De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Activering op mensenmaat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Activering op mensenmaat"— Transcript van de presentatie:

1 Activering op mensenmaat

2 1. Wettelijk kader activering
Federale Organieke wet OCMW 8 juli 1976: Recht op “menselijke waardigheid” “curatief en preventief” “van allerlei aard” (materieel, …) “meest aangepaste methoden van het maatschappelijk werk” Art 60§7: werk bezorgen of zelfs zelf tewerkstellen

3 1. Wettelijk kader activering
Artikel 2 Federale Wet inzake het Recht op Maatschappelijke Integratie (“leefloonwet”) 2002: “Elke persoon heeft recht op maatschappelijke integratie. Dit recht kan onder de voorwaarden bepaald in deze wet bestaan uit een tewerkstelling en/of een leefloon, die al dan niet gepaard gaan met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI).” > Sterker accent op activering !

4 2. Wat is activering ? “Containerbegrip!” Onze definitie:
- elke vorm van inzet door de cliënt op de verschillende trappen van de activeringsladder (zie verder) - elke actie van de maatschappelijk werker gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en de (socio-professionele) integratie van de cliënt in de samenleving

5 3. Visie op activering Uitgangspunt: “iedereen aan de slag”
→ Hoe mensen in beweging brengen? Positief motiveren Legitiem confronteren (gpmi) Sanctioneren als het niet anders kan

6 3. Visie op activering Uitgangspunt: “iedereen aan de slag” Maar:
Vrijstellingen (objectief, bvb +65 jaar) Billijkheidsredenen (beoordeling context, bvb. beperkt leervermogen, kinderlast, zwangerschap) “op maat” (cfr fasen activeringsladder – ook vrijwilligerswerk, mantelzorg, opleiding, voortraject, …)

7 4. De Activeringsladder Professionele integratie verloopt in trappen:
UW INZET: HULPVERLENING : zorgen voor welzijn op materieel, lichamelijk en psychisch vlak . Afspraken nakomen Meewerken aan budgetbegeleiding Meewerken aan hulpverleningsplan TAALACTIVERING : Het Nederlands is de sleutel tot werk Taallessen volgen Het Nederlands gebruiken in communicatie SOCIALE ACTIVERING : contacten leggen en een zinvolle tijdsbesteding als eerste stap naar betaald werk. Volg een opleiding, cursus, word lid van een vereniging, doe vrijwilligerswerk Volgen van VIA Volgen van (voor)opleiding Volgen van Job-Intra Werkervaring opdoen: stage en/of Artikel 60 tewerkstelling Taalcoaching en NTuurlijk ARBEIDSACTIVERING : verder aanleren van vaardigheden – voorbereiding op werk ARBEIDSTOELEIDING : klaar voor de privé- sector, helpen vaste job te vinden Jobwerkbank, jobcoaching, sollicitatietraining Jobcoaching op de werkvloer 7 7 ARBEIDSNAZORG : behouden van werk

8 5. Organisatie activering in het OCMW
Welzijnsbureau’s of themadiensten: financiële hulp: Leefloon/Levensminimum Aanbod Dienst Activering : Emancipatorische Werking = 340 dossiers OTC = 1395 dossiers =samen 1735 dossiers Met ondersteuning van dienst Interculturalisering, psychologische dienst, ea.

9 Anderstaligen in het OCMW Gent OPLEIDINGS- en TEWERKSTELLINGSCENTRUM
OCMW -OTC Anderstaligen in het OCMW Gent OPLEIDINGS- en TEWERKSTELLINGSCENTRUM

10 OCMW EN LEEFLOONWET OPDRACHT = INTEGRATIE & SOCIALE VERANKERING
Aan de hand van : Kennis van Nederlands Communicatie met buren–collega’s … Contacten met school van kinderen Misverstanden vermijden Appreciatie van de “Belgen” Tewerkstelling Bijdrage aan de samenleving

11 TAALBELEID Taalbeleid = totaalpakket van doelen en acties binnen de onderneming. Doel = de communicatie op het werk verbeteren. Bepalen van instapnormen en eindtermen Specifieke taaltrajecten TC op Artikel-60-werkvloer Bijdragen tot taalverwerving met als doel: “volwaardige integratie” gericht op doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt

12 GOAL-Project GOAL = Gemeenschappelijk Onthaal voor Anderstaligen
Uitleg in eigen taal: Activeringsgedachte binnen OCMW Rechten en plichten Integratie komt van twee kanten Tijdens individueel gesprek: Aftoetsen van taaltraject Kansen voor tewerkstelling

13 Integratie start met Nederlands leren
In Vlaanderen blijven = Nederlandse taal kennen Nederlandse taal kennen = voorwaarde om werk te vinden De Nederlandse taal leren = Je bent werkbereid. WAAR NEDERLANDS LEREN IN GENT ? Nog nooit Nederlandse les gevolgd??? ‘het Huis van Het Nederlands’  Gesprek  Taaltest  Bepaling School (Covaar-test) Het OCMW volgt de aanwezigheden en resultaten op. Eenmaal u zich inschrijft, moet u ook aanwezig zijn in de les. Na afloop krijg u een officieel attest als u slaagt in de eindtest. Leerpunt CVO De Bargie PCVO Het Perspectief Talencentrum Universiteit 13 13

