De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Activering op mensenmaat. 2 1. Wettelijk kader activering Federale Organieke wet OCMW 8 juli 1976 : -Recht op “menselijke waardigheid” -“curatief en preventief”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Activering op mensenmaat. 2 1. Wettelijk kader activering Federale Organieke wet OCMW 8 juli 1976 : -Recht op “menselijke waardigheid” -“curatief en preventief”"— Transcript van de presentatie:

1 Activering op mensenmaat

2 2 1. Wettelijk kader activering Federale Organieke wet OCMW 8 juli 1976 : -Recht op “menselijke waardigheid” -“curatief en preventief” -“van allerlei aard” (materieel, …) -“meest aangepaste methoden van het maatschappelijk werk” -Art 60§7: werk bezorgen of zelfs zelf tewerkstellen

3 3 1. Wettelijk kader activering Artikel 2 Federale Wet inzake het Recht op Maatschappelijke Integratie (“leefloonwet”) 2002: “Elke persoon heeft recht op maatschappelijke integratie. Dit recht kan onder de voorwaarden bepaald in deze wet bestaan uit een tewerkstelling en/of een leefloon, die al dan niet gepaard gaan met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI).” > Sterker accent op activering !

4 4 2. Wat is activering ? “Containerbegrip!” Onze definitie : - elke vorm van inzet door de cliënt op de verschillende trappen van de activeringsladder (zie verder) - elke actie van de maatschappelijk werker gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en de (socio- professionele) integratie van de cliënt in de samenleving

5 5 3. Visie op activering Uitgangspunt: “iedereen aan de slag” → Hoe mensen in beweging brengen? Positief motiveren Legitiem confronteren (gpmi) Sanctioneren als het niet anders kan

6 6 3. Visie op activering Uitgangspunt: “iedereen aan de slag” Maar: Vrijstellingen (objectief, bvb +65 jaar) Billijkheidsredenen (beoordeling context, bvb. beperkt leervermogen, kinderlast, zwangerschap) “op maat” (cfr fasen activeringsladder – ook vrijwilligerswerk, mantelzorg, opleiding, voortraject, …)

7 777 4. De Activeringsladder Professionele integratie verloopt in trappen: 1.HULPVERLENING : zorgen voor welzijn op materieel, lichamelijk en psychisch vlak. UW INZET: Afspraken nakomen Meewerken aan budgetbegeleiding Meewerken aan hulpverleningsplan 6.ARBEIDSNAZORG : behouden van werk 2.TAALACTIVERING : Het Nederlands is de sleutel tot werk 3.SOCIALE ACTIVERING : contacten leggen en een zinvolle tijdsbesteding als eerste stap naar betaald werk. 4.ARBEIDSACTIVERING : verder aanleren van vaardigheden – voorbereiding op werk 5.ARBEIDSTOELEIDING : klaar voor de privé- sector, helpen vaste job te vinden Taallessen volgen Het Nederlands gebruiken in communicatie Volg een opleiding, cursus, word lid van een vereniging, doe vrijwilligerswerk Volgen van VIA Volgen van (voor)opleiding Volgen van Job-Intra Werkervaring opdoen: stage en/of Artikel 60 tewerkstelling Taalcoaching en NTuurlijk Jobwerkbank, jobcoaching, sollicitatietraining Jobcoaching op de werkvloer

8 8 5. Organisatie activering in het OCMW Welzijnsbureau’s of themadiensten: financiële hulp: Leefloon/Levensminimum Aanbod Dienst Activering : -Emancipatorische Werking = 340 dossiers -OTC = 1395 dossiers =samen 1735 dossiers Met ondersteuning van dienst Interculturalisering, psychologische dienst, ea.

9 OPLEIDINGS-en TEWERKSTELLINGS CENTRUM OCMW -OTC

10 10 OCMW EN LEEFLOONWET OPDRACHT = INTEGRATIE & SOCIALE VERANKERING Aan de hand van : 1.Kennis van Nederlands  Communicatie met buren–collega’s …  Contacten met school van kinderen  Misverstanden vermijden  Appreciatie van de “Belgen” 2.Tewerkstelling 3.Bijdrage aan de samenleving

11 11 TAALBELEID  Taalbeleid = totaalpakket van doelen en acties binnen de onderneming.  Doel = de communicatie op het werk verbeteren.  Bepalen van instapnormen en eindtermen  Specifieke taaltrajecten  TC op Artikel-60-werkvloer  Bijdragen tot taalverwerving met als doel:  “volwaardige integratie”  gericht op doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt

12 12 GOAL- Project  GOAL = Gemeenschappelijk Onthaal voor Anderstaligen  Uitleg in eigen taal:  Activeringsgedachte binnen OCMW  Rechten en plichten  Integratie komt van twee kanten  Tijdens individueel gesprek:  Aftoetsen van taaltraject  Kansen voor tewerkstelling

13 13  In Vlaanderen blijven = Nederlandse taal kennen  Nederlandse taal kennen = voorwaarde om werk te vinden  De Nederlandse taal leren = Je bent werkbereid. Integratie start met Nederlands leren Nog nooit Nederlandse les gevolgd???  ‘het Huis van Het Nederlands’  Gesprek  Taaltest  Bepaling School (Covaar-test)  Het OCMW volgt de aanwezigheden en resultaten op.  Eenmaal u zich inschrijft, moet u ook aanwezig zijn in de les.  Na afloop krijg u een officieel attest als u slaagt in de eindtest. WAAR NEDERLANDS LEREN IN GENT ?  Leerpunt  CVO De Bargie  PCVO Het Perspectief  Talencentrum Universiteit

