De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan de slag met XBRL / SBR!!! Afdeling Oost, Arnhem, 7 februari 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan de slag met XBRL / SBR!!! Afdeling Oost, Arnhem, 7 februari 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages."— Transcript van de presentatie:

1 Aan de slag met XBRL / SBR!!! Afdeling Oost, Arnhem, 7 februari 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

2 Het programma  Het belang van SBR  Wat u moet weten over  XBRL  Het rapportageproces  De Nederlandse Taxonomie  Digipoort en certificaten  Aan de slag met de uitvragende partijen  De banken  De Kamer van Koophandel  Het CBS  De Belastingdienst  Afsluiting 2Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

3 Waarom deze voorlichting  SBR vanaf 2013 standaard elektronisch kanaal voor belastingaangiftes, jaarrekeningen en statistiekopgaven  Tijdige voorbereiding is belangrijk!  Eigen onderzoek in oktober 2011  63% van de intermediairs nog niet gestart.  Informatiebehoefte groot  10% weet precies wat SBR is, 66% ervan gehoord, 24% nooit van gehoord 3Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

4 Is uw organisatie al bezig met de implementatie van SBR? Fig. 7 4

5 Indien uw organisatie nog niet is gestart, wanneer is uw organisatie van plan het onderzoek naar de mogelijkheden en impact van SBR te starten? Fig. 8 5

6 Over welke van de onderstaande onderwerpen mist u nog informatie? Fig. 9 6

7 7Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

8 8

9 9

10 SBR in het kort S tandard B usiness R eporting is een methode om gestandaardiseerd en digitaal gegevens uit te wisselen e X tensible B usiness R eporting L anguage (XBRL) is één van de standaarden die in het SBR Programma wordt gebruikt. 10Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

11 De elementen van SBR De SBR-aanpak bestaat uit drie elementen: Standaardisatie op het gebied van  Gegevens: De Nederlandse Taxonomie  Processen: Digipoort / BIV  Techniek: Gebruik van ‘Open Standaarden’, waaronder XBRL 11Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

12 12 http://www.youtube.com/watch?v=WLOk5811L3Y

13 Voordelen  Hergebruik van gegevens door standaardisatie en harmonisatie, dus tijdwinst en minder werk  Betere kwaliteit van rapportages  Minder fouten bij verwerking  Eerdere foutdetectie  Snellere terugmelding 13Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

14 Verplichtstelling  Duidelijkheid scheppen over invulling informatie- uitwisseling tussen bedrijven en overheden  Versnellen van de adoptie van SBR 14Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

15 15Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Overzicht van invoering van SBR als exclusief kanaal in de tijd 2012201320142015 Belastingaangiften VpB IB OB ICP Jaarrekeningen (Ondernemingen) Klein Middelgroot Groot Opgaven statistiek

16 Wat kan nu al in SBR Aanlevering van:  Aangiftes (VpB / IB / OB / ICP)  Jaarrekening rechtspersonen Klein  Kredietrapportages:  Rechtspersonen Klein en Middelgroot  Natuurlijke personen (Aangifte + ) 16Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

17 Governance SBR Programma  Publiek en privaat: overheden, banken, accountancy, fiscaal adviseurs, softwareleveranciers en beroeps- en brancheorganisaties  Ruimte voor verbreding  Rol SBR Programma 17Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

18 18Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Verwacht verplichting in: UK (Jaarrekening) Ierland Denemarken Zweden Duitsland Australië SBR Programma 22 diensten US SEC: 10.000 Listed FFIEC: 8.900 banks Wordt gebruikt in toezicht banken Verplicht in: België UK (Corporate Tax) Italië Spanje Huidige status XBRL / SBR Verplicht in: China Japan Korea Singapore

19 Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

20 Inleiding Kantoor- en beroepsorganisaties: – Samenwerking met SBR Programma – Vertegenwoordigen administratiekantoren, accountants en fiscaal adviseurs – Onderscheid in inhoud en niveau van ondersteuning 20 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

21 Agenda Wat is er aan de hand? SBR sluit hier op aan Wat betekent SBR voor u? Keuze voor SBR op ‘korte’ termijn (aansluiten) Keuze voor SBR op ‘lange’ termijn (strategisch) Attentiepunten Stappenplan Afronding 21 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

22 Wat is er aan de hand? Standaardisatie Digitalisering Ketenintegratie Horizontaal Toezicht Frequenter rapporteren Gebruikersgericht rapporteren Belang fiscaliteit neemt toe Veranderende verwachting markt en klant 22 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

