De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatiecel Vlaams e-government 16/09/2014 Studie Interbestuurlijk e-government... één jaar later Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Web:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatiecel Vlaams e-government 16/09/2014 Studie Interbestuurlijk e-government... één jaar later Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Web:"— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatiecel Vlaams e-government 16/09/2014 Studie Interbestuurlijk e-government... één jaar later Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Web: http://www.corve.behttp://www.corve.be ManTeam Stad Antwerpen 28/10/2009 1 van 20

2 Coördinatiecel Vlaams e-government Studie interbestuurlijk e-government 16/09/2014  samenwerkingsakkoord  samenwerkingsakkoord Antwerpen, VVSG, CORVE Procesmodellen  interbestuurlijk egov  concrete projecten Procesmodellen  ronde van Antwerpen, 60-tal gesprekken tiental concrete projecten 2 van 20

3 Coördinatiecel Vlaams e-government Sindsdien … 16/09/2014 3 van 20  egov-decreet Eenmalige gegevensopvraging Authentieke gegevensbronnen Organisatorische ondersteuning via MAGDA-samenwerkingsverband Vlaamse toezichtcommissie  regeerakkoord  regeerakkoord “Voor een vernieuwende, duurzame, en warme samenleving” Partnerschap met sterke lokale besturen Administratieve vereenvoudiging Kruispuntbanken Geïntegreerd intra- en interbestuurlijk gegevensverkeer

4 Coördinatiecel Vlaams e-government FI7 Beheer Stamgegevens - Patrimoniumgegevens 16/09/2014 Machtiging  lobbying nodig ?? Status aanvraag 4 van 20

5 Coördinatiecel Vlaams e-government SW1 Vergunningen – Patrimoniumgegevens 16/09/2014 5 van 20

6 Coördinatiecel Vlaams e-government 6 van 20 Digitale Bouwaanvraag / Bouwvergunning : Proces 16/09/2014

7 Coördinatiecel Vlaams e-government SW5 Ruimtelijke Ordening – Uitwisseling RUP’s 16/09/2014 7 van 20

8 Coördinatiecel Vlaams e-government PM7 Personeelsadministratie – Persoonsgegevens DL5 District en Loket – Bevolking - Persoonsgegevens   Consultatie RijksRegister voor niet-inwoners   Aanbeveling CBPL maart 2008 op basis KB 3 april 1984 :   Inwoners   Ex-inwoners met lopend dossier   Probleem stelt zich bij alle gebruikers van persoonsgegevens :   FI4 Beheer Stamgegevens   DL5 District en Loket : bevolking   DL5 District en Loket : sociale zaken   SB7 Beheer Begraafplaatsen 16/09/2014   PM7 Personeelsadministratie   IV Integrale Veiligheid   LS11 Kinderopvang  ... 8 van 20

9 Coördinatiecel Vlaams e-government DL5 District en Loket – Sociale Zaken 16/09/2014   Gebruik Vaccinnet als authentieke bron vaccinatie-gegevens 9 van 20

10 Coördinatiecel Vlaams e-government LS11 Kinderopvang - Vaccinatie   Gebruik Vaccinnet als authentieke bron vaccinatie-gegevens 16/09/2014 10 van 20

11 Coördinatiecel Vlaams e-government LS11 Kinderopvang - Ouderbijdrage   BeTax / Taxi ; ontsluiting belastingsaanslag   Rol Kind&Gezin 16/09/2014 11 van 20

12 Coördinatiecel Vlaams e-government DL5 District en Loket – Burgerlijke Stand 16/09/2014 12 van 20

13 Coördinatiecel Vlaams e-government DL5 District en Loket – Burgerlijke Stand 16/09/2014 13 van 20

14 Coördinatiecel Vlaams e-government SB5 Beheer Groen – Kapvergunningen   Communicatie met RWO Ruimtelijke Ordening   Bundels papier 3 cm, 4-voud, incl (digitale) foto’s   Tot 1 jaar doorlooptijd, geen opvolging 14 16/09/2014

15 Coördinatiecel Vlaams e-government FI7 Beheer Stamgegevens – Ondernemingsgegevens 16/09/2014 15 van 20

16 Coördinatiecel Vlaams e-government SZ8 Trajectbegeleiding - Inburgering   Bepaling doelgroep trajectbegeleiding   Integratie met – –Huizen van het Nederlands – –VDAB – –Sociale Huisvestingsmaatschappij Gewestelijke materie. Rol meeste gemeenten eerder beperkt. 16 van 20 16/09/2014

17 Coördinatiecel Vlaams e-government Interbestuurlijke Producten- en Diensten Catalogus 17 van 20 16/09/2014

18 Coördinatiecel Vlaams e-government Gebruikersbeheer Lokale Besturen  Beheer toegang tot gegevens door lokale besturen  Piloot VKBO 18 van 20 16/09/2014

19 Coördinatiecel Vlaams e-government 16/09/2014 ManTeam Stad Antwerpen 28/10/2009 Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Tel: 02 553 52 95 – Fax: 02 553 55 42 – E-mail: geert.mareels@bz.vlaanderen.begeert.mareels@bz.vlaanderen.be Tel: 02 553 53 12– GSM: 0499 59 36 02 – E-mail: lieven.raes@bz.vlaanderen.believen.raes@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw 4B, Boudewijnlaan 30 bus 46, B-1000 Brussel, België Web: http://www.corve.behttp://www.corve.be 19 van 20


Download ppt "Coördinatiecel Vlaams e-government 16/09/2014 Studie Interbestuurlijk e-government... één jaar later Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Web:"

Verwante presentaties


Ads door Google