De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SBR: een toekomstvaste aanpak 2011. De kern van SBR: inrichten rapportageketen  de Nederlandse Taxonomie (het woordenboek)  XBRL (de gestandaardiseerde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SBR: een toekomstvaste aanpak 2011. De kern van SBR: inrichten rapportageketen  de Nederlandse Taxonomie (het woordenboek)  XBRL (de gestandaardiseerde."— Transcript van de presentatie:

1 SBR: een toekomstvaste aanpak 2011

2 De kern van SBR: inrichten rapportageketen  de Nederlandse Taxonomie (het woordenboek)  XBRL (de gestandaardiseerde taal)  procesinfrastructuur (de digitale lijn) 2 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

3 Wat is SBR  SBR vermindert rapportage- en administratiewerk  SBR biedt efficiencyvoordelen: eenmalig inrichten, meervoudig gebruik  SBR borgt betere kwaliteit: geen interpretatieverschillen bij begrippen, fouten eerder in het proces gedetecteerd  Zekerheid over ontvangst van de gevraagde rapportages  Is een internationale standaard 3 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

4 Waarom SBR op de beleidsagenda?  Digitale agenda NL: lagere administratieve lasten bedrijven/instellingen bevordert economische groei  Doelmatiger verwerking bij uitvragende partijen: draagt bij aan een efficiënte overheid 4 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

5 Waarom SBR in uw informatieproces?  Digitalisering van de informatieketen  Kostenbesparing/efficiencyverbetering  Kwaliteitsverbetering, uniformering & vereenvoudiging begrippen  Managementinformatie/procesbewaking  Wens hoogfrequente informatieverstrekking  Aansluiten op toekomstvaste standaarden (nu al: comply or explain) 5 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

6 Mogelijke bezwaren/problemen  Verlies autonomie (onderdeel ketenaanpak)  Minder flexibiliteit/meer afhankelijkheid van ketenpartners  Hoogte kosten/inzichtelijkheid kosten  Onduidelijke opbrengsten, of opbrengsten komen bij andere organisaties terecht of op langere termijn  Ontbreken van een natuurlijke regisseur van de keten 6 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

7 Wie gebruikt SBR nu: Belastingdienst, KvK, CBS, banken 1.Aangifte OB 2.Winstaangifte vpb 3.Winstaangifte IB 4.Verkorte winstaangifte vpb 5.Intercommunitaire prestaties (BTW) 6.Opgaaf korte termijn statistiek, Jaarstatistiek en onderzoek Investeringen en lease 7.Jaarrekening op fiscale en op commerciële grondslag 8.Kredietrapportages Rapportages worden gedaan door ondernemers en intermediairs. Alle partijen zijn bezig met inrichten nieuwe rapportages. 7 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

8 Waar staan we nu met SBR  Uitvragende partijen (BD, KvK, CBS en banken) zijn klaar voor ontvangst, SBR aanlevering is een stabiele dienst  Aantallen berichten verveelvoudigt: januari 15.000  Iedere maand meer aanleveraars, software en portals zijn meer en meer SBR-enabled  Discussie verplichtstelling in volle gang  Governance geborgd: publiek – private samenwerking 8 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

9 Nieuwe domeinen  Pilot subsidieinformatie 18.000 bedrijven (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie)  Pilot Agroinformatie (statistieken en kredieten)  Onderwijsrapportages van alle onderwijsinstellingen aan OCW, CBS, KvK, pilot in voorbereiding  Verkenningen: pensioenfondsen, verzekeraars, Arbo-diensten (gemeenschappelijke factor is loonbegrip)  Woningcoöperaties: o.a. nieuwe rapportages aan Europese toezichthouder 9 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

10 Stappenplan toepassing SBR 1.In kaart brengen rapportagestromen (vanuit de rapporterende organisatie) 2.Taxonomie: analyse gebruikte begrippen. Is er een wens tot vereenvoudiging of harmonisatie van begrippen? Bevat bestaande taxonomie al te gebruiken begrippen? 3.In kaart brengen gebruikte uitwisselingsprocessen (koppelvlakken) en techniek (hard- en software bij alle ketenpartners) 4.Businesscase analyseren voor alle ketenpartners 10 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

11 Wat kan het SBR Programma u bieden?  uitgangspunt: de sector heeft de regie, het is uw project  SBR kan meedenken in de oriëntatiefase, over de projectopzet en de governance  SBR kan partijen bij elkaar brengen  Support, advies en informatie over aansluiting op de SBR-standaarden: SBR richt hiervoor een taxonomielab en een proceslab in  Netwerk biedt toegang tot kennis en ervaringen van andere projecten & organisaties 11 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

12 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid www.sbr-nl.nl sbr@logius.nl Rob Kuipers Rijksregisseur SBR Rob.Kuipers@minbzk.nl


Download ppt "SBR: een toekomstvaste aanpak 2011. De kern van SBR: inrichten rapportageketen  de Nederlandse Taxonomie (het woordenboek)  XBRL (de gestandaardiseerde."

Verwante presentaties


Ads door Google