De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rampenbestrijding en de gemeente. Voor de gemeente Delft

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rampenbestrijding en de gemeente. Voor de gemeente Delft"— Transcript van de presentatie:

1 Rampenbestrijding en de gemeente. Voor de gemeente Delft
Informatiebijeenkomst raadsleden gemeente Delft 7 september 2006

2 Indeling van de presentatie
Taken gemeente Gemeentelijke processen Organisatiestructuur rampenbestrijding Planvorming Ramptypen en risico’s

3 Taken Gemeente (voorbereiding)
Opstellen en actualiseren van een gemeentelijk rampenplan (volgens regionaal model) Risico-inventarisatie Andere planvorming (bijv. rampbestrijdingsplannen) Opleiden en oefenen

4 Voorbereiding op Rampenbestrijding
Maken/beheren van een gemeentelijk rampenplan en bijbehorende procesdeelplannen Procesverantwoordelijken aanwijzen voor de gemeentelijke processen Functionarissen aanwijzen Poolvorming (regionaal) Deelname aan opleiding en oefening

5 Taken gemeente (uitvoering)
Opstarten Gemeentelijk Beleidsteam (GBT)en/of Gezamenlijk actiecentrum (GAC) Vaststellen aard en omvang ramp/ongeval Opstarten (gemeentelijke) deelprocessen Opstarten gemeentelijke actiecentra

6 Gemeentelijke processen (1)
Alarmering bestuur & uitvoerenden (1) Evacueren (16B) Voorlichting (19) Opvang en verzorging (20) Primaire levensbehoeften (21) Registratie van slachtoffers (22) Milieuzorg (23)

7 Gemeentelijke processen (2)
Schaderegistratie (24) Uitvaartverzorging (25) Nazorg (26) Verslaglegging,evaluatie,archivering (A) Beheer openbare ruimten (B) Juridische Ondersteuning (C) Opbouw en beheer GCC (D)

8 Structuur gemeenten bij rampenbestrijding 1

9 Structuur gemeenten bij rampenbestrijding 2

10 Planmatige voorbereiding
Rampenplan en de gemeentelijke processen Rampenbestrijdingsplannen Operationeel Basisplan

11 Uitwerking in plannen Regionaal model rampenplan en procesplannen
Regionaal beheer van dit rampenplan Rampenbestrijdingsplannen Uitkomsten risico-inventarisaties maatgevend Operationeel Basisplan Gemeenten dragen lokale gegevens aan

12 Het risicobeeld, op basis van ramptypen en risico-inventarisatie > Ramptypen (18)
1 Luchtvaartongevallen 2 Ongevallen op water 3 Verkeersongevallen op land 4 Ongevallen met brandbare en/of explosieve stoffen 5 Ongevallen met giftige stoffen 6 Kernongevallen 7 Bedreiging van de volksgezondheid 8 Ziektegolf 9 Ongevallen in tunnels 10 Branden in grote gebouwen 11Instorting van grote gebouwen 12 Paniek in menigten 13 Verstoring van de openbare orde 14 Overstromingen 15 Natuurbranden 16 Extreme weersomstandigheden 17 Uitval van nutsvoorzieningen 18 Ramp op afstand

13 De risicokaart 1. Van der Helm Op- en Overslag Op en overslag Verladen div. Stoffen 2. Asepta Bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen 3. Auto Hi-Fi Corner Autoinbouw / vuurwerk vuurwerk 4. Bouter tabak boutique / vuurwerkverkoop vuurwerk 5. BP Buitenhof tankstation/wasserette LPG opslag 6. C. Sonneveld melkrundveehouderij Opslagtank propaan1044 kg 7. Calve voedingsmiddelenfabriek Tanks azijnzuur 8. Deko Benzinestation*tankstation Opslag LPG 9. Dubax verkoop vuurwerk Vuurwerk 10. Gebr. De Haas veehouderij Propaan 11. Hordijk Verpakkings ind.kunststofverwerkend bedrijf EPS ontvlambaar 12. Koffiehuis Knus koffiehuis/propaantank Propaan

14 De risicokaart (2) 13. M. Gaus Hondentrainschool propaan
14. Manege de Prinsestad manege Propaan 15. Politie Haaglanden politiebureau munitie 16. Q.J. van Zon reinigingsmiddelen handel Natriumhypochloriet 17. Reinier de Graaf Gasthuisziekenhuis gastank lachgas en een gastank zuurstof 18. Scherps. Ver.Doeltreffend pistoolschieten Munitiekluis 19. TU Julianalaan scheikundige technologie Tank stikstof 20. TU Leeghwaterstr. lab apparatenbouw proces ind.gastank argon en CO2 21. TU Mekelweg Faculteit O.C.P. Industrieel ontwerpen Opslagtank stikstof 22. TU Rotterdamseweg techn. Materiaalwetenschap. gastank argon en CO2= CPR15.1 23. Texaco motorbrandstoffen verkoop LPG Tank 24. TNO wetenschappelijke instelling Ontvlambare vloeistoffen en gassen waaronder LPG

15 De risicokaart (3 provinciaal)
1. DSM Gist procesindustrie BRZO 2. Pirelli Cables and Systems metaalverw. /metallurg. CPR15.2: gasflessen 3. EZH Delft Energiebedrijf Aardgasstation 4. TU,Warmtekrachtcentrale Energiebedrijf Aardgasstation 5. Bocxe Delft scheepswerf Gasopslag 1800 liter 6. Logistieke Milieu Services (LMS), T.U. WCA-verw. Op- overslag BRZO; CPR 15.2 7. Battrex WCA-verw. Op- overslag CPR 15.2 (accu’s) 8. Sita Delft sorteerinrichting stofexplosiegevaar 9. Gasco WCA-verw. Op- overslag Gasopslag

16 Vragen?

17 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Rampenbestrijding en de gemeente. Voor de gemeente Delft"

Verwante presentaties


Ads door Google