De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 havo H1 aarde §2. De aarde maakt samen met zeven andere planeten deel uit van ons zonnestelsel, welke planeet is de aarde? Hoe heten de andere planeten?

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 havo H1 aarde §2. De aarde maakt samen met zeven andere planeten deel uit van ons zonnestelsel, welke planeet is de aarde? Hoe heten de andere planeten?"— Transcript van de presentatie:

1 3 havo H1 aarde §2

2 De aarde maakt samen met zeven andere planeten deel uit van ons zonnestelsel, welke planeet is de aarde? Hoe heten de andere planeten? Planeet Aarde

3 Toch is de afstand tussen de zon en de aarde nog zo groot dat het zonlicht nodig heeft om de aarde te bereiken. De zon is voor ons de enige ster die heel dichtbij staat. 8 min. Planeet Aarde

4 VenusAardeMars De aarde en zijn buren…

5 VenusAardeMars Op welke van deze drie planeten is het het warmst en waarom? Op Venus! Hier is het gemiddeld ±480˚C omdat Venus het dichtst bij de zon staat. Maar er is nog een reden… De aarde en zijn buren…

6 VenusAardeMars Atmosfeer 96% CO 2 Altijd bewolkt 20% O 2 0,04% CO 2 Wisselend bewolkt 0,2% O 2 95% CO 2 Helder Gem. temperatuur +480˚C+15˚C-23˚C Luchtdruk90x10,07 Zeer sterk broeikaseffect Zwak broeikaseffect Venus, Aarde en Mars vergeleken Waarom is het op Venus, afgezien van de afstand tot de zon, warmer dan op aarde?

7 VenusAardeMars KorstBasaltBasalt (oceaanbodem) Continent Basalt Watergeenovermaatgeen? De aarde kent twee soorten korst… Nog meer verschillen…

8 Als je het water wegdenkt, bestaat de oceaanbodem uit het vulkanisch gesteente basalt. Continenten bestaan uit graniet en sediment- gesteente. De aardkorst

9 De aarde kent als enige planeet gesteente dat bestaat uit kalksteen. Deze kalksteen bestaat uit ontelbare kleine skeletjes van microscopisch kleine algen die in zee hebben geleefd. ▼ organisch sedimentgesteente Het leven bouwt mee aan de aarde…

10 Omdat de aarde uit grote hoeveelheden organisch sedimentgesteente bestaat, kun je ervan uitgaan dat de grote hoeveelheden CO 2 die nu in het gesteente van de continentale aardkorst zijn opgeslagen, lang geleden in de atmosfeer zaten. De kalksteenrotsen bestaan uit lagen kalksteen die gevormd zijn op de zeebodem: fossiele zeebodem die later is opgeheven. Het leven bouwt mee aan de aarde…

11 Levende organismen hebben er zo voor gezorgd dat … 1 2 Een algenskelet bestaat uit kalk en CO 2 uit de atmosfeer. Levende organismen hebben er zo voor gezorgd dat … 1 de samenstelling van de atmosfeer is veranderd, 2 de continentale aardkorst is gevormd. Het leven bouwt mee aan de aarde…

12 1 Verbrokkeld gesteente 2 rolt van de helling 3 en komt in de rivier 620 miljoen jaar geleden - geen ozonlaag - nauwelijks O2 - levende organismen zonder harde delen - levende organismen alleen onder water - bacteriën bouwen gesteenten 270 miljoen jaar geleden - ozonlaag en O2 maken leven op het land mogelijk - de continenten vormen één geheel ▼ - woestijnklimaat ► duinafzettingen 100 miljoen jaar geleden - Pangaea breekt in stukken - CO2-gehalte hoger dan nu - tropische klimaten - geen landijs - zeespiegel 300 m hoger dan nu - dinosaurussen domineren het landoppervlak 18 000 jaar geleden - continenten liggen rond de Noordpool - CO2-gehalte gedaald - ijskappen bedekken de noordelijke delen van de continenten - de zeespiegel staat lager dan tegenwoordig Het gezicht van de aarde verandert

