De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Impact SEPA op processen en ICT Informatiebijeenkomst SEPA VNO-NCW 17 april 2012 Gaston Aussems.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Impact SEPA op processen en ICT Informatiebijeenkomst SEPA VNO-NCW 17 april 2012 Gaston Aussems."— Transcript van de presentatie:

1 Impact SEPA op processen en ICT Informatiebijeenkomst SEPA VNO-NCW 17 april 2012 Gaston Aussems

2 ICT impact SEPA op drie gebieden IBAN Mandaten Data Mandaatbeheer Betaalstromen Rapportages en reconciliatie Processen ISO 20022 XML berichtenstandaard Klant-bank interface

3 Dataconversie – IBAN -IBAN verplicht in SEPA betaalinstructies naar bank -IBAN max. 34 posities; in NL 18 posities -BIC niet meer nodig (afhankelijk van bank mogelijk eerder) -na 1/2/2014 voor binnenlandse betalingen -na 1/2/2016 voor buitenlandse betalingen (binnen SEPA) -Nationale rekeningnummers converteren via www.ibanbicservice.nlwww.ibanbicservice.nl -Hou rekening met: -Vele plaatsen waar rekeningnummer voorkomt -Aanpassing brieven, formulieren, schermen -Uniciteit IBAN, maar niet van ‘oude’ rekeningnummer in IBAN (op termijn)

4 Dataconversie – Mandaten -Mandaatinformatie onderdeel Europese Incasso (SDD) transactie -Dient electronisch beschikbaar te zijn -Conversie papier naar electronisch -Verrijking van gegevens -Mandaat ook op papier bewaren -Voorlopig enige rechtmatige bewijs -Hou in implementatie rekening met toekomstige eMandates -Komt snel na einddatum SEPA-migratie -Mogelijkheden tot vergaande efficiëntie in de keten -Concreet: registratie electronische handtekening, kanaalintegratie Soort machtiging (doorlopend, éénmalig, B2B) NAW debiteur Uniek kenmerk machtiging (zelf te genereren) Incassant ID (verstrekt door bank) IBAN debiteur Plaats/datum ondertekening (1/11/2009 voor bestaande machtigingen)

5 Procesimpact – Mandaatbeheer -Opvoeren mandaat -Mogelijke trigger pre-notificatie -Bewaken geldigheid mandaat: -Vervalt automatisch 36 maanden na laatste incasso -Minimum bewaartermijn papier tot 14 maanden na laatste incasso -Bewaken status incasso: -Eerste (D-5) of vervolgincasso (D-2)? -Terugkoppeling verwerkingsinformatie incasso’s -Indien niet succesvol verwerkt, blijft het eerste incasso

6 Procesimpact – Mandaatbeheer (2) -Wijziging: -Origineel en gewijzigd mandaat blijft bewaard -Oude+gewijzigde data bij 1e SDD na wijziging + pre-notificatie bij wijziging -Incassant ID (bv. wijziging van KVK-nummer) -Naam incassant -Unieke referentie mandaat -Rekeningnummer debiteur -Centrale mandaatadministratie efficiënt -Eén mandaat per klant -Geen nieuw mandaat bij afname nieuw product -Bij B2B Incasso mandaat ook aan eigen bank communiceren

7 Procesimpact – Betaalstromen -Geen signifcante wijziging SCT t.o.v. overschrijving -Andere aanleveringsmomenten Europese Incasso (SDD) -Min. D-5 bij eerste of eenmalige incasso -Min. D-2 voor terugkerende incasso -Min. D-1 voor B2B incasso -Productvoorwaarden en additionele consumentenbescherming -Kan leiden tot groter percentage weigeringen en storno’s -Kan impact hebben op -Facturerings-, betalingsruns -Debiteurenadministratie -Cash management

8 Procesimpact – Rapportage -End-to-end doorgifte van essentiële informatie verplicht -Alle producten ondersteunen (Structured) Creditor Reference -Verbeterde reconcilliate mogelijk -Gebruik rijkere rapportageformaten banken -Verwerkingsrapportage op nieuwe momenten -Bijv. refusal (weigering debiteur voor verwerking)

9 Klant-bank interface – achtergrond -Momenteel op basis van nationale formaten -Betaalinstructie: ClieOp3, BTL-91 -Rapportage: o.a. MT9xx, Verwinfo, GMU, bankspecifieke formaten -Additionele informatie vereist in SEPA berichten, zoals -Gebruik IBAN (SCT, SDD) -Creditor scheme identifier (SDD) -Mandaatinformatie (SDD) -Voor SEPA producten dus overgang op ISO 20022 XML: -Betaalinstructie: PAIN berichten -Rapportage: CAMT berichten naast (aangepaste) nationale formaten

10 Klant-bank interface – in de praktijk InitiatorBetaler/Ontvanger Zakelijke transactie Clearing & Settlement Mechanism (CSM) Rapportage: CAMT.052 (intraday) CAMT.053 (einde dag) Bank Betaalinstructie: PAIN.001 (SCT) PAIN.008 (SDD) Bank-bank en bank-CSM verkeer in ISO 20022 XML formaat (PACS) Klant-bank verkeer in ISO 20022 XML formaat

11 SEPA Implementation Guidelines NL Global ISO 20022 XML Message Standard Verplicht in ISO of noodzakelijk voor verwerking Verplicht op basis van EPC rulebooks Beschikbaar voor AOS-en binnen EPC framework Niet van toepassing op SEPA EPC Implementation Guidelines Nadere invulling en interpretatie door de Nederlandse banken NL Implementation Guidelines Eventuele aanvullingen per bank Combineert de informatie van ISO, EPC en NL banken teneinde unieke en volledige informatiebron te zijn voor gebruikers Voornamelijk inzake wijze van aanlevering, samenvoeging van betaalopdrachten, etc

12 SEPA berichten – wat kan verschillen per bank? -Communicatie/kanalen -Authorisatie -Rapportage -Bank specifieke features -Mandate management (mandate database, validaties) -Ondersteunen van andere bericht-formaten (enrichment) -Bank- of landspecifieke invullingen moeten voldoen aan verplichte elementen uit de implementation guideline

13 SEPA berichten – wat is er beschikbaar? -IG betaalinstructies -SCT initiatie (pain.001.001.03) versie 5.0 en 6.0 -SDD initiatie (pain.008.001.02) versie 5.0.1 en 6.0 -IG rapportage -Account statement/dagafschrift (camt.053), versie 1.1

14 SEPA berichten – waar is het te vinden? -www.iso20022.orgwww.iso20022.org -ISO 20022 XML berichten (2009 versie) -www.europeanpaymentscouncil.euwww.europeanpaymentscouncil.eu -EPC implementation guidelines -EPC factsheet IT-providers -www.sepanl.nl en www.betaalvereniging.nlwww.sepanl.nlwww.betaalvereniging.nl -Betaalvereniging implementation guidelines -Link naar bank specifieke informatie -Websites banken -Eventuele bank specifieke documentatie

15 Explain Who What When How Why Where Why Who Explain Where How What When


Download ppt "Impact SEPA op processen en ICT Informatiebijeenkomst SEPA VNO-NCW 17 april 2012 Gaston Aussems."

Verwante presentaties


Ads door Google