De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 1 Relationele databases: Logisch databaseontwerp Hoofdstuk 5 Database, Document and Content Management.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 1 Relationele databases: Logisch databaseontwerp Hoofdstuk 5 Database, Document and Content Management."— Transcript van de presentatie:

1 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 1 Relationele databases: Logisch databaseontwerp Hoofdstuk 5 Database, Document and Content Management

2 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 2 Overzicht Omzetting van een EER-diagram Normalisatie Denormalisatie

3 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 3 Overzicht Omzetting van een EER-diagram –Overzicht –Het omzettingsalgoritme voor relationele databases –Aanmaken van gedragspecificaties –Case studie Normalisatie Denormalisatie

4 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 4 Omzetting van een EER-diagram Overzicht informatie- vergaring domeinanalyse functionele analyse behoefteanalyse conceptueel ontwerp logisch ontwerp fysieke ontwerp databasemodel- onafhankelijk dbms- onafhankelijk conceptueel model (bijvoorbeeld EER-diagram) functionele beschrijving logisch databaseschema (bijvoorbeeld relationeel) gedragspecificaties DDL-scripts implementatie van gedrag

5 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 5 Omzetting van een EER-diagram conceptueel relationeel databaseontwerp EER-diagram logisch relationeel databaseontwerp gedragspecificaties relationeel databaseschema reverse engineering functionele beschrijvingen

6 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 6 Omzetting van een EER-diagram Het omzettingsalgoritme voor relationele databases 9 stappen: 1) Omzetting van reguliere entiteittypes 2) Omzetting van zwakke entiteittypes 3) Omzetting van specialisaties en generalisaties 4) Omzetting van categorieën 5) Omzetting van binaire 1:1 relatietypes 6) Omzetting van binaire 1:N relatietypes 7) Omzetting van binaire M:N relatietypes 8) Omzetting van meerwaardige attributen 9) Omzetting van n-aire relatietypes waarbij n>2

7 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 7 Omzetting van een EER-diagram –Stap 1: Omzetting van reguliere entiteittypes Voor elk regulier entiteittype uit het diagram wordt een relationele basisrelatie aangemaakt.  Kies een relatienaam.  Alle enkelvoudige, enkelwaardige, niet-afgeleide attributen van het entiteittype worden toegevoegd aan het schema van de basisrelatie.  Voor alle samengestelde attributen worden enkel de enkelvoudige, enkelwaardige, niet-afgeleide componentattributen toegevoegd.  Kies een primaire sleutel. Opmerking: Indien het entiteittype geen sleutel heeft omdat het betrokken is in een specialisatie, generalisatie of categorie, wordt de primaire sleutel van de basisrelatie gedefinieerd in stap 3 of 4.

8 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 8 Omzetting van een EER-diagram Voorbeeld: Artiest Naam Voornaam Achternaam Geboren GestorvenLeeftijd omzetting Artiest (Voornaam:varchar, Achternaam:varchar, Geboren:integer, Gestorven:integer) Primaire sleutel: {Voornaam, Achternaam, Geboren} Tabel Artiest Voornaam: varchar Achternaam: varchar Geboren: integer Gestorven: integer visualisatie

9 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 9 Omzetting van een EER-diagram –Stap 2: Omzetting van zwakke entiteittypes Voor elk zwak entiteittype uit het diagram wordt een relationele basisrelatie aangemaakt.  Kies een relatienaam.  Alle enkelvoudige, enkelwaardige, niet-afgeleide attributen van het zwak entiteittype worden toegevoegd aan het schema van de basisrelatie.  Voor alle samengestelde attributen worden enkel de enkelvoudige, enkelwaardige, niet-afgeleide componentattributen toegevoegd.  Voeg vreemde sleutel(s) toe. Beschouw daartoe de primaire sleutels van de basisrelaties die corresponderen met de identificerende entiteittypes.  Voeg de enkelvoudige, enkelwaardige, niet-afgeleide (componenten van de) attributen van de identificerende relatietypes toe.  Kies een primaire sleutel.

10 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 10 Omzetting van een EER-diagram Voorbeeld: Artiest Naam Voornaam Achternaam Geboren Gestorven Leeftijd omzetting Schilderij (SNaam:varchar, Voornaam:varchar, Achternaam:varchar, Geboren:integer, Waarde:real, Periode:integer) Primaire sleutel: {SNaam, Achternaam, Voornaam, Geboren} Vreemde sleutel: {Achternaam, Voornaam, Geboren} verwijst naar Artiest Schilderij maakt SNaam 1 N Periode Waarde

11 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 11 Omzetting van een EER-diagram Tabel Artiest Voornaam: varchar Achternaam: varchar Geboren: integer Gestorven: integer visualisatie Tabel Schilderij Voornaam: varchar Achternaam: varchar Geboren: integer Waarde: real Snaam: varchar Periode: integer

12 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 12 Omzetting van een EER-diagram –Stap 3: Omzetting van specialisaties en generalisaties Enkelvoudige overerving Stel dat de specialisatie of generalisatie m subtypes en 1 supertype heeft.  Optie 3A: Meerdere basisrelaties, voor het supertype en de subtypes. Bij deze optie blijven alle bestaande basisrelaties behouden. Voeg de attributen van de primaire sleutel van het supertype als primaire sleutel toe aan de basisrelaties van alle subtypes. Deze attributen vormen in elk van deze basisrelaties tevens een vreemde sleutel. Deze optie werkt voor elke specialisatie of generalisatie.

