De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BOM-Vl Bewaring en Ontsluiting van Multimediale Data in Vlaanderen (met de steun van de Vlaamse Regering) Rik VAN DE WALLE november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BOM-Vl Bewaring en Ontsluiting van Multimediale Data in Vlaanderen (met de steun van de Vlaamse Regering) Rik VAN DE WALLE november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 BOM-Vl Bewaring en Ontsluiting van Multimediale Data in Vlaanderen (met de steun van de Vlaamse Regering) Rik VAN DE WALLE november 2008

2 2/26 Overzicht  Inleiding  IBBT in een notendop  BOM-Vl  wie zijn we?  wat doen we?  huidige stand  hou contact!  Vragen, opmerkingen, suggesties, kritiek,...

3 3/263 IBBT: Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie  Onderzoeksbudget 2007: 25 MEURO  Onderzoekers: > 600 in 6 instellingen, uit 5 basisdisciplines  > 30 gezamenlijke onderzoeksprojecten met > 120 onderzoekspartners in 5 toepassingsdomeinen

4 4/26 IBBT-projecten  > 130 partnerbedrijven en -organisaties  Totale projectinvestering: 40 MEURO

5 5/265 IBBT - missie en structuur "The mission of IBBT is the creation of highly competent human capital through interdisciplinary demand driven basic research, aimed at ICT and broad band services in collaboration with companies and government."

6 6/26 IBBT - bundeling ICT-kennis in Vlaanderen  Voldoend omvangrijke 'kritische massa' voor geavanceerd onderzoek  > 600 onderzoekers  Bewezen 'track record'  > 400 publicaties in A-tijdschriften  verschillende patenten  Bewezen 'business track record'  > 150 onderzoeksprojecten met industriepartners in de laatste 5 jaar  > 20 spin-offs in de laatste 5 jaar

7 7/26 IBBT - competenties  Technologische clusters  'Networks of the Future'  'Advanced Software Technology'  'Multimedia & Interfaces'  Niet-technologische clusters  'Policy & Market'  'Usability'

8 8/26 IBBT - vraaggedreven onderzoek eGovernment mobiliteit overheid non-profit bedrijven nieuwe media 'enabling technologies' e-Health

9 9/26 IBBT - partners

10 10/26 IBBT - partners

11 BOM-Vl

12 12/26 Projectvoorstelling - algemene doelstelling

13 13/26 Projectvoorstelling - partners  Erfgoedsector / Cultuursector (5)  Boekentoren  BAM - Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst  FARO - Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed  Muziekcentrum Vlaanderen  VTi - Vlaams Theaterinstituut  Regionale omroepen (8)  ATV  AVS  Concentra (TVL & TVOost)  Ring-TV  ROB-TV  RTV  TV-Brussel  WTV/Focus TV

14 14/26 Projectvoorstelling - partners  Andere omroepen (5)  Kanaal Z  SBS Belgium  Vitaya  VMMa  VRT  Mediabedrijven (2)  Comsof  Videohouse  Testfaciliteit (1)  IBBT-iLab

15 15/26 Projectvoorstelling - partners & timing  Onderzoeksgroepen (4)  IBBT-UGent-MMLab  IBBT-VUB-SMIT  K.U.Leuven-ICRI  VRT-medialab  Looptijd  startdatum: 1 januari 2008  duur: 18 maanden

16 16/26 Projectvoorstelling - enkele getallen  Omvang  53.00 VTE (1 VTE = 12 persoonsmaanden)  10.00erfgoedsector / cultuursector(19%)  9.00regionale omroepen(17%)  11.00andere omroepen(21%)  6.00mediabedrijven(11%)  2.00testfaciliteit(4%)  15.00onderzoeksgroepen(28%)  5000 kEURO budget (waarvan 80% steun)  805 kEUROerfgoedsector / cultuursector(16%)  820 kEUROregionale omroepen(16%)  1235 kEUROandere omroepen(25%)  700 kEUROmediabedrijven(14%)  195 kEUROtestfaciliteit(4%)  1245 kEUROonderzoeksgroepen(25%)

17 17/26 WP1: Gebruikersnoden  WP-leider  Caroline PAUWELS (IBBT-VUB-SMIT)  Taken / Deliverables  aanbevelingen open en dynamisch archief  aanbevelingen creatief atelier  aanbevelingen wetenschappelijk archief  aanbevelingen gecontextualiseerd aanbod  eindrapport gebruikersonderzoek

