie van minuten om: Een investering te doen in zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit in overeenkomst met het elektriciteitsverbruik van de school. Om dit project door uw ingenieursbureau te laten uitvoeren.” U kunt eventuele objecten onder aan de bladzijden openen door te dubbelklikken op de pictogrammen. U kunt ook uw eigen voorbeelden van lesprogramma's toevoegen. Ga als volgt te werk: Hieronder wordt beschreven hoe u kunt zien of het door u gewenste Objecttype dat u als pictogram wilt toevoegen, wordt ondersteund door het programma: Open het menu Invoegen en kies Object… Controleer of uw type bestand voorkomt in de lijst Objecttype: Klik op Bestand gebruiken en klik vervolgens op Bladeren… om het gewenste bestand te vinden. Klik tot slot op OK Kies Als pictogram weergeven en klik op Ander pictogram, vervolgens schrijft u een passende tekst in het tekstveld en klikt u nogmaals op OK . Plaats de pictogrammen onder aan het venster. U kunt het menu Beeld openen en op Hulplijnen… klikken,, waardoor er hulplijnen verschijnen die u kunt gebruiken om de pictogrammen op een rijtje te plaatsen. Documentatie praktijk Ga HIER naar de takenlijst … Documentatie hulpmiddelen

3 Verwerking In een eerste overlegvergadering van 20 minuten (dat is niet veel!) worden: De taken tussen de groepsleden verdeeld. Je mag elke taak maximaal met 2 personen uitvoeren. Ook kunnen bepaalde taken individueel uitgevoerd worden, maar dat wil niet zeggen dat je geen ondersteuning van andere team-leden mag vragen. 1 persoon kan ook aan 2 verschillende taken meewerken. Het aantal minuten bepaald dat elke spreker over zijn onderdeel mag spreken. Dit is een richtlijn bij het opstellen van de informatie voor de aparte deeltaken. Daarna begint iedereen individueel aan zijn/haar taak te werken. Als je eigen taak klaar is, help je teamleden die nog niet klaar zijn. Op het einde van de taak oefen je de presentatie samen in. Voorbeelden: Maak een presentatie over u en uw school. U kunt ook foto's van u en uw leerlingen tijdens de les gebruiken. Gebruik Word of PowerPoint. Beschouwingen van leraren: Opmerkingen en commentaar van deelnemende leraren en tips voor nieuwe gebruikers. Documentatie

4 Bronnen Hieronder vind je een aantal algemene bronnen. Beperk je echter niet tot de hierbij geleverde links. Ga ook zelf op zoek. Algemeen Definitie op WikiPedia (tekst) Alternatieve zonnetoren (video) Informatie over instraling zonne-energie (web) De premiezoeker (web) De presentatie Een powerpoint maken Je presentatie online zetten Alles over Powerpoint Een goede powerpoint maken 10 Tips en trucs voor powerpoint Live omgevingen docs.google.com; Zonne-energie specifiek Alle vragen en antwoorden over zonne-energie Zoninstraling en opbrengst Hoe werkt een zonnecel Ontwerpwedstrijd voor gadgets op zonne-energie Hier kunt u andere bronnen toevoegen die u wilt gebruiken tijdens de lessen. Vul in………… Documentatie Vergeet niet dat internet niet-alles-zaligmakend is en je dikwijls ook een antwoord op je vragen kan krijgen door andere bronnen te raadplegen (handboek, bibliotheek, …).

5 Beoordeling De evaluatie
Er wordt op twee niveaus geëvalueerd. De projectdeelnemers zullen mekaar binnen de groep evalueren. Daarnaast zal elk team als geheel ook de voorstellingen van de andere teams beoordelen. Zie ook: evaluatieformulieren (online). Organisatie en overleg Ook in verband met de aanpak van het probleem wordt er een score gegeven. Je kan je een algemeen beeld vormen van het werk of een gedetailleerd oordeel vormen. Hier zal ELK teamlid individueel elk ander teamlid evalueren. Er wordt daarvoor een standaard evaluatieblad ingevuld. De teamleider rapporteert zijn verslag aan de leraar en overhandigt ook alle ingevulde evaluaties. Deze evaluatie gebeurt OP NAAM. Ook de leraar kan een persoonlijk oordeel geven over de werking van een groep of een individu. De presentatie Elk team zal de presentatie van de andere teams bijwonen en evalueren. Het team oordeelt deze keer als geheel over de presentatie. Ook het publiek (leraar, directeur, …) kan hier aan mee werken. Er kan een algemeen oordeel gevormd worden over de presentatie evenals een gedetailleerde score over de vormgeving, wetenschappelijkheid en haalbaarheid van het verhaal.

