De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een nieuw Instituut Jules Bordet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een nieuw Instituut Jules Bordet"— Transcript van de presentatie:

1 Naar een nieuw Instituut Jules Bordet
Gisteren Vandaag Morgen Naar een nieuw Instituut Jules Bordet Brussels Parlement 2 februari 2012

2 Enkele belangrijke data in het 72-jarig bestaan van het Instituut
Oprichting van het Tumorencentrum van de ULB gesitueerd in het Brugmannziekenhuis en medebeheerd door de COO Bouw van het Instituut Jules Bordet, mede- beheerd door de ULB en het OCMW Brussel Henri Tagnon richt de EORTC op, gelokaliseerd in het Instituut Jules Bordet Opening van een verbindingskantoor NCI (USA) Opening van het ziekenhuis Erasmus en progressief vertrek van de onderzoekslabo's van de faculteit van de Hallepoort naar Anderlecht 1925 1939 1964 1972 1977 2

3 Enkele belangrijke data in het 72-jarig bestaan van het Instituut…
Deelname aan het IRIS netwerk 1996 Coördinatie van het Oncologisch Zorgprogramma Bordet-IRIS-ULB Ziekenhuizen 2003 Raamakkoord ULB-IRIS-OCMW-Stad Brussel aangaande de heropbouw van een centrum ter bestrijding van kanker op de Universitaire Campus van Anderlecht 2005 Bouwkalender van de Regio voor een nieuwbouw en start van een wedstrijd architectuur 2007-8 3

4 Netwerken om samen te werken met het Instituut in de Brusselse Regio
Erasmus IRIS

5 Filosofie van het IJB In navolging van de standaarden van elk geïntegreerd antikankercentrum op internationaal niveau: Topzorg gericht op de patient Multidisciplinaire aanpak sinds de jaren 50 Integratie van het onderzoek/ innovatie in de zorg Vorming Steun aan de patiënten en hun verwanten Menslievendheid (onthaal) Kwaliteitsprocessen (OECI, BELAC, JACIE,…) Samenwerkingsverbanden Soutien aux patients et aux proches : longue tradition reconnue internationalement pour la psycho-oncologie, les soins supportifs et palliatifs 5

6 Tewerkstelling vandaag in het IJB
FTE Huidige Klinische Staff 720 waarvan: - Artsen 136 - Verpleegkundigen 260 Staff research > 150 Aussi des étudiants en formation en psychologie et dans le paramédicaux 6

7 De activiteiten van het Instituut Jules Bordet vandaag
Klinische activiteiten 2011 Verschil 2011/2009 Opnames (154 bedden) 6.031 + 5 % Gemiddelde ligduur 7,2 dagen 3 % Daghospitalisaties Chemotherapie (13 bedden) 12.000 + 30 % Consultaties 77.613 + 10 % Heelkundige Ingrepen 4.715 + 12 % Radiotherapie 1.761 + 7 % Stamceltransplanties Hospitalisation de jour essentiellement médicale (800 actes chirurgicaux) 4.000 Greffons cellules souches en banque et 1700 sangs de cordons Accréditation de nombreux de nos laboratoires 7

8 De activiteiten van het Instituut Jules Bordet vandaag
Onderwijsactiviteiten 2010 Geneesheren met erkenning voor onderwijsopdrachten 22 Studenten Geneeskunde 200 Studenten verpleegkunde 250 Medische specialisten in opleiding 40 Buitenlandse Fellows 10 Doctorandi in de wetenschappen 9 Aussi des étudiants en formation en psychologie et dans le paramédicaux 8

9 De activiteiten van het Instituut Jules Bordet vandaag
Onderzoeksactiviteiten Studies in uitvoering 90-120 Nieuwe gestarte studies gedurende het jaar 50-60 Nieuwe patiënten / jaar Patiënten in behandeling Kankerregister IJB 30.000 Stalen Tumorotheek 6.000 Brevetten gedurende de 5 laatste jaren 9 Jaarlijks budget (2010) Registre du cancer contient cas et en lien avec le registre national cancer Budget annuel dont 60 % de l’industrie, 30 % des pouvoirs publics (FNRS…) et 10 % de mécénat (chiffres anciens toutefois et ? Ce qui vient de l’Europe 9

10 Wetenschappelijke productie IJB
Une production scientifique en augmentation en terme de nombre de publications depuis 2002 et en termes de qualité avec un impact factor moyen par publication qui augmente. En 2010: 121 papiers avec un IF de l’ordre de 750 (6,2) 10

11 Huidige sterkten van het IJB
Kankercentrum met nationale en internationale uitstraling (zorg, onderzoek en onderwijs) Belangrijke samenwerking op nationaal (PNC) en internationaal niveau (EORTC, BIG, ELCWP…) Hooggekwalificeerd en sterk gemotiveerd personeel Persoonlijk en tweetalig onthaal voor iedereen Bedrijfscultuur gericht op de patiënt en multi- disciplinaire aanpak