23 Veranderende verwachting markt en klant 23 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

24 SBR sluit hier op aan Inspelen op deze ontwikkelingen door standaardisatie van gegevens / processen/ techniek Harmonisatie van gegevens ‘Samenval’ commercieel / fiscaal Stimuleren hergebruik van gegevens Naast Belastingdienst / KvK / CBS / banken ook verbreding naar: – Agro, Zorg, Onderwijs, Agentschap.nl 24 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

25 Wat betekent SBR voor u? SBR heeft gevolgen voor samenstellen rapportages en fiscale dienstverlening U moet keuze maken voor de ‘korte’ en de ‘lange’ termijn Zal impact hebben op uw werkprocessen en software 25 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

26 Huidige situatie Geldt op dit moment nog voor merendeel van de intermediairs Meeste intermediairs gebruiken één of meerdere pakketten, afhankelijk van hun dienstverlening Gegevensuitwisseling tussen de pakketten kan al geautomatiseerd plaatsvinden Let op!! Aanlevering van Aangiftes (VpB / IB / OB / ICP), Jaarrekening rechtspersonen Klein en Kredietrapportage rechtspersonen Klein, Middelgroot en Natuurlijke personen (Aangifte + ) kan nu al in XBRL / SBR 26 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

27 Fiscale gegevens Rapportage gegevens Financiële administratie Rapportage software Fiscale software Banken CBS Belasting- dienst KvK Administratie Brondata Huidige situatie Statistiekopgaven Publicatiestukken BAPIBAPI Jaarrekeningen 27 OB/ICP VpB/IB (OB/ICP)

28 Keuze voor SBR op ‘korte’ termijn, 1 e stap Verplichtstelling betreft aangiftes VpB en IB 1 e stap is alleen gericht op aansluiten Betekent: – Aanschaf van fiscale software met functionaliteit – In principe geen verandering van uw werkprocessen – Wel gebruik mogelijkheid aanlevering kredietrapportages in XBRL / SBR Niet minder handelingen / geen procesintegratie Mogelijk nog steeds gegevens meerdere keren invoeren In principe geen voordelen Waarschijnlijk extra kosten Geen nieuwe dienstverlening / u blijft het zelfde doen 28 XBRL Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

29 tagging VpB/IB (OB/ICP) Fiscale gegevens Rapportage gegevens Financiële administratie Rapportage software Fiscale software CBS Belasting- dienst KvK Administratie Brondata XBRL Aansluiten 2013, 1 e stap DIGIPOORTDIGIPOORT XBRL Statistiekopgaven OB/ICP BAPIBAPI Jaarrekeningen 29 Banken Publicatiestukken

30 Aansluiten 2014, 2 e stap Betreft verplichtstelling aangiftes OB / ICP en Jaarrekeningen kleine rechtspersonen 2 e stap is alleen gericht op aansluiten Betekent: – Aanschaf van administratieve e/o rapportage software met functionaliteit – Wel verandering van uw werkprocessen, jaarrekening kleine rechtspersonen in XBRL / SBR en uitfasering gebruik BAPI – Gebruik mogelijkheid aanlevering kredietrapportages in XBRL / SBR – Hoeft nog niet minder handelingen / procesintegratie – Nog steeds mogelijk gegevens meerdere keren invoeren – Nog weinig voordelen – Waarschijnlijk extra kosten – Geen nieuwe dienstverlening / u blijft het zelfde doen 30 XBRL Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

31 tagging VpB/IB (OB/ICP) Fiscale gegevens Rapportage gegevens Financiële administratie Rapportage software Fiscale software CBS Belasting- dienst KvK Administratie Brondata XBRL Aansluiten 2014, 2 e stap DIGIPOORTDIGIPOORT tagging XBRLXBRL XBRL XBRL Statistiekopgaven Publicatiestukken OB/ICP Jaarrekeningen 31 Banken Publicatiestukken XBRL

32 Keuze voor SBR op ‘lange’ termijn, 3 e stap Betreft verplichtstelling Jaarrekeningen (middel)grote rechtspersonen 32 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

33 tagging Statistiekopgaven Fiscale gegevens Rapportage gegevens Financiële administratie Rapportage software Fiscale software CBS Belasting- dienst KvK Administratie Brondata XBRL Aansluiten 2015, 3 e stap DIGIPOORTDIGIPOORT tagging XBRLXBRL XBRL XBRL Jaarrekeningen XBRL VpB/IB (OB/ICP) OB/ICP Publicatiestukken 33 Banken XBRL