13 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 13 Omzetting van een EER-diagram Voorbeeld: ID Kunstwerk (ID:char(3), Waarde:real) Primaire sleutel: {ID} Schilderij (ID:char(3), Verftype:varchar) Primaire sleutel: {ID} Vreemde sleutel: {ID} verwijst naar Kunstwerk Beeldhouw (ID:char(3), Gewicht:real) Primaire sleutel: {ID} Vreemde sleutel: {ID} verwijst naar Kunstwerk Waarde SchilderijKunstwerkBeeldhouw   d Verftype Gewicht Optie 3A omzetting Tabel Kunstwerk ID: char(3) Waarde: real visualisatie Tabel Schilderij Verftype: varchar ID: char(3) Tabel Beeldhouw Gewicht: real ID: char(3)

14 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 14 Omzetting van een EER-diagram  Optie 3B: Meerdere basisrelaties, enkel voor de subtypes. Bij deze optie worden alle attributen van het supertype toegevoegd aan de basisrelaties van alle subtypes. De primaire sleutel van de basisrelatie van het supertype wordt de primaire sleutel in elk van de basisrelaties van de subtypes. Na de toevoeging wordt de basisrelatie van het supertype verwijderd. Deze optie werkt alleen voor totale specialisaties en generalisaties met disjuncte subtypes.

15 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 15 Omzetting van een EER-diagram Voorbeeld: Schilderij (ID:char(3), Waarde:real, Verftype:varchar) Primaire sleutel: {ID} Beeldhouw (ID:char(3), Waarde:real, Gewicht:real) Primaire sleutel: {ID} Optie 3B omzetting visualisatie Tabel Schilderij Verftype: varchar ID: char(3) Tabel Beeldhouw Gewicht: real ID: char(3) Waarde: real Waarde: real ID Waarde SchilderijKunstwerkBeeldhouw   d Verftype Gewicht

16 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 16 Omzetting van een EER-diagram  Optie 3C: Eén enkele basisrelatie met één typeattribuut. Bij deze optie worden alle attributen van de basisrelaties van alle subtypes toegevoegd aan de basisrelatie van het supertype. Daarenboven wordt er nog één extra typeattribuut toegevoegd, waarvan de waarde aangeeft of en tot welk subtype een bepaald tuple behoort. Na de toevoeging worden de basisrelaties van de subtypes verwijderd. De primaire sleutel van de basisrelatie van het supertype blijft ongewijzigd. Deze optie werkt alleen voor generalisatie of specialisaties met disjuncte subtypes, ongeacht of de specialisatie of generalisatie totaal of partieel is.

17 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 17 Omzetting van een EER-diagram Voorbeeld: omzetting ID Waarde SchilderijKunstwerkBeeldhouw   d Verftype Gewicht Kunstwerk (ID:char(3), Waarde:real, Gewicht:real, Verftype:varchar, Typekunstwerk:char(1)) Primaire sleutel: {ID} Optie 3C visualisatie Tabel Kunstwerk Waarde: real Gewicht: real Verftype: varchar Typekunstwerk: char(1) ID: char(3)

18 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 18 Omzetting van een EER-diagram  Optie 3D: Eén enkele basisrelatie met meerdere typeattributen. Bij deze optie worden opnieuw alle attributen van de basisrelaties van alle subtypes toegevoegd aan de basisrelatie van het supertype. Nu worden er m typeattributen toegevoegd waarbij elk typeattribuut correspondeert met een subtype en aangeeft of een bepaald tuple al dan niet tot dat subtype behoort. Na de toevoeging worden de basisrelaties van de subtypes verwijderd. De primaire sleutel van de basisrelatie van het supertype blijft ongewijzigd. Deze optie werkt voor elke specialisatie of generalisatie.

