De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afdeling Longen. COPD Cito Routine CRP Kalium LDH HB HT Natrium Bilirubine totaal Erytrocyten Kreatinine Albumine Trombocyten Ureum Glucose Leucocyten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afdeling Longen. COPD Cito Routine CRP Kalium LDH HB HT Natrium Bilirubine totaal Erytrocyten Kreatinine Albumine Trombocyten Ureum Glucose Leucocyten."— Transcript van de presentatie:

1 Afdeling Longen

2 COPD Cito Routine CRP Kalium LDH HB HT Natrium Bilirubine totaal Erytrocyten Kreatinine Albumine Trombocyten Ureum Glucose Leucocyten AF Bezinking Gamma Gt TT/INR ASAT D-dimeer ALAT

3 Hematologie Chemie CRP Kalium LDH Hb / Ht Natrium Bilirubine totaal Erytrocyten Kreatinine Albumine Trombocyten Ureum Glucose Leucocyten AF Bezinking Gamma Gt TT/INR ASAT D-dimeer ALAT

4

5 Bloed

6 Bloed, plasma en serum Bloed meteen Plasma 10 min Serum 25 min

7 Plasma

8

9

10 Hematopoiese:bloed aanmaak bloed beenmerg

11 Bloedcellen

12 Erytropoïese=aanmaak erytrocyt

13 Erytropoïese

14 Functie erytrocyt

15 MCV van de erytrocyten de gemiddelde “grootte” (cellulair volume) normaalijzergebrek bloedtransfusie B-thalassemie Chronische ziekte megaloblastair

16 Anemia Iron-Deficiency –What role does iron play in oxygen transport? –Iron-deficiency anemia can be secondary to hemorrhagic anemia or can occur due to inadequate iron intake or absorption Pernicious –Due to a lack of Vitamin B 12 intake or absorption. –Stomach mucosa produces a substance called intrinsic factor which is necessary for Vitamin B 12 absorption. –Lack of intrinsic factor is often a cause of pernicious anemia Thalassemias –Often seen in people of Mediterranean origin. –One of the globin genes is absent or faulty.

17 Anemie Erytrocyten verlaagd Hemoglobine verlaagd Hematocriet verlaagd Hct x 20 = Hb Ery’s x 2 = Hb Ery’s : 10 = Hct Hemoglobine verlaagd bij Mannen < 8,5 mmol/l Vrouwen < 7,5 mmol/l

18 Anemie oorzaak Aanmaak verlaagd Verlies verhoogd Bouwstoffen tekort Infecties Ruimte innemend proces Bloedingen Acuut, chronisch, menstruatie Afbraak Pooling

19 Microcytair hypochroom Macrocytair normochroom Normocytair normochroom Normocytair normohroom

20 normo micro macro Hemoglobine, MCV en RDW

21 MCV verlaagd (ijzerprobleem) IJzerdeficientie (ijzersuppletie via voeding, medicatie) Thalassemie (HB synthese stoornis geen ijzer geven) Siderose (ijzerstapeling door slechte toegankelijkheid nooit ijzer geven) Ferritine differentieert

22 Aanmmaak van trombocyten

23 Trombopoïese

24 Trombopoïese

25 De trombocyt en stollingsfactoren

26 Trombocyten en stollingsfactoren

27 Bloeding

28

29

30 Het trombose been

31 Trombocyt en stollingsfactoren

32 De stollingsfactoren maken fibrine

33 Wond gedicht

34 Stolling

35 Stolling

36 Stolling

37 Ontstaan van trombosebeen

38 Longembolie

39 D-dimeer

40 D-dimeer Ter uitsluiting van diep veneuze trombose en longembolie D-dimeer laag, dan geen stolling, geen DVT en geen longembolie D-dimeer hoog, ergens een stolling in het lichaam, dat wordt afgebroken

41 De vijf symptomen van een ontsteking

42 Diagnose: ontstekingen Koorts (temperatuur meten) Leukocyten en differentiatie Bezinking van de erytrocyten Bacteriekweek Meting van CRP (acute fase eiwit) Meting van interleukinen, cytokinen en acute fase eiwitten

43 Diagnose: ontstekingen Koorts (temperatuur meten) Leukocyten en differentiatie Bezinking van de erytrocyten Bacteriekweek Meting van CRP (acute fase eiwit) Meting van interleukinen, cytokinen en acute fase eiwitten

44 Segment, lymfocyt en monocyt Monocyt LymfocytSegment

45 Neutrofiele granulocyt (bloed)

46

47 Leucocytendifferentiatie bij infecties acuutchronischnecroseallergieviraal leuco’s++++++- segment+++++ staafja lymfo++ eo’s en baso’s ++

48 Karakteristieken leuco-diff Toxische korrelingBacteriële infectie Atypische lymfo’sVirale infectie BlastenLeukemie HypersegmentatieVitamine B12 Foliumzuur Leukemie

49 Functies witte bloedcellen Granulocyt aanvallen en opruimen (segmenten) Lymfocyten(T)coördinator (B) plasmacel: antistoffen Monocytenmacrofagen: opruimen Eosinofiele gran.allergie en worminfecties Basofiel gran.niet bekend

