De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 4 Het spelen van troefcontracten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 4 Het spelen van troefcontracten"— Transcript van de presentatie:

1 Les 4 Het spelen van troefcontracten
DEEL 2 LES 4 De verdieping Les 4 Het spelen van troefcontracten versie

2 DEZE LES Bespreken toets les 3
Begin met Bridge – deel 2 Hoofdstuk 3 DEEL 2 LES 4 Bespreken toets les 3 Uitkomen bij troefcontracten (herhaling) Het spelen van troefcontracten Verliezers tellen Wanneer troeftrekken? Oefenspellen

3 DEEL 2 LES 4 TOETS LES 3 TAFELBLAD V-3.91 UITWERKING

4 TOETS LES 3 – VRAAG 1 vaste slagen ? ♠ A 5 4 ♥ A H 7 3 ♦ A B 3 ♣ H 5 2
DEEL 2 LES 4 vaste slagen ? ♠ A 5 4 ♥ A H 7 3 ♦ A B 3 ♣ H 5 2 ♠ H 7 3 ♥ V 6 4 ♦ H ♣ 4 3 N W O Z Gever: west W N O Z 1♥ p 1SA 3SA TAFELBLAD V-3.91

5 TOETS LES 3 – VRAAG 1 O 3SA Z ♠2 vaste slagen: 7 2 in ♠ 3 in ♥ 2 in ♦
DEEL 2 LES 4 O 3SA Z ♠2 vaste slagen: 7 2 in ♠ 3 in ♥ 2 in ♦ 0 in ♣ werkkleur is ♦ ♠ A 5 4 ♥ A H 7 3 ♦ A B 3 ♣ H 5 2 ♠ H 7 3 ♥ V 6 4 ♦ H ♣ 4 3 N W O Z ♠2 wie is de gevaarlijke tegenspeler? speelplan ? in welke kleur dreigt gevaar? TAFELBLAD V-3.91

6 TOETS LES 3 – VRAAG 1 O 3SA Z ♠2 een speelplan slag 1  ♠A slag 2  ♦A
DEEL 2 LES 4 O 3SA Z ♠2 een speelplan slag 1  ♠A slag 2  ♦A slag 3 ♦B en dus snijden? ♣ A V ♠ A 5 4 ♥ A H 7 3 ♦ A B 3 ♣ H 5 2 ♠ H 7 3 ♥ V 6 4 ♦ H ♣ 4 3 N W O Z FOUT, want als zuid ♦V heeft: ♣ B 9 7 slag 3  ♦V slag 4 t/m 7 4 ♣-slagen 3SA -1 zuid is de gevaarlijke tegenspeler! TAFELBLAD V-3.91

7 TOETS LES 3 – VRAAG 1 O 3SA Z ♠2 ♣ A V 10 8 6 goed speelplan
DEEL 2 LES 4 O 3SA Z ♠2 ♣ A V goed speelplan slag 1  ♠H slag 2 ♦10 snijden op ♦V ♠ A 5 4 ♥ A H 7 3 ♦ A B 3 ♣ H 5 2 ♠ H 7 3 ♥ V 6 4 ♦ H ♣ 4 3 N W O Z ♣ B 9 7 noord aan slag! zuid is de gevaarlijke tegenspeler ! slag 3  ♦V slag 4 etc. 3SA gemaakt TAFELBLAD V-3.91

8 TOETS LES 3 – VRAAG 1 O 3SA Z ♠2 ♣ A V 10 8 6 goed speelplan
DEEL 2 LES 4 O 3SA Z ♠2 ♣ A V goed speelplan slag 1  ♠H slag 2 ♦10 snijden op ♦V ♠ A 5 4 ♥ A H 7 3 ♦ A B 3 ♣ H 5 2 ♠ H 7 3 ♥ V 6 4 ♦ H ♣ 4 3 N W O Z ♣ B 9 7 extra analyse: als ♦V bij zuid zit, kunnen vijf ♦-slagen worden gemaakt als de ♥ bij NZ 3-3 verdeeld zijn, wordt de 13e ♥ bij west een extra slag TAFELBLAD V-3.91

9 TOETS LES 3 – VRAAG 2 TOETS LES 3 – VRAAG 2 ♥3 vaste slagen ? ♠ A H
DEEL 2 LES 4 ♥3 vaste slagen ? ♠ A H ♥ V 6 2 ♦ A ♣ B 9 5 ♥ A ♦ H B 5 ♣ A H N W O Z Gever: west W N O Z 1♦ p 2♣ 2SA 3SA a.p. TAFELBLAD V-3.91

10 TOETS LES 3 – VRAAG 2 W 3SA ♥3 vaste slagen: 7 2 in ♠ 1 in ♥ 2 in ♦
DEEL 2 LES 4 W 3SA ♥3 vaste slagen: 7 2 in ♠ 1 in ♥ 2 in ♦ 2 in ♣ werkkleur is ♣/♦ ♠ A H ♥ V 6 2 ♦ A ♣ B 9 5 ♥ A ♦ H B 5 ♣ A H N W O Z speelplan ? TAFELBLAD V-3.91

