De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Variya leeft! Samen onderweg naar morgen! Kenniskring mentoring 7 december 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Variya leeft! Samen onderweg naar morgen! Kenniskring mentoring 7 december 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Variya leeft! Samen onderweg naar morgen! Kenniskring mentoring 7 december 2009

2 Variya leeft! Monitor Mentoring Overijssel 4 ROC’s Minstens 350 koppelingen Kwalitatief en kwantitatief onderzoek N = 65 experimentele groep (met mentor) N = 65 controlegroep (zonder mentor) Nul- en eindmeting

3 Variya leeft! Kwalitatief onderzoek Mentees: Mentoring helpt echt Mentoren: Anderen helpen met hobbels op de weg Projectleiders: Mentoring brengt onderwijs in het hart van de samenleving Kortom: win-win situatie

4 Variya leeft! Kwantitatief onderzoek Spijbelen: moeilijk iets over te zeggen Schooluitval: verhoudingsgewijs weinig vroegtijdig schoolverlaten en meer doorstroom van mentees binnen ROC’s Motivatie: mentees erg gemotiveerd Zelfbeeld: significante inhaalslag van mentees wat betreft toekomstperspectief

5 Variya leeft! Discussie / Conclusie Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en langdurige commitment: vrijwillig maar niet vrijblijvend Positief effect, maar meer onderzoek nodig (ervaren versus meten) (significante effecten vinden) Er is meerwaarde voor alle betrokkenen!

6 Variya leeft! Enkele aanbevelingen Signaleer vroegtijdig Meet en weet Gebruik de eigen kracht Toon met trots Match gericht (Nb: onderzoek Movisie)

7 Variya leeft! Samen onderweg naar morgen! INTERMEZZO: reactie Dr. M. Kuijpers op onderzoeksrapport ‘Onderweg naar Morgen’

8 Variya leeft! Vrijwillige coaching in de jeugdzorg  Context beleidsvoornemen provincie Overijssel  Deelnemers pilot  Gemeenschappelijk (concept)kader  Makelende organisaties vrijwilligers  Aansluiting bij leefgebieden  Brug talentontwikkeling

9 Variya leeft! Beleidscontext Aanvulling bieden op de professionele zorgstructuur Instroom beperken, doorstroom, uitstroom kwalitatief versterken Eigen kracht benutten Eén gezin, één plan Nazorg borgen

10 Variya leeft! Deelnemers pilot Zorgaanbieders, zowel met regionale als nationale taakstelling. Bureau Jeugdzorg Makelende organisaties Eigen kracht Centrales Gemeenten Maatschappelijke organisaties

11 Variya leeft! Gemeenschappelijk kader Mentoring Overijssel: samenwerkingsproject. Model voor coaching in de jeugdzorg?

12 Variya leeft! Wie/waar werving, selectie, training, koppeling en begeleiding van de vrijwillige coaches?

13 Variya leeft! Mix vindplaats en vraagstelling Onderwijs (ROC’s): startkwalificatie Jongerenwerk: vrijetijdsbesteding RMC: toeleiding school/ werk ZAT’s, SCW: bouwen soc. netwerk

14 Variya leeft! Samen nazorg Jongere in beeld

15 Visie zorgorganisatie\ De jongere die uitstroomt uit de jeugdzorg EKc Toekomstplan Makelende organisaties Maatschappelijke Organisaties/CJG Jongerenloket Jongerenwerk Cult.org Sportorg. enz. Gemeenschappelijk kader Eigen profilering gemeenten Interne Vrijw. Coach Ext. Vrijw. Coach Nazorg Zelfstandig maatschappelijk participeren Vrijwillige coaching in de jeugdzorg

16 Samen onderweg naar morgen! Variya leeft! Met een steuntje in de rug


Download ppt "Variya leeft! Samen onderweg naar morgen! Kenniskring mentoring 7 december 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google