14 Werkwijze NT2-opvolging
Samenwerkingsprotocol met Huis van het Nederlands en de taalaanbodverstrekkers Uitwisseling van cursistgegevens via database NT2 voor opvolging taallessen Het taaltraject van de cliënt kan gevolgd worden met deze database

15 Afstemming tussen de aanbodverstrekkers:
TAALNIVEAUS Afstemming tussen de aanbodverstrekkers: “Het Europees Referentiekader” De richtgraden

16 De richtgraden (Erk) Niveau A1 (1.1) = “BREAKTHROUGH”
= Het absolute minimum Communicatie met zeer beperkte talige middelen om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit de onmiddellijke omgeving Niveau A2 (1.2) = “WAYSTAGE” = Het overlevingsniveau Communicatie over persoonlijke en familiale gegevens, winkelen, onmiddellijke omgeving en tewerkstelling Niveau B1 ( ) = “TRESHOLD” Niveau B2 ( ) = “VANTAGE” Niveau C1 ( ) = “EFFECTIVENESS” Niveau C2 (5) = “MASTERY”

17 test VDAB toelating SECTOR2
OTC en een traject naar werk SCALA screening PRIVE A2 ARTIKEL 60 DOMINO 2 test VDAB toelating SECTOR2 JOB-INTRA Job- introductie Anderstaligen Intake Nederlands werkt VDAB OPLEIDING TIBO- TEST VDAB Doorverwijzing naar OTC door wijkwerker VIA Voortraject Integratie Allochtonen SOCIALE ACTIVERING A1 17

18 TAALTRAJECTEN DUALE TRAJECTEN
Geïntegreerd traject met enerzijds taallessen, anderzijds andere activiteiten zoals technische opleiding, werkervaring en coaching Motivatie – sleutelcompetenties – technische competenties – attitudes Premie: 1,25 euro per uur deelname Al werkend inburgeren Realistisch beeld van arbeidsmarkt

19 Voortraject Integratie Anderstaligen
OTC en een traject naar werk VIA : Screening en oriëntering Duur: 2 maanden (sept-nov-feb-april) NT2 - taallessen Screening van sleutelcompetenties en inzetbaarheid op werkvloer Extra Nederlandse conversatieoefeningen Groepswerk rond een aantal thema’s Individuele begeleiding Intensieve voorbereiding op Job-Intra Einddoel = perspectieven in kaart brengen, bepalen van het jobdoelwit Voortraject Integratie Anderstaligen V I A Intake Nederlands Werkt Doorverwijzing naar OTC door wijkwerker VIA Voortraject Integratie Allochtonen A1 19

20 test VDAB toelating SECTOR2
OTC en een traject naar werk DOMINO 2 test VDAB toelating SECTOR2 JOB-INTRA Job- introductie Anderstaligen Intake Nederlands Werkt Doorverwijzing naar OTC door wijkwerker SOCIALE ACTIVERING VIA Voortraject Integratie Allochtonen A1 20

21 Job -Intra OTC en een traject naar werk
JOB-INTRA : JOB-INTRoductie voor Anderstaligen Duur: 6 maanden (instap: feb – sept – nov) Nederlandse Taallessen : Via de VDAB : Technisch Nederlands: ‘SECTOR 2’ + Tibo-test Via Leerpunt, De Bargie of Het Perspectief Conversatieoefeningen in functie van tewerkstelling Technische Vooropleiding: Onderhoud Houtbewerking Schilderen Elektriciteit … Individuele coaching Groepscoaching: algemene vorming Stage van 1 maand Positieve evaluatie = Artikel 60 werkervaringcontract of WEP+ Slagen in TIBO-test = ook toegang tot alle technische VDAB-opleidingen Uw voorbereiding op Artikel 60-tewerkstelling! 21 21

22 TAALCOACHING tijdens art 60
GERICHT NAAR : Anderstalige Werknemer: Individuele taalondersteuning op de werkvloer: ‘werkvloer-Nederlands’ Groepscoaching rond “taalvaardigheid” in werkcontext Werkvloeren : Coaching van de werkvloerbegeleiders Ondersteuning ivm anderstaligen : Onthaal; brochure, peterschap; Eenvoudige veiligheidsinstructies :visualiseren “Taal”rijke context stimuleren Nederlandstalige collega’s: dialect, jargon Copywriting en visualisering handleidingen

23 NTUURLIJK tijdens art 60 GERICHT NAAR :
Roma –cliënten in art 60 (ESF-subsidie) Taaloefeningen gelinkt aan de werkvloer, gebaseerd op de competenties van de job functionele “taalvaardigheid” in werkcontext Voorbereiding op doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt en netwerking Uitbreiding naar andere andertalige laaggeschoolden Die moeilijk gedijen in schoolse aanpak Uitgeleerden Coaching door Professor Piet Van Avermaet (Directeur Centrum voor Diversiteit en Leren)


Download ppt "Activering op mensenmaat"

Verwante presentaties


Ads door Google