6 Afsluiting Wat hebben we geleerd? Beste leerling
Je hebt tijdens deze vaardigheden heel wat zinvol werk verzet. Heb je de directeur kunnen overtuigen? Ben je eigenlijk met je resultaat tot bij hem geweest? Door de gegevens tot een presentatie te verwerken, hebben jullie ook nog eens de nodige ICT-vaardigheden (zoeken, presenteren, …) ingeoefend. Als afsluiter kan je even nadenken over de competenties (geheel van vaardigheden, kennis en attitudes) die je hebt ingezet tijdens deze webquest. Stel die tegenover deze die je nodig hebt als ingenieur of wetenschapper. Neem je besluit mee wanneer je straks een doordachte studiekeuze gaat maken. TAAK 1: Elke leerling somt voor elke deeltaak 3 competenties op die hij of zij belangrijk vindt met betrekking tot de ingenieur en/of de ondernemer. Deze worden nadien verzameld. De 10 ‘beste’ worden weerhouden en in Scrabble vorm in de klas uitgehangen. TAAK 2: ontwerp max. 1 blz. (bvb in Word op Publisher) Stel dat je binnenkort aan het hoofd komt van een ingenieursbureau gespecialiseerd in zonne-energie. Ontwerp tot slot een vacature waarin je omschrijft welke mensen je daarvoor nodig hebt. Gebruik hiervoor de ervaring die je tijdens deze webquest hebt opgedaan. Sla er ook even de kranten op na, en bekijk op welke manier (grote) bedrijven zo’n berichten opstellen. Open vragen

7 Leerkracht Tips Beste leerkracht
Deze webquest werd in powerpoint opgemaakt. Het staat je vrij de nodige wijzigingen aan te brengen zodat de inhoud beter aansluit bij de doelstellingen en de mogelijkheden van je leerlingen. Ook de aanpak van de beoordeling kan aangepast worden. Mocht je (ingrijpende) wijzigingen aan deze webquest hebben aangebracht en je bent van mening dat die ook zinvol kan ingezet worden in andere klassen en scholen, dan horen we het graag. We zetten onze webruimte open om jouw versie te publiceren. Foutjes, kleine bijsturingen en tips ontvangen we graag.

8 Hierna volgen detailpagina’s
Inleiding Opdracht Verwerking Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Bronnen Beoordeling Afsluiting Leerkracht

9 Hierna volgen detailpagina’s
Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Inleiding

10 Hierna volgen detailpagina’s
Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Opdracht

11 Opdracht Takenlijst Hierna volgen de concrete taken die moeten uitgevoerd worden. Onderstaande rolmodellen worden voorop gesteld Verantwoordelijke marketing Technisch expert R&D Research and development Engineering Investeringsspecialist Salesmanager Projectmanager Het is en blijft de bedoeling om op het eind van de voorbereiding een volledige presentatie klaar te hebben voor de ‘klant’.

12 Opdracht Verantwoordelijke marketing (geen presentatie tijd)
Zorg ervoor dat je ingenieursbedrijf goed voor de dag kan komen. (Maak bvb een logo, spreek consistent kleurengebruik, en lettertype af, …) Opstellen van de powerpoint presentatie Aandacht aan lay-out besteden Alle onderdelen evenwaardig aan bod laten komen In het notitievenster van elke slide een bronvermelding opnemen (bvb url van de geraadpleegde website) Stimuleren van anderen om input tijdig en op een efficiënte wijze aan jou door te geven. (bvb hoe moeten zij dit efficiënt aan u bezorgen, is dit reeds met een template, in een worddocument, per mail, in een leeg ppt-document , …) Misschien denk je aan het opzetten van een live werkomgeving? Dit maakt het samenwerken makkelijker. Naar de bronnen

13 Opdracht Technisch expert (x minuten presentatie tijd)
Licht de werking van zonnecellen toe. Wekt tijdens de presentatie het vertrouwen bij de klant dat er een specialist(en) in het team is die voor de technische uitwerking garant zal kunnen staan. Zijn er verschillende soorten zonnepanelen? Let op! Je krijgt de opdracht om zonnecellen te gebruiken voor ELEKTRICITEITSOPWEKKING, niet voor warmwaterproductie bvb. Naar de bronnen

14 Opdracht R&D Research and development (x minuten presentatie tijd)
Je bouwt zelf een zonnepaneel waarin volgende onderdelen aanwezig zijn: Omzetting van zonne-energie naar elektrische energie Een verbruiker: een elektrisch toestel dat gevoed wordt door uw zonnepaneel (bvb. een lampje) Tijdens de presentatie licht je het volgende toe: Hoe werkt jouw ontwerp? Wat is het geleverde vermogen? Wat zijn de grootste struikelblokken die je tijdens deze realisatie hebt moeten overwinnen? Naar de bronnen

15 Opdracht Engineering (x minuten presentatie tijd)
Beschrijf heel concreet hoe je dit specifiek project gaat aanpakken. Stel een lastenboek op dat je naar deze 3 bedrijven zal opsturen. Omschrijf steeds heel concreet de uit te voeren opdrachten. Bepaal 3 bedrijven waar je een offerte gaat aanvragen voor de aankoop van de zonnepanelen. Vermeldt hun website en geef indien mogelijk ook enkele referenties. Dit zijn voorbeeld projecten van deze firma’s waaruit je kan opmaken dat ze een goede reputatie hebben.