11 TOETS LES 3 – VRAAG 2 speelplan slag 1  ♥A werkkleur ♣ of ♦
DEEL 2 LES 4 speelplan slag 1  ♥A werkkleur ♣ of ♦ welke snijden? W 3SA ♥3 ♠ A H ♥ V 6 2 ♦ A ♣ B 9 5 ♥ A ♦ H B 5 ♣ A H N W O Z wie is de gevaarlijke tegenspeler? TAFELBLAD V-3.91

12 TOETS LES 3 – VRAAG 2 speelplan slag 1  ♥A werkkleur ♣ of ♦
DEEL 2 LES 4 speelplan slag 1  ♥A werkkleur ♣ of ♦ welke snijden? W 3SA ♥ H B 9 6 3 ♠ A H ♥ V 6 2 ♦ A ♣ B 9 5 ♥ A ♦ H B 5 ♣ A H N W O Z wie is de gevaarlijke tegenspeler? analyse ♥ na, ♥V is een dekking ♥ na ‘vangt’ ♥V met ♥H komt noord aan slag (met ♦V) komt zuid aan slag (met ♣V) TAFELBLAD V-3.91

13 TOETS LES 3 – VRAAG 2 W 3SA N ♥3 ♥ H B 9 6 3 ♠ A H ♥ V 6 2
DEEL 2 LES 4 W 3SA N ♥3 ♥ H B 9 6 3 ♠ A H ♥ V 6 2 ♦ A ♣ B 9 5 ♥ A ♦ H B 5 ♣ A H N W O Z analyse ♥ na, ♥V is een dekking ♥10 na ‘vangt’ ♥V met ♥H als noord aan slag met ♦V als zuid aan slag met ♣V noord aan slag: 3SA gemaakt zuid aan slag: 3SA down dus  zuid is de gevaarlijke tegenspeler TAFELBLAD V-3.91

14 TOETS LES 3 – VRAAG 3 ♠2 vaste slagen ? ♠ H B 5 ♥ A H 7 2 ♦ V 2
DEEL 2 LES 4 ♠2 vaste slagen ? ♠ H B 5 ♥ A H 7 2 ♦ V 2 ♣ A B 7 2 ♠ 6 3 ♥ 6 4 3 ♦ A H 7 3 ♣ H N W O Z Gever: west W N O Z 1♣ p 1♦ 2SA 3SA a.p. TAFELBLAD V-3.91

15 TOETS LES 3 – VRAAG 3 W 3SA ♠2 vaste slagen: 7 0 in ♠ 2 in ♥ 3 in ♦
DEEL 2 LES 4 W 3SA ♠2 vaste slagen: 7 0 in ♠ 2 in ♥ 3 in ♦ 2 in ♣ werkkleur is ♣ ♠ H B 5 ♥ A H 7 2 ♦ V 2 ♣ A B 7 2 ♠ 6 3 ♥ 6 4 3 ♦ A H 7 3 ♣ H N W O Z ♠V speelplan ? TAFELBLAD V-3.91

16 TOETS LES 3 – VRAAG 3 W 3SA een speelplan slag 1  ♠H werkkleur ♣
DEEL 2 LES 4 W 3SA een speelplan slag 1  ♠H werkkleur ♣ hoe snijden? ♠2 ♠ H B 5 ♥ A H 7 2 ♦ V 2 ♣ A B 7 2 ♠ 6 3 ♥ 6 4 3 ♦ A H 7 3 ♣ H N W O Z wie is de gevaarlijke tegenspeler? ♠V TAFELBLAD V-3.91

17 TOETS LES 3 – VRAAG 3 W 3SA een speelplan slag 1  ♠H slag 2 ♣2  ♣H
DEEL 2 LES 4 W 3SA een speelplan slag 1  ♠H slag 2 ♣2  ♣H slag 3 ♣10, dan snijden op ♣ V ♠2 ♠ H B 5 ♥ A H 7 2 ♦ V 2 ♣ A B 7 2 ♠ 6 3 ♥ 6 4 3 ♦ A H 7 3 ♣ H N W O Z ♠V TAFELBLAD V-3.91

18 TOETS LES 3 – VRAAG 3 slagen vaste slagen uitkomst 7 1 W 3SA ♠2
DEEL 2 LES 4 slagen vaste slagen uitkomst 7 1 W 3SA ♠2 ♠ H B 5 ♥ A H 7 2 ♦ V 2 ♣ A B 7 2 ♠ 6 3 ♥ 6 4 3 ♦ A H 7 3 ♣ H ♣V bij noord extra in ♣ totaal: 1 9 N W O Z slagen vaste slagen uitkomst 7 1 ♠V ♣V bij zuid extra in ♣ totaal: 2 10 TAFELBLAD V-3.91