14 14 Werkwijze NT2-opvolging Samenwerkingsprotocol met Huis van het Nederlands en de taalaanbodverstrekkers Uitwisseling van cursistgegevens via database NT2 voor opvolging taallessen Het taaltraject van de cliënt kan gevolgd worden met deze database

15 15 TAALNIVEAUS Afstemming tussen de aanbodverstrekkers: “Het Europees Referentiekader” De richtgraden

16 16 Niveau A1 (1.1) = “BREAKTHROUGH”  = Het absolute minimum  Communicatie met zeer beperkte talige middelen om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit de onmiddellijke omgeving Niveau A2 (1.2) = “WAYSTAGE”  = Het overlevingsniveau  Communicatie over persoonlijke en familiale gegevens, winkelen, onmiddellijke omgeving en tewerkstelling Niveau B1 (2.1-2.2-2.3-2.4) = “TRESHOLD” Niveau B2 (3.1 - 3.2) = “VANTAGE” Niveau C1 (4.1- 4.2) = “EFFECTIVENESS” Niveau C2 (5) = “MASTERY” De richtgraden (Erk)

17 17 A2 A1 PRIVE SOCIALE ACTIVERING ARTIKEL 60 VDAB OPLEIDING Intake Nederlands werkt OTC en een traject naar werk 17 VIA Voortraject Integratie Allochtonen DOMINO 2 test VDAB toelating SECTOR2 JOB-INTRA Job- introductie Anderstaligen SCALA screening Doorverwijzing naar OTC door wijkwerker TIBO- TEST VDAB

18 18 TAALTRAJECTEN DUALE TRAJECTEN  Geïntegreerd traject met enerzijds taallessen, anderzijds andere activiteiten zoals technische opleiding, werkervaring en coaching  Motivatie – sleutelcompetenties – technische competenties – attitudes  Premie: 1,25 euro per uur deelname  Al werkend inburgeren  Realistisch beeld van arbeidsmarkt

19 19 A1 Intake Nederlands Werkt OTC en een traject naar werk 19 VIA Voortraject Integratie Allochtonen Doorverwijzing naar OTC door wijkwerker Duur: 2 maanden (sept-nov-feb-april) NT2 - taallessen Screening van sleutelcompetenties en inzetbaarheid op werkvloer Extra Nederlandse conversatieoefeningen Groepswerk rond een aantal thema’s Individuele begeleiding Intensieve voorbereiding op Job-Intra Einddoel = perspectieven in kaart brengen, bepalen van het jobdoelwit VIA : Screening en oriëntering

20 20 A1 SOCIALE ACTIVERING Intake Nederlands Werkt OTC en een traject naar werk 20 VIA Voortraject Integratie Allochtonen DOMINO 2 test VDAB toelating SECTOR2 JOB-INTRA Job- introductie Anderstaligen Doorverwijzing naar OTC door wijkwerker

21 21 Uw voorbereiding op Artikel 60-tewerkstelling!  Duur: 6 maanden (instap: feb – sept – nov)  Nederlandse Taallessen :  Via de VDAB : Technisch Nederlands: ‘SECTOR 2’ + Tibo-test  Via Leerpunt, De Bargie of Het Perspectief  Conversatieoefeningen in functie van tewerkstelling  Technische Vooropleiding: -Onderhoud -Houtbewerking -Schilderen -Elektriciteit …  Individuele coaching  Groepscoaching: algemene vorming  Stage van 1 maand  Positieve evaluatie =  Artikel 60 werkervaringcontract of WEP+  Slagen in TIBO-test = ook toegang tot alle technische VDAB-opleidingen 21 Job -Intra OTC en een traject naar werk JOB-INTRA : JOB-INTRoductie voor Anderstaligen

22 22 TAALCOACHING tijdens art 60 GERICHT NAAR :  Anderstalige Werknemer:  Individuele taalondersteuning op de werkvloer: ‘werkvloer-Nederlands’  Groepscoaching rond “taalvaardigheid” in werkcontext  Werkvloeren :  Coaching van de werkvloerbegeleiders  Ondersteuning ivm anderstaligen :  Onthaal; brochure, peterschap;  Eenvoudige veiligheidsinstructies :visualiseren  “Taal”rijke context stimuleren  Nederlandstalige collega’s: dialect, jargon  Copywriting en visualisering handleidingen

23 23 NTUURLIJK tijdens art 60 GERICHT NAAR :  Roma –cliënten in art 60 (ESF-subsidie)  Taaloefeningen gelinkt aan de werkvloer, gebaseerd op de competenties van de job functionele “taalvaardigheid” in werkcontext  Voorbereiding op doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt en netwerking  Uitbreiding naar andere andertalige laaggeschoolden  Die moeilijk gedijen in schoolse aanpak  Uitgeleerden Coaching door Professor Piet Van Avermaet (Directeur Centrum voor Diversiteit en Leren)


Download ppt "Activering op mensenmaat. 2 1. Wettelijk kader activering Federale Organieke wet OCMW 8 juli 1976 : -Recht op “menselijke waardigheid” -“curatief en preventief”"

Verwante presentaties


Ads door Google