16 Opdracht Investeringsspecialist (x minuten presentatie tijd)
Wat is het verbruik van de school in Kwh? Wat is de jaarlijkse kostprijs van dit verbruik? Hoeveel zonnepanelen moet je installeren om met de gemiddelde zon in België dit verbruik te kunnen leveren. Denk eraan dat tijdens de zomervakantie wanneer de zon het meeste schijnt, maar er weinig verbruik is, dat je dan de elektriciteit kan verkopen. Bereken de terugverdientijd Onderzoek of de opdrachtgever subsidies van de overheid kan ontvangen.

17 Opdracht Salesmanager (x minuten presentatie tijd)
Opbouwen van een gefundeerde argumentatie voor het investeren in zonnepanelen Verzamelen van de voordelen van zonne-energie en deze in de presentatie opnemen Verzamelen van nadelen van de investering en hiervoor een gefundeerde contra-argumentatie voorbereiden. Je hoeft deze natuurlijk niet (allemaal) in de presentatie zelf op te nemen maar je moet wel voorbereid zijn om vragen over de nadelen te pareren.

18 Opdracht Projectmanager
Deze manager draagt de eindverantwoordelijkheid. Hij/zij bewaakt de voorbereiding en rapporteert aan de leraar. Hij/zij doet aan tijdsbewaking tijdens de voorbereiding en uitvoering van de opdrachten. Hij/zij houdt het algemene overzicht. Alleen hij/zij kan bijstand van de leraar bekomen. Hij/zij draagt tijdens de presentatie de volgende verantwoordelijkheden Enkel inleiding, binding tussen de andere sprekers en slotconclusie) Tijdens de eindpresentatie is er één verantwoordelijke die de presentatie inleidt en de verschillende sprekers voorstelt en de timing bewaakt. De afgesproken spreektijd mag door geen enkele spreker en ook niet door de totale groep overschreden worden. 

19 Hierna volgen detailpagina’s
Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Verwerking

20 Hierna volgen detailpagina’s
Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Bronnen

21 Hierna volgen detailpagina’s
Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Beoordeling

22 Hierna volgen detailpagina’s
Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Afsluiting

23 Hierna volgen detailpagina’s
Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Leerkracht

24 Bouw je eigen zonnepaneel.

25 Inleiding Willen jullie je eigen zonnepaneel bouwen? Ken je een leerkracht of ouder die voldoende “bouw”-vaardigheden heeft om jullie hierbij te helpen. Dan kan je in deze presentatie de nodige info terugvinden om dit project tot een goed einde te brengen. Zie ook: Let op: Zorg ervoor dat je met alle veiligheidsvoorschriften rekening houdt, zowel bij de bouw, als bij de plaatsing. Raadpleeg ook de gemeente, voor het invullen van de nodige formulieren.

26 Opdracht Bekijk het theoretisch kader voor het maken van een zonnepaneel. Een kleine zoektocht op het internet levert al snel veel informatie op. Hou er echter rekening mee dat zonne-energie op verschillende manieren gebruikt kan worden. Op volgende site kan je hierover extra info vinden: Zelfs bij het bouwen van een zonnepaneel, zijn er verschillende (al dan niet efficiënte) mogelijkheden. Neem deze informatie zeker mee wanneer je een keuze voor een bepaald project wil maken. In de volgende pagina’s hebben we verschillendebouwplannen van een bepaald type zonnepanelen toegevoegd. (met dank aan de Uhasselt). Neem alle info op voorhand door !

27 Verwerking In een eerste overlegvergadering van 20 minuten:
De websites en het opzoeken van informatie tussen de groepsleden verdelen. De website grondig samenvatten. Doe dit door volgende stappen uit te voeren: Download eventuele bouwplannen. Bespreek het te gebruiken materiaal. Zoek eventueel al op waar je dit kan vinden, en hoeveel de aankoop ervan zal kosten. Bekijk zeker de mogelijkheid om met recuperatiemateriaal te werken. Doe een schatting van de benodigde bouwtijd. Wat is de verwachte energie-opbrengst? Welke moeilijkheden kan je verwachten? Breng alle info samen, en bekijk (in groep) welke type de meest haalbare kaart blijkt te zijn. We raden aan om eerst een zonnepaneel op schaal te maken, vooraleer over te gaan op een groter model.

28 Bronnen Hieronder vind je een aantal specifieke bronnen. Vele sites zijn echter engelstalig. We geven per site steeds de meest interessante items aan. De rest van de site kan echter zeker zinvolle informatie bevatten. Bekijk zeker ook de algemene bronnen bij de aanvang van deze webquest. Algemeen (engelstalig) Schitterende site rond “educating SolarEnergy (met veel proefjes)”. (engelstalig) schitterende site rond “SolarEnergy”. (engelstalig) Amerikaanse site met oa “Solar Power for kids”. (engelstalig) (engelstalig) “How it works”. Wikipedia: hoe werken zonnepanelen.

29 Maak je bouwresultaten zeker bekend !
Veel succes ! Maak je bouwresultaten zeker bekend !


Download ppt "Inleiding Vak / thema Wetenschappen, wiskunde en economie, elektriciteit Leeftijdsgroep 3de graad SO Tijdsduur 3 x 2 uur [kan aangepast worden] Software."

Verwante presentaties


Ads door Google