De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond leerjaar 3 schooljaar 2012-2013 1 Welkom Dinsdag 11 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond leerjaar 3 schooljaar 2012-2013 1 Welkom Dinsdag 11 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond leerjaar 3 schooljaar 2012-2013 1 Welkom Dinsdag 11 september 2012

2 Programma Welkom Voorstellen (met inventarisatie mailadressen) Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : – vakkenpakket, pta, schoolexamencijfer, examen in lj 4 – Vervolg na deze school – Belangrijke regelgeving – Maatschappelijke stage – Belangrijke data waaronder Ameland werkweek (= handelingsdeel examen) – afsluitend 2

3 Voorstellen: wie is wie 3 aTF. Hubers 3 bTR vd Veer 3 cTA v Gessel 3 dT E Raemaekers 3 eT M v.d. Oever/ E vd Boogaard 3 fTtv D Snoeks Mentor is uw gesprekspartner + spil Teamleider: J v Vucht, R vd Veer 3

4 Communicatie Mailadressen voor laagdrempelig en snel contact met de mentor Digitale nieuwsbrief Stadion Ouderportaal Som voor het volgen van uw kind zijn / haar cijfers Teletop; onze digitale leeromgeving Bellen naar school kan ook: 224140 4

5 Rol teamleider Verantwoordelijk voor lj 3+4 Onderwijs / Organisatie / Personeel Contact met externe onderwijs-partners Regelt verlof-aanvragen, handelt ongeoorloofde afwezigheid af Toelichting te laat 3 – 6 – 9 maal Zorgstructuur ( zorgcoördinator – mentor - teamleider) 5

6 Vakkenpakket (dit jaar 7 theorievakken) Gemeenschappelijk deel – Nederlands – Engels – Lichamelijke oefening – Maatschappijleer 1 (wordt dit jaar afgesloten) – CKV (wordt dit jaar afgesloten) Keuze deel: – De andere theorievakken (wi, ec, du, ak, gs, nask1, nask 2, ISP) 6

7 Vervolg vakkenpakket (1) We kennen 3 uitstroomrichtingen: - Technologie & Commercie - Dienstverlening & Technologie - Commercie & Dienstverlening Elke uitstroomvariant kent 2 sectoren, iedere sector moet 1 verplicht vak meenemen naar klas 4

8 Sectorverplichte vakken Technologie Wiskunde / Nask 1 Commercie Economie/Duits/wiskunde Dienstverlening Biologie/aardrijkskunde/geschiedenis/ wiskunde/maatschappijleer 2

9 PTA (cohort 2012-2014) Programma van Toetsing en Afsluiting (afkorting = PTA) Eisen voor het examen staan vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting. (www.hethooghuis.nl), doorlinken naar stadion en kijken bij leerlingen)www.hethooghuis.nl 9

10 PTA en schoolexamencijfer Schoolexamencijfer= resultaten leerjaar 3 + resultaten leerjaar 4 Start examenperiode = 20 augustus 2012 Per vak staat beschreven op de site hoe dit SE- cijfer wordt berekend Beschermde vakken (CKV, LO) moeten met een voldoende (=6) worden afgesloten! 10

11 Examen in leerjaar 3/4 In leerjaar 3 wordt CKV en maatschappijleer 1 afgesloten(compensatievak) Einde leerjaar 3 laat de leerling 1 vak vallen (dit mag niet ieder vak zijn!) De leerling doet dus eindexamen in 6 vakken en 1 beroepsgericht vak (ISP). Eindresultaat is (SE-cijfer + CSE-cijfer) : 2 = ER 11

12 Examen in leerjaar 4 Uitleg slaag/zak regeling: door de mentor Nieuwe regel in 2012 en dus ook voor uw kind; Alle leerlingen moeten gemiddeld een voldoende halen voor het centraal schriftelijk examen. Bij een gemiddelde lager dan 5,5 is de kandidaat gezakt of volgt er een herexamen! (zie hiervoor www.examenblad.nl)

13 Rekentoets en taaltoets is volgend jaar verplicht. leerlingen mogen dit jaar deelnemen aan een pilot voor de rekentoets, is deze voldoende dan hoeven ze in leerjaar 4 niet nogmaals maar dan is deze reeds afgesloten. Taaltoets wordt bij het vak Nederlands afgenomen.

