De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geschiedenis van het Nederlands

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geschiedenis van het Nederlands"— Transcript van de presentatie:

1 Geschiedenis van het Nederlands
Oudnederlands

2 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands

3 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Proto-Indo-Europees Keltisch, Italisch, Baltisch, Slavisch, Grieks, Albanees, Armeens, Hettitisch, Indo-Iraans, Tochaars Proto-Germaans Gemeengermaans Oer-West-Germaans Ingweoons Oudwest-Germaans Continentaal Oudwest-Germaans Oer-Noord-Germaans Oer-Oost-Germaans Ingweoons kustdialect Oudnederfrankische dialecten Oudhoogduitse dialecten Angelsaksische dialecten Oudfriese dialecten Oudsaksische dialecten OUDNEDERLANDS

4 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Oudnederlands: wat? verzamelbegrip voor de dialecten van enkele Germaanse stammen die zich na de Volksverhuizingen (4de – 6de eeuw) in de Lage Landen hebben gevestigd.

5 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Afbakeningsproblemen (geografisch, temporeel,…)

6 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Germaanse Volksverhuizingen (4de – 6de eeuw) Invallen van Hunnen Verdwijnen Romeinse macht => talrijke stammen en volkeren verhuizen

7 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Oudnederlands: wie? Ingweoonse Germanen = Kustgermanen Frankische Germanen

8 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Ingweoonse Germanen = Kustgermanen

9 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
De Franken “Monsters, waarvan de kop wordt bekroond door naar voren gekamd haar, terwijl de nek, Die op die manier van bekleding is ontbloot, sterk glimt. […] Reeds in de jeugdjaren is hun Liefde voor de strijd al tot volle wasdom gekomen.” (Sidonius Apollinaris)

10 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
De Franken Verzamelnaam voor onderling verwante kleinere volkeren

11 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
De Franken Oorspronkelijk woongebied: tussen de Rijn en de Weser

12 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
De Franken De Saliërs De Ripuariërs (< ripa = oever)

13 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands

14 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Karel de Grote ( )

15 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Karel de Grote ( ) In 771 werd hij koning van het rijk der Franken, dat ook de latere Nederlanden omvatte.

16 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Oudnederlands: wanneer? Ca. 8ste eeuw tot ca. 1150

17 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Oudnederlands: heel weinig taalmateriaal. Waarom?

18 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Oudnederlands: heel weinig taalmateriaal. Waarom? Verloren gegaan (oorlog, brand, plunderingen, natuurrampen)

19 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Oudnederlands: heel weinig taalmateriaal. Waarom? Verloren gegaan (oorlog, brand, plunderingen, natuurrampen) In de vroege Middeleeuwen was de schrijftaal Latijn – de volkstaal werd mondeling overgeleverd, teksten voorgedragen/gezongen

20 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Proto-Indo-Europees Keltisch, Italisch, Baltisch, Slavisch, Grieks, Albanees, Armeens, Hettitisch, Indo-Iraans, Tochaars Proto-Germaans Gemeengermaans Oer-West-Germaans Ingweoons Oudwest-Germaans Continentaal Oudwest-Germaans Oer-Noord-Germaans Oer-Oost-Germaans Ingweoons kustdialect Oudnederfrankische dialecten Oudhoogduitse dialecten Angelsaksische dialecten Oudfriese dialecten Oudsaksische dialecten OUDNEDERLANDS

21 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Ingweoonse kustdialecten geen restanten (Opm.: wel in het Nederlands en enkele dialecten van het Nederlands, zie vorig college)

22 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Oudoostnederfrankisch Enkele woorden en fragmenten De Wachtendonckse psalmen (in kopie overgeleverd) Arnold Wachtendonck (bezat die kopie)

23 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Oudoostnederfrankisch De Wachtendonckse psalmen (in kopie overgeleverd) Herta min gidruouit ist an mi In forta dodis fiel ouir mi Mijn hart is bedroefd in mij en De vrees voor de dood viel over mij

24 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Oudoostnederfrankisch De Wachtendonckse psalmen (in kopie overgeleverd) <herta> hart <geuan, geuon // geuen> geven

25 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Oudwestnederfrankisch Enkele woorden en fragmenten Glos/glosse (mv: glossen) = verklarende aantekening of vertaling van een woord tussen de regels of in de marge van een tekst

26 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Hebben olla uogala u = v => Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu wat unbidan we nu

27 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
van “Thiudiska” tot “Nederlands” naamgeving

28 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Historische ontwikkeling thiudiska (“van het volk”) vs. Latijn diets (Vlaanderen; Brabant; West-Limburg) duuts (Hollands; Oost-Limburg) Vgl. Eng. “Dutch”

29 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Historische ontwikkeling 13de/14de eeuw in Vlaanderen diets vlaemsch

30 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Historische ontwikkeling 15de/16de eeuw Bourgondische tijd Groei van een Nederlands samenhorigheidsbesef én van een Nederlands taalbewustzijn

31 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Historische ontwikkeling 15de/16de eeuw => behoefte tot profilering ten opzichte van het Duits

32 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Historische ontwikkeling 15de/16de eeuw => behoefte tot profilering ten opzichte van het Duits = Overlantsch

33 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Historische ontwikkeling 15de/16de eeuw Overlantsch (=> Duits) Nederlantsch (=> Nederlands) vs

34 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Historische ontwikkeling 16de-18de eeuw Nederlantsch (=> Nederlands) Nederduytsch (=> Nederlands) en

35 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Historische ontwikkeling 19de eeuw Nederlands

36 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
2. Tegenwoordige naamgeving Nederlands Dutch, Niederländisch, néerlandais

37 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
2. Tegenwoordige naamgeving Vlaams: verwarrende term !De standaardtaalvariant(en) in Vlaanderen noemen we Nederlands (hoewel in de praktijk vaak Vlaams genoemd, in Noord en Zuid)

38 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
2. Tegenwoordige naamgeving Vlaams: verwarrende term In taalkundige zin: verzameling Nederlandse regionale taalvariëteiten gesproken in het gebied van het oude graafschap Vlaanderen

39 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
het oude graafschap Vlaanderen

40 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
2. Tegenwoordige naamgeving Vlaams: verwarrende term In taalkundige zin: West-Vlaams Oost-Vlaams Zeeuws-Vlaams Frans-Vlaams

41 Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands
Vragen bij dit college Het is problematisch om het Oudnederlands af te bakenen. Wat moeten we verstaan onder Oudnederlands? Geef een indicatie wie deze taalvariëteit sprak, en waar en wanneer dat gebeurde. Hoe komt het dat er zo weinig Oudnederlands taalmateriaal is overgeleverd? In de Wachtendonckse psalmen vind je zowel de vorm <geuan> als <geuen> (= geven). Geef daar een verklaring voor. Situeer ook kort de Wachtendonckse psalmen. Geef een historisch overzicht van de namen die aan de taal werden gegeven die tegenwoordig “Nederlands” wordt genoemd.

42 Geschiedenis van het Nederlands
Oudnederlands


Download ppt "Geschiedenis van het Nederlands"

Verwante presentaties


Ads door Google