De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarrekening 2003 Inkomsten en uitgaven over de laatste twee jaar 2003 Begroting 2003 2002 I. Inkomsten uit activiteiten4.391.736,024.434.0004.294.409,62.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarrekening 2003 Inkomsten en uitgaven over de laatste twee jaar 2003 Begroting 2003 2002 I. Inkomsten uit activiteiten4.391.736,024.434.0004.294.409,62."— Transcript van de presentatie:

1

2 Jaarrekening 2003

3 Inkomsten en uitgaven over de laatste twee jaar 2003 Begroting 2003 2002 I. Inkomsten uit activiteiten4.391.736,024.434.0004.294.409,62 II. Uitgaven uit activiteiten-4.734.754,30-4.545.282 - 4.314.308,13 IV. Financiële inkomsten19.937,4718.40014.923,04 V. Financiële uitgaven-6.352,13-5.000-5.398,21 VI. Uitzonderlijke inkomsten 25.181,35-26.427,61 VIII. Uitzonderlijke uitgaven --- Resultaat-304.251,59-97.88216.053,93

4 Inkomsten uit inschrijvingsrechten 2003 Begroting 2003 2002 C. Inschrijvingsrechten examens en tests 29.192,4132.00032.893,53 D. Inschrijvingsrechten552.033,75517.500521.336,25 1. Stageseminaries 191.800,00 172.000 173.100,00 2. Permanente vorming 129.505,00 112.000 118.140,00 3. Forfaitaire vormingsbijdrage 230.728,75 233.500 230.096,25

5 Publicaties Brochures en Periodieken67.182,41 Uitvoering studies40.050,16 Vademecum120.683,75 Periodieke Berichten61.638,26 Boek 50 jaar revisoraat47.939,56 TOTAAL337.494,14

6 Diensten en diverse goederen 2003 Begroting 2003 2002 F. Diensten en diverse goederen 1.098.182,471.087.2501.009.910,99 1. Huisvestingskosten 396.769,12419.100396.007,88 2. Documentatie en bibliotheek 47.619,09 47.000 62.828,29 3. Inwinning adviezen 111.114,22 10.000 21.510,10 4. Kantoorkosten 232.716,63249.700230.158,12 5. Notoriëteitskosten 257.519,37306.450243.840,14 6. Externe administratieve diensten 51.872,98 55.000 49.864,24 7. Kosten m.b.t. vorige boekjaren 571,06 - 5.702,22

7 Notoriëteitskosten Bijdragen internationale organisaties – FEE en EFRAG – IASC en IFAC – FIDEF – IIN en XBRL 86.318,34 61.312,50 18.300,84 5.038,00 1.667,00 Representatie buitenland34.181,89 Representatie binnenland19.173,06 Wettelijke publicatie ledenlijst31.154,34 Promotie van het beroep86.691,74 TOTAAL257.519,37

8 Bezoldigingen 2003 Begroting 2003 2002 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 1.227.034,341.220.1701.056.260,35 RSZ werkgever 348.885,82362.578299.401,56 Groepsverzekering en collectieve verzekering gezondheidszorgen 83.612,6965.00057.528,71 Andere personeelskosten 127.986,91149.252172.881,83 TOTAAL 1.787.519,761.797.0001.586.072,45

9 Voorzieningen voor risico’s en kosten Aanwending van de voorzieningen Programma's in uitvoering –Vademecum –Boek 50 Jaar revisoraat -62.000,00 -28.700,00 Forum-169.668,06 TOTAAL -260.368,06

10 Activa 20032002 Vaste activa 258.407,22358.513,86 Vlottende activa 2.529.356,072.825.114,58 TOTAAL 2.787.763,293.183.628,44

11 Aanschaffingen vaste activa 2003 I. Immateriële vaste activa18.095 II. Materiële vaste activa Meubilair Kantoormaterieel Overige materiele vaste activa Inrichting gebouw 9.804 26.116 - 11.420 47.340 TOTAAL65.435

12 Afschrijvingen in 2003 Immateriële vaste activa18.095 Materiële vaste activa Meubilair Kantoormaterieel Overige materiële vaste activa Inrichtingskosten 147.447 42.161 54.057 - 51.229 TOTAAL165.542

