De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© fedict 2005. All rights reserved Digiflow attesten voor openbare aanbestedingen Presentatie voor de Vlaamse Gemeenschap 2006-09-08.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© fedict 2005. All rights reserved Digiflow attesten voor openbare aanbestedingen Presentatie voor de Vlaamse Gemeenschap 2006-09-08."— Transcript van de presentatie:

1 © fedict 2005. All rights reserved Digiflow attesten voor openbare aanbestedingen Presentatie voor de Vlaamse Gemeenschap 2006-09-08

2 2 © fedict 2005. All rights reserved Agenda > Principes > Ondersteunende diensten > Toepassing ■overzicht aanvragen ■attest NBB ■attest RSZ ■attest BTW > Organisatie > Q&A

3 3 © fedict 2005. All rights reserved Principes : e-Government > I will say it only once... Informatie over bedrijven die al ergens beschikbaar is bij de overheid niet opnieuw opvragen > Unieke gegevensverzameling > Unieke sleutel (voor bedrijven, personen,...) > “Authentieke bronnen” Verschillende wetten en KBs ondersteunen deze principes

4 4 © fedict 2005. All rights reserved Bij openbare aanbestedingen “Attesten voor openbare aanbestedingen” Project van de Federale overheid Stuurgroep onder leiding van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) (Juridische) support van de kanselarij van de eerste minister (Logistieke) support van ABA - P&O (ICT) support : FedICT

5 5 © fedict 2005. All rights reserved Bij openbare aanbestedingen > Drie attesten reeds beschikbaar Schulden aan RSZ Jaarrekeningen (laatste 3 jaar) Onderworpen aan de BTW > Meer zullen volgen > In gebruik op federaal niveau Kwestie van de werklast op te vangen > Roll-out naar gewesten en gemeenschappen is bezig > Lokale overheden volgen

6 6 © fedict 2005. All rights reserved Ondersteunend : FEDMAN

7 7 © fedict 2005. All rights reserved Ondersteunend : UME > Middleware om boodschappen tussen overheden uit te wisselen > Basis : open standards XML/HTTP(S) > Ondersteund hergebruik van gegevens Unieke sleutel Geïntegreerd gegevensbeheer Unieke gegevensinzameling Principe van de authentieke bronnen Gedecentraliseerde data-opslag Kruispuntfunctie en “connected government”

8 8 © fedict 2005. All rights reserved Wallonie UME FSB (UME + Transformations + Business Processes) Financien CCFF FOD VIP/ Magda Ext. Partner Ondersteunend : Federal Service Bus (FSB)

9 9 © fedict 2005. All rights reserved Ondersteunend : Federaal Portaal (http://www.belgium.be)

10 10 © fedict 2005. All rights reserved > Different security levels : Security level 0 : Public access Security level 1 : User name + Password Security level 2 : User name + Password + Token Security level 3 : Electronic identity card > Security level 1 : Same user name and password for login as citizen or as civil servant > Security level 2 : Two kinds of token : The ‘citizen-token’ gives access to citizen applications The ‘civil servant-token’ gives access to civil servant applications Ondersteunend : user management

11 11 © fedict 2005. All rights reserved Toekomst : eID Proof of identity Signature tool > To give Belgian citizens an electronic identity card enabling them to authenticate themselves towards diverse applications and to put digital signatures

12 12 © fedict 2005. All rights reserved Digiflow > Kan elk UME XML bericht visualiseren. > Toegang via : www.belgium.be voor ambtenaren on-line diensten digiflow > login > password > token

13 13 © fedict 2005. All rights reserved Portaal www.belgium.be

14 14 © fedict 2005. All rights reserved Portaal Ambtenaren

15 15 © fedict 2005. All rights reserved Online diensten (ambtenaren)

16 16 © fedict 2005. All rights reserved Pagina Digiflow

17 17 © fedict 2005. All rights reserved Login (NL)

18 18 © fedict 2005. All rights reserved Token (NL)

19 19 © fedict 2005. All rights reserved Overzicht aanvragen (leeg) < Nog geen gegevens

20 20 © fedict 2005. All rights reserved Overzicht aanvragen

21 21 © fedict 2005. All rights reserved Toevoegen aanvraag NBB

22 22 © fedict 2005. All rights reserved Detail aanvraag NBB < Ondernem.nr.