19 TOETS LES 3 – VRAAG 3 W 3SA ♠2 ♠ H B 5 ♥ A H 7 2 ♦ V 2 ♣ A B 7 2 ♠ 6 3
DEEL 2 LES 4 W 3SA ♠2 ♠ H B 5 ♥ A H 7 2 ♦ V 2 ♣ A B 7 2 ♠ 6 3 ♥ 6 4 3 ♦ A H 7 3 ♣ H N W O Z ♠V extra analyse: Heeft noord ♣V, dan wint hij daarmee de 3e slag. Speelt hij nu ♠ na  ♠B is een extra dekking. TAFELBLAD V-3.91

20 DEEL 2 LES 4 Hoofdstuk 3 Het spelen van troefcontracten  x

21 UITKOMEN: DE RANGORDE TROEF SA serie serie singleton kleintje/plaatje
DEEL 2 LES 4 SA serie kleintje/plaatje Top Of Nothing TROEF serie singleton kleintje/plaatje doubleton Top Of Nothing

22 EEN SPEELPLAN MET TROEF
DEEL 2 LES 4 VIJF VOORBEELDEN VAN EEN SPEELPLAN MET TROEF TAFELBLAD V-4.41 UITWERKING

23 ♠ 2 ♥ ♦ ♣ W 4♥ ♠ A V 4 ♥ A B 7 5 ♦ A 6 2 ♣ A 9 4 ♠ H B 8 3 ♥ H 10 3 2
DEEL 2 LES 4 ♠ 2 W 4♥ ♠ A V 4 ♥ A B 7 5 ♦ A 6 2 ♣ A 9 4 ♠ H B 8 3 ♥ H ♦ 9 4 ♣ 7 6 5 N W O Z maak een speelplan TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 1

24 ♠2 blijkt een singleton te zijn
DEEL 2 LES 4 ♠ 2 ♥ 6 een (niet goed) plan slag 1  ♠A slag 2  ♠V noord troeft! W 4♥ N ♠2 ♠ A V 4 ♥ A B 7 5 ♦ A 6 2 ♣ A 9 4 ♠ H B 8 3 ♥ H ♦ 9 4 ♣ 7 6 5 ♠2 blijkt een singleton te zijn N W O Z ♠ 9 5 maak een beter speelplan trek tijdig troef TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 1

25 ondanks tijdig troeftrekken toch nog down!
DEEL 2 LES 4 ♠ 2 ♥ 8 6 ♦ ? ♣ ? nog een (niet goed) plan slag 1  ♠A slag 2 ♥5 via ♥10  ♥V slag 3 ♠5  ♥8 noord troeft! W 4♥ N ♠2 ♠ A V 4 ♥ A B 7 5 ♦ A 6 2 ♣ A 9 4 ♠ H B 8 3 ♥ H ♦ 9 4 ♣ 7 6 5 N W O Z ondanks tijdig troeftrekken toch nog down! ♠ 9 5 ♥ V maak een nog beter speelplan TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 1

26 analyseer de uitkomst en trek tijdig troef
DEEL 2 LES 4 ♠ 2 ♥ ? 6 het juiste plan slag 1  ♠A slag 2 ♥5  ♥H slag 3 ♥2 via ♥B snijd over zuid! ♥V bij Z  ♥B ♥V bij N  ♥V W 4♥ N ♠2 ♠ A V 4 ♥ A B 7 5 ♦ A 6 2 ♣ A 9 4 ♠ H B 8 3 ♥ H ♦ 9 4 ♣ 7 6 5 N W O Z ♠ 9 ♥ 9 4 analyseer de uitkomst en trek tijdig troef TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 1

27 SPEELPLAN TROEFCONTRACTEN
DEEL 2 LES 4 A Maak meteen een plan Altijd voor de dummy bijspeelt B Analyseer de uitkomst Gevaarlijk: de start met singleton

28 EEN SPEELPLAN MET TROEF
DEEL 2 LES 4 VIJF VOORBEELDEN VAN EEN SPEELPLAN MET TROEF TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 2 28

29 vaste slagen: 8 4 in ♠ 0 in ♥ 2 in ♦ 2 in ♣ W 4♠ ♦ B ♠ A H V B ♥ 7 6
DEEL 2 LES 4 vaste slagen: 8 4 in ♠ 0 in ♥ 2 in ♦ 2 in ♣ W 4♠ ♦ B ♠ A H V B ♥ 7 6 ♦ A 6 5 ♣ H 6 4 2 ♥ B 9 3 2 ♦ H 9 3 ♣ A 3 N W O Z ♦ 2 TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 2 29

30 wel tijdig troefgetrokken, maar toch down (4♠ -1)
DEEL 2 LES 4 vaste slagen: 8 4 in ♠ 0 in ♥ 2 in ♦ 2 in ♣ W 4♠ ♦ B ♠ A H V B ♥ 7 6 ♦ A 6 5 ♣ H 6 4 2 ♥ B 9 3 2 ♦ H 9 3 ♣ A 3 N W O Z een speelplan slag 1  ♦A slag 2-4  ♠ werkkleur? aanpak? ♦ 2 wel tijdig troefgetrokken, maar toch down (4♠ -1) het moet dus anders!  TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 2 30