34 tagging Fiscale gegevens Rapportage gegevens Financiële administratie Rapportage software Fiscale software CBS Belasting- dienst KvK Administratie Brondata XBRL Businesscase SBR DIGIPOORTDIGIPOORT XBRLXBRL XBRL XBRL XBRL BIVBIV Overige software Overige gegevens Diverse functionaliteiten o.a.: Samenstellen rapportages, mede in het kader van de verbreding Communicatie met de klanten Ondersteuning werkprocessen Elektronisch dossier Communicatie met Digipoort en BIV Etc. 34 Banken

35 Keuze voor SBR op ‘lange’ termijn Is gericht op keuze SBR als een strategische beslissing Betekent: Procesoptimalisatie door herinrichting (evt. met klantenportal) Het realiseren van de voordelen van SBR Hergebruik gegevens mogelijk Hoe eerder SBR in het proces, hoe meer voordelen Het kunnen inspelen op verbreding Verandering van dienstverlening 35 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

36 Attentiepunten Ga in overleg met je softwareleverancier. Ga na of zijn software alle door u gewenste SBR functionaliteiten biedt. Denk na over uniformiteit in rekeningschema’s Zorg tijdig voor een certificaat voor Digipoort / BIV. 36 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

37 Stappenplan Ga na wat SBR voor uw organisatie betekent! Neem tijdig : – 1 e stap: Tijdig aansluiten voor verplichting 2013 (VpB / IB) – 2 e stap: 2014 (OB / ICP / Jaarrekeningen Klein) – 3 e stap: 2015 (Jaarrekening voor Middelgroot en Groot) – Verkrijg tijdig organisatiegebonden PKIoverheid certificaat – Zorg dat u tijdig over de benodigde functionaliteit / software beschikt – Ga op tijd testen Neem beslissing over invulling toekomstige dienstverlening Maak nu gebruik van de ondersteuning vanuit de overheid, de koepels en het rapportageportaal!! 37 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

38 Tot slot SBR is meer dan techniek, staat voor standaardisatie, harmonisatie en procesintegratie en -optimalisatie SBR past in brede ontwikkelingen SBR is domeinoverstijgend Iedereen moet met SBR aan de slag De kantoor- en beroepsorganisaties zijn er om uw vragen te beantwoorden 38 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

39 Taxonomie, Digipoort en Certificaten  XBRL  Het XBRL rapportage proces  Nederlandse Taxonomie  Digipoort / BIV  Certificaten 39Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

40 Wat is XBRL? XBRL is BAR-code voor data 40Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

41 Het XBRL rapportageproces 41Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Nederlandse Taxonomie Wet- en regelgeving IntermediairOverheid XBRL rapport XBRL bericht Fiscaal Grootboek HR Validatie Gebruik Mappen Creatie

42 De Nederlandse Taxonomie  Bevat de gegevens voor verschillende domeinen:  Belastingdienst  CBS  KvK  Banken  Uniforme architectuur voor elk SBR bericht  Kent een gelaagde structuur  Periodieke publicatie via www.sbr-nl.nl en op www.rapportageportaal.nlwww.sbr-nl.nl www.rapportageportaal.nl 42Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

43 IFRS Internationaal CBSKVK Belasting- dienst Nationaal BankenZorgSectoren Bedrijven Accountants Industrie 43 De Nederlandse Taxonomie (NT) De NT Generiek Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

44 SBR rapportages 44Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Statistiek opgave Statistiek opgave Jaarrekening Aangifte Rapportages IFRS Generiek NL Domein

45 Standaardisatie van processen en techniek  Definitie van één generieke infrastructuur Eén koppelvlak specificatie voor alle domeinen  Digipoort  BIV Eén methodiek voor identificatie, authenticatie en autorisatie 45Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

46 Digipoort 46Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Digipoort 1 1 2 2 3 3 XBRL bericht XBRL bericht Mededeling XBRL bericht XBRL bericht

47 PKIoverheid certificaat  Doel  Opzetten van een beveiligde verbinding  Het zetten van een digitale handtekening op het bericht  Alleen uitgifte door een geaccrediteerde CSP  http://www.logius.nl/producten/toegang/pkioverheid/ http://www.logius.nl/producten/toegang/pkioverheid/  Fysieke verschijning noodzakelijk  Meerdere varianten  Organisatiegebonden (Service-certificaat)  Beroepscertificaat (Persoonsgebonden + beroepsaanduiding) 47Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

48 SBR aanlevering aan banken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

49 49 Inhoud Kracht van SBR Voordelen SBR Kredietrapportage voor ondernemers Actuele stand van zaken SBR Kredietrapportage Wat kun je verwachten van het FRC ?