19 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 19 Omzetting van een EER-diagram Voorbeeld: omzetting ID Waarde SchilderijKunstwerkBeeldhouw   d Verftype Gewicht Kunstwerk (ID:char(3), Waarde:real, Gewicht:real, Verftype:varchar, Schilderij:boolean, Beelhouw: boolean) Primaire sleutel: {ID} Optie 3D visualisatie Tabel Kunstwerk Waarde: real Gewicht: real Verftype: varchar Schilderij: boolean ID: char(3) Beeldhouw: boolean

20 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 20 Omzetting van een EER-diagram Meervoudige overerving  Optie 3A’: Meerdere basisrelaties, voor de supertypes en het subtype. Alle attributen van de primaire sleutels van de basisrelaties van alle supertypes worden als vreemde sleutel toegevoegd aan de basisrelatie van het subtype. Kies een geschikte primaire sleutel.  Optie 3B’: Eén enkele basisrelatie. Alle attributen van de basisrelaties van alle supertypes worden toegevoegd aan de basisrelatie van het subtype. Kies een geschikte primaire sleutel. Verwijder de basisrelaties van de supertypes.

21 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 21 Omzetting van een EER-diagram –Stap 4: Omzetting van categorieën Voor elke categorie uit het diagram wordt de verwantschap tussen de categorie en haar supertypes gemodelleerd:  De supertypes van de categorie zullen meestal verschillende sleutels hebben. Als dit het geval is, kan een nieuw sleutelattribuut –dat fungeert als surrogaatsleutel– worden toegevoegd aan de basisrelatie van de categorie. In het andere geval wordt het sleutelattribuut van de supertypes toegevoegd aan de basisrelatie van de categorie.  De primaire sleutel van de categorie wordt als vreemde sleutel toegevoegd aan de basisrelaties van alle supertypes van de categorie. Merk op dat de controle of een entiteit van de categorie slechts voorkomt als entiteit van juist één van de supertypes niet automatisch wordt afgedwongen door deze omzetting.

22 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 22 Omzetting van een EER-diagram Voorbeeld: Naam VoornaamGeborenThema omzetting PersoonEigenaarBedrijf  U Museum Soort ‘particulier’ ‘bedrijf’ ‘museum’ Plaats Belastingnr NaamPlaats Eigenaar (EigenaarID:char(3), Soort:varchar) Primaire sleutel: {EigenaarID} Persoon (Naam:varchar, Voornaam:varchar, Geboren:date, EigenaarID:char(3)) Primaire sleutel: {Naam, Voornaam, Geboren} Vreemde sleutel: {EigenaarID} verwijst naar Eigenaar Bedrijf (Naam:varchar, Plaats:varchar, Belastingnr:integer, EigenaarID:char(3)) Primaire sleutel: {Naam, Plaats} Vreemde sleutel: {EigenaarID} verwijst naar Eigenaar Museum (Naam:varchar, Plaats:varchar, Thema:varchar, EigenaarID:char(3)) Primaire sleutel: {Naam, Plaats} Vreemde sleutel: {EigenaarID} verwijst naar Eigenaar

23 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 23 Omzetting van een EER-diagram Tabel Eigenaar EigenaarID: char(3) Soort: varchar visualisatie Tabel Persoon Voornaam: varchar Geboren: integer Naam: varchar EigenaarID: char(3) Tabel Bedrijf Naam: varchar Plaats: varchar Belastingnr: integer Tabel Museum Plaats: varchar Thema: varchar Naam: varchar EigenaarID: char(3) EigenaarID: char(3)

24 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 24 Omzetting van een EER-diagram –Stap 5: Omzetting van binaire 1:1 relatietypes  Optie 5A: Samenvoegen van beide basisrelaties. Bij deze optie worden beide basisrelaties samengevoegd: - Kies een basisrelatie waarvan het entiteittype totaal participeert in het binair relatietype. Voeg alle attributen van de andere basisrelatie toe aan de gekozen basisrelatie. - Verwijder de andere basisrelatie. - Voeg de enkelvoudige, enkelwaardige, niet-afgeleide (componenten van de) attributen van het relatietype toe aan de basisrelatie. - De primaire sleutel van de basisrelatie blijft ongewijzigd. Deze optie is enkel geschikt wanneer minstens één van de entiteittypes totaal participeert in het relatietype.

25 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 25 Omzetting van een EER-diagram Voorbeeld: Rector (Naam:varchar, Faculteit:varchar, Univ_naam:varchar, Plaats:varchar, Ambtstermijn:integer) Primaire sleutel: {Naam} Optie 5A Rector Universiteit bestuurt 1 1 Naam Faculteit Naam Ambts- termijn Plaats omzetting visualisatie Tabel Rector Faculteit: varchar Univ_naam: varchar Plaats: varchar Ambtstermijn: integer Naam: varchar

26 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 26 Omzetting van een EER-diagram  Optie 5B: Behoud van beide basisrelaties, geen extra basisrelatie. Bij deze optie blijven beide basisrelaties behouden: - Kies een basisrelatie. Indien mogelijk moet worden gekozen voor de basisrelatie van een entiteittype dat totaal participeert in het relatietype. Voeg de primaire sleutel van de andere basisrelatie als vreemde sleutel toe aan de gekozen basisrelatie. - Voeg de enkelvoudige, enkelwaardige, niet-afgeleide (componenten van de) attributen van het relatietype toe aan de basisrelatie. Deze optie is altijd bruikbaar.

