De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De H + huishouding pH 7.2 7.6 7.4 CO 2 HCO 3 - Respiratore Component (zuur) Metabole Component (base) acidemia alkalemia.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De H + huishouding pH 7.2 7.6 7.4 CO 2 HCO 3 - Respiratore Component (zuur) Metabole Component (base) acidemia alkalemia."— Transcript van de presentatie:

1 De H + huishouding pH 7.2 7.6 7.4 CO 2 HCO 3 - Respiratore Component (zuur) Metabole Component (base) acidemia alkalemia

2 Respiratoire regulatie CO 2 gas  CO 2 + H 2 O  H 2 CO 3  H + + HCO 3 - Ademhaling  CO 2   H 2 CO 3  H +  + HCO 3 - Ademhaling  CO 2  H 2 CO 3  H +  + HCO 3 -

3 Respiratoire Acidose. Luchtweg obstructie Chronische obstructieve luchtwegziekten, bronchitis, emfyseem, bronchospasme, astma, verslikken Onderdrukking ademhalingssysteem Anaestetisch, sedativa, tumoren, cerebrale trauma Neuromusculair Neurotoxisch, neuromusculaire ziekten, tetanus, botulisme, Guillian-Barre syndroom Pulmonair Pulmonaire fibrose, ernstige longontsteking, respiratoir destress syndrome Extra pulmoniar Rib fractuur, diafragma problemen, buikproblemen

4 Respiratoire acidose oorzaken Ademhaling  CO 2 ­ + H 2 O  H 2 CO 3  H +  + HCO 3 - Acuut - ademdepressie: trauma, sedativa, opiaten. - obstructie: aspiratie, bronchospasme. - neuromusculair: Guillain-Barre, spierrelaxantia. - restrictief: pneumothorax, ribfracturen. Chronisch - CARA - Obesitas (Pickwick) - Spierdystrofie - Diafragma

5 Respiratoire acidose therapie Onderliggende ziekte Ventilatie - O 2 - bronchodilatatoren - antibiotica - corticosteroïden - mechanische ventilatie

6 Diagram respiratoire acidose Primair Compensatie pH < 7.35 HCO 3 -  Metabole acidose PCO 2  HCO 3 -  Respiratoire en Metabole acidose HCO 3 -  Respiratoire acidose HCO 3 -  Respiratoire acidose en Metabole alkalose

7 Casus 1 Patiënt 38 jaar heeft geïnfecteerd materiaal geaspireerd (ingeademd) pH = 7,18 7,35 - 7,45 pCO 2 = 8.0 kPa 4,6 - 6,0 kPa pO 2 = 4,2 kPa 10 - 20 kPa HCO 3 -= 20 mmol/l 21 - 25 mmol/l Waaraan lijdt patiënt?

8 Casus 1 Patiënt heeft een respiratoire acidose vanwege ademhalingsproblemen (ventilatie en diffusie) doordat geïnfecteerd materiaal in de longen is terecht gekomen.

9 Casus 2 Patiënt 47 jaar bekend met chronische obstructieve luchtwegziekte wordt opgenomen vanwege acuut verergeren van zijn ziekte. opnamebeademingna 6 uurna 12 uur pH= 7,30 7,24 7,40 7,54 pCO 2 = 9,5 11,0 7,8 5,7 HCO 3 -= 35 35 35 35 Waardoor krijgt patiënt een metabole/respiratoire alkalose?

10 Casus 2 Patiënt heeft een chronische respiratoire acidose, die verergert door de behandeling. De ademhalingsprikkel valt immers weg. De renale compensatie werkt op volle toeren en het is deze compensatie, die er voor zorgt, dat de patiënt in een metabole alkalose terecht komt. De therapie is te snel uitgevoerd ten opzichte van de renale compensatie.

11 Respiratoire Alkalose. Hypoxie Grote hoogte, ernstige anemie, pulmonaire ziekten, luchtsamenstelling Verhoogde ademhaling Respiratoire stimulans b.v. Aspirine, cerebraal door trauma, infecties, tumoren, sepsis, primair hyperventilatie syndroom, vrijwillige hyperventilatie Longziekten longoedeem Mechanische overventilatie

12 Respiratoire alkalose oorzaken Ademhaling   CO 2  + H 2 O  H 2 CO 3  H +  + HCO 3  Hypoxie - longemboliëen - longziekte CZS - angst - CVA Sepsis

13 Respiratoire alkalose hypocapnie Symptomen - CZS (flow  ) : duizeligheid, verwardheid. - Parenthesis (stoornis in de sensibiliteit)