50 50 kracht van SBR standaardisatie

51 51 SBR stelt de administratie van de klant centraal

52 52 Voordelen ondernemer SBR Kredietrapportage Meer nauwkeurige pricing en omvang krediet Gemakkelijkere aanvraag van een financiering – in 1 keer goed – kortere doorlooptijd aanvraag Gemakkelijker voldoen aan voorwaarden kredietverlening

53 53 Actuele stand van zaken Aanlevering via Bancaire infrastructuur (BIV) – BIV is geen database Aanlevering SBR Kredietrapportages via intermediairs Jaarcijfers op fiscale grondslag geen negatieve invloed op kredietbeoordeling

54 54 SBR informatiebehoefte van de banken Informatiebehoefte van banken is niet gewijzigd door SBR De voor banken benodigde informatie is in 1 rapportage geïntegreerd Kredietrapportages zijn voor aanvraag en beheer

55 55

56 56

57 57

58 58 Aan de slag met SBR Kredietrapportages Bedrijfsprocessen Software die SBR ondersteunt Aansluitnotitie op www.rapportageportaal.nlwww.rapportageportaal.nl Meld je aan, per e-mail info@rapportageportaal.nl info@rapportageportaal.nl Doorloop het stappenplan: www.rapportageportaal.nl Richt SBR voor overheid & banken gelijktijdig in

59 59 Uitdagingen voor de accountant Bijvoorbeeld: Wat wordt mijn commerciële propositie? Welke processen moet ik aanpassen? Wat gaan de banken van mij verwachten Wat weet mijn klant van SBR? Is mijn softwareleverancier klaar? Wat wordt er uitgevraagd door de banken met de BT? Hoe gaan we om met extracomptabele gegevens in de BT?

60 60 Start met SBR voor kredietrapportages: Start met SBR voor kredietrapportages

61 61 Wat kan en mag je van ons, het FRC, verwachten Beschikbaarheid en stabiliteit portaal Streven naar minimale aanpassingen in de jaarlijkse update van de BT en techniek Actuele informatie/nieuws via nieuwsbrief Hulp bij aansluiten: – Hulpmiddelen incl. stappenplan op www.rapportageportaal.nl www.rapportageportaal.nl – Helpdesk (Finan) – Ondersteuning van je software leverancier bij aansluiting op de BIV

62 62 SBR en banken – nu en in de toekomst Stimuleren ondernemers om via SBR aan te leveren Uitbreiding extensies SBR Kredietrapportages

63 63 SBR voor banken is in beweging, stap nu in

64 SBR en het Handelsregister SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Frits van Dam

65 Deponeren jaarrekening huidige situatie Binnen 5 maanden na sluiting boekjaar jaarstukken opmaken en binnen 8 dagen deponeren. Vaak wordt gedeponeerd met maximaal uitstel (binnen 13 maanden na sluiting boekjaar) Verschillende vormen: Post Pdf (via aangesloten portaalaanbieders) E-mail (is tijdelijk toegestaan) SBR

66 Wijzigingen per 1-1-2014 Voor kleine rechtspersonen die alleen de verkorte balans openbaar moeten maken ontstaat vanaf 1-1-2014 de verplichting om bij elektronische aanlevering gebruik te maken van SBR en levering via Digipoort. Voor middelgrote en grote rechtspersonen gaat deze verplichting in per 1-1-2015. Reden is dat bij de jaarrekening in XBRL formaat de accountantsverklaring moet worden meegestuurd. De NBA werkt aan een oplossing hiervoor.

67 Wat blijft na 1-1-2014 aan mogelijkheden over? Naast de system to system aanlevering (SBR aan Digipoort) blijft het toegestaan om jaarrekeningen op papier aan te leveren. Pdf is niet langer toegestaan. Koppeling met de twee huidige portaalaanbieders wordt uitgefaseerd. De planning is dat e-mail na 1-1-2014 niet meer wordt toegestaan. Wat daar juridisch voor nodig is wordt nog uitgezocht.

