De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 28 april 2006 CORVE – e-ideeproject 2: VKBO-bevraging Van gemeentebestanden naar naargemeenterapporten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 28 april 2006 CORVE – e-ideeproject 2: VKBO-bevraging Van gemeentebestanden naar naargemeenterapporten."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 28 april 2006 CORVE – e-ideeproject 2: VKBO-bevraging Van gemeentebestanden naar naargemeenterapporten

2 Coördinatiecel Vlaams e-government 2 van 28 april 2006 VKBO-gemeentebestanden  VKBO bezorgt lokale besturen sinds enkele jaren gratis VKBO-gemeentebestanden.  Deze gemeenterapporten bevatten de basisgegevens van de ondernemingen en hun vestigingen die in uw gemeente liggen.  Het aantal geïnteresseerde gemeenten blijft stijgen. Er bestaat grote nood aan ondernemingsgegevens bij de Vlaamse gemeenten. VKBO-gemeentebestanden bevatten een schat aan informatie voor beleid en administratie van uw gemeente: -Beeld van uw lokale economie -Gegevens voor de ontvangerij -Instrument voor communicatie en public relations.

3 Coördinatiecel Vlaams e-government 3 van 28 april 2006 VKBO-gemeentebestanden Maar: VKBO-gemeentebestanden stellen een aantal uitdagingen!  Leesbaarheid bestanden: –Véél informatie –Scheiding onderneming – vestiging ==> minimaal 2 records per onderneming –Veel dubbele info: code + vertaling code.

4 Coördinatiecel Vlaams e-government 4 van 28 april 2006 VKBO-gemeentebestanden  VKBO-gemeentebestanden waren eenmalig: –Voor volgend bestand nieuwe aanvraag nodig –Geen updates: wat is de evolutie t.o.v. het vorige bestand.  Beperkte verrijkingen: –Enkel basisgegevens van de ondernemingen en hun vestigingen –De officieel geregistreerde activiteiten (Nacebel).

5 Coördinatiecel Vlaams e-government 5 van 28 april 2006 E-idee  E-ideeprogramma: –VKBO visualiseren: geo! –VKBO bevragen: nieuwe generatie gemeentebestanden! –VKBO Lokale verrijkingen en verbeteringen: kwaliteit en volledigheid!  Nieuwe generatie gemeentebestanden als belangrijk spoor! (E-ideeproject 2: VKBO-bevraging)

6 Coördinatiecel Vlaams e-government 6 van 28 april 2006 Van bestanden naar rapporten 2 fasen!  voorjaar 2009: Vernieuwde en vereenvoudigde gegevensset Abonnementsstructuur: krijg maandelijks een nieuwe gegevensset Updatelijsten met: 1.Startende en stoppende ondernemingen 2.Verhuisbewegingen naar, uit en binnen uw gemeente Eerste verrijking: hoedanigheden

7 Coördinatiecel Vlaams e-government 7 van 28 april 2006 Van bestanden naar rapporten 2 fasen!  Wellicht 2-de helft 2009: méér verrijkingen: Jaarrekeningsgegevens Tewerkstellingsklasse Geografische coördinaten ==> Meer dan ooit een schat aan informatie voor administratie en beleid, in een leesbare variant

8 Coördinatiecel Vlaams e-government 8 van 28 april 2006 Van bestanden naar rapporten Beide varianten blijven bestaan:  VKBO-gemeentebestanden: –Voor integratie in databanken, of om er zelf verder mee aan de slag te gaan (van MS Access, over Open Office Base, tot professionele databanken) –Voor specifieke rapporten op maat (vb. toestand op 1 januari)  VKBO-gemeenterapporten: –Leesbare variant voor ‘menselijke’ consultatie

9 Coördinatiecel Vlaams e-government 9 van 28 april 2006 Voordelen bij gemeente rapporten  Abonnementsstructuur –U ontvangt automatisch maandelijks een nieuw rapport  Eenvoudiger weergave –Ondernemingen en vestigingen gekoppeld Groen= onderneming (maatschappelijke zetel) Wit = vestiging Vestigingen zijn wegklikbaar –Ondernemingen met afwijkende status aangeduid –Codekolommen wegklikbaar

10 Coördinatiecel Vlaams e-government 10 van 28 april 2006 Voordelen bij gemeente rapporten  Eerste verrijkingen: –Activiteiten (zoals bij de huidige gemeentebestanden) –Hoedanigheden (BTW-plicht, RSZ-plicht, ambachtsman, geregistreerd aannemer) –Meer verrijkingen volgen tijdens wellicht de tweede helft 2009.  Updatelijsten: –Lijst met opgestarte en gestopte ondernemingen –Verhuisbewegingen naar uw gemeente vanuit uw gemeente naar een andere gemeente binnen uw gemeente.

11 Coördinatiecel Vlaams e-government 11 van 28 april 2006 Van bestanden naar rapporten Meer informatie Eenvoudig leesbare informatie Abonnementen: maandelijks een nieuw bestand Updatelijsten Meer dan ooit een onmisbare informatiebron voor administratie en beleid Lokale economie, ontvangerij, communicatie en pr!


Download ppt "Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 28 april 2006 CORVE – e-ideeproject 2: VKBO-bevraging Van gemeentebestanden naar naargemeenterapporten."

Verwante presentaties


Ads door Google