De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mentoring ontwikkelt zich wereldwijd. Waar staat Nederland?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mentoring ontwikkelt zich wereldwijd. Waar staat Nederland?"— Transcript van de presentatie:

1 Mentoring ontwikkelt zich wereldwijd. Waar staat Nederland?
Dr. Maurice Crul Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) Universiteit van Amsterdam

2 Lezing Methodiek ontwikkeling in Nederland
Projecten in Stockholm en Hamburg Waar staat Nederland?

3 Landelijk Ondersteuningsprogramma Mentoring
Train de mentor (Sardes) Handreiking voor de scholen (Sardes) Evaluatie landelijk mentorprogramma (IMES): methodiek ontwikkeling

4 Methodiek Ontwikkeling
Vier Fasen Model Mentoring Opstart fase Intensieve begeleidingsfase Verdiepingsfase Afsluitingsfase

5 Vier fasen model mentoring
Start fase Intensieve Begeleiding Verdieping Afsluiting Tijds-duur Kort Kwart Kwart-Half Rol mentor Gast-vrouw/ heer Mentor Vertrouwens-persoon / Rolmodel Mentor op Afstand Rol Project Coördina-tor Contact leggen Aanspreek-punt Evaluatie

6 Organisatie Inbedding in de School Project Organisatie
Training Mentoren

7 Stockholm Vilunda Gymnasium
Start 2003 Opgezet naar Nederlands model Mentees: Kinderen van vluchtelingen Sterke nadruk op sociaal emotionele ondersteuning

8 Evaluatie Geen effect evaluatie
Sterke coördinatie op school door docent coaches Geen goede institutionele inbedding in school Docenten doen alles. Er is geen externe organisatie

9 Ontwikkelingen Meer gaan richten op Zweedse mentees (uit de arbeidsklasse). Toekomst van het project op het Vilunda Gymansium is onzeker Snelle ontwikkeling diverse soorten mentorprojecten in heel Zweden.

10 Hamburg Kendi project Start 2004 Project organisatie Verikom
3 Haupt- en Realschulen Opgezet naar Nederlands model met extra aandacht voor de ouders Turkse mentees en kinderen van vluchtelingen (35 mentees) Naast sociaal-emotionele ondersteuning ook sterke nadruk op schoolse vaardigheden

11 Hamburg Kendi project Sterke voortuitgang schoolresultaten
Minder uitval Met name succesvol bij meisjes.

12 Evaluatie Geen sterke inbedding in de school.
Vaak zeer moeilijke leerlingen als mentees.

13 Doorstart Kendi project “Junge Vorbildern”
Doorstart van 3 naar 10 scholen Ontwikkeling van docent coaches op de scholen wordt samen gedaan met de organisatie voor bijscholing van leerkrachten. Financiering van docent coaches via het geld voor leercoördinatoren. Mentoren krijgen vergoeding via een ouderbijdrage. Ouders kunnen beurs aanvragen bij Fonds (Min.v.Onderwijs Bundesland Hamburg). Ontwikkelen van een landelijk handboek mentoring.

14 Tien jaar professionalisering mentor projecten. Waar staat Nederland?
Doorgroeien naar een structureel instrument voor het onderwijs: Meer projecten Meer mentoren Structurele inbedding in de scholen Professionalisering van het instrument mentoring

15 Aanbevelingen voor Nederland vanuit ervaringen in het buitenland
Grote investeringen in het instrument: Amerika en de UK. Nederland: Maatjes Project Oranjefonds (Investering van 16 miljoen Euro). Waar is de inzet van de overheid? Structureel inzetten van studenten. Compensatie mentoren door kwijtschelding collegegelden. Projectvoorbeelden in Engeland en Israël. Financiering voor de inbedding op scholen (de docent coach). Project voorbeelden in Engeland en Nederland Methodiek ontwikkeling door (grootschalige) effect evaluatie van projecten zoals Goal of School is Cool. Zie evaluaties in Amerika, de UK en Israël.


Download ppt "Mentoring ontwikkelt zich wereldwijd. Waar staat Nederland?"

Verwante presentaties


Ads door Google