27 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 27 Omzetting van een EER-diagram Voorbeeld: Rector Universiteit bestuurt 1 1 NaamFaculteitNaam Ambts- termijn Plaats Optie 5B Universiteit (Univ_naam:varchar, Plaats:varchar) Primaire sleutel: {Univ_naam} Rector (Naam:varchar, Faculteit:varchar, Ambtstermijn:integer, Univ_naam:varchar) Primaire sleutel: {Naam} Vreemde sleutel: {Univ_naam} verwijst naar Universiteit omzetting visualisatie Tabel Universiteit Univ_naam: varchar Tabel Rector Ambtstermijn: integer Naam: varchar Plaats: varchar Faculteit: varchar Univ_naam: varchar

28 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 28 Omzetting van een EER-diagram  Optie 5C: Behoud van beide basisrelaties, met extra basisrelatie. Bij deze optie wordt een extra basisrelatie ingevoerd om het relatietype te modelleren. - Kies een gepaste relatienaam. - Voeg de primaire sleutels van beide basisrelaties als vreemde sleutels toe. - Voeg de enkelvoudige, enkelwaardige, niet-afgeleide (componenten van de) attributen van het relatietype toe. - Als primaire sleutel kan één van de vreemde sleutels worden gekozen. Ook deze optie is altijd bruikbaar. Er wordt echter een extra basisrelatie aangemaakt.

29 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 29 Omzetting van een EER-diagram Voorbeeld: Rector Universiteit bestuurt 1 1 NaamFaculteitNaam Ambts- termijn Plaats Optie 5C Universiteit (Univ_naam:varchar, Plaats:varchar) Primaire sleutel: {Univ_naam} Rector (Naam:varchar, Faculteit:varchar) Primaire sleutel: {Naam} Bestuurders (Naam:varchar, Univ_naam:varchar, Ambtstermijn:integer) Primaire sleutel: {Univ_naam} Vreemde sleutel: {Naam} verwijst naar Rector Vreemde sleutel: {Univ_Naam} verwijst naar Universiteit omzetting

30 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 30 Omzetting van een EER-diagram visualisatie Tabel Universiteit Univ_naam: varchar Tabel Rector Naam: varchar Plaats: varchar Faculteit: varchar Tabel Bestuurders Naam: varchar Ambtstermijn: integer Univ_naam: varchar

31 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 31 Omzetting van een EER-diagram –Stap 6: Omzetting van binaire 1:N relatietypes In deze stap worden alle binaire ‘één-op-meerdere’-relatietypes omgezet.  Kies de basisrelatie van het entiteittype met kardinaliteit ‘meerdere’ (de N-zijde). Voeg de primaire sleutel van de andere basisrelatie als vreemde sleutel toe aan de gekozen basisrelatie.  Voeg de enkelvoudige, enkelwaardige, niet-afgeleide (componenten van de) attributen van het relatietype toe aan de gekozen basisrelatie.

32 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 32 Omzetting van een EER-diagram Voorbeeld: omzetting Boek Lezer ontleent N 1 Titel Auteur Naam Adres Boek (Nummer:integer, Titel:varchar, Auteur:varchar, Naam:varchar) Primaire sleutel: {Nummer} Vreemde sleutel: {Naam} verwijst naar Lezer Nummer Tabel Lezer Naam: varchar Adres: varchar visualisatie Tabel Boek Titel: varchar Auteur: varchar Naam: varchar Nummer: Integer

33 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 33 Omzetting van een EER-diagram –Stap 7: Omzetting van binaire M:N relatietypes In deze stap worden alle binaire ‘meerdere-op-meerdere’-relatietypes omgezet.  Maak een nieuwe basisrelatie aan. Kies een gepaste relatienaam.  Voeg de primaire sleutels van de basisrelaties van de betrokken entiteittypes als vreemde sleutels toe aan de nieuwe basisrelatie.  Voeg de enkelvoudige, enkelwaardige, niet-afgeleide (componenten van de) attributen van het relatietype toe aan de nieuwe basisrelatie.  De primaire sleutel van de nieuwe basisrelatie bestaat uit de samenvoeging van de attributen van beide vreemde sleutels.