14 Aanvang feitelijke examenperiode leerlingen: 20 augustus 2012 De examenperiode loopt uiteraard door in klas 4. In januari 2013 zal er een voorlichtingsavond voor de ouders van klas 3 worden georganiseerd met als onderwerp het definitieve vakkenpakket, ISP en vervolgopleidingen na het VMBO.

15 Opleidingsmogelijkheden vervolg naar MBO of Havo MBO: 2 leer-routes B.O.L. = Beroeps Opleidende Leerweg B.B.L. = Beroeps Begeleidende Leerweg Havo (gemiddeld een 7 +positief advies van school= voorwaarde) 15

16 Belangrijke regelgeving Kwalificatieplicht: leerplicht t/m 18 jaar of behalen van nivo 2 kwalificatie Verlof buiten de vakanties is niet toegestaan. Alleen buitengewone omstandigheden en een tijdige aanvraag (6 weken voorafgaand)mogen in samenspraak met de leerplichtambtenaar worden toegekend! 16

17 Maatschappelijke stage Wet = elke leerling in het vmbo loopt verplicht 30 uren maatschappelijke stage Dit vindt plaats in leerjaar 2 en 3 (=15 uren/jaar) (lj 1=ook mogelijk / optioneel) Stage= onbetaald + leerling moet dit zelf regelen Doel = burgerschapsvorming Start tijdig en help a.u.b. uw kind Buiten de reguliere lessen! Dus in weekend, vakantie of als school dat aangeeft op het rooster! Verslaglegging = verplicht,digitaal via mas4jou 17

18  De MR bestaat uit 4 leden namens het personeel en 4 leden namens de ouders.  Twee ouders willen zich opnieuw verkiesbaar stellen. We zijn dus op zoek naar 2 enthousiaste ouders die zich samen met de andere MR-leden willen inzetten voor de belangen van de kinderen, ouders en personeelsleden van locatie Stadion.  Meer informatie en/of vragen: -stencil verkiezingen (mentor); -webpagina locatie Stadion -stand in aula op deze informatieavond Gezocht: 2 kandidaten oudergeleding MR

19 Belangrijke data Werkweek klas 3(Ameland): 18 t/m 21 september 2012 (=handelingsdeel examen =dus belangrijk ) Onderwijsinformatie avond ROC de Leijgraaf: 28 november 2012 Rapporten voor klas 3 worden uitgereikt op: 30 november 2012, 8 maart 2012 29 juni 2012 Ouderspreekavonden n.a.v. rapporten zijn op: 10/11 december 2012 18/19 maart 2013 19

20 Ameland werkweek (in de week van 17 t/m 21 september) Maandag: les volgens rooster Dinsdag: 07.00 u vertrek (aanwezig 06.45 u) vanaf het parkeerterrein naast school bij de fietsstraat Informatie staat in het uitgereikte boekje Aankomst vrijdag 21 september om ongeveer 15.30 uur Denk aan een geldig identiteitsbewijs!! Problemen?? Bel school: 0412 224140 of bij geen gehoor een mail naar jvvucht@hethooghuis.nl

21 vakanties Herfst: 15 t/m 19 oktober 2012 Kerst: 24 december 2012 t/m 4 januari 2013 Voorjaar: 11 t/m 15 februari 2013 Pasen: 28,29 maart,1 april 2013 Meivakantie: 29 april t/m 3 mei 2013 Hemelvaart: 9 mei t/m 10 mei 2013 2e Pinksterdag: 20 mei 2013 Zomervakantie: 1 juli 2013 t/m16 augustus 2013 Overige belangrijke data: zie onze website www.hethooghuis.nl

22 Verdere info Rol mentor / coach Gratis boeken ouderbijdrage (zie brief) Gedragsregels Telefoonketting Dyslexiepas en Dyscalculiepas Vragen ouders? 22

23 Afsluiting Bedankt voor uw aanwezigheid Heel fijn schooljaar toegewenst Goede samenwerking en prettig vervolg met de mentor(en) 23


Download ppt "Ouderavond leerjaar 3 schooljaar 2012-2013 1 Welkom Dinsdag 11 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google