De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digiflow attesten voor openbare aanbestedingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digiflow attesten voor openbare aanbestedingen"— Transcript van de presentatie:

1 Digiflow attesten voor openbare aanbestedingen
Presentatie voor de Vlaamse Gemeenschap

2 Ondersteunende diensten Toepassing
Agenda Principes Ondersteunende diensten Toepassing overzicht aanvragen attest NBB attest RSZ attest BTW Organisatie Q&A

3 Principes : e-Government
I will say it only once... Informatie over bedrijven die al ergens beschikbaar is bij de overheid niet opnieuw opvragen Unieke gegevensverzameling Unieke sleutel (voor bedrijven, personen, ...) “Authentieke bronnen” Verschillende wetten en KBs ondersteunen deze principes

4 Bij openbare aanbestedingen
“Attesten voor openbare aanbestedingen” Project van de Federale overheid Stuurgroep onder leiding van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) (Juridische) support van de kanselarij van de eerste minister (Logistieke) support van ABA - P&O (ICT) support : FedICT

5 Bij openbare aanbestedingen
Drie attesten reeds beschikbaar Schulden aan RSZ Jaarrekeningen (laatste 3 jaar) Onderworpen aan de BTW Meer zullen volgen In gebruik op federaal niveau Kwestie van de werklast op te vangen Roll-out naar gewesten en gemeenschappen is bezig Lokale overheden volgen

6 Ondersteunend : FEDMAN

7 SECURITY APPLICATION INTEGRATION NETWORK Ondersteunend : UME
Middleware om boodschappen tussen overheden uit te wisselen Basis : open standards XML/HTTP(S) Ondersteund hergebruik van gegevens Unieke sleutel Geïntegreerd gegevensbeheer Unieke gegevensinzameling Principe van de authentieke bronnen Gedecentraliseerde data-opslag Kruispuntfunctie en “connected government” NETWORK APPLICATION SECURITY INTEGRATION

8 Ondersteunend : Federal Service Bus (FSB)
Wallonie UME FSB (UME + Transformations + Business Processes) Financien CCFF FOD VIP/ Magda Ext. Partner

9 Ondersteunend : Federaal Portaal (http://www.belgium.be)
APPLICATION NETWORK INTEGRATION SECURITY

10 Ondersteunend : user management
Different security levels : Security level 0 : Public access Security level 1 : User name + Password Security level 2 : User name + Password + Token Security level 3 : Electronic identity card Security level 1 : Same user name and password for login as citizen or as civil servant Security level 2 : Two kinds of token : The ‘citizen-token’ gives access to citizen applications The ‘civil servant-token’ gives access to civil servant applications

11 Toekomst : eID Proof of identity To give Belgian citizens an electronic identity card enabling them to authenticate themselves towards diverse applications and to put digital signatures Signature tool

12 Kan elk UME XML bericht visualiseren. Toegang via :
Digiflow Kan elk UME XML bericht visualiseren. Toegang via : voor ambtenaren on-line diensten digiflow login password token

13 Portaal

14 Portaal Ambtenaren

15 Online diensten (ambtenaren)

16 Pagina Digiflow

17 Login (NL)

18 Token (NL)

19 Overzicht aanvragen (leeg)
< Nog geen gegevens

20 Overzicht aanvragen

21 Toevoegen aanvraag NBB

22 Detail aanvraag NBB < Ondernem.nr.

23 Overzicht aanvragen

24 Detail antwoord NBB

25 Detail antwoord NBB (PDF)

26 Toevoegen aanvraag RSZ

27 Detail aanvraag RSZ < Ondernemingsnr. < Datum attest

28 Detail antwoord RSZ

29 Toevoegen aanvraag BTW

30 Detail aanvraag BTW < Ondernemingsnr/BTWnr

31 Detail antwoord BTW

32 Digiflow : releases met verbeteringen Attesten : vertaalde versies
Evolutions - Evolutie FAQ, online help in functie van vragen aan Servicedesk Digiflow : releases met verbeteringen Attesten : vertaalde versies aanvraag respons

33 Digiflow 2 preview De volgende slides geven ontwerpschermen weer
(nog goed te keuren door de dataleveranciers) Digiflow 2, met vertaalde schermen, zal in productie zijn voor het einde van 2006

34 Request NBB < Ondernem.nr. aanb1234

35 Response NBB (PDF)

36 Request sociale zekerheid
< Ondernemingsnr. < Datum attest

37 Response sociale zekerheid

38 Request BTW

39 Response BTW

40 Support Gids met informatie :
->manual ->FAQ ->legale achtergrond Informatie kruispuntbank ondernemingen : ->Public search (zoeksleutel) (Handig voor opzoeken ondernemingsnummer of voor verifiëren dat de onderneming waarvan de gegevens verstrekt zijn wel degelijk degene is die inschrijft en geen dochter / zuster...)

41 Organisatie Vlaanderen
Veiligheidsbeheerder Kan gedelegeerde veiligheidsbeheerders aanstellen Zorgt voor uitreiken tokens en beheer “als een goed huisvader” Functioneel verantwoordelijke Gekoppeld aan elk veiligheidsbeheerder Deel van de betrokken administratie Geeft praktische hulp “in the field” Helpdesk

42 Ondersteuning federaal
Veiligheidsbeheerders : overleg, tokens, creëren departementen... Functioneel verantwoordelijke : opleiding, daarna “train the trainer” Helpdesk : opleiding, daarna eventueel ook “train the trainer” De medewerkers van de Helpdesk kunnen de Fedict Servicedesk contacteren

43 Ondersteuning Functioneel verantwoordelijke Eindgebruiker
Juridisch : kanselarij Handboek Administratieve vereenvoudiging : DAV FAQ Aankooptechnisch : ABA (Fod P&O) MVG Helpdesk Fedict Servicedesk Technisch / UM : Fedict

44 Questions & Answers Digiflow

45 Digiflow presentatie voor Vlaamse Gemeenschap Luc Van Tilborgh FedICT


Download ppt "Digiflow attesten voor openbare aanbestedingen"

Verwante presentaties


Ads door Google