34 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 34 Omzetting van een EER-diagram Voorbeeld: omzetting Student Cursus volgt N M Naam Richting Code Naam Cursusbezetting(Nummer:integer, Code:char(4)) Primaire sleutel: {Nummer, Code} Vreemde sleutel: {Nummer} verwijst naar Student Vreemde sleutel: {Code} verwijst naar Cursus Nummer Jaar Omschr. Tabel Cursus Naam: varchar Omschr: varchar visualisatie Tabel Student Naam: varchar Richting: varchar Jaar: integer Nummer: Integer Tabel Cursusbezetting Code: char(4) Code: char(4) Nummer: Integer

35 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 35 Omzetting van een EER-diagram –Stap 8: Omzetting van meerwaardige attributen Voor elk niet afgeleid, meerwaardig attribuut wordt een nieuwe basisrelatie aangemaakt.  Kies een gepaste relatienaam.  Beschouw de basisrelatie van het entiteittype of relatietype waarbij het meerwaardig attribuut voorkomt. Voeg de primaire sleutel van deze basisrelatie als vreemde sleutel toe aan de nieuwe basisrelatie.  Voeg de nodige attributen toe om één waarde voor het meerwaardig attribuut te kunnen opslaan.  De primaire sleutel wordt verkregen door alle attributen samen te voegen en in het geval van de modellering van een samengesteld meerwaardig attribuut te controleren of geen van de attributen overbodig is.

36 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 36 Omzetting van een EER-diagram Voorbeeld: omzetting Student Naam Richting Talen Talenkennis_Student (Nummer: integer, Taal:varchar) Primaire sleutel: {Nummer,Taal} Vreemde sleutel: {Nummer} verwijst naar Student Nummer Jaar visualisatie Tabel Talenkennis_Student Nummer: integer Taal: varchar Tabel Student Naam: varchar Richting: varchar Jaar: integer Nummer: Integer

37 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 37 Omzetting van een EER-diagram Voorbeeld: omzetting Student Naam Richting Taal Talen Talenkennis_Student (Nummer: integer, Taal:varchar, Spreekvaard.:char(1), Schrijfvaard.:char(1)) Primaire sleutel: {Nummer,Taal} Vreemde sleutel: {Nummer} verwijst naar Student Nummer Jaar Spreek- vaard. Schrijf- vaard. visualisatie Tabel Talenkennis_Student Nummer: integer Taal: varchar Tabel Student Naam: varchar Richting: varchar Jaar: integer Nummer: Integer Spreekvaard.: char(1) Schrijfvaard.: char(1)

38 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 38 Omzetting van een EER-diagram –Stap 9: Omzetting van n-aire relatietypes (n>2) Voor elk n-air relatietype waarbij n>2, wordt een nieuwe basisrelatie aangemaakt.  Kies een gepaste relatienaam.  Voeg de primaire sleutels van de basisrelaties van de betrokken entiteittypes als vreemde sleutels toe.  Voeg de enkelvoudige, enkelwaardige, niet-afgeleide (componenten van de) attributen van het relatietype toe.  De primaire sleutel van de nieuwe basisrelatie bestaat uit de samenvoeging van de attributen van alle vreemde sleutels, tenzij er entiteittypes voorkomen waarvoor de kardinaliteitrestrictie 1 is. In dat geval moet bijkomend worden gecontroleerd of voldaan is aan de irreducibiliteitvoorwaarde en kan het voorkomen dat vreemde sleutels die afkomstig zijn van deze basisrelaties uit de primaire sleutel moeten worden verwijderd. !

39 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 39 Omzetting van een EER-diagram Voorbeeld: Naam Bewaking Planning(Naam:varchar, Nummer:char(3), Code:char(8), Bewaking:boolean) Primaire sleutel: {Nummer, Code} Vreemde sleutel: {Naam} verwijst naar Schilderij Vreemde sleutel: {Nummer} verwijst naar Plaats Vreemde sleutel: {Code} verwijst naar Tentoonstelling omzetting Code Schilderij Tentoonstelling Plaats plan- ning 11 N PeriodeNummer Naam Thema

40 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 40 Omzetting van een EER-diagram Tabel Planning Naam: varchar Nummer: char(3) visualisatie Tabel Schilderij Periode: integer Naam: varchar Tabel Plaats Nummer: integer Tabel Tentoonstelling Naam: varchar Thema: varchar Code: char(8) Code: char(8) Bewaking: boolean

41 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 41 Omzetting van een EER-diagram Aanmaken van gedragspecificaties Omzetten van functionele beschrijvingen. –Alternatieve sleutels Afdwingen van uniciteit. –Integriteitrestricties Afdwingen van beperkingen. –Stored procedures –Triggers

42 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 42 Omzetting van een EER-diagram Voorbeelden: 1.Controle_periode (IN Periode IN Artiest.Geboren IN Artiest.Gestorven OUT Status) EXCEPTIE (OnmogelijkePeriode) –operatie om te controleren of de periode van het schilderij wel valt binnen de leefperiode van de schilder van het schilderij. Deze functionele beschrijving kan worden omgezet naar een integriteitrestrictie met de volgende specificatie: CREATE ASSERTION Controle_periode CHECK ( NOT EXISTS ( SELECT * FROM Schilderij, Artiest WHERE Schilderij.Artiest = Artiest.A_ID AND ( Schilderij.Periode < Artiest.Geboren OR Schilderij.Periode > Artiest.Gestorven ) ) );