23 23 © fedict 2005. All rights reserved Overzicht aanvragen

24 24 © fedict 2005. All rights reserved Detail antwoord NBB

25 25 © fedict 2005. All rights reserved Detail antwoord NBB (PDF)

26 26 © fedict 2005. All rights reserved Toevoegen aanvraag RSZ

27 27 © fedict 2005. All rights reserved Detail aanvraag RSZ < Ondernemingsnr. < Datum attest

28 28 © fedict 2005. All rights reserved Detail antwoord RSZ

29 29 © fedict 2005. All rights reserved Toevoegen aanvraag BTW

30 30 © fedict 2005. All rights reserved Detail aanvraag BTW < Ondernemingsnr/BTWnr

31 31 © fedict 2005. All rights reserved Detail antwoord BTW

32 32 © fedict 2005. All rights reserved Evolutions - Evolutie > FAQ, online help in functie van vragen aan Servicedesk > Digiflow : releases met verbeteringen > Attesten : vertaalde versies aanvraag respons

33 33 © fedict 2005. All rights reserved Digiflow 2 preview De volgende slides geven ontwerpschermen weer (nog goed te keuren door de dataleveranciers) Digiflow 2, met vertaalde schermen, zal in productie zijn voor het einde van 2006

34 34 © fedict 2005. All rights reserved Request NBB < Ondernem.nr. aanb1234

35 35 © fedict 2005. All rights reserved Response NBB (PDF)

36 36 © fedict 2005. All rights reserved Request sociale zekerheid < Ondernemingsnr. < Datum attest

37 37 © fedict 2005. All rights reserved Response sociale zekerheid

38 38 © fedict 2005. All rights reserved Request BTW

39 39 © fedict 2005. All rights reserved Response BTW

40 40 © fedict 2005. All rights reserved Support Gids met informatie : http://www.belgium.be/eportal/application?pageid=indexPage&navId=419 ->manual ->FAQ ->legale achtergrond Informatie kruispuntbank ondernemingen : http://www.mineco.fgov.be/enterprises/crossroads_bank/home_nl.htm ->Public search (zoeksleutel) (Handig voor opzoeken ondernemingsnummer of voor verifiëren dat de onderneming waarvan de gegevens verstrekt zijn wel degelijk degene is die inschrijft en geen dochter / zuster...)

41 41 © fedict 2005. All rights reserved Organisatie Vlaanderen > Veiligheidsbeheerder Kan gedelegeerde veiligheidsbeheerders aanstellen Zorgt voor uitreiken tokens en beheer “als een goed huisvader” > Functioneel verantwoordelijke Gekoppeld aan elk veiligheidsbeheerder Deel van de betrokken administratie Geeft praktische hulp “in the field” > Helpdesk

42 42 © fedict 2005. All rights reserved Ondersteuning federaal > Veiligheidsbeheerders : overleg, tokens, creëren departementen... > Functioneel verantwoordelijke : opleiding, daarna “train the trainer” > Helpdesk : opleiding, daarna eventueel ook “train the trainer” > De medewerkers van de Helpdesk kunnen de Fedict Servicedesk contacteren

43 43 © fedict 2005. All rights reserved Ondersteuning Fedict Servicedesk Juridisch : kanselarij Administratieve vereenvoudiging : DAV Aankooptechnisch : ABA (Fod P&O) Technisch / UM : Fedict Eindgebruiker MVG Helpdesk FAQ Functioneel verantwoordelijke Handboek

44 Q & A 44 © fedict 2005. All rights reserved Digiflow Questions & Answers

45 Rue Marie Thérèse 1/3 Maria-Theresiastraat 1/3 Bruxelles 1000 Brussel TEL +32 2 212 96 00 FAX +32 2 212 96 99 info@fedict.be www.belgium.be/fedict 45 © fedict 2005. All rights reserved Digiflow presentatie voor Vlaamse Gemeenschap Luc Van Tilborgh FedICT


Download ppt "© fedict 2005. All rights reserved Digiflow attesten voor openbare aanbestedingen Presentatie voor de Vlaamse Gemeenschap 2006-09-08."

Verwante presentaties


Ads door Google