De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 vwo 4 water, §2. Mozambique: soms te veel India: vaak te weinig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 vwo 4 water, §2. Mozambique: soms te veel India: vaak te weinig."— Transcript van de presentatie:

1 3 vwo 4 water, §2

2 Mozambique: soms te veel

3 India: vaak te weinig

4 Welke kringloop heeft de meeste betekenis voor de mens en waarom? De lange kringloop (B) omdat deze zoet water naar het land brengt. AB De blauwe planeet: alles stroomt

5 Hoe vormt de lange kringloop het landschap? Water en ijs zorgen voor erosie (afbraak) en sedimentatie (opbouw). De blauwe planeet: alles stroomt AB

6 Aanvoer: -neerslag -rivieren -grondwater Afvoer: -verdamping -uitstroom naar elders Nuttige neerslag = neerslag - verdamping Aanvoer - afvoer = waterbalans Alles stroomt: water op zoek naar een balans

7 A Als bodemwater of als grondwater Wat is het verschil? Opslag van water

8 B In een aquifer Opslag van water

9 Hoe ontstaan deze groene cirkels in het landschap? Hoe is deze aquifer ontstaan? Ondergrondse spaarpot in Midwesten VS

10 Vernieuwbaar gebruik > duurzaam waterbeheer Niet vernieuwbaar gebruik > niet duurzaam Water: vernieuwbaar of niet?

11 Waarom is hier geen sprake van duurzaam waterbeheer? Men verbruikt meer water dan er wordt aangevuld.

12 Soms te veel

13 Door het geringe verval in laagland: -is horizontale/verticale erosie groot -gaat de rivier meanderen/rechtdoor stromen - overheerst de sedimentatie/erosie. Gedrag van een rivier in het laagland

14 Door het geringe verval in laagland: -is horizontale erosie groot -gaat de rivier meanderen -overheerst de sedimentatie. Gedrag van een rivier in het laagland

15 Beschrijf wat van A naar B plaatsvindt. Waarom vindt dit proces vooral in laagland plaats? Hoe zie je in het landschap dat dit proces heeft plaatsgevonden? A B

16 verval Het hoogteverschil tussen twee punten aan een rivier. BV de Maas ontspringt op 1500 meter en eindigt op zeeniveau = 0 meter. Het verval is dus 1500 meter. verhang Het hoogteverschil tussen twee punten (verval) aan een rivier gedeeld door de afstand. Het geeft de gemiddelde helling van een rivier aan in de richting van de stroming. Voorbeeld: De Maas is 935 km lang en ontspringt op een hoogte van 1500 m. De berekening is als volgt: 1500 m : 935 km = 1,6 m per km. Het verhang is dus 1.6m /km. Let op dat je dat laatste altijd vermeldt: m per km

17

18

19 Deze landschapsvorm noem je een delta. Je ziet dat dit vooral in laagland gebeurt want daar is weinig verval en overheerst de sedimentatie. De delta is drooggevallen. Dat kan gebeuren doordat de mens te veel water aftapt of door klimaatverandering.

20 -natuurlijke oorzaken -menselijke oorzaken Oorzaken overstroming rivier

21 NatuurMens 1 harde ondergrond5 sterke schommeling van regiem 2 ontbossen6 op een helling akkers in plaats van weiland aanleggen 3 rechte diepe sloten7 piekafvoer 4 verstening van stroomgebied8 weinig begroeiing Waar hoort wat thuis?

22 NatuurMens 1 harde ondergrond5 ontbossen 2 sterke schommeling van regiem 6 op een helling akkers in plaats van weiland aanleggen 3 piekafvoer7 rechte diepe sloten 4 weinig begroeiing8 verstening van stroomgebied Daar hoort het thuis

23 Wat versta je onder het regiem van en rivier? Hoe zie je aan het regiem welke soort rivier het is?

24 B C A A is een …rivier omdat… B is een …rivier omdat… C is een …rivier omdat… Deel de rivier in naar kenmerken van het regiem

25 B C A A is een regenrivier omdat hij laag staat in de zomer door de hoge verdamping. B is een gemengde rivier omdat het regiem vrij gelijkmatig is. C is een smeltwaterrivier omdat er in de vroege zomer veel smeltwater wordt afgevoerd. Deel de rivier in naar kenmerken van het regiem

26 A CD B Kusten in soorten en maten. Ken je ze? C=ria D=klifkust A=fjord B=duinkust Kusten ingedeeld

27 A C B D Zet vorming van fjord in goede tijdsvolgordeZo hoort het!

28 Wat is het verband tussen klimaatsverandering, verschuivende kustlijnen en het ontstaan van fjorden? Redeneer in 4 stappen 1. In de ijstijden daalt de zeespiegel. 2. De kustlijn verplaatst zich richting zee. 3. Gletsjers schuren diepe dalen uit. 4. Na de ijstijd stijgt de temperatuur > de zeespiegel stijgt > de gletsjerdalen lopen onder > kust rukt landinwaarts op. Verschuivende kustlijnen: fjordenkust