12 Remmen op de huidige ontwikkelingen van het IJB
Veroudering van de lokalen (VPE > 70 jaar) Onvoldoende oppervlaktes Gebrekkige veiligheid en ergonomie Onaangepaste lokalen voor nieuwe technologiën Verwijdering van de onderzoeks- laboratoria van de Faculteit

13 MOTIVERING VAN DE WEDEROPBOUW VAN HET IJB
Behouden en ontwikkelen van wat de sterkte uitmaakt van het IJB Antwoorden voor de gestelde problemen Samenwerkingen bevorderen en delen van de technologische platforms op vlak wetenschappelijk onderzoek Vermijden om wetenschappelijk onderzoek in stukken te delen of dubbelwerk te verrichten Bekommernis voor de Volksgezondheid

14 Kankerincidentie in België (2008)

15 Kanker: een uitdaging voor de Volksgezondheid
Levensverwachting 2011 2050 67 jaar 75 jaar Veroudering van de wereldbevolking 2005 2011 6.454 M 7.000 M 2030 2050 8.130 M 9.000 M Incidence en fonction de l’age en Belgique en 2008 Presque nouveaux cas en Belgique chaque année Een ziekte gelinkt aan de leeftijd Stijging van de incidentie Verhoging van de overleving Een stijgende wereldbevolking 15

16 Incidentie van kanker in Europa

17 Wederopbouw Instituut Jules Bordet Beginselen van het raamakkoord
Optimale afmetingen met overgang van 154 bedden naar 250 bedden 13 naar 40 plaatsen dagh. Concentratie van oncologische activiteit in nieuw IJB en de niet-oncologische in Erasmus ziekenhuis Ziekenhuis aangepast aan de nieuwe uitdagingen in de oncologie ( zorgtrajecten, onderzoek) Voldoen aan de huidige standaarden van een CCC Streven naar financieel evenwicht Oprichting van een « oncologisch samenwerkingsverband »

18 Een nieuw Instituut Jules Bordet
Eenheid van plaats om drievoudige missie te vervullen Een geïntegreerd antikankercentrum gericht op de patient Klinische paden en multidisciplinariteit Structuren voor onthaal en informatie Verkorten van de afgelegde afstanden Veiligheid en ergonomie Aandacht voor respect van het leefmilieu

19 Een troef voor de Regio Brussel
Wederopbouw IJB: Een troef voor de Regio Brussel Nieuw IJB = Visitekaart Competitief kankercentrum in verhouding tot de andere grote Europese centra Kwaliteit van de zorg voor de bevolking Nieuwe arbeidsplaatsen Kankerpool met aantrekkingskracht voor de spin-offs, farmaceutische en nieuwe technologieën industrie

20

21

22 Het nieuwe Instituut Jules Bordet Le Nouvel Institut Jules Bordet
Een gebouw met een directe verbinding met het Erasmusziekenhuis PLAN D’ENSEMBLE NIVEAU 00

23 Het nieuwe Instituut Jules Bordet: nagestreefde beginselen
Een gastvrij ziekenhuis gericht op de patiënt en zijn zorgtraject Onderscheid tussen de trajecten voor de ambulante en gehospitaliseerde patiënten Multidisciplinariteit en interdisciplinariteit Integratie van het onderzoek Gemak voor de professionals Onthaal voor de families Ergonomie en veiligheid Respect voor het leefmilieu

24 Het nieuwe Instituut Jules Bordet
Een bouw in kubusvorm, met van binnen 6 lichtinvallen Gastvrij en lichtgevend Compact om onnodige stappen voor de patiënten en het personeel te voorkomen Compact om multidisciplinariteit en integratie van het onderzoek te bevorderen Met één centrale binnenstraat Choix de la transparence des matériaux et de puits de lumière pour faciliter l’entrée des patients souvent anxieux dans l’hôpital Rue intérieure centrale pour faciliter l’orientation du patient et des visiteurs 24

25

26 Zicht van de Centrale Binnenstraat
Circulation principale via une vaste rue intérieure centrale, épine dorsale de tout le bâtiment et qui se retrouve à tous les étages du bâtiment où on retrouve les ascenseurs et escaliers, l’accueil, le service social, la médiation interculturelle, un espace enfants, une salle d’attente/bibliothèque, les consultations et le prélèvement, l’hôpital de jour. 26

27 6 5 4 3 2 1 -1 -2 Reserveoppervlakte Onderzoekslaboratoria
Technische verdieping 3 VPE Heelkunde en OK 2 VPE Geneeskunde, Intensieve en Urgentie 8 étages consistant en Une étage de parking au second sous-sol Un étage intégrant tout le médico-technique et la radiothérapie au -1 Le rez de chaussée auquel on accède depuis le parvis qui est réservé à l’activité ambulatoire (autre que imagerie et radiothérapie) Un étage tertiaire constitué des zones de bureaux et de recherche clinique entre l’étage de consultation et les étages d’hospitalisation afin que les professionnels s’y rencontrent aisément et régulièrement pour se concerter et augmenter la multidisciplinarité Deux étages d’hospitalisation avec hospitalisation de médecine et USI ainsi que le service d’urgence réservé aux patients IJB (pas d’urgence de porte tout-venant) et un autre étage avec hospitalisation de chirurgie et quartier opératoire dans le prolongement direct de celui d’Erasme Administratie en trans-lationeel onderzoek 1 Consultaties-DZ -1 Med-tech. Diensten & Radiotherapie. -2 Parking 27