31 welke verliezers wegwerken?
DEEL 2 LES 4 verliezers: 5 0 in ♠ 2 in ♥ 1 in ♦ 2 in ♣ W 4♠ ♦ B ♠ A H V B ♥ 7 6 ♦ A 6 5 ♣ H 6 4 2 ♥ B 9 3 2 ♦ H 9 3 ♣ A 3 N W O Z tracht verliezers weg te werken! ♦ 2 speelplan welke verliezers wegwerken? TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 2 31

32 werk weg: 2 0 in ♠ 0 in ♥ 0 in ♦ 2 in ♣! W 4♠ ♦ B ♠ A H V B ♥ 7 6
DEEL 2 LES 4 werk weg: 2 0 in ♠ 0 in ♥ 0 in ♦ 2 in ♣! W 4♠ ♦ B ♠ A H V B ♥ 7 6 ♦ A 6 5 ♣ H 6 4 2 ♥ B 9 3 2 ♦ H 9 3 ♣ A 3 N W O Z ♦ 2 speelplan ? TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 2 32

33 werk weg: 2 0 in ♠ 0 in ♥ 0 in ♦ 2 in ♣! W 4♠ ♦ B ♠ A H V B ♥ 7 6
DEEL 2 LES 4 werk weg: 2 0 in ♠ 0 in ♥ 0 in ♦ 2 in ♣! W 4♠ ♦ B ♠ A H V B ♥ 7 6 ♦ A 6 5 ♣ H 6 4 2 ♥ B 9 3 2 ♦ H 9 3 ♣ A 3 N W O Z goed speelplan twee ♣-verliezers troeven in oost ♦ 2 speelplan ? TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 2 33

34 goed speelplan slag 1  ♦A slag 2  ♣A slag 3  ♣H slag 4 ♣4  ♠7
DEEL 2 LES 4 goed speelplan slag 1  ♦A slag 2  ♣A slag 3  ♣H slag 4 ♣4  ♠7 slag 5 ??? W 4♠ ♦ B ♠ A H V B ♥ 7 6 ♦ A 6 5 ♣ H 6 4 2 ♥ B 9 3 2 ♦ H 9 3 ♣ A 3 N W O Z ♦ 2 twee ♣-verliezers troeven in oost speelplan vanaf slag 5 ? TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 2 34

35 goed speelplan slag 1  ♦A slag 2  ♣A slag 3  ♣H slag 4 ♣4  ♠7 W 4♠
DEEL 2 LES 4 goed speelplan slag 1  ♦A slag 2  ♣A slag 3  ♣H slag 4 ♣4  ♠7 W 4♠ ♦ B ♠ A H V B ♥ 7 6 ♦ A 6 5 ♣ H 6 4 2 ♥ B 9 3 2 ♦ H 9 3 ♣ A 3 N W O Z tweede ♣-verliezer troeven in oost speelplan verder slag 5 ♠8  ♠B slag 6 ♣6  ♠9 speelplan vanaf slag 7 ? TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 2 35

36 goed speelplan slag 1  ♦A slag 2  ♣A slag 3  ♣H slag 4 ♣4  ♠7
DEEL 2 LES 4 goed speelplan slag 1  ♦A slag 2  ♣A slag 3  ♣H slag 4 ♣4  ♠7 slag 5 ♠8  ♠B slag 6 ♣6  ♠9 W 4♠ ♦ B ♠ A H V B ♥ 7 6 ♦ A 6 5 ♣ H 6 4 2 ♥ B 9 3 2 ♦ H 9 3 ♣ A 3 N W O Z speelplan verder slag 7 ♠10  ♠V slag 8  ♠H en nog twee slagen = 4♠ C TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 2 36

37 IN WELKE HAND VERLIEZERS TELLEN?
DEEL 2 LES 4 TUSSENVOORBEELD IN WELKE HAND VERLIEZERS TELLEN? 37

38 IN WELKE HAND VERLIEZERS TELLEN
DEEL 2 LES 4 W N O Z 1SA p 2♥ 2♠ 4♠ a.p. W 4♠ ♦ 5 ♠ V 5 ♥ A V B ♦ A 9 7 6 ♣ V 8 6 3 ♠ H B ♥ H 7 ♦ H 3 2 ♣ 5 2 N W O Z 38

39 TEL DE VERLIEZERS IN DE HAND MET DE MEESTE TROEVEN
DEEL 2 LES 4 TEL DE VERLIEZERS IN DE HAND MET DE MEESTE TROEVEN W 4♠ N ♦5 ♠ V 5 ♥ A V B ♦ A 9 7 6 ♣ V 8 6 3 ♠ H B ♥ H 7 ♦ H 3 2 ♣ 5 2 N W O Z verliezers: 7 1 in ♠ 0 in ♥ 2 in ♦ 4 in ♣ verliezers: 4 1 in ♠ 0 in ♥ 1 in ♦ 2 in ♣ 39

