De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afdeling Longen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afdeling Longen."— Transcript van de presentatie:

1 Afdeling Longen

2 COPD Cito Routine CRP Kalium LDH HB HT Natrium Bilirubine totaal
Erytrocyten           Kreatinine       Albumine Trombocyten        Ureum             Glucose Leucocyten           AF Bezinking            Gamma Gt TT/INR                 ASAT D-dimeer              ALAT

3 Hematologie Chemie CRP Kalium LDH Hb / Ht Natrium Bilirubine totaal
Erytrocyten           Kreatinine       Albumine Trombocyten        Ureum             Glucose Leucocyten           AF Bezinking            Gamma Gt TT/INR                 ASAT D-dimeer              ALAT

4

5 Bloed

6 Bloed, plasma en serum Bloed meteen Plasma 10 min Serum 25 min

7 Plasma

8

9

10 Hematopoiese:bloed aanmaak
beenmerg bloed

11 Bloedcellen

12 Erytropoïese=aanmaak erytrocyt

13 Erytropoïese

14 Functie erytrocyt

15 MCV van de erytrocyten de gemiddelde “grootte” (cellulair volume)
normaal ijzergebrek B-thalassemie bloedtransfusie megaloblastair Chronische ziekte

16 Anemia Iron-Deficiency Pernicious Thalassemias
What role does iron play in oxygen transport? Iron-deficiency anemia can be secondary to hemorrhagic anemia or can occur due to inadequate iron intake or absorption Pernicious Due to a lack of Vitamin B12 intake or absorption. Stomach mucosa produces a substance called intrinsic factor which is necessary for Vitamin B12 absorption. Lack of intrinsic factor is often a cause of pernicious anemia Thalassemias Often seen in people of Mediterranean origin. One of the globin genes is absent or faulty.

17 Hemoglobine verlaagd bij
Anemie Erytrocyten verlaagd Hemoglobine verlaagd Hematocriet verlaagd Hct x = Hb Ery’s x 2 = Hb Ery’s : 10 = Hct Hemoglobine verlaagd bij Mannen < 8,5 mmol/l Vrouwen < 7,5 mmol/l

18 Ruimte innemend proces Acuut, chronisch, menstruatie
Anemie oorzaak Aanmaak verlaagd Verlies verhoogd Bouwstoffen tekort Infecties Ruimte innemend proces Bloedingen Acuut, chronisch, menstruatie Afbraak Pooling

19 Normocytair normohroom Normocytair normochroom
Microcytair hypochroom Macrocytair normochroom

20 normo micro Hemoglobine, MCV en RDW micro macro

21 MCV verlaagd (ijzerprobleem)
IJzerdeficientie (ijzersuppletie via voeding, medicatie) Thalassemie (HB synthese stoornis geen ijzer geven) Siderose (ijzerstapeling door slechte toegankelijkheid nooit ijzer geven) Ferritine differentieert

22 Aanmmaak van trombocyten

23 Trombopoïese

24 Trombopoïese

25 De trombocyt en stollingsfactoren

26 Trombocyten en stollingsfactoren

27 Bloeding

28

29

30 Het trombose been

31 Trombocyt en stollingsfactoren

32 De stollingsfactoren maken fibrine

33 Wond gedicht

34 Stolling

35 Stolling

36 Stolling

37 Ontstaan van trombosebeen

38 Longembolie

39 D-dimeer

40 Ter uitsluiting van diep veneuze trombose en longembolie
D-dimeer Ter uitsluiting van diep veneuze trombose en longembolie D-dimeer laag, dan geen stolling, geen DVT en geen longembolie D-dimeer hoog, ergens een stolling in het lichaam, dat wordt afgebroken

41 De vijf symptomen van een ontsteking

42 Diagnose: ontstekingen
Koorts (temperatuur meten) Leukocyten en differentiatie Bezinking van de erytrocyten Bacteriekweek Meting van CRP (acute fase eiwit) Meting van interleukinen, cytokinen en acute fase eiwitten

43 Diagnose: ontstekingen
Koorts (temperatuur meten) Leukocyten en differentiatie Bezinking van de erytrocyten Bacteriekweek Meting van CRP (acute fase eiwit) Meting van interleukinen, cytokinen en acute fase eiwitten

44 Segment, lymfocyt en monocyt

45 Neutrofiele granulocyt (bloed)

46

47 Leucocytendifferentiatie bij infecties
acuut chronisch necrose allergie viraal leuco’s +++ + +- segment staaf ja lymfo ++ eo’s en baso’s

48 Karakteristieken leuco-diff
Toxische korreling Bacteriële infectie Atypische lymfo’s Virale infectie Blasten Leukemie Hypersegmentatie Vitamine B12 Foliumzuur Leukemie

49 Functies witte bloedcellen
Granulocyt aanvallen en opruimen (segmenten) Lymfocyten (T) coördinator (B) plasmacel: antistoffen Monocyten macrofagen: opruimen Eosinofiele gran. allergie en worminfecties Basofiel gran. niet bekend