14 Respiratoire alkalose therapie Onderliggende ziekte - sepsis Mechanische ventilatie - hypoxie t.g.v. hypoventilatie

15 Diagram respiratoire alkalose Primair Compensatie pH > 7.45 HCO 3 -  Metabole alkalose PCO 2  HCO 3 -  Respiratoire en Metabole alkalose HCO 3 -  Respiratoire alkalose HCO 3 -  Respiratoire alkalose en Metabole acidose

16 Casus 3 Tijdens een college zou een student een buisje bloed afstaan voor onderzoek. De docent nam enige tijd om de procedure uit te leggen. Tijdens deze uitleg werd de student steeds zenuwachtiger. pH = 7,52(7,35 – 7,45) pCO 2 = 3,5 kPa (4,6 – 6,0 kPa) pO 2 = 18,5 kPa (10 – 20 kPa) HCO 3 - = 22 mmol/l (21 – 25 mmol/l) Bloedgaswaarden:

17 Casus 3 Hyperventilatie door stress. Let op de lage pCO 2 en de hoge pO 2

18 Casus 4 Intensive Care stuurt bloed voor bloedgassen in: Lab vindt arterieel veneus pH = 7,527,35 -7,457,32 - 7,42 pCO 2 = 6,0 kPa 4,6 - 6,05,5 - 6,8 pO 2 = 4,1 kPa 9,5 - 13,34,0 - 6,0 HCO 3 -= 19 mmol/l 21 - 25 24 - 28 Sat = 76 % 96 - 100 40 - 70 De uitslag wordt doorgebeld en patiënt wordt onmiddellijk mechanisch beademd, waarom?

19 Casus 4 De vraag op het lab is of arterieel of veneus bloed is ingestuurd. De waarden passen het best bij veneus bloed. Echter dan zou er geen aanleiding zijn om patiënt onmiddellijk te beademen. De lage zuurstofsaturatie en lage pO 2 wijzen op een ernstige hypoxie, die patiënt in eerste instantie trachtte te compenseren door te hyperventileren. Hierdoor ontstaat de lage pCO 2 en HCO 3 - met een alkalose. De pCO 2 is veel te hoog en de pO 2 is veel te laag voor een normale hyperventialtie. De patiënt heeft ernstige ademhalingsproblemen en is waarschijnlijk oververmoeidheid door de hyperventilatie. Daarom mechanische ventilatie als ondersteuning. Het was dus arterieel bloed, dat was ingestuurd!!

20 Hannibal Hannibal trekt met zijn olifanten over de Alpen. Boven op de bergen krijgt de ene soldaat na de andere spierkrampen, terwijl zij helemaal uit Spanje zijn komen lopen. Waardoor krijgen deze geoefende lopers spierkramp?

21 Hannibal De soldaten zijn in een te snel tempo vanuit het dal naar boven gelopen. Boven is de lucht ijl en zijn zij gaan hyperventileren. Hierdoor daalt de pCO 2 en krijgen zij een respiratoire alkalose. Door de hoge pH stijgt het vrij Calcium in bloed. Dit leidt tot verkramping van de spieren (tetanus). Een spons in de mond vermindert het hyperventileren en de soldaten hebben nergens last van.

22 Patiënte 5 Vrouw, 24 jaar Polytrauma : - hersenletsel - thoraxletsel Bloeddruk 85/ 50. Pols 110/min. Bloedgassen:pH = 7.26 PCO 2 = 3,2 kPa HCO 3 - = 14 mmol/L 7,35 -7,45 4,6 - 6,0 kPa 21 - 25 mmol/l

23 Patiënte 5 Ondanks letsel aan haar thorax heeft patiënte een metabole acidose. De oorzaak moet in de circulatie worden gezocht.

24 Trauma Opvang “Vitale functies” A Airway B Breathing C Circulation

25 Patiënte 5 Therapie Beademing Medicatie –furosemide –Digoxine Cardioversie (K +  K+K+ H+H+ K+K+ H+H+

26 Patiënt 7 Man 73 jaar Respiratoire insufficiëntie ten gevolge van longoedeem bij decompensatio cordis pH = 7.35 PCO 2 = 8 kPa HCO 3 - = 32 mmol/l 7,35 -7,45 4,6 - 6,0 kPa 21 - 25 mmol/l

27 Patiënt 7 Patiënt heeft een chronische respiratoire acidose ten gevolge van zijn longoedeem. De bloedcirculatie is ondanks zijn slecht hart nog redelijk zodat dit geen aanleiding tot een metabole acidose geeft. Wel leidt het slechte hart tot longoedeem. Deze longoedeem heeft de chronische respiratoire acidose tot gevolg


Download ppt "De H + huishouding pH 7.2 7.6 7.4 CO 2 HCO 3 - Respiratore Component (zuur) Metabole Component (base) acidemia alkalemia."

Verwante presentaties


Ads door Google