13 Eigen vermogen 20032002 Algemene reserve 184.160,87 - 184.160,87 = 0 184.160,87 Bijzonder reserve 2.000.000,00 2.184.160,87 Overgedragen verlies 2003 -120.090,72 TOTAAL 1.879.909,282.184.161,00

14 Voorzieningen voor risico’s en kosten Aanwending van de voorzieningen Programma's in uitvoering –Vademecum –Boek 50 Jaar revisoraat -62.000,00 -28.700,00 Forum-169.668,06 TOTAAL -260.368,06

15 Schulden 20032002 VI. Schulden op ten hoogste één jaar 907.854,01739.099,51 C. Schulden aan leden en uit activiteiten 730.022,69584.650,08 D. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1.Belastingen 2.Bezoldigingen en sociale lasten 177.706, 32 - 177.706,32 154.249,43 304,50 153.944,93 E. Overige schulden125,00200,00

16 Functionele benadering uitgaven uit activiteiten in duizenden euro’s 200320022001 %% Algemeen beleid en internationale relaties 926,3 21,19 831,8 20,88 789,1 24,23 Ledenlijst 359,8 8,23 295,3 7,41 279,7 8,59 Toezicht, kwaliteitscontrole en tucht 1.111,4 25,42 871,2 21,87 771,0 23,67 Stage (netto)317,4 7,26 282,0 7,08 272,7 8,37 Publicaties, permanente vorming en dienstverlening (netto) 1.532,3 35,05 1.488,3 37,37 1.014,1 31,13 Controlenormen124,9 2,85 214,7 5,39 130,7 4,01 TOTAAL 4.372,1 100,00 3.983,3 100,00 3.257,3 100,00

17

18 Projet de budget 2004

19 Synthèse du Budget

20 Cotisations des membres 2003Budget 2004 Cotisation fixe personnes physiques personnes morales 500 € 750 € 630 € 880 € Cotisation variable 0,85%0,925 % Cotisation forfaitaire de formation (demandée avec la cotisation fixe des personnes physiques) 250 €

21 H. Autres recettes 2003Budget 2004 H. Autres recettes (non financières) 12.057,1010.000 1. Mises en demeure - 5.000 2. Contrôle de qualité rapproché - 5.000 3. Autres 12.057,10 -

22 Synthèse du budget

23 Quelques dépenses résultant des activités Budget 2004 2003Budget 2003 A. Examens d’admission et tests 58.90038.073,5953.100 B. Séminaires et activités de formation 449.500499.161,05400.800 C. Assemblées des membres 82.000343.149,83335.300 D. Dépenses de fonctionnement 822.000703.058,33591.300 E. Publications237.800337.494,14319.900

24 Frais de notoriété Budget 2004 %2003 Cotisations aux organisations internationales 81.70094,6586.318 Représentation à l’étranger44.300129,6034.182 Représentation en Belgique25.000130,3919.173 Publication légale de la liste des membres 32.000102,7231.154 Promotion de la profession123.500142,4686.692 TOTAL306.500119,02257.519

25 Effectif en personnel Personnel en fonction : Début 2001 Début 2002 Début 2003 Début 2004 Secteur tâches legales (administration des membres, surveillance, organes disciplinaires et stage) 1116 Services de support (helpdesk, études & formation, bibliothèque et réception) 8111314 TOTAL19272930

26 Provisions pour risques et charges Programmes en exécution –Vademecum 65.000 Forum87.000 TOTAL 152.000

27 Approche fonctionelle des recettes et des dépenses en milliers d'euros Budget 2004 20032002 % % Gestion générale et relations internationales 980,0 20,32 926,3 21,19 831,8 20,88 Tableau des membres375,0 7,78 359,8 8,23 295,3 7,41 Surveillance, Contrôle de qualité et Discipline 1.316,0 27,29 1.111,4 25,42 871,2 21,87 Stage (net)345,5 7,16 317,4 7,26 282,0 7,08 Publications, Formation permanente et prestations de service (nette) 1.647,4 34,16 1.532,3 35,05 1.488,3 37,37 Normes de contrôle158,7 3,29 124,9 2,85 214,7 5,39 TOTAL 4.822,6 100,00 4.372,1 100,00 3.983,3 100,00


Download ppt "Jaarrekening 2003 Inkomsten en uitgaven over de laatste twee jaar 2003 Begroting 2003 2002 I. Inkomsten uit activiteiten4.391.736,024.434.0004.294.409,62."

Verwante presentaties


Ads door Google