50 Cytokines in Sepsis TNF-a IL-1b ICAM 1 ELAM Cortisol Endothelial Cells
Bacteria (Endotoxin) TNF-a IL-1b Endothelial Cells Monocyte Brain ICAM 1 ELAM Bacteria (Endotoxin) IL-6 IL-6 IL-6 IL-8 ACTH Neutrophil Liver CRP Elastase Cortisol

51 Interleukinen en CRP

52 Moleculaire structuur van CRP

53

54 Klinische betekenis CRP
Infectie CRP concentratie Bacterieel Volgt zeer sterk de bacterielast Viraal Geen tot geringe stijging Weefselschade (operatie) Volgt zeer sterk de mate van weefselschade Reuma Is een maat voor de weefselschade Hartinfarct Voorspellende waarde Medicatie Volgt snel aanslaan therapie

55 Bezinking van de erytrocyten

56 Verschil tussen BSE en CRP
Stijging na 24 uur 6 uur Halfwaardetijd 4 – 7 dagen 2 – 4 uur Verdubbeling 8 – 10 uur Klinisch pluis of niet pluis bacterieel en/of weefselschade

57 Hematologie Chemie CRP Kalium LDH Hb / Ht Natrium Bilirubine totaal
Erytrocyten           Kreatinine       Albumine Trombocyten        Ureum             Glucose Leucocyten           AF Bezinking            Gamma Gt TT/INR                 ASAT D-dimeer              ALAT

58 Enzymen

59 Enzymen in verschillende cellen

60 celdood

61 Celdood en verdeling over de ruimte

62 Celdood en Enzymstijging in het bloed

63 Enzymverhogingen in bloed

64 Halfwaarde tijden enzymen

65 Verhogingen in het bloed

66 Acuut hartinfarct Ja of Nee

67 Hartinfarct

68 dwars gestreept spierweefsel

69 structuur dunne filament

70 Water en zouthuishouding

71

72

73 Hart, nieren en de elektrolyten
Circulatie Filtratie Water- en zouthuishouding Circulatie gaat voor de samenstelling van het bloed Bloeddruk moet op bepaalde plaatsen zeer constant zijn

74 De Circulatie Hart moet altijd pompen verder niets
Daarna komen de nieren om te filtreren Bij te weinig vocht houden de nieren water vast met behulp van natrium

75 De Circulatie

76 Functies Water Oplosmiddel Transport Geleidbaarheid Warmte regulator
Neemt deel aan de stofwisseling

77 Drinken en plassen

78 Percentage water in ons lichaam

79 Ionconcentraties in-buiten de cel
Ionvorm in de cel buiten de cel verschil Natrium 8 - 30 15 keer Kalium 4 - 5 30 keer Chloor 4 - 30 120 10 keer HCO3- 5 - 15 24 2 keer Calcium 0,0004 2 keer Grote molekulen

80 Waterverdeling in ons lichaam

81 Membraan en ionpompen

82

83 Natrium buiten en Kalium in de Cel

84 Natriumpompen

85

86 De nier

87 Kapsel van Bowman

88 Water en zouthuishouding

89 Fijnregeling van water

90 Laag Natrium Door lage inname, bijna nooit omdat dan de nieren natrium vasthouden Risicosituaties: Sterk zweten Langdurige diarree Overgeven Nierfunctiestoornissen Gelijktijdig met waterverlies of veel drinken

91 Hoog Natrium Uitdroging: door te weinig drinken
of veel vochtverlies (diabetes millitus, koorts, diabetes insipidus)

92 Laag Kalium Chronische diarree, of nierprobleem
Chronisch gebruik van diuretica, laxantia Aldosteronverhoging, Corsticosteroidentherapie Drop H+ verhoging hierdoor kalium uit de cel naar urine (diabeet, insuline) Hyperventilatie H+ verlaging plasma Verminderde inname (anorexia, ondervoeding)

93 Hoog Kalium Verminderd renale uitscheding door nierfalen Ondervulling
Hypo aldosteronisme (Addison) ACE remmers, spironolacton Uittreden uit de cel (insuline tekort) Plotselinge celschade (chemokuur, leukemie, rhabdomyolyse) Infuus

94 Hoog Watergehalte Overmaat extracellulair water
Osmotische verplaatsing naar buiten Veel water drinken, (bier) Rare ADH uitscheiding Oedemateuze toestand door natrium en water retentie bij laag effectief circulerend plasmavolume (hartinfarct, levercirrose Verminderde extracellulaire natrium (diurecticum, te weinig aldosteron, diarree, zweten.

95 Laag Watergehalte Uitdroging: door te weinig drinken
of veel vochtverlies (diabetes millitus, koorts, diabetes insipidus)

96 Gevolgen watertekort 1 – 3% Dorst, speekselsecretie, ureum uitscheiding 4 – 6% Vermoeidheid, misselijkheid, hartfrequenties, temp 7 – 11% Draaierig, ademnood, bloedvolumedaling, hoofdpijn 11% Verwardheid, krampen, delirium 20% Dood (% van l/kg gewicht)

97 James T. McCarthy & Rajiv Kumar

98 James T. McCarthy & Rajiv Kumar

99 James T. McCarthy & Rajiv Kumar

100 James T. McCarthy & Rajiv Kumar

101 James T. McCarthy & Rajiv Kumar


Download ppt "Afdeling Longen."

Verwante presentaties


Ads door Google