43 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 43 Omzetting van een EER-diagram 2.Ouderdom (IN Periode OUT Ouderdom) EXCEPTIE (PeriodeOnbekend) –operatie om de ouderdom van een schilderij te bepalen. Daartoe wordt de periode van het schilderij vergeleken met de huidige datum. Deze kan worden omgezet naar de stored procedure: CREATE PROCEDURE Bepaal_Ouderdom (Periode IN integer, Leeftijd OUT integer) AS BEGIN IF Periode IS NULL THEN raise PeriodeOnbekend ELSE Leeftijd = CurrentYear() – Periode; ENDIF; END;

44 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 44 Omzetting van een EER-diagram Case studie: Database voor een jeugdvereniging lid van N Lid Groep Activiteit leeftijd minimum maximum naam lidnummer geb.datum naam voornaam adres straat postcode nummer leeftijd nummer omschrijving kost tijdstip leider van voor schrijft in 1 1 1 N M M N betaald geslacht

45 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 45 Omzetting van een EER-diagram Omzetting: Stap 1: Omzetting van reguliere entiteittypes. Deze stap resulteert in de aanmaak van de basisrelaties ‘Lid’, ‘Groep’ en ‘Activiteit’: (1.0) Lid (lidnummer:integer, voornaam:varchar, naam:varchar, geslacht:char(1), geb_datum:date, straat:varchar, huisnr:smallint, postcode:varchar) Primaire sleutel: {lidnummer} (2.0) Groep (naam:varchar, min_leeftijd:smallint, max_leeftijd:smallint) Primaire sleutel: {naam} (3.0) Activiteit(nummer:integer, omschrijving:varchar, kost:real, tijdstip:timestamp) Primaire sleutel: {nummer} Stap 2: Omzetting van zwakke entiteittypes. Er komen geen zwakke entiteittypes voor in het diagram.

46 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 46 Omzetting van een EER-diagram Stap 3: Omzetting van specialisaties en generalisaties. Er komen geen specialisaties of generalisaties voor in het diagram. Stap 4: Omzetting van categorieën. Er komen geen categorieën voor in het diagram. Stap 5: Omzetting van binaire 1:1 relatietypes. Er is één binair 1:1 relatietype ‘leider van’. Er wordt gekozen voor optie 5B. De stap resulteert in de volgende aanpassing van de basisrelatie ‘Groep’: (2.1) Groep (naam:varchar, min_leeftijd:smallint, max_leeftijd:smallint, leider:integer) Primaire sleutel: {naam} Vreemde sleutel: {leider} verwijst naar Lid

47 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 47 Omzetting van een EER-diagram Stap 6: Omzetting van binaire 1:N relatietypes. Er is één binair 1:N relatietype ‘lid van’. De gebruikelijke omzetting resulteert in de volgende aanpassing van de basisrelatie ‘Lid’ van het entiteittype aan de N-zijde: (1.1) Lid (lidnummer:integer, voornaam:varchar, voornaam:varchar,geslacht:char(1), geb_datum:date, straat:varchar, huisnr:smallint, postcode:varchar, groep:varchar) Primaire sleutel: {lidnummer} Vreemde sleutel: {groep} verwijst naar Groep

48 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 48 Omzetting van een EER-diagram Stap 7: Omzetting van binaire M:N relatietypes. Er komen twee binaire M:N relatietypes voor, namelijk ‘voor’ en ‘schrijft in’. Omzetting resulteert in twee nieuwe basisrelaties ‘Planning’ en ‘Inschrijving’: (4.0) Planning (groepnaam:varchar, activiteitnummer:integer) Primaire sleutel: {groepnaam,activiteitnummer} Vreemde sleutel: {groepnaam} verwijst naar Groep Vreemde sleutel: {activiteitnummer} verwijst naar Activiteit (5.0) Inschrijving (activiteitnummer:integer, lidnummer:integer, betaald:boolean) Primaire sleutel: {activiteitnummer, lidnummer} Vreemde sleutel: {activiteitnummer} verwijst naar Activiteit Vreemde sleutel: {lidnummer} verwijst naar Lid

49 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 49 Omzetting van een EER-diagram Stap 8: Omzetting van meerwaardige attributen. Er komen geen meerwaardige attributen voor in het diagram. Stap 9: Omzetting van n-aire relatietypes waarbij n>2. Er komen geen n-aire relatietypes met n>2 voor in het diagram.