40 SPEELPLAN TROEFCONTRACTEN
DEEL 2 LES 4 A Maak meteen een plan Altijd voor de dummy bijspeelt B Analyseer de uitkomst Gevaarlijk: de start met singleton C Tel de verliezers bij de langste troefkleur Hoeveel verliezers moet je wegwerken? 40

41 EEN SPEELPLAN MET TROEF
DEEL 2 LES 4 VIJF VOORBEELDEN VAN EEN SPEELPLAN MET TROEF TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 3 41

42 verliezers ? W 4♥ ♣ V ♠ B ♥ A H B 9 8 ♦ A H 2 ♣ H 7 6 5 ♠ 10 6 5 4 2
DEEL 2 LES 4 verliezers ? W 4♥ ♣ V ♠ B ♥ A H B 9 8 ♦ A H 2 ♣ H 7 6 5 ♥ V 7 6 ♦ 4 3 ♣ A 8 2 N W O Z W N O Z 1♥ p 1♠ 3♣ 4♥ a.p. TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 3

43 verliezers: 4 1 in ♠ 0 in ♥ 1 in ♦ 2 in ♣ W 4♥ ♣ V ♠ B ♥ A H B 9 8
DEEL 2 LES 4 verliezers: 4 1 in ♠ 0 in ♥ 1 in ♦ 2 in ♣ W 4♥ ♣ V ♠ B ♥ A H B 9 8 ♦ A H 2 ♣ H 7 6 5 ♥ V 7 6 ♦ 4 3 ♣ A 8 2 speelplan ? N W O Z TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 3

44 W 4♥ N ♣V ♠ A V 7 ♥ 10 2 ♦ V 10 8 5 ♣ V B 9 4 goed speelplan
DEEL 2 LES 4 W 4♥ N ♣V ♠ A V 7 ♥ 10 2 ♦ V ♣ V B 9 4 goed speelplan slag 1  ♣H slag 2  ♦A slag 3  ♦H slag 4 ♦2  ♥6 ♠ B ♥ A H B 9 8 ♦ A H 2 ♣ H 7 6 5 ♥ V 7 6 ♦ 4 3 ♣ A 8 2 geen ♦-verliezer N W O Z slag 5 t/m 7  troeftrekken ♠ H 9 8 3 ♥ 5 4 3 ♦ B 9 7 6 ♣ 10 3 nu maar 3 verliezers!  4♥ C TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 3

45 SPEELPLAN TROEFCONTRACTEN
DEEL 2 LES 4 A Maak meteen een plan Altijd voor de dummy bijspeelt B Analyseer de uitkomst Gevaarlijk: de start met singleton C Tel de verliezers bij de langste troefkleur Hoeveel verliezers moet je wegwerken? Werk verliezers tijdig weg D Wanneer troeftrekken uitstellen? Je moet eerst introevers maken 45

46 EEN SPEELPLAN MET TROEF
DEEL 2 LES 4 VIJF VOORBEELDEN VAN EEN SPEELPLAN MET TROEF TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 4 46

47 verliezers ? W 4♥ ♠ B ♠ A 8 ♥ H V 10 7 6 ♦ A 6 ♣ V 9 4 2 ♠ V 6 3
DEEL 2 LES 4 verliezers ? W 4♥ ♠ B ♠ A 8 ♥ H V ♦ A 6 ♣ V 9 4 2 ♠ V 6 3 ♥ B 9 3 2 ♦ H V B ♣ B 10 3 N W O Z ♠ H TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 4

48 welke verliezers wegwerken? hoe en wanneer
DEEL 2 LES 4 verliezers: 4 1 in ♠ 1 in ♥ 0 in ♦ 2 in ♣ W 4♥ ♠ B ♠ A 8 ♥ H V ♦ A 6 ♣ V 9 4 2 ♠ V 6 3 ♥ B 9 3 2 ♦ H V B ♣ B 10 3 N W O Z tracht verliezers weg te werken! ♠ H speelplan welke verliezers wegwerken? hoe en wanneer TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 4 48

49 W 4♥ ♠ B een speelplan slag 1  ♠A en voor NZ slag 2  ♥A slag 3  ♠10
DEEL 2 LES 4 W 4♥ ♠ B een speelplan slag 1  ♠A en voor NZ slag 2  ♥A slag 3  ♠10 slag 4  ♣A slag 5  ♣H:  4♥-1! ♠ A 8 ♥ H V ♦ A 6 ♣ V 9 4 2 ♠ V 6 3 ♥ B 9 3 2 ♦ H V B ♣ B 10 3 N W O Z ♠ H verliezers: 4 goed speelplan  meteen een ♠-verliezer wegwerken op ♦ TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 4