68 KvK bericht* Het SBR-proces bij de Kamer van Koophandel Ontvangst Webservice Validatie KvK InstanceWeergave van XBRL in PDF- vorm Basisgegevens uit de instance SBR Database Handelsregister SBR jaarrekening * Ondertekend met een PKIoverheid organisatiegebonden certificaat WWW.KVK.NL Fiattering Jaarstukken in PDF

69 Proces bij verwerken jaarstukken In het Handelsregister wordt een bericht opgeslagen over een jaarrekening. Dit bevat basisgegevens over de onderneming en het boekjaar: Naam Deponeringstijdstip Boekjaar Indicatie klein, middelgroot of groot Bij aanvraag jaarstukken wordt vanuit de SBR database de PDF opgehaald en geleverd. Levering in XBRL gepland in 2013

70 Voordelen voor intermediair / ondernemer Voordelen bij aanlevering via SBR: Directe verwerking Geen fouten in cijfers omdat deze niet meer door de KvK bewerkt behoeven te worden In het SBR-proces opgenomen checks zorgen voor betere kwaliteit Op stapel staan: Testfunctionaliteit met mogelijkheid tot gerenderd publicatiestuk Publicatiestuk in Engelse taal Bevestiging van de publicatie (anders dan bevestiging deponering)

71 SBR en het CBS Slimmer rapporteren, meer tijd voor ondernemen SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

72 72 Wat is nu mogelijk? Infrastructuur op orde: CBS kan nu al via system-to-system SBR berichten ontvangen Voor bepaalde statistieken: ∙ Productiestatistiek ∙ Korte termijn statistiek ∙ Investeringsstatistiek Voor ondernemers tot 50 werkzame personen

73 73 Wat is de toekomst? Vanaf 2015 aangepaste uitvraag productiestatistiek Tot die tijd herijken van de taxonomie van de productiestatistiek Hierdoor betere aansluiting bij taxonomie van Belastingdienst Meer generieke uitvraag

74 74 Agenda  Huidige aanlevering  Verplichtstelling 74Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

75 75 Wat is nu mogelijk bij de Belastingdienst in SBR?  Aangifte VpB  Aangifte IB  Verkorte aangifte VpB en IB (voor ondernemers)  Aangifte OB  Intracommunautaire prestaties (ICP) 75Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

76 76 Wat is er ontvangen door de Belastingdienst  stand van zaken per 31 oktober 76Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

77 77 Aangifte-stromen Belastingdienst exclusief via SBR  Verplichtstelling 2013:  Aangifte IB (particulier, ondernemers), (incl. verkort)  Aangifte VpB (incl. verkort)  Verzoek/wijziging Voorlopige Aanslag IB/VpB  Uitstelregeling IB/VpB  Elektronische Kopie Aanslag IB/VpB (randvoorwaarde eHerkenning/eMededelen)  Verplichtstelling 2014:  Aangifte OB  Opgaaf ICP  Elektronische Kopie Aanslag OB (randvoorwaarde eHerkenning /eMededelen) 77Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

78 78 Verplichtstelling 2013 Kalenderjaar 2013 Aangiftejaar 2012 - aangifte IB/VpB - uitstel IB/VpB - EKA Aangiftejaar 2014 - verzoek (wijziging) VA IB - verzoek (wijziging) VA VpB 78Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

79 79 Waar moet de fiscaal dienstverlener over beschikken?  Software waarmee:  aangiften vervaardigd kunnen worden  koppeling met Digipoort gelegd kan worden  machtiging kan worden geregistreerd in de machtigingvoorziening  EKA’s kunnen worden opgehaald  Certificaat:  PKIoverheid-certificaat (organisatiegebonden) 79Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

80 Afsluiting  Zorg dat u geïnformeerd bent en op de hoogte blijft van de ontwikkelingen  Bepaal uw strategie en roadmap  Stapsgewijs voldoen aan verplichtstelling  Vooruitlopen op vrijwillige basis  Optimaliseren van uw processen  Nieuwe dienstverlening / businessmodel?  Ga na wanneer uw softwareleverancier(s) klaar is (zijn)  Regel tijdig certificaten  Maak afspraak met leverancier over implementatie 80 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

81 Tot slot  SBR Programma: sbr@logius.nlsbr@logius.nl  Informatie: www.sbr-nl.nlwww.sbr-nl.nl  Presentaties op http://www.sbr-nl.nl/werken-met- sbr/intermediairs/voorlichtingsbijeenkomsten- 2011/presentaties/http://www.sbr-nl.nl/werken-met- sbr/intermediairs/voorlichtingsbijeenkomsten- 2011/presentaties/ 81Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid


Download ppt "Aan de slag met XBRL / SBR!!! Afdeling Oost, Arnhem, 7 februari 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages."

Verwante presentaties


Ads door Google