13 1 Verbrokkeld gesteente 2 rolt van de helling 3 en komt in de rivier 620 miljoen jaar geleden270 miljoen jaar geleden100 miljoen jaar geleden18 000 jaar geleden Terwijl de aardkorstplaten verschuiven met een snelheid van centimeters per jaar, veranderen... 12341234 Het gezicht van de aarde verandert

14 1 Verbrokkeld gesteente 2 rolt van de helling 3 en komt in de rivier 620 miljoen jaar geleden270 miljoen jaar geleden100 miljoen jaar geleden18 000 jaar geleden Terwijl de aardkorstplaten verschuiven met een snelheid van centimeters per jaar, veranderen... 1 de klimaten 2 de atmosfeer 3 de planten en diersoorten 4 de stand van de zeespiegel Het gezicht van de aarde verandert

15 Elk levend wezen kan gefossiliseerd worden. Als het maar wordt begraven onder modder of zand voor het kan het kan wegrotten of uit elkaar kan vallen. snel Het dagboek van de aarde

16 Na vele jaren ontstaan er op de zeebodem dikke lagen zand en klei (sediment). Door de grote druk verandert het sediment in gesteente met het fossiel erin. Het dagboek van de aarde

17 Na miljoenen jaren verdwijnt de zee en komen de gesteentelagen aan de oppervlakte te liggen… Het dagboek van de aarde

18 Opgestapelde lagen sedimentgesteente, elke laag is gevormd als een laagje klei of schelpen op de zeebodem! Ergens langs de Engelse zuidkust… Welke laag is het oudst?

19 Als je alle gesteentelagen die achtereenvolgens op aarde zijn ontstaan op elkaar zou leggen, krijg je de volgende kolom met de oudste laag onderop en de jongste laag bovenop.

20 Deze gesteenten en fossielen zijn niet Allemaal tegelijkertijd ontstaan. Ze komen uit verschillende lagen: verschillende tijden!

21 Uit de gesteentelagen heeft men afgeleid dat: 1 2 1 verschillende planten- en diersoorten niet tegelijkertijd hebben geleefd maar na elkaar zijn ontstaan 2 verschillende planten- en diersoorten op bepaalde momenten zijn uitgestorven ► de evolutie van het leven Opgestapelde gesteentelagen, opgestapelde tijd

22 Met behulp van de verschillende fossielen in de gesteentelagen is de geschiedenis van de aarde ingedeeld in geologische tijdvakken. Tijdens elk tijdvak of periode leefde bepaalde planten en dieren. Geologische tijdvakken

23 Zo vormen een aantal geologische tijdvakken samen geologische tijdperken. Sommige soorten fossielen hebben gedurende meerdere geologische perioden geleefd. Geologische tijdperken

24 - De trilobiet is dan de ammoniet. - Deze ammoniet leefde tijdens de - De trilobiet leefde tijdens het - Deze ammoniet leefde tussen de jaar geleden. - Deze trilobiet leefde tussen de jaar geleden. ouder Juraperiode. Devoon. 205 en 140 miljoen 420 en 305 miljoen Hoe oud?

25 30 km/s 10 km doorsnee De enorme inslag had wereldwijde gevolgen, zowel direct als indirecte… waardoor onder andere de dinosaurussen uitstierven!

26 Tijdens het Krijt leefden er al kleine zoogdieren zoals muizen. Maar pas na het uitsterven van de dinosaurussen hebben de zoogdieren zich echt kunnen ontwikkelen tot heel veel verschillende grote soorten, zoals mammoeten en later ook mensen. Dit betekent wel dat je moet aannemen dat die muizen die leefden tijdens het Krijt blijkbaar wel de meteorietinslag hebben overleefd! De één z’n dood…

27 Einde


Download ppt "3 havo H1 aarde §2. De aarde maakt samen met zeven andere planeten deel uit van ons zonnestelsel, welke planeet is de aarde? Hoe heten de andere planeten?"

Verwante presentaties


Ads door Google