50 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 50 Omzetting van een EER-diagram Resulterend relationeel databaseschema: Lid (lidnummer:integer, naam:varchar, voornaam:varchar, geslacht:char(1), geb_datum:date, straat:varchar, huisnr:smallint, postcode:varchar, groep:varchar) Primaire sleutel: {lidnummer} Vreemde sleutel: {groep} verwijst naar Groep Groep (naam:varchar, min_leeftijd:smallint, max_leeftijd:smallint, leider:integer) Primaire sleutel: {naam} Vreemde sleutel: {leider} verwijst naar Lid Activiteit(nummer:integer, omschrijving:varchar, kost:real, tijdstip:timestamp) Primaire sleutel: {nummer}

51 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 51 Omzetting van een EER-diagram Planning (groepnaam:varchar, activiteitnummer:integer) Primaire sleutel: {groepnaam,activiteitnummer} Vreemde sleutel: {groepnaam} verwijst naar Groep Vreemde sleutel: {activiteitnummer} verwijst naar Activiteit Inschrijving (activiteitnummer:integer, lidnummer:integer, betaald: boolean) Primaire sleutel: {activiteitnummer, lidnummer} Vreemde sleutel: {activiteitnummer} verwijst naar Activiteit Vreemde sleutel: {lidnummer} verwijst naar Lid

52 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 52 Overzicht Omzetting van een EER-diagram Normalisatie Denormalisatie

53 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 53 Normalisatie Probleemstelling –Overtollige dataopslag –Update-anomalieën –Dataverlies

54 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 54 Normalisatie Tabel Schilderij primaire sleutel = {S_ID} S_ID: char(3) Titel: varchar Naam: varchar S01Vissershuis S02De balletles S03Mona Lisa S05Na het bad Geboren: integer Da Vinci1452 Degas 1834 Monet1840 Gestorven: integer 1519 1917 1926 Degas18321917 Periode: integer 1882 1872 1499 1883

55 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 55 Normalisatie Het normalisatieproces –Functionele afhankelijkheid 1NF  2NF  3NF  BCNF  4NF  5NF Een verzameling van attributen Y is functioneel afhankelijk van een verzameling van attributen X als de waarden van de attributen van Y op elk moment uniek worden vastgelegd door de waarden van de attributen van X. Als de attribuutwaarden van X gekend zijn, zijn daardoor ook de attribuutwaarden van Y gekend. X wordt de determinant van de functionele afhankelijkheid genoemd.

56 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 56 Normalisatie –Irreducibele functionele afhankelijkheid –Functioneel afhankelijkheidsdiagram Een verzameling van attributen Y is irreducibel functioneel afhankelijk van een verzameling van attributen X (genoteerd als X→Y) als Y functioneel afhankelijk is van X en er bovendien geldt dat: 1. X en Y disjunct zijn en dus geen gemeenschappelijke attributen hebben. 2. Er geen echte deelverzameling X’  X van X bestaat, zodat Y functioneel afhankelijk is van X’.

57 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 57 Normalisatie –Voorbeeld Voor de attributen van bovenstaand relatie bestaan de volgende irreducibele functionele afhankelijkheden: {S_ID} → {Titel} {S_ID} → {Periode} {S_ID} → {Naam} {S_ID} → {Geboren} {S_ID} → {Gestorven} {Titel, Naam} → {S_ID} {Titel, Naam} → {Periode} {Naam} → {Geboren} {Naam} → {Gestorven} Tabel Schilderij kandidaatsleutels = {S_ID} en {Titel, Naam} S_ID: char(3) Titel: varchar Naam: varchar Geboren: integer Gestorven: integer Periode: integer

58 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 58 Normalisatie –De eerste normaalvorm (1NF) Een relatie staat in eerste normaalvorm indien de datatypes van al zijn attributen atomair zijn.

59 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 59 Normalisatie Voorbeeld (in SQL3): Artiest (A_ID:char(3), Naam:varchar, Voornaam:varchar, Verblijfplaats:varchar array [5]) Primaire sleutel: {A_ID} Door het meerwaardig karakter van het datatype ‘varchar array [5]’ staat de relatie ‘Artiest’ niet in eerste normaalvorm. Bij de eerste normalisatiestap moet het worden opgesplitst. Dit kan als volgt: Artiest (A_ID:char(3), Naam:varchar, Voornaam:varchar) Primaire sleutel: {A_ID} VerblijfplaatsArtiest (A_ID:char(3), Verblijfplaats:varchar) Primaire sleutel: {A_ID, Verblijfplaats} Vreemde sleutel: {A_ID} verwijst naar Artiest

60 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 60 Normalisatie –De tweede normaalvorm (2NF) Er mogen geen attributen voorkomen die irreducibel functioneel afhankelijk zijn van een deel van de kandidaatsleutel Tweede normaalvorm kan worden bekomen door afsplitsing van de probleemattributen Een relatie staat in tweede normaalvorm indien ze in eerste normaalvorm staat en elk attribuut van de relatie, dat geen deel uitmaakt van een kandidaatsleutel, irreducibel functioneel afhankelijk is van elke kandidaatsleutel van de relatie.

