De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vragen met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissaris Ludo Swolfs, Voorzitter IBR André Kilesse, Ondervoorzitter IBR David Szafran, Secretaris-generaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vragen met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissaris Ludo Swolfs, Voorzitter IBR André Kilesse, Ondervoorzitter IBR David Szafran, Secretaris-generaal."— Transcript van de presentatie:

1 Vragen met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissaris Ludo Swolfs, Voorzitter IBR André Kilesse, Ondervoorzitter IBR David Szafran, Secretaris-generaal IBR

2 2 Agenda IBR Internationaal kader Wet corporate governance Onafhankelijkheid –Cooling-off period –Non-auditdiensten –Bekendmaking van vergoedingen –Advies- en Controlecomité

3 3 IBR Wet van Bedrijfsrevisoren Commissariaat Andere wettelijke opdrachten Verenigbare opdrachten

4 4 Deontologie & Onafhankelijkheid Wet van Art. 133 en volgende van het Wetboek van vennootschappen K.B. van Tuchtprocedures

5 5 Agenda IBR Internationaal kader Wet corporate governance Onafhankelijkheid –Cooling-off period –Non-auditdiensten –Bekendmaking van vergoedingen –Advies- en Controlecomité

6 6 FEE – Common Core of Principles IFAC – Code of Ethics Sarbanes-Oxley Act; SEC – Independence Requirements Europese Commissie – Aanbeveling van –Mededelingen van Internationaal kader

7 7 Common Core of Principles (1998) Conceptual approach Scope: all Statutory Audits FEE

8 8 Code of Ethics –New Section 8 (Independence of Statutory Auditors) – Nov –Scope: all Assurance Engagements by Professional Accountants in Public Practice –Exposure Draft – Comments by 30 th Nov IFAC

9 9 Sarbanes-Oxley Act 2002 SEC – New Independence Requirements – January 2003 –Amending Rules of Nov –Scope: listed and publicly traded companies PCAOB – Registration requirements USA

10 10 Aanbeveling van (onafhankelijkheid van de wettelijke controleur van de rekeningen) Mededelingen van –versterking van de audit –vennootschapsrecht en corporate governance Ontwerp van modernisering van de 8 ste Richtlijn Europese Commissie

11 11 Agenda IBR Internationaal kader Wet corporate governance Onafhankelijkheid –Cooling-off period –Non-auditdiensten –Bekendmaking van vergoedingen –Advies- en Controlecomité

12 12 Onafhankelijkheid van de commissaris Auditcomité Directiecomité Belangenconflicten Aansprakelijkheid van de bestuurders Algemene vergadering Maatschappelijk kapitaal Publiciteit van belangrijke participaties Wet van corporate governance

13 13 Agenda IBR Internationaal kader Wet corporate governance Onafhankelijkheid –Cooling-off period –Non-auditdiensten –Bekendmaking van vergoedingen –Advies- en Controlecomité

14 14 Art. 133 W. Venn. –Toepassingsgebied: commissaris –Verbod: mandaat of functie binnen een gecontroleerde vennootschap + verbonden vennootschappen –Duur: 2 jaar Art. 170 W. Venn.: strafbepalingen Europese Aanbeveling Onafhankelijkheid Cooling-off period

15 15 Agenda IBR Internationaal kader Wet corporate governance Onafhankelijkheid –Cooling-off period –Non-auditdiensten –Bekendmaking van vergoedingen –Advies- en Controlecomité

16 16 Commissaris + –Arbeidsovereenkomst –Samenwerkingsverband –Verbonden personen (art. 11 W. Venn.) Gecontroleerde vennootschap + –Verbonden personen in België (art. 11 W. Venn.) –Buitenlandse dochtervennootschappen Non-auditdiensten

17 17 Wettelijke opdrachten Onverenigbare extra-legale opdrachten (K.B.) Verenigbare extra-legale opdrachten Non- auditdiensten

18 18 K.B. van Principes Toepassingen: –Beslissing –Boekhouding –Informatica –Waardering –Interne audit –Vertegenwoordiging –Aanwerving Non-auditdiensten

19 19 Onverenigbare non-auditdiensten

20 20 Toepassingsgebied: –Genoteerde vennootschappen (art. 4 W. Venn.) –Groep gehouden tot het opstellen en publiceren van een geconsolideerde jaarrekening Beperking non-auditdiensten (behalve acquisitie-audits) = vergoedingen wettelijke controles (art. 134 W. Venn.): –Gecontroleerde vennootschap –Dochtervennootschappen “1/1-Regel”

21 21 Uitzonderingen –Statutair auditcomité –Advies- en Controlecomité –College van van elkaar onafhankelijke commissarissen “1/1-Regel” (vervolg)