50 Neutrophil Liver Cortisol Brain Monocyte TNF-  IL-1  CRP Elastase ACTH Endothelial Cells ICAM 1 ELAM Bacteria (Endotoxin) Bacteria (Endotoxin) IL-6 IL-8 IL-6 Cytokines in Sepsis

51 Interleukinen en CRP

52 Moleculaire structuur van CRP

53

54 Klinische betekenis CRP InfectieCRP concentratie BacterieelVolgt zeer sterk de bacterielast ViraalGeen tot geringe stijging Weefselschade (operatie) Volgt zeer sterk de mate van weefselschade ReumaIs een maat voor de weefselschade HartinfarctVoorspellende waarde MedicatieVolgt snel aanslaan therapie

55 Bezinking van de erytrocyten

56 Verschil tussen BSE en CRP BSECRP Stijging na24 uur6 uur Halfwaardetijd4 – 7 dagen2 – 4 uur Verdubbeling8 – 10 uur Klinischpluis of niet pluisbacterieel en/of weefselschade

57 Hematologie Chemie CRP Kalium LDH Hb / Ht Natrium Bilirubine totaal Erytrocyten Kreatinine Albumine Trombocyten Ureum Glucose Leucocyten AF Bezinking Gamma Gt TT/INR ASAT D-dimeer ALAT

58 Enzymen

59 Enzymen in verschillende cellen

60 celdood

61 Celdood en verdeling over de ruimte

62 Celdood en Enzymstijging in het bloed

63 Enzymverhogingen in bloed

64 Halfwaarde tijden enzymen

65 Verhogingen in het bloed

66 Acuut hartinfarct Ja of Nee

67 Hartinfarct

68 dwars gestreept spierweefsel

69 structuur dunne filament

70 Water en zouthuishouding

71

72

73 Hart, nieren en de elektrolyten Circulatie Filtratie Water- en zouthuishouding Circulatie gaat voor de samenstelling van het bloed Bloeddruk moet op bepaalde plaatsen zeer constant zijn

74 De Circulatie Hart moet altijd pompen verder niets Daarna komen de nieren om te filtreren Bij te weinig vocht houden de nieren water vast met behulp van natrium

75 De Circulatie

76 Functies Water Oplosmiddel Transport Geleidbaarheid Warmte regulator Neemt deel aan de stofwisseling

77 Drinken en plassen

78 Percentage water in ons lichaam

79 Ionconcentraties in-buiten de cel Ionvormin de celbuiten de celverschil Natrium8 - 30135 - 14515 keer Kalium100 - 1554 - 530 keer Chloor4 - 3012010 keer HCO 3 - 5 - 15242 keer Calcium0,0004220.000 keer Grote molekulen 100- 150

80 Waterverdeling in ons lichaam

81 Membraan en ionpompen

82

83 Natrium buiten en Kalium in de Cel

84 Natriumpompen

85

86 De nier

87 Kapsel van Bowman

88 Water en zouthuishouding

89 Fijnregeling van water

90 Laag Natrium Door lage inname, bijna nooit omdat dan de nieren natrium vasthouden Risicosituaties: Sterk zweten Langdurige diarree Overgeven Nierfunctiestoornissen Gelijktijdig met waterverlies of veel drinken

91 Hoog Natrium Uitdroging: –door te weinig drinken –of veel vochtverlies (diabetes millitus, koorts, diabetes insipidus)

92 Laag Kalium Chronische diarree, of nierprobleem Chronisch gebruik van diuretica, laxantia Aldosteronverhoging, Corsticosteroidentherapie Drop H+ verhoging hierdoor kalium uit de cel naar urine (diabeet, insuline) Hyperventilatie H+ verlaging plasma Verminderde inname (anorexia, ondervoeding)

93 Hoog Kalium Verminderd renale uitscheding door nierfalen Ondervulling Hypo aldosteronisme (Addison) ACE remmers, spironolacton Uittreden uit de cel (insuline tekort) Plotselinge celschade (chemokuur, leukemie, rhabdomyolyse) Infuus

94 Hoog Watergehalte Overmaat extracellulair water –Osmotische verplaatsing naar buiten –Veel water drinken, (bier) –Rare ADH uitscheiding –Oedemateuze toestand door natrium en water retentie bij laag effectief circulerend plasmavolume (hartinfarct, levercirrose –Verminderde extracellulaire natrium (diurecticum, te weinig aldosteron, diarree, zweten.

95 Laag Watergehalte Laag Watergehalte Uitdroging: –door te weinig drinken –of veel vochtverlies (diabetes millitus, koorts, diabetes insipidus)

96 Gevolgen watertekort 1 – 3% Dorst, speekselsecretie, ureum uitscheiding 4 – 6% Vermoeidheid, misselijkheid, hartfrequenties, temp 7 – 11% Draaierig, ademnood, bloedvolumedaling, hoofdpijn  11% Verwardheid, krampen, delirium  20% Dood (% van l/kg gewicht)

97 James T. McCarthy & Rajiv Kumar

98

99

100

101


Download ppt "Afdeling Longen. COPD Cito Routine CRP Kalium LDH HB HT Natrium Bilirubine totaal Erytrocyten Kreatinine Albumine Trombocyten Ureum Glucose Leucocyten."

Verwante presentaties


Ads door Google