50 W 4♥ ♠ B goed speelplan slag 1  ♠A slag 2  ♦A slag 3  ♦H
DEEL 2 LES 4 W 4♥ ♠ B goed speelplan slag 1  ♠A slag 2  ♦A slag 3  ♦H slag 4  ♦V, en ♠-verliezer weg! slag 5  troef  4♥ C! ♠ A 8 ♥ H V ♦ A 6 ♣ V 9 4 2 ♠ V 6 3 ♥ B 9 3 2 ♦ H V B ♣ B 10 3 N W O Z ♠ H TIJDIG een ♠-verliezer wegwerken op ♦ verliezers: 3 TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 4

51 SPEELPLAN TROEFCONTRACTEN
DEEL 2 LES 4 A Maak meteen een plan Altijd voor de dummy bijspeelt B Analyseer de uitkomst Gevaarlijk: de start met singleton C Tel de verliezers bij de langste troefkleur Hoeveel verliezers moet je wegwerken? Werk verliezers tijdig weg D Wanneer troeftrekken uitstellen? Je moet eerst introevers maken Verliezer eerst wegdoen op goede kleur 51

52 EEN SPEELPLAN MET TROEF
DEEL 2 LES 4 VIJF VOORBEELDEN VAN EEN SPEELPLAN MET TROEF TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 5 52

53 verliezers ? W 4♠ ♦ 5 ♠ V 5 ♥ H V B ♦ A 9 7 6 ♣ V B 6 3 ♠ H B 10 6 4 2
DEEL 2 LES 4 verliezers ? W 4♠ ♦ 5 ♠ V 5 ♥ H V B ♦ A 9 7 6 ♣ V B 6 3 ♠ H B ♥ 8 7 ♦ H 3 2 ♣ H 2 N W O Z TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 5

54 verliezers: 4 1 in ♠ 1 in ♥ 1 in ♦ 1 in ♣ W 4♠ ♦ 5 ♠ V 5 ♥ H V B
DEEL 2 LES 4 verliezers: 4 1 in ♠ 1 in ♥ 1 in ♦ 1 in ♣ W 4♠ ♦ 5 ♠ V 5 ♥ H V B ♦ A 9 7 6 ♣ V B 6 3 ♠ H B ♥ 8 7 ♦ H 3 2 ♣ H 2 N W O Z 1 verliezer wegwerken speelplan ? TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 5 54

55 ♥ vrijspelen, daarop ♦ weg
DEEL 2 LES 4 verliezers: 4 1 in ♠ 1 in ♥ 1 in ♦ 1 in ♣ W 4♠ ♦ 5 ♠ V 5 ♥ H V B ♦ A 9 7 6 ♣ V B 6 3 ♠ H B ♥ 8 7 ♦ H 3 2 ♣ H 2 N W O Z 1 verliezer wegwerken een speelplan troeftrekken ♥ vrijspelen, daarop ♦ weg succes?  TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 5

56 een speelplan slag 1  ♦A slag 2  ♠A/NZ slag 3  ♦H slag 4  ♥A/NZ
slag 5  ♦V/NZ DEEL 2 LES 4 W 4♠ ♦ 5 ♠ V 5 ♥ H V B ♦ A 9 7 6 ♣ V B 6 3 ♠ H B ♥ 8 7 ♦ H 3 2 ♣ H 2 N W O Z verliezers ♠A ♥A ♦V en nog ♣A is er een beter plan ? TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 5

57 eerst ♥ vrijspelen, daarop ♦ weg troeftrekken W 4♠
DEEL 2 LES 4 goed speelplan eerst ♥ vrijspelen, daarop ♦ weg troeftrekken W 4♠ ♦ 5 ♠ V 5 ♥ H V B ♦ A 9 7 6 ♣ V B 6 3 ♠ H B ♥ 8 7 ♦ H 3 2 ♣ H 2 N W O Z 1 ♦-verliezer weggewerkt verliezers: 3 ♥A ♠A ♣A TAFELBLAD V-4.41 VOORBEELD 5

58 SPEELPLAN TROEFCONTRACTEN
DEEL 2 LES 4 A Maak meteen een plan Altijd voor de dummy bijspeelt B Analyseer de uitkomst Gevaarlijk: de start met singleton C Tel de verliezers bij de langste troefkleur Hoeveel verliezers moet je wegwerken? Werk verliezers tijdig weg D Wanneer troeftrekken uitstellen? Je moet eerst introevers maken Verliezer eerst wegdoen op goede kleur Om meteen een kleur vrij te spelen 58

59 AANPAK VAN TROEFCONTRACTEN
DEEL 2 LES 4 Analyseer de uitkomst en tracht deze te benutten Tel verliezers aan de kant met de meeste troeven Geen verschil in lengte: tel in je hand Bereken hoeveel verliezers je moet wegwerken Stel vast hoe je dat kunt doen Meteen troeftrekken, tenzij …..

