De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vragenlijstmethoden in de klinische psychologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vragenlijstmethoden in de klinische psychologie"— Transcript van de presentatie:

1 Vragenlijstmethoden in de klinische psychologie
Prof. Dr. Jan J.L. Derksen

2 Vragenlijstmethoden Persoonlijkheid en Pathologie: MMPI-II, MMPI-A
Persoonlijkheid: NEO-PI-R, GLTS, EPPS, CPI, 16PF, MBTI, EPQ, BAR-ON EQ-I Nederland: UCL, NPV, ABV

3 NEO-PI-R Paul T. Costa Robert R. McCrae Neuroticisme Extraversie
Openheid Aangenaamheid Consciëntieusheid

4 De NEO-PI-R 240 items helemaal eens---helemaal oneens
5 punts likert-schaal items zijn simpel, beschrijven specifieke gedragingen of houdingen rater versie beschikbaar, apart voor mannen en vrouwen

5 Neuroticisme: subschalen
N1: Angst N2: Boosheid N3: Depressie N4: Zelfbewustzijn N5: Impulsiviteit N6: Kwetsbaarheid

6 Extraversie: subschalen
E1: Warmte E2: Socio’s E3: Assertiviteit E4: Activiteit E5: Spanning zoeken E6: Positieve emoties zoeken

7 Openheid: subschalen O1: Fantasie O2: Esthetiek O3: Gevoelens
O4: Acties O5: Ideeën O6: Waarden

8 Aangenaamheid: subschalen
A1: Vertrouwen A2:Rechtstreeksheid A3: Altruïsme A4: Samenwerken A5: Nederigheid A6: Fijnbesnaard

9 Consciëntieusheid: subschalen
C1: Competentie C2: Ordelijkheid C3: Plichtsgetrouw C4: Prestatiegericht C5 Zelfdiscipline C6: Deliberatie

10 GLTS Guilford-LTP Temperament Survey
120 items over 7 schalen: sociale extraversie, gevoelsmatigheid, reagibiliteit, autoritair gedrag, onbezorgdheid, masculiniteit, vraagtekenschaal

11 EPPS Edwards Personal Preference Schedule
225 paren van uitspraken in de ik-vorm aangeven welke van twee beweringen het meest van toepassing is

12 EPPS:variabelen Zelfgeringachting, ambitie, vriendschap, agressie, autonomie, variatie, consistentie, respect, dominantie, volharding, zelfvertoon, heterosex, inleving, liefderijke zorg, ordening, steunzoeken

13 CPI, 16PF, MBTI, EPQ California Personality Inventory door Harrison Gough 16 PF door Raymond Cattell Myers-Briggs Type Indicator door Jung Esenck Personality Questionnaire door Hans Eysenck

14 UCL Utrechtse Coping Lijst Paul Schreurs e.a. Vanaf 15 jaar 47 items
4-punts schaal

15 UCL: subschalen Actief aanpakken Palliatieve reactie Vermijden
Sociale steun zoeken Depressief reactiepatroon Expressie van emoties/boosheid Geruststellende, troostende gedachten

16 NPV Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst Luteijn e.a. 133 items
drie antwoordmogelijkheden schalen: inadequaatheid of neuroticisme, sociale inadequaatheid, rigiditeit, verongelijktheid, zelfgenoegzaamheid, dominantie, zelfwaardering

17 ABV Amsterdamse Biografische Vragenlijst G. de Wilde 107 items
ja of nee antwoorden schalen: neurotische labiliteit, somatisch, extraversie, leugenschaal, MF schaal


Download ppt "Vragenlijstmethoden in de klinische psychologie"

Verwante presentaties


Ads door Google