22 22 Adviserende comités (art. 522 W. Venn.) –binnen de Raad van Bestuur –samenstelling –opdracht Auditcomité (art. 133 W. Venn.) –1/1-Regel –statuten –binnen de Raad van Bestuur –permanente opvolging van de taken van de commissaris “1/1-Regel” - Auditcomité

23 23 “1/1-Regel” (voorbeeld 1)

24 24 ‘1/1-Regel’ (voorbeeld 1) A Audit A Non audit B Audit B Non audit M D D

25 25 ‘1/1-Regel’ (voorbeeld 2)

26 26 ‘1/1-Regel’ (voorbeeld 2) X Audit X Non audit Y Audit Y Non audit ME FB FB SFB SFE-1530-

27 27 Interpretatie 1 (cf. IBR) Interpretatie 2 Honoraria op3 jaar (duur v/h mandaat) 1 jaar Netwerkvan de commissarisvan de commissaris + ieder ander netwerk Berekening Groep (geauditeerde vennootschap + dochtervennootschap) Groep + Iedere dochtervennootschap individueel ‘1/1-Regel’

28 28 ‘1/1- Regel’ (voorbeeld 3)

29 29 Interpretatie 1 X Audit X Non audit Y Audit Y Non audit ME FB FB SFB SFE-1530-

30 Interpretatie 2 X Audit X Non audit Y Audit Y Non audit ME FB FB SFB SFE-1530-

31 31 Interpretatie 1 Laat toe rekening te houden met de honoraria van het netwerk van de commissaris (en niet van de andere netwerken, die niet relevant zijn in de regel van de beperking van de honoraria)

32 32 ‘1/1-Regel’ (voorbeeld 4)

33 33 Interpretatie 1 X Audit X Non audit Y Audit Y Non audit ME FB FB SFB SFE-1530-

34 34 Interpretatie 2 X Audit X Non audit Y Audit Y Non audit ME FB FB SFB SFE-1530-

35 35 Interpretatie 1 Preciseert dat de berekening globaal verricht wordt op het niveau van de groep Laat toe een versnipperde toepassing op niveau van elk individueel dochtervennootschap of kleindochter- vennootschap te vermijden (en die overigens reeds in rekening werden gebracht op het niveau van de groep)

36 36 Agenda IBR Internationaal kader Wet corporate governance Onafhankelijkheid –Cooling-off period –Non-auditdiensten –Bekendmaking van vergoedingen –Advies- en Controlecomité

37 37 Jaarverslag Uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten –commissaris –arbeidsovereenkomst –samenwerkingsverbanden –verbonden personen Prestaties –gecontroleerde vennootschap –verbonden vennootschap in België –Belgisch of buitenlands dochtervennootschap Categorieën (K.B.) Bekendmaking van vergoedingen

38 38 Agenda IBR Internationaal kader Wet corporate governance Onafhankelijkheid –Cooling-off period –Non-auditdiensten –Bekendmaking van vergoedingen –Advies- en Controlecomité

39 39 Kwaliteitscontrole – Europese Aanbeveling (nov. 2000) Tuchtprocedures : –Inleiding: Raad IBR Procureur Hoge Raad voor de Economische Beroepen –Beslissing: Tuchtcommissies Commissies van Beroep Hof van Cassatie Controle

40 40 Samenstelling –Leden onafhankelijk van het beroep –Benoemd door de Koning voor 5 jaar Beroepsgeheim Bevoegdheden –Advies –Inleiden van een tuchtdossier K.B. van Voorstelling van het Advies- en Controlecomité Advies- en Controlecomité

41 : samenstelling van het Advies- en Controlecomité : bevoegdheden m.b.t. advies en tucht van het Advies- en Controlecomité : –art. 4 – 5 wet corporate governance (cooling-off period; publiciteit; 1/1-regel; non-auditdiensten) –K.B onverenigbare non-auditdiensten Inwerkingtreding

42 42 Overgangsbepalingen Onverenigbaarheden: nieuw vastgelegde non-auditdiensten Bekendmaking van vergoedingen: vanaf boekjaar volgend op inwerkingtreding

43 43 Agenda IBR Internationaal kader Wet corporate governance Onafhankelijkheid –Cooling-off period –Non-auditdiensten –Bekendmaking van vergoedingen –Advies- en Controlecomité

44 44 Onafhankelijkheid = fundamenteel beginsel Controle Auditcomité Europese harmonisering: –Boekhoudkundige normen (IAS→IFRS) –Auditnormen: Controlenormen Kwaliteitscontrole –Ethische regels (onafhankelijkheid) Europese financiële markten Besluit

45 45 Onafhankelijkheid van de commissaris Cooling-off period Non-auditdiensten Bekendmaking van vergoedingen Advies- en Controlecomité Vragen


Download ppt "Vragen met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissaris Ludo Swolfs, Voorzitter IBR André Kilesse, Ondervoorzitter IBR David Szafran, Secretaris-generaal."

Verwante presentaties


Ads door Google