18 18/26 WP2: Archivalisering en selectie: kunsten en erfgoed, media en erfgoed  WP-leider  Dries MOREELS (VTi)  Taken / Deliverables  rapport 'best practices' op Europese schaal rond selectiemechanismen bij digitalisering en digitale preservatie van multimedia in de erfgoed/archiefcontext  beleidsaanbevelingen op Vlaams niveau over aanzwengelen grensverkeer tussen kunsten, media, onderwijs, onderzoek en erfgoed  analyserapport over gebruik van de demonstrator in functie van de validatie van gehanteerde selectiemechanismen  interdisciplinaire conferentie, zowel vanuit de informatiewetenschappen (archivistiek, bibliotheekwetenschap, museologie) als de 'cultural studies'

19 19/26 WP3: Metadatastandaarden en uitwisselingsformaten  WP-leider  Rik VAN DE WALLE (IBBT-UGent-MMLab)  Taken / Deliverables  vergelijkende studie opslag- en compressieformaten die momenteel beschikbaar zijn binnen cultuur- en erfgoedsector, incl. richtlijnen voor gebruik bij ontsluiting  definitie gelaagd metadatamodel voor annotering van multimediale data Many significant consumer and corporate applications for digitally captured/archives of multimedia information [...] are limited by the lack of internationally recognized and widely accepted standards for annotation of dynamic data (video and audio) and flexible integration into a wide variety of applications. (Information Society Technologies Advisory Group, Europese Commissie, september 2007 )

20 20/26 WP4: Beheer van rechten op digitale objecten  WP-leider  Jos DUMORTIER (K.U.Leuven-ICRI)  Taken / Deliverables  rapport juridische belemmeringen en mogelijkheden bij opslag en ontsluiting van multimediale data, incl. vergelijking tussen de situatie van archieven opgezet door privépartners en door de overheid  checklist essentiële juridische gegevens, bij te houden bij gearchiveerde objecten  juridische denkpistes voor de opslag en ontsluiting van multimediale data

21 21/26 WP5: Architectuur voor digitale bewaring en ontsluiting  WP-leider  Romain LANDRIE (Videohouse)  Taken / Deliverables  rapport doorlichting aanbodmodaliteiten  rapport distributiemodaliteiten  aanbevelingen doelgroepscenario's en kosten-batenanalyse  operationeel model voor het gemeenschappelijk innovatieplatform

22 22/26 WP6: Ontwikkeling gemeenschappelijk innovatieplatform  WP-leider  Brecht VERMEULEN (IBBT-iLab)  Alwin VANDEN BOSCH (Qernel Management Services)  Taken / Deliverables  overzicht verschillende componenten gemeenschappelijk innovatieplatform op basis van eerste operationele implementatie  studie bandbreedtenoden en mogelijke connectiviteit binnen Vlaanderen voor een digitaal archief  demonstratie technieken voor behoud van informatie binnen een digitaal archief en studie van de CAPEX/OPEX van verschillende huidige en toekomstige opslagtechnologieën voor digitale archieven  schaalbaarheidstesten naar ingest, ontsluiting en IPMP-technieken  haalbaarheidsstudie definitie van een 'metaformaat' voor codeer- en decodeeralgoritmen (+ incl. transcodering)

23 23/26 WP6: Ontwikkeling gemeenschappelijk innovatieplatform

24 24/26 WP6: Ontwikkeling gemeenschappelijk innovatieplatform

25 25/26 Samenvatting contactpersonen  Wie is wie ?  opvolging vanuit het IWT-Vlaanderen: Gil DE REZE  projectleider: Rik VAN DE WALLE (IBBT-UGent-MMLab)  WP-leiders:  WP0: Rik VAN DE WALLE (IBBT-UGent-MMLab)  WP1: Caroline PAUWELS (IBBT-VUB-SMIT)  WP2: Dries MOREELS (VTi)  WP3: Rik VAN DE WALLE (IBBT-UGent-MMLab)  WP4: Jos DUMORTIER (K.U.Leuven-ICRI)  WP5: Romain LANDRIE (Videohouse)  WP6: Brecht VERMEULEN (IBBT-iLab) & Alwin VANDEN BOSCH (Qernel Management Services)

26 26/26 Contact Rik Van de Walle Multimedia Lab Department of Electronics and Information Systems Ghent University - IBBT Gaston Crommenlaan 8 bus 201 B-9050 Ledeberg-Ghent, Belgium t: +32 9 33 14914 f: +32 9 33 14896 m: +32 478 39 62 31 t secr: +32 9 33 14911 e: rik.vandewalle@ugent.be URL: multimedialab.elis.ugent.be


Download ppt "BOM-Vl Bewaring en Ontsluiting van Multimediale Data in Vlaanderen (met de steun van de Vlaamse Regering) Rik VAN DE WALLE november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google