De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarrekening 2003 Inkomsten en uitgaven over de laatste twee jaar 2003 Begroting 2003 2002 I. Inkomsten uit activiteiten4.391.736,024.434.0004.294.409,62.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarrekening 2003 Inkomsten en uitgaven over de laatste twee jaar 2003 Begroting 2003 2002 I. Inkomsten uit activiteiten4.391.736,024.434.0004.294.409,62."— Transcript van de presentatie:

1

2 Jaarrekening 2003

3 Inkomsten en uitgaven over de laatste twee jaar 2003 Begroting I. Inkomsten uit activiteiten , ,62 II. Uitgaven uit activiteiten , ,13 IV. Financiële inkomsten19.937, ,04 V. Financiële uitgaven-6.352, ,21 VI. Uitzonderlijke inkomsten , ,61 VIII. Uitzonderlijke uitgaven --- Resultaat , ,93

4 Inkomsten uit inschrijvingsrechten 2003 Begroting C. Inschrijvingsrechten examens en tests , ,53 D. Inschrijvingsrechten , ,25 1. Stageseminaries , ,00 2. Permanente vorming , ,00 3. Forfaitaire vormingsbijdrage , ,25

5 Publicaties Brochures en Periodieken67.182,41 Uitvoering studies40.050,16 Vademecum ,75 Periodieke Berichten61.638,26 Boek 50 jaar revisoraat47.939,56 TOTAAL ,14

6 Diensten en diverse goederen 2003 Begroting F. Diensten en diverse goederen , ,99 1. Huisvestingskosten , ,88 2. Documentatie en bibliotheek , ,29 3. Inwinning adviezen , ,10 4. Kantoorkosten , ,12 5. Notoriëteitskosten , ,14 6. Externe administratieve diensten , ,24 7. Kosten m.b.t. vorige boekjaren 571, ,22

7 Notoriëteitskosten Bijdragen internationale organisaties – FEE en EFRAG – IASC en IFAC – FIDEF – IIN en XBRL , , , , ,00 Representatie buitenland34.181,89 Representatie binnenland19.173,06 Wettelijke publicatie ledenlijst31.154,34 Promotie van het beroep86.691,74 TOTAAL ,37

8 Bezoldigingen 2003 Begroting Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen , ,35 RSZ werkgever , ,56 Groepsverzekering en collectieve verzekering gezondheidszorgen , ,71 Andere personeelskosten , ,83 TOTAAL , ,45

9 Voorzieningen voor risico’s en kosten Aanwending van de voorzieningen Programma's in uitvoering –Vademecum –Boek 50 Jaar revisoraat , ,00 Forum ,06 TOTAAL ,06

10 Activa Vaste activa , ,86 Vlottende activa , ,58 TOTAAL , ,44

11 Aanschaffingen vaste activa 2003 I. Immateriële vaste activa II. Materiële vaste activa Meubilair Kantoormaterieel Overige materiele vaste activa Inrichting gebouw TOTAAL65.435

12 Afschrijvingen in 2003 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Meubilair Kantoormaterieel Overige materiële vaste activa Inrichtingskosten TOTAAL

13 Eigen vermogen Algemene reserve , ,87 = ,87 Bijzonder reserve , ,87 Overgedragen verlies ,72 TOTAAL , ,00

14 Voorzieningen voor risico’s en kosten Aanwending van de voorzieningen Programma's in uitvoering –Vademecum –Boek 50 Jaar revisoraat , ,00 Forum ,06 TOTAAL ,06

15 Schulden VI. Schulden op ten hoogste één jaar , ,51 C. Schulden aan leden en uit activiteiten , ,08 D. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1.Belastingen 2.Bezoldigingen en sociale lasten , , ,43 304, ,93 E. Overige schulden125,00200,00

16 Functionele benadering uitgaven uit activiteiten in duizenden euro’s %% Algemeen beleid en internationale relaties 926,3 21,19 831,8 20,88 789,1 24,23 Ledenlijst 359,8 8,23 295,3 7,41 279,7 8,59 Toezicht, kwaliteitscontrole en tucht 1.111,4 25,42 871,2 21,87 771,0 23,67 Stage (netto)317,4 7,26 282,0 7,08 272,7 8,37 Publicaties, permanente vorming en dienstverlening (netto) 1.532,3 35, ,3 37, ,1 31,13 Controlenormen124,9 2,85 214,7 5,39 130,7 4,01 TOTAAL 4.372,1 100, ,3 100, ,3 100,00

17

18 Projet de budget 2004

19 Synthèse du Budget

20 Cotisations des membres 2003Budget 2004 Cotisation fixe personnes physiques personnes morales 500 € 750 € 630 € 880 € Cotisation variable 0,85%0,925 % Cotisation forfaitaire de formation (demandée avec la cotisation fixe des personnes physiques) 250 €

21 H. Autres recettes 2003Budget 2004 H. Autres recettes (non financières) , Mises en demeure Contrôle de qualité rapproché Autres ,10 -

22 Synthèse du budget

23 Quelques dépenses résultant des activités Budget Budget 2003 A. Examens d’admission et tests , B. Séminaires et activités de formation , C. Assemblées des membres , D. Dépenses de fonctionnement , E. Publications ,

24 Frais de notoriété Budget 2004 %2003 Cotisations aux organisations internationales , Représentation à l’étranger , Représentation en Belgique , Publication légale de la liste des membres , Promotion de la profession , TOTAL ,

25 Effectif en personnel Personnel en fonction : Début 2001 Début 2002 Début 2003 Début 2004 Secteur tâches legales (administration des membres, surveillance, organes disciplinaires et stage) 1116 Services de support (helpdesk, études & formation, bibliothèque et réception) TOTAL

26 Provisions pour risques et charges Programmes en exécution –Vademecum Forum TOTAL

27 Approche fonctionelle des recettes et des dépenses en milliers d'euros Budget % % Gestion générale et relations internationales 980,0 20,32 926,3 21,19 831,8 20,88 Tableau des membres375,0 7,78 359,8 8,23 295,3 7,41 Surveillance, Contrôle de qualité et Discipline 1.316,0 27, ,4 25,42 871,2 21,87 Stage (net)345,5 7,16 317,4 7,26 282,0 7,08 Publications, Formation permanente et prestations de service (nette) 1.647,4 34, ,3 35, ,3 37,37 Normes de contrôle158,7 3,29 124,9 2,85 214,7 5,39 TOTAL 4.822,6 100, ,1 100, ,3 100,00


Download ppt "Jaarrekening 2003 Inkomsten en uitgaven over de laatste twee jaar 2003 Begroting 2003 2002 I. Inkomsten uit activiteiten4.391.736,024.434.0004.294.409,62."

Verwante presentaties


Ads door Google