De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geografische coördinaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geografische coördinaten"— Transcript van de presentatie:

1 Geografische coördinaten
Lengte- en breedtegraden Meridianen en parallellen

2 De aarde is een bol en het is daarom moeilijk om op die bol de precieze plaats te bepalen. Daarvoor heeft men het geografische coördinatensysteem uitgevonden. Noordelijk halfrond Men heeft de aarde eerst in een noordelijk deel, het Noordelijk Halfrond en een zuidelijk deel, het Zuidelijk Halfrond verdeeld. evenaar Zuidelijk halfrond De scheidingslijn noemt men de evenaar of met een moeilijk woord equator

3 Het Zuidelijk Halfrond noemt men ook wel Zuider Breedte, afgekort ZB.
Het Noordelijk Halfrond wordt ook wel Noorder- Breedte afgekort NB genoemd. Het Zuidelijk Halfrond noemt men ook wel Zuider Breedte, afgekort ZB. Helemaal in het noorden ligt dan de Noordpool en helemaal in het zuiden de Zuidpool 90° Als je van de Noordpool en de Zuidpool een rechte lijn naar de Evenaar tekent dan vormt deze lijn op de Evenaar een hoek van 90°

4 Dit betekent dus dat je 90 lijntjes kunt tekenen tussen Evenaar en Noordpool en tussen Evenaar en Zuidpool Deze lijntjes noemen we parallellen. Het betekent dus ook dat we kunnen zeggen dat de Noordpool en de Zuidpool op 90º van de Evenaar liggen. Noordpool 90º 75º 60º 45º 30º A 15º Zo ligt dan elke plaats op aarde op een bepaalde hoeveelheid graden ten opzichte van de Evenaar A ligt bijvoorbeeld 30º ten noorden van de Evenaar of te wel op 30º NB. 90º aardas Zuidpool

5 Westerlengte Oosterlengte
Behalve lijnen die evenwijdig lopen aan de Evenaar kun je ook lijnen van Noordpool naar Zuidpool trekken. Dit zijn telkens halve cirkels. Men noemt ze Meridianen. De Nul-meridiaan loopt over het plaatsje Greenwich ten zuiden van Londen. Westerlengte Oosterlengte De Nul-Meridiaan verdeelt de aardbol in een westelijk en een oostelijk deel. Men spreekt nu van Wester Lengte, W.L. en Oosterlengte, O.L.

6 De hele evenaar rond is 360º, 180º naar het Westen en 180º naar het Oosten.
Elke plaats op aarde ligt dus op een bepaalde breedte ten opzichte van de Evenaar (tussen de 0º en 90º) en een bepaalde lengte ten opzichte van de Nulmeridiaan.(tussen de 0º en 180º) NB.WL NB.OL En wel op NB.WL; NB.OL of op ZB.WL; ZB.OL ZB.WL ZB.OL

7 Plaats A ligt: 50º NB.10ºOL C A A Plaats B ligt: 20º ZB. 50º WL Plaats C ligt: 60º NB. 60º WL D D B B Plaats D ligt: 0º B. 40º OL.

8 Plaatsbepaling – opdracht 1

9 Plaatsbepaling – opdracht 1

10 Plaatsbepaling – opdracht 2

11 Plaatsbepaling – opdracht 2

12 Plaatsbepaling – opdracht 3 Breedtegraden

13 Plaatsbepaling – opdracht 3 Breedtegraden

14 Plaatsbepaling – opdracht 4

15 Plaatsbepaling – opdracht 4

16 Plaatsbepaling – opdracht 5 Lengtegraden

17 Plaatsbepaling – opdracht 5 Lengtegraden

18 Plaatsbepaling – opdracht 6
De plaats Iquique ligt op __º_.B. en __ º_.L. De plaats Hangzhou ligt op __º_.B. en __ º_.L. Op 10º N.B. en 85º W.L. ligt de plaats _____

19 Plaatsbepaling – opdracht 6
Iquique ligt op 20º Z.B. en 70º W.L. Hangzhou ligt op 30º N.B. en 120 º O.L. Op 10º N.B. en 85º W.L. ligt de plaats Puntarenas

20 Je gaat nu verder met de taken voor week 3 tot en met 6!

21 AK toets Werkatlas


Download ppt "Geografische coördinaten"

Verwante presentaties


Ads door Google