De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infoshop in het kader van het congres “Bewegen als levenslange uitdaging” Lokale Task Forces 50+: Op weg naar een aanpak om 50+ers aan te zetten tot meer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infoshop in het kader van het congres “Bewegen als levenslange uitdaging” Lokale Task Forces 50+: Op weg naar een aanpak om 50+ers aan te zetten tot meer."— Transcript van de presentatie:

1

2 Infoshop in het kader van het congres “Bewegen als levenslange uitdaging” Lokale Task Forces 50+: Op weg naar een aanpak om 50+ers aan te zetten tot meer sporten en bewegen

3 1. Kort iets over de (Lokale) Task Force 50+ 2. Enkele ervaringen uit Den Haag en Tilburg 3. Discussie en uitwisseling van ideeën Wat gaan we doen in deze infoshop?

4 1. Kort iets over de Lokale Task Force 50+ 2005: gemeenten Den Haag, Heerenveen, Tilburg en Zwolle gestart met pilots ‘Lokale Task Force 50+’ Pilots vormen soort ‘proeftuinen’ om te komen tot een aanpak (voor lokaal (sport)beleid) om senioren te stimuleren meer te gaan sporten en bewegen

5 Doelen Lokale Task Force 50+ Doel in de pilots: Op lokaal niveau meer senioren stimuleren deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten Doel van de pilots: Ontwikkelen van een aanpak voor de lokale overheid om senioren te stimuleren tot meer bewegen en sporten

6 Twee samenhangende fases: 1. Initiërende en inventariserende fase 2.Beleidsmatige en uitvoerende fase Werkwijze in de pilots

7 Initiërende en inventariserende fase Instellen lokale stuurgroep “Task Force lokaal” Inventariserend onderzoek naar sport- en beweeggedrag onder 50+ers Onderzoek naar (1) aard en omvang sport- en beweegaanbod 50+ en (2) wijze van informeren aan deze groep

8 Beleidsmatige en uitvoerende fase Onderzoek biedt de bouwstenen voor een beleidsplan/programmaplan/actieplan Uitvoering gestalte geven met verschillende organisaties binnen de gemeente (werkgroepen formeren) Toewerken naar continuering van het beleid (inbedding in sportnota, ouderenbeleid …)

9 Tot slot: pilots ‘tegen het licht’ Uitdrukkelijk gaat het om pilotprojecten Evaluatie van de pilots (succesfactoren, goede voorbeelden, knelpunten, tips, resultaten) Ontwikkelen van ‘aanpak lokaal seniorenbeleid’ Implementatie van aanpak naar andere gemeenten (eerste ‘aanhakers’ zijn al aan de slag)

10 Dank voor de aandacht!!


Download ppt "Infoshop in het kader van het congres “Bewegen als levenslange uitdaging” Lokale Task Forces 50+: Op weg naar een aanpak om 50+ers aan te zetten tot meer."

Verwante presentaties


Ads door Google