29 laagland estuarium baaivormige kustlijn tropische wervelstorm springtij ondiepe randzee Bedreigde kust: Bangladesh

30 Kies: Een Bengaalse boer hoeft geen dijken omdat: A Dat erg veel werk is. B Het te veel kostbare grond kost. C De rivieren dan geen vruchtbaar slib kunnen afzetten. D Bij een doorbraak de gevolgen erger zijn. Juist: C en D

31 Vaak te weinig

32 valt in dunbevolkte gebieden valt niet in het groeiseizoenvalt in korte tijd Probleem: er is voldoende zoet water op aarde, maar…

33 Aanvoer van water van nattere naar droge streken. Noem nog twee voorbeelden. Soms komt de natuur te hulp. Hoezo?

34 snelle groei bevolking vooral in arme landen snelle urbanisatie stijgende welvaart Waterstress neemt toe door…

35 geen probleem nog geen probleem problemen nemen toe grote problemen in komende periode Maar waterstress is niet overal gelijk

36 snelle bevolkingsgroei > o.a. meer irrigatiewater nodig klimaatverandering > droger stijging welvaart > toename watergebruik p.p. snelle urbanisatie Waterstress neemt vooral toe in arme gebieden door…

37 Waarom? Redeneer in 4 stappen: 1 vooral in arme landen groeien steden snel > 2 vraag naar schoon water stijgt terwijl vervuiling van (grond)water toeneemt > 3 aanvoer van water nodig > prijs stijgt > 4 arme mensen zijn de eerste slachtoffers Armen betalen hoogste prijs voor water in de steden

38 Welke functies hebben wetlands in de waterhuishouding? -opslag van water -zuivering van water Waardoor verdwijnen wetlands? -drooglegging voor landbouwgrond -aftapping en vervuiling van toeleverende rivieren -gebruik als bijv. garnalenkwekerij -zeespiegelstijging Wetlands drogen op

39 Te weinig: hoe lossen we dat op?

40 Noem van elke maatregel een nadeel. MaatregelNadeel van de maatregel herstel wetland stuwdammen bouwen watertransport van natte naar droge gebieden aquifer gebruiken ontzilting zeewater Oplossing 1: Water vasthouden MaatregelNadeel van de maatregel herstel wetlandgeen agrarische benutting meer stuwdammen bouwen - bewoners moeten verhuizen - stuwmeer slibt dicht - bewoners stroomafwaarts minder water - veel water verdampt watertransport van natte naar droge gebieden milieu-verstoring aquifer gebruikengeen duurzame oplossing ontzilting zeewaterkost veel energie

41 boer put water water wordt in bak uitgegoten vanuit bak gaat water naar akkertje Waarom is de droogte-index hier vrij laag? Een reden zie je op de foto. - Senegal heeft vochtig klimaat. - Er is veel schaduw. Leg dat in drie stappen uit. Kleinschalige irrigatie in Senegal. Hoe werkt dat?

42 Welke drie gevaren bedreigen deze rivieren het meest? Rivieren signaleren waterproblemen

43 opdroging door klimaatverandering en overmatige aftapping vervuiling door intensieve landbouw verzilting als gevolg van irrigatie in een droog gebied

44 Irrigatie leidt hier tot verzilting. Noem twee aanwijzingen. Eén zie je op de foto. 1.Bij bekkenirrigatie verdampt veel water. 2.Tsjaad heeft een droog en heet klimaat met een hoge verdamping > hoge droogte-index. Irrigatie aan de rand van het Tsjaadmeer

45 In de landbouwIn huishoudens en industrie - druppelirrigatie toepassen in gebieden met hoge droogte- index - droogte en zoutbestendige gewassen ontwikkelen - minder water gebruiken en meer hergebruiken Duurzaam met water omgaan! Oplossing 2: Water sparen

46 Door de geulirrigatie wordt heel veel water in de grond gebracht. Waarom is de GWS juist bij geulirrigatie zo sterk gestegen?

47 minder water nodig minder verzilting zoutbestendig Noem twee voordelen van deze manier van irrigeren. Druppelirrigatie in de Negev-woestijn in Israël.

48 toepassen druppelirrigatie zuiveren van afvalwater Op welke twee manieren wordt hier water gespaard?


Download ppt "3 vwo 4 water, §2. Mozambique: soms te veel India: vaak te weinig."

Verwante presentaties


Ads door Google