De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ELIS – Multimedia Lab Internettechnologie Rik Van de Walle Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen (ELIS) Faculteit Ingenieurswetenschappen Universiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ELIS – Multimedia Lab Internettechnologie Rik Van de Walle Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen (ELIS) Faculteit Ingenieurswetenschappen Universiteit."— Transcript van de presentatie:

1 ELIS – Multimedia Lab Internettechnologie Rik Van de Walle Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen (ELIS) Faculteit Ingenieurswetenschappen Universiteit Gent - IBBT Gaston Crommenlaan 201 bus 8 9050 Ledeberg-Gent t: 09 33 14914 f: 09 33 14896 secr: +32 9 33 14911 e: rik.vandewalle@ugent.be URL: multimedialab.elis.ugent.be

2 2/11 ELIS – Multimedia Lab ITech - inleiding Gent – februari 2008 Praktische gegevens - Afspraken Hoorcolleges –donderdag 08u30 – 11u15 –lesgever: Rik Van de Walle (rik.vandewalle@ugent.be) Oefeningen –dinsdag 08u30 – 11u15 –computeroefeningen in PC-klassen of thuis –structuur inleidende lessen: tijdens hoorcolleges vraag/uitlegsessies in PC-klassen 'huiswerk': respecteer de indiendata !

3 3/11 ELIS – Multimedia Lab ITech - inleiding Gent – februari 2008 Praktische gegevens - Afspraken Oefeningen Internettechnologie –verantwoordelijke: Peter Lambert (peter.lambert@ugent.be) –medebegeleiders Jürgen Slowack Kenneth Vermeirsch –web: berio.elis.ugent.be/itech

4 4/11 ELIS – Multimedia Lab ITech - inleiding Gent – februari 2008 Praktische gegevens - Afspraken Leermateriaal –presentaties: zie minerva-site –artikels –(uittreksels) eigen syllabus lesgever –enkele voordrachten - gastcolleges

5 5/11 ELIS – Multimedia Lab ITech - inleiding Gent – februari 2008 Praktische gegevens - Afspraken Evaluatie – quotering –combinatie niet-periodegebonden evaluatie ('oefeningen': 1/2) periodegebonden evaluatie ('examen': 1/2) –niet geslaagd indien score NPGE of score PGE < 7/20 Tweede examenperiode –geen nieuwe 'oefeningen' –verrekening NPGE evaluatie score blijft behouden indien in het voordeel van de student in het andere geval: 100% gewicht PGE

6 6/11 ELIS – Multimedia Lab ITech - inleiding Gent – februari 2008 Praktische gegevens - Afspraken Periodegebonden evaluatie ('examen') –mondeling met schriftelijke voorbereiding –aard van de vragen theorie: 2 hoofdvragen + bijvragen eenvoudige toepassing(en) van de theorie –gesloten boek 2 hoofdvragen correct beantwoord: 10/20 extra punten te verdienen via beantwoorden bijvragen behaalde punten zijn 'verworven' extra bijvraag leidt nooit tot vermindering globale score

7 7/11 ELIS – Multimedia Lab ITech - inleiding Gent – februari 2008 Praktische gegevens - Afspraken 'Officieuze vrijstelling': wordt nooit gegeven Tijdstip examen –vastgelegd door Facultaire Studentenadministratie –geen PGE op afspraak, tenzij bij bewezen overmacht Berichten - uitwisseling van informatie –Minerva vormt enige communicatiekanaal –forum wordt niet gemodereerd noch gecontroleerd –web: minerva.ugent.be

8 8/11 ELIS – Multimedia Lab ITech - inleiding Gent – februari 2008 Praktische gegevens - Afspraken Belangrijk !!! –in geval van problemen: neem ONMIDDELLIJK contact op –best afspraak maken via e-mail –vragen stellen tijdens de hoorcolleges is wenselijk –discussie tijdens de hoorcolleges: idem –start van iedere les: 'Zijn er vragen ?'

9 9/11 ELIS – Multimedia Lab ITech - inleiding Gent – februari 2008 Contactgegevens Rik Van de Walle Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen (ELIS) Faculteit Ingenieurswetenschappen (FirW) Universiteit Gent - IBBT Gaston Crommenlaan 201 bus 8 9050 Ledeberg-Gent t: 09 33 14914 f: 09 33 14896 t secr: 09 33 14911 e: rik.vandewalle@ugent.be URL: multimedialab.elis.ugent.be


Download ppt "ELIS – Multimedia Lab Internettechnologie Rik Van de Walle Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen (ELIS) Faculteit Ingenieurswetenschappen Universiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google