60 AANPAK VAN TROEFCONTRACTEN
DEEL 2 LES 4 Meteen troeftrekken, tenzij …... je moet meteen verliezer(s) opruimen eerst introevers maken (dummy is kort) op solide kleur verliezer(s) weg eerst werkkleur vrijspelen (geen dichte troef) eerst werkkleur vanwege communicatie (H 4) cross-ruff is beter (BmB 3) Bescherm de entree bij de eventuele werkkleur Tracht risico te vermijden

61 DEEL 2 LES 4 DRIE OEFENINGEN: TAFELBLAD V-4.71 UITWERKING

62 ♠ 3 W 4♥ verliezers ? ♠ A H 2 ♥ V B 6 ♦ H 10 9 6 4 ♣ V 3 ♠ 8 7 6
DEEL 2 LES 4 W 4♥ ♠ 3 verliezers ? ♠ A H 2 ♥ V B 6 ♦ H ♣ V 3 ♠ 8 7 6 ♥ A H 7 5 3 ♦ V B 5 ♣ 9 4 N W O Z TAFELBLAD V-4.71 OEFENING 1

63 ♠ 3 W 4♥ verliezers: 4 1 in ♠ 0 in ♥ 1 in ♦ 2 in ♣ ♠ A H 2 ♥ V B 6
DEEL 2 LES 4 W 4♥ ♠ 3 verliezers: 4 1 in ♠ 0 in ♥ 1 in ♦ 2 in ♣ ♠ A H 2 ♥ V B 6 ♦ H ♣ V 3 ♠ 8 7 6 ♥ A H 7 5 3 ♦ V B 5 ♣ 9 4 N W O Z welke actie om verliezer weg te werken? TAFELBLAD V-4.71 OEFENING 1

64 ♠ 3 W 4♥ verliezers: 4 1 in ♠ 0 in ♥ 1 in ♦ 2 in ♣ ♠ A H 2 ♥ V B 6
DEEL 2 LES 4 W 4♥ ♠ 3 verliezers: 4 1 in ♠ 0 in ♥ 1 in ♦ 2 in ♣ ♠ A H 2 ♥ V B 6 ♦ H ♣ V 3 ♠ 8 7 6 ♥ A H 7 5 3 ♦ V B 5 ♣ 9 4 N W O Z werkkleur ♦  op de vierde ♦ kan de ♠-verliezer weg speelplan ? TAFELBLAD V-4.71 OEFENING 1

65 DEEL 2 LES 4 W 4♥ ♠ 3 ♠ A H 2 ♥ V B 6 ♦ H ♣ V 3 ♠ 8 7 6 ♥ A H 7 5 3 ♦ V B 5 ♣ 9 4 N W O Z speelplan slag 1  ♠A troeftrekken ♦ vrijspelen (eerst ♦VB)  ♦A voor NZ weer aan slag doe je ♠-verliezer weg op ♦ (♠H is entree) TAFELBLAD V-4.71 OEFENING 1

66 DEEL 2 LES 4 DRIE OEFENINGEN: TAFELBLAD V-4.71 OEFENING 2

67 ♦ H W 4♠ verliezers ? ♠ A V B 10 9 ♥ A H 6 ♦ A 8 2 ♣ A 2 ♠ H 8 7 ♥ 5 2
DEEL 2 LES 4 W 4♠ ♦ H verliezers ? ♠ A V B 10 9 ♥ A H 6 ♦ A 8 2 ♣ A 2 ♠ H 8 7 ♥ 5 2 N W O Z TAFELBLAD V-4.71 OEFENING 2

68 ♦ H W 4♠ verliezers: 4 0 in ♠ 1 in ♥ 2 in ♦ 1 in ♣ ♠ A V B 10 9
DEEL 2 LES 4 W 4♠ ♦ H verliezers: 4 0 in ♠ 1 in ♥ 2 in ♦ 1 in ♣ ♠ A V B 10 9 ♥ A H 6 ♦ A 8 2 ♣ A 2 ♠ H 8 7 ♥ 5 2 N W O Z welke actie om verliezer weg te werken? TAFELBLAD V-4.71 OEFENING 2

69 ♦ H W 4♠ verliezers: 4 0 in ♠ 1 in ♥ 2 in ♦ 1 in ♣ ♠ A V B 10 9
DEEL 2 LES 4 W 4♠ ♦ H verliezers: 4 0 in ♠ 1 in ♥ 2 in ♦ 1 in ♣ ♠ A V B 10 9 ♥ A H 6 ♦ A 8 2 ♣ A 2 ♠ H 8 7 ♥ 5 2 N W O Z 3e ♥ troeven in oost  één verliezer weg speelplan ? TAFELBLAD V-4.71 OEFENING 2

70 DEEL 2 LES 4 W 4♠ ♦ H ♠ A V B 10 9 ♥ A H 6 ♦ A 8 2 ♣ A 2 ♠ H 8 7 ♥ 5 2 N W O Z speelplan slag  ♦A slag 2, 3  ♥A, ♥H slag 4  ♥6 troeven met ♠7 slag 5+  troeftrekken is er een veiliger speelplan? TAFELBLAD V-4.71 OEFENING 2

