De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nelos 2* Administratie © 2010 Daniela Diegner.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nelos 2* Administratie © 2010 Daniela Diegner."— Transcript van de presentatie:

1 Nelos 2* Administratie © 2010 Daniela Diegner

2 CMAS Indeling

3 CMAS Indeling

4 VERZEKERING Voldoen aan VIER voorwaarden, en wel cumulatief:
Medisch in orde zijn. Bij een NELOS-club aangesloten zijn. Niet alleen duiken. Brevet bezitten (zelfs van een andere duikbond). Je bent ook verzekert als je met en andere brevet duikt.(z.b. Padi SSI TDI usw… Samengevat: DUIK STEEDS VOLGENS DE FEDERALE REGLEMENTEN EN JE BENT STEEDS VERZEKERD!!!

5 BREVETTEN NELOS Onze liga kent 8 brevetten toe:
1*-Duiker (duiker 1 ster CMAS) - Elementaire duiker 2*-Duiker (duiker 2 sterren CMAS) - Elementaire duikleider 3*-Duiker (duiker 3 sterren CMAS) - Duikleider Assistent Instructeur (AI)-Algemeen duikleider drie Instructeurtitels ( ster) Daarnaast zijn er nog andere brevetten: duiker hulpverlener (medische aspecten) brevetten inzake duiken met kinderen duiken met gehandicapten vrijduikbrevetten brevetten Fotografie o.w.

6 BREVETTEN NELOS Daarnaast bestaan nog volgende technische brevetten:
basis nitrox-duiker (BND) gevorderd nitrox-duiker (GND) advanced nitrox-instructor (NI) extended range diver (ER) normoxic trimix diver (ELTD) advanced trimix diver (FTD) extended range instructor (ERI) normoxic trimix instructor (ELTI) advanced trimix instructor (FTI)

7 Nitrox 1. Basis Nitrox Duiker:
voor iedereen mogelijk (vanaf begin der opleiding) medisch in orde enkel met standaardmengsels nitrox32 en nitrox36 schriftelijk examen en 2 praktijk-duiken

8 Nitrox 2. Gevorderd Nitrox Duiker: 16 jaar 2*duiker 100 duiken
Basis-Nitroxduiker zijn 5 nitrox-duiken gedaan medisch en administratief in orde mag met eender welk nitrox-mengsel duiken mag met meerdere nirox-mengsels duiken tijdesn één duik mag op 3 meter decompresseren met zuivere zuurstof mag in beperkte mate versneld decompresseren

9 BEPERKINGEN PROEVEN / DUIKLEIDINGEN OP 1 DAG
Per duik mag maximum één proef/DL afgelegd worden Iemand die 3 manden niet dook, moet eerst 5 duiken doen vooraleer hij OW-proeven mag afleggen diet geldt niet voor DL.

10 BEPERKINGEN PROEVEN / DUIKLEIDINGEN OP 1 DAG
Wat betreft de stijgproeven: Dit zijn: B2, B3, en B4 C2, C3, C4 en C5 D2, D3, D4, D5 en D6 Er mag slechts één stijgproef per dag afgelegd worden Deze proeven moeten tijdens de eerste duik die dag afgelegd worden. Op de vertrekdiepte van de proef mag geen verplichte decompressiestop verschijnen op het primaire-, noch backup-decompressiemiddel van de kandidaat Deze proeven moeten in het begin van de duik afgelegd worden (uitz. B2, C2 en D2) Zij mogen zowel tijdens de eerste als tijdens de volgende duiken die dag uitgevoerd worden; er mogen evenwel maximum twee proeven per dag afgelegd worden

11 OPENWATERPROEVEN en DL
WAAR? 2*D en 3*D: overal ter wereld (uitz. CL 4: in “onze” wateren) Nota: diepe zwembaden: 2*D: de proeven tot en met 2*D mogen gebeuren in diepe zwembaden 2*Duiker: homologatie 14 jaar autonoom duiker: tenminste 18 jaar