61 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 61 Normalisatie Voorbeeld: Schilderij (S_ID:char(3), Titel:varchar, Periode:integer, Naam:varchar, Geboren:integer, Gestorven:integer) primaire sleutel {S_ID} en alternatieve sleutel {Titel, Naam}. Omdat zowel {Geboren} als {Gestorven} irreducibel functioneel afhankelijk zijn van {Naam} (dus niet van de kandidaatsleutel {Titel, Naam}), staat de relatie niet in tweede normaalvorm. Afsplitsing van de probleemattributen levert de volgende relaties op: Artiest (Naam:varchar,Geboren:integer, Gestorven:integer) primaire sleutel: {Naam} Schilderij (S_ID:char(3), Titel:varchar, Periode:integer, Naam:varchar) primaire sleutel: {S_ID} vreemde sleutel: {Naam} verwijst naar Artiest

62 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 62 Normalisatie –De derde normaalvorm (3NF) Een irreducibele functionele afhankelijkheid X→Z is transitief, als er een verzameling van attributen Y bestaat, die geen kandidaatsleutel of deelverzameling van een kandidaatsleutel is, waarvoor er geldt dat X→Y en Y→Z. Een relatie staat in derde normaalvorm indien ze in tweede normaalvorm staat en elk attribuut van de relatie, dat geen deel uitmaakt van een kandidaatsleutel, niet transitief irreducibel functioneel afhankelijk is van een kandidaatsleutel van de relatie.

63 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 63 Normalisatie Voorbeeld: Beschouw de volgende variant van de relatie ‘Schilderij’: Schilderij (S_ID:char(3), Titel:varchar, Periode:integer, Naam:varchar, Eigenaar:varchar, Land:varchar) Kandidaatsleutels: {S_ID} en {Titel, Naam}. De afhankelijkheid {S_ID} → {Land} is transitief vanwege de verzameling {Eigenaar}, die geen (deel van een) kandidaatsleutel is, waarvoor {S_ID} → {Eigenaar} en {Eigenaar} → {Land} Deze relatie staat in tweede, maar niet in derde normaalvorm. Afsplitsing van het attribuut ‘Land’ levert de volgende relaties op: Eigenaar (Eigenaar:varchar, Land:varchar) Primaire sleutel: {Eigenaar} Schilderij (S_ID:char(3), Titel:varchar, Periode:integer, Naam:varchar, Eigenaar:varchar) Primaire sleutel: {S_ID} Vreemde sleutel: {Eigenaar} verwijst naar Eigenaar

64 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 64 Normalisatie –De “Boyce-Codd”-normaalvorm (BCNF) Een relatie staat in “Boyce-Codd”-normaalvorm indien ze in eerste normaalvorm staat en elke determinant een kandidaatsleutel is van de relatie.

65 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 65 Normalisatie Voorbeeld: Beschouw de relatie: Kunstbezit (A_ID:char(3), Artiestnaam:varchar, Eigenaar:varchar, Aantal:integer) Kandidaatsleutels: {Artiestnaam, Eigenaar} en {A_ID, Eigenaar} De relatie staat niet in “Boyce-Codd”-normaalvorm omwille van de irreducibele functionele afhankelijkheden {A_ID} → {Artiestnaam} en {Artiestnaam} → {A_ID} waarbij {A_ID} en {Artiestnaam} geen kandidaatsleutel zijn. Dit heeft voor gevolg dat indien een eigenaar meerdere werken van dezelfde artiest bezit, de verwantschap tussen ‘A_ID’ en ‘Artiestnaam’ meerdere keren en dus redundant wordt opgeslagen.

66 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 66 Normalisatie Voorbeeld (vervolg): Afsplitsing van de probleemattributen kan op de twee onderstaande manieren: Kunstenaar (A_ID:char(3), Artiestnaam:varchar) Primaire sleutel: {A_ID}, alternatieve sleutel: {Artiestnaam} Kunstbezit (A_ID:char(3), Eigenaar:varchar, Aantal:integer) Primaire sleutel: {A_ID, Eigenaar} Vreemde sleutel: {A_ID} verwijst naar Kunstenaar of Kunstenaar (A_ID:char(3), Artiestnaam:varchar) Primaire sleutel: {Artiestnaam}, alternatieve sleutel: {A_ID} Kunstbezit (Artiestnaam:varchar, Eigenaar:varchar, Aantal:integer) Primaire sleutel: {Artiestnaam Eigenaar} Vreemde sleutel: {Artiestnaam} verwijst naar Kunstenaar

67 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 67 Overzicht Omzetting van een EER-diagram Normalisatie Denormalisatie

68 Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 68 Denormalisatie Voordelen Nadelen


Download ppt "Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking 1 Relationele databases: Logisch databaseontwerp Hoofdstuk 5 Database, Document and Content Management."

Verwante presentaties


Ads door Google