De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vragenlijstmethoden in de klinische psychologie Prof. Dr. Jan J.L. Derksen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vragenlijstmethoden in de klinische psychologie Prof. Dr. Jan J.L. Derksen."— Transcript van de presentatie:

1 Vragenlijstmethoden in de klinische psychologie Prof. Dr. Jan J.L. Derksen

2 Vragenlijstmethoden n Persoonlijkheid en Pathologie: MMPI-II, MMPI-A n Persoonlijkheid: NEO-PI-R, GLTS, EPPS, CPI, 16PF, MBTI, EPQ, BAR- ON EQ-I n Nederland: UCL, NPV, ABV

3 NEO-PI-R n Paul T. Costa n Robert R. McCrae n Neuroticisme n Extraversie n Openheid n Aangenaamheid n Consciëntieusheid

4 De NEO-PI-R n 240 items n helemaal eens---helemaal oneens n 5 punts likert-schaal n items zijn simpel, beschrijven specifieke gedragingen of houdingen n rater versie beschikbaar, apart voor mannen en vrouwen

5 Neuroticisme: subschalen n N1: Angst n N2: Boosheid n N3: Depressie n N4: Zelfbewustzijn n N5: Impulsiviteit n N6: Kwetsbaarheid

6 Extraversie: subschalen n E1: Warmte n E2: Socio’s n E3: Assertiviteit n E4: Activiteit n E5: Spanning zoeken n E6: Positieve emoties zoeken

7 Openheid: subschalen n O1: Fantasie n O2: Esthetiek n O3: Gevoelens n O4: Acties n O5: Ideeën n O6: Waarden

8 Aangenaamheid: subschalen n A1: Vertrouwen n A2:Rechtstreeksheid n A3: Altruïsme n A4: Samenwerken n A5: Nederigheid n A6: Fijnbesnaard

9 Consciëntieusheid: subschalen n C1: Competentie n C2: Ordelijkheid n C3: Plichtsgetrouw n C4: Prestatiegericht n C5 Zelfdiscipline n C6: Deliberatie

10 GLTS n Guilford-LTP Temperament Survey n 120 items over 7 schalen: sociale extraversie, gevoelsmatigheid, reagibiliteit, autoritair gedrag, onbezorgdheid, masculiniteit, vraagtekenschaal

11 EPPS n Edwards Personal Preference Schedule n 225 paren van uitspraken in de ik-vorm n aangeven welke van twee beweringen het meest van toepassing is

12 EPPS:variabelen n Zelfgeringachting, ambitie, vriendschap, agressie, autonomie, variatie, consistentie, respect, dominantie, volharding, zelfvertoon, heterosex, inleving, liefderijke zorg, ordening, steunzoeken

13 CPI, 16PF, MBTI, EPQ n California Personality Inventory door Harrison Gough n 16 PF door Raymond Cattell n Myers-Briggs Type Indicator door Jung n Esenck Personality Questionnaire door Hans Eysenck

14 UCL n Utrechtse Coping Lijst n Paul Schreurs e.a. n Vanaf 15 jaar n 47 items n 4-punts schaal

15 UCL: subschalen n Actief aanpakken n Palliatieve reactie n Vermijden n Sociale steun zoeken n Depressief reactiepatroon n Expressie van emoties/boosheid n Geruststellende, troostende gedachten

16 NPV n Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst n Luteijn e.a. n 133 items n drie antwoordmogelijkheden n schalen: inadequaatheid of neuroticisme, sociale inadequaatheid, rigiditeit, verongelijktheid, zelfgenoegzaamheid, dominantie, zelfwaardering

17 ABV n Amsterdamse Biografische Vragenlijst n G. de Wilde n 107 items n ja of nee antwoorden n schalen: neurotische labiliteit, somatisch, extraversie, leugenschaal, MF schaal


Download ppt "Vragenlijstmethoden in de klinische psychologie Prof. Dr. Jan J.L. Derksen."

Verwante presentaties


Ads door Google