28 6 Reserveoppervlakte 5 Onderzoekslaboratoria 4 Technische verdieping VPE Heelkunde en OK H 3 VPE Geneeskunde, Intensieve en Urgentie 2 Scheiding van de trajecten voor ambulante en gehospitaliseerde patiënten Un étage tertiaire constitué des zones de bureaux et de recherche clinique entre l’étage de consultation et les étages d’hospitalisation afin que les professionnels s’y rencontrent aisément et régulièrement pour se concerter et augmenter la multidisciplinarité Administratie en trans-lationeel onderzoek 1 Consultaties DGZ A -1 Med-tech. & Radiother. -2 Parking 28

29 Onderzoekslaboratoria
6 Reserveoppervlakte 5 Onderzoekslaboratoria 4 Technische verdieping 3 VPE Heelkunde en O.K. VPE Geneeskunde, Intensieve en Urgentie 2 Bevorderen van de multidisciplinariteit en nabijheid van de professionals Un étage tertiaire constitué des zones de bureaux et de recherche clinique entre l’étage de consultation et les étages d’hospitalisation afin que les professionnels s’y rencontrent aisément et régulièrement pour se concerter et augmenter la multidisciplinarité Administratie en klinisch onderzoek 1 Consultaties- DZ -1 Med-tech & Radiotherapie -2 Parking 29

30 Private partners aantrekken
6 Reserveoppervlakte 5 Onderzoekslaboratoria 4 Technische verdieping VPE Heelkunde en O.K. 3 VPE Geneeskunde, Intensieve en Urgentie 2 Le dernier étage qui ne sera construit que si on trouve les fonds nécessaires, constitue une réserve foncière pour accueillir d’éventuels nouveaux laboratoires de recherche ou d’éventuels partenaires privés (industrie pharmaceutique, en nouvelles technologies…) que le cancéropôle devrait attirer Administratie en translationeel onderzoek 1 Consultaties-DZ -1 Med-tech. & Radiother. -2 Parking 30

31 Wetenschap. Onderzoek en integratie ervan in de zorg
6 Reserveoppervlakte 5 Onderzoekslaboratoria 4 Technische verdieping Wetenschap. Onderzoek en integratie ervan in de zorg 3 VPE Heelkunde en O.K VPE Geneeskunde, Intensieve en Urgentie 2 Un nouvel Institut Bordet situé sur le campus universitaire de l’Université Libre de Bruxelles en relation directe avec les activités de recherche clinique de l’hôpital Erasme et les laboratoires de recherche de la faculté de Médecine Un étage réservé dans l’Institut à la recherche translationnelle càd avec application potentielle directe pour les patients en connexion directe avec les médecins cliniciens et les patients afin de favoriser les échanges et l’application rapide des dernières découvertes aux soins aux patients mais aussi que les chercheurs orientent leur recherche sur les grandes questions que se posent les cliniciens 1 Administratie en translationeel onderzoek Consultaties DZH -1 Med tech & Radiother. -2 Parking 31

32 Vermijden van splitsingen en dubbelwerk op het vlak van wetenschappelijk onderzoek
Erasmus Faculteit

33 Ergonomische verpleegeenheden
Centrale ligging van de zorg-posten : maximumafstand van 16 meters van de kamers Vaste salon pour les patients et leurs proches Optimalisatie van de werk-omgeving voor de zorgverstrekkers en van de veiligheid voor de patiënten 33

34

35 Aangename zithoeken voor de patiënten en hun bezoekers
Een ruimte voor de opvang van kinderen van de patiënten Een ruimte voor gezondheids- opvoeding Een ruimte voor ergotherapie Een aangename bibliotheek en rustkamer

36 Een ziekenhuis bekommerd om het leefmilieu
Een rationeel energieverbruik in een perspectief van duurzame ontwikkeling Opvang van grondwater Verstandig beheer van de verlichting Recuperatie van de verwarming van de uitgestoten lucht en van de chillers Groen dak Recuperatie van regenwater Reductie van 2/3 van het verbruik van gas en elektriciteit energie/m²

37 Planning Raamakkoord oktober 2005 Bouwkalender juni 2008
Keuze architecten oktober 2008 Overhandigen v. voorontwerp november 2009 Neerleggen PU/PE april 2011 Vergunningaanvraag juli 2011 Eerste bouwsteen begin 2013 Exploitatie eind 2016

38

39 Les façades Sud et Ouest,
39

40


Download ppt "Naar een nieuw Instituut Jules Bordet"

Verwante presentaties


Ads door Google