12 ALGEMEEN REGLEMENT DUIKDIEPTE
1. Dieptebeperking per brevet: 15 m : de eerste 5 duiken zijn beperkt tot 15m 20 m : vanaf de 6de duik : de 1*D blijft tot deze diepte beperkt : twee 2*D die samen autonoom duiken zijn ook tot deze diepte beperkt 30 m : na homologatie tot 2*D : de 2*D blijft tot deze diepte beperkt 40 m : na homologatie tot 3*D : de 3*D blijft tot deze diepte beperkt + 40 m : enkel voor sportduikers (vanaf 4*D) : “ oude” 3*D: max. 60 m

13 1* Definitie Een duiker die bekwaam is om veilig en correct gebruik te maken van zijn duikuitrusting in een beschermde trainingsomgeving en die klaar is om openwater ervaring op te doen , begeleid door een ervaren duiker. Het woord/is een goede Buddy.

14 Openwaterproeven 1* Twee doopduiken op max. 15m diepte.
Drie opleidingsduiken op max.15 m diepte. De kandidaat demonstreert tijdens een van zijn vijf eerste duiken enkele vaardigheden op vaste bodem max. 2m diept.

15 2* Definitie Heeft enige onderwater ervaring opgedaan.
Kan duikongevallen herkennen en reageren Is in staat onder leiding van een ervaren duiker alle recreatieve duiken uit te voeren,hij moet kunnen functioneren volgens het buddy- systeem van CMAS Kan als duikleider fungeren bij eenvoudige duiken.

16 Openwaterproeven 2* B1: 500m palmen
B2: Stijging van zone (15) tot aan de oppervlakte B3: Redding van zone (10) tot aan de oppervlakte -50m slepen –CPR – O2 B4: Stijgen op 2 de ontspanner van zone (15) naar de oppervlakte BL1/2/3: Drie elementaire duikleidingen

17 WIE DUIKT MET WIE ? DO laat toe dat een 3*D en 1*D samen duiken, onder volgende voorwaarden: DO laat toe dat een AI opleidingsduiken (vanaf duik nr. 3) controleert van een kandidaat 1*D DO vereist dat doopduiken voor 1*D (eerste 2 duiken) effectief gecontroleerd worden door tenminste een 1*I in de duikploeg is maximum één 1*D aanwezig 1*D heeft minimum 15 duiken maximumdiepte (uiteraard !) 20 meter

18 WIE DUIKT MET WIE ? DO laat toe dat twee 2*D autonoom samen duiken, onder volgende voorwaarden: beiden minstens 18 jaar géén decoduiken maximaal 2 duikers in de duikploeg maximaal 20 meter diep duikleider moet bekend zijn met de duikplaats voor wateren met stroming / beperkte zichtbaarheid moet een instructeur ter plaatse aanwezig, zijn goedkeuring geven géén bijzondere duiken (zie veiligheidsreglement) beide duikers moeten elk minstens 3 duikleidingen gedaan hebben (voor 2*D, gehomologeerd voor )

19 MELDEN VAN ONGEVALLEN Dodelijk: ONMIDDELLIJK - BINNEN DE 48 UUR
rechtstreeks naar verzekering + medisch attest naar NELOS-secretariaat medisch attest Niet dodelijk: BINNEN DE 15 DAGEN in dubbel (!) naar NELOS-secretariaat Nota: bij lichamelijk letsel is een medisch getuigschrift binnen drie dagen vereist bij een ongeval, samengaand met vergiftiging, verdrinking of bewusteloosheid, moet men de duikuitrusting bewaren ter onderzoek melden van ongeval d.m.v. VOORZIENE FORMULIEREN (in boekje!!!)


Download ppt "Nelos 2* Administratie © 2010 Daniela Diegner."

Verwante presentaties


Ads door Google