71 DEEL 2 LES 4 W 4♠ ♦ H ♠ A V B 10 9 ♥ A H 6 ♦ A 8 2 ♣ A 2 ♠ H 8 7 ♥ 5 2 N W O Z veiliger speelplan slag  ♦A slag 2, 3  ♠A, ♠H slag 4, 5  ♥A, ♥H slag 6  ♥6 troeven met ♠9 slag 7  oversteken naar ♣A slag 8+  troeftrekken TAFELBLAD V-4.71 OEFENING 2

72 DEEL 2 LES 4 DRIE OEFENINGEN: TAFELBLAD V-4.71 OEFENING 3

73 ♦ 7 W 4♥ verliezers ? ♠ A H 3 2 ♥ A H V B ♦ A H ♣ B 3 2 ♠ 7 5
DEEL 2 LES 4 W 4♥ ♦ 7 verliezers ? ♠ A H 3 2 ♥ A H V B ♦ A H ♣ B 3 2 ♠ 7 5 ♣ 9 7 5 N W O Z TAFELBLAD V-4.71 OEFENING 3

74 ♦ 7 W 4♥ verliezers: 5 2 in ♠ 0 in ♥ 0 in ♦ 3 in ♣ ♠ A H 3 2 ♥ A H V B
DEEL 2 LES 4 W 4♥ ♦ 7 verliezers: 5 2 in ♠ 0 in ♥ 0 in ♦ 3 in ♣ ♠ A H 3 2 ♥ A H V B ♦ A H ♣ B 3 2 ♠ 7 5 ♣ 9 7 5 N W O Z welke actie om verliezer weg te werken? TAFELBLAD V-4.71 OEFENING 3

75 ♦ 7 W 4♥ verliezers: 5 2 in ♠ 0 in ♥ 0 in ♦ 3 in ♣ ♠ A H 3 2 ♥ A H V B
DEEL 2 LES 4 W 4♥ ♦ 7 verliezers: 5 2 in ♠ 0 in ♥ 0 in ♦ 3 in ♣ ♠ A H 3 2 ♥ A H V B ♦ A H ♣ B 3 2 ♠ 7 5 ♣ 9 7 5 N W O Z 3e♠ en 4e♠ troeven in oost  twee verliezers weg speelplan ? TAFELBLAD V-4.71 OEFENING 3

76 DEEL 2 LES 4 W 4♥ ♦ 7 ♠ A H 3 2 ♥ A H V B ♦ A H ♣ B 3 2 ♠ 7 5 ♣ 9 7 5 N W O Z een speelplan slag  ♦A slag 2, 3  ♠A, ♠H slag 4  ♠2 troeven met ♥3? TAFELBLAD V-4.71 OEFENING 3

77 maak nu een beter speelplan
een speelplan 1  ♦A 2, 3  ♠A, ♠H  ♠2 troeven met ♥3? zuid troeft over met ♥4! ♠ V ♥ 7 5 ♦ V ♣ A B DEEL 2 LES 4 W 4♥ N ♦7 ♠ A H 3 2 ♥ A H V B ♦ A H ♣ B 3 2 ♠ 7 5 ♣ 9 7 5 N W O Z ♠ B 10 ♥ 8 4 2 ♦ B 9 6 ♣ H V maak nu een beter speelplan TAFELBLAD V-4.71 OEFENING 3

78 goed speelplan 1  ♦A 2, 3  ♠A, ♠H  ♠2 troeven met ♥9!
nu wel de slag gemaakt zuid speelt bijv. ♣6 bij ♠ V ♥ 7 5 ♦ V ♣ A B DEEL 2 LES 4 W 4♥ N ♦7 ♠ A H 3 2 ♥ A H V B ♦ A H ♣ B 3 2 ♠ 7 5 ♣ 9 7 5 N W O Z ♠ B 10 ♥ 9 4 2 ♦ B 9 6 ♣ H V  oversteken naar ♥A  ♠3 troeven met ♥10 zuid speelt bijv. ♦6 bij 7  troeftrekken etc. TAFELBLAD V-4.71 OEFENING 3

79 THUIS OEFENEN Oefenspellen downloaden van www.beginmetbridge.nl
DEEL 2 LES 4 Oefenspellen downloaden van  cursisten  oefenspellen  deel 2 – hoofdstuk 3 ‘Test je kennis’ van hoofdstuk 3 Toets V-4.91

80 OEFENSPELLEN DEEL 2 – HOOFDSTUK 3 OEFENSPELLEN 20301D – 20308D DEEL 2
LES 4 OEFENSPELLEN DEEL 2 – HOOFDSTUK 3 OEFENSPELLEN 20301D – 20308D


Download ppt "Les 4 Het spelen van troefcontracten"

Verwante presentaties


Ads door Google