De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juridische aspecten Cursus informatiebeveiliging Eric Laermans – Tom Dhaene.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juridische aspecten Cursus informatiebeveiliging Eric Laermans – Tom Dhaene."— Transcript van de presentatie:

1 Juridische aspecten Cursus informatiebeveiliging Eric Laermans – Tom Dhaene

2 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 2 Bekeken aspecten Informaticacriminaliteit en strafrecht Regelgeving rond bescherming van privacy Regelgeving rond elektronische handel

3 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 3 Strafrecht geheel van regels dat gedragingen in onze samenleving strafbaar stelt strafwetboek bepaalt  welke gedragingen strafbaar zijn (delictomschrijving)  welke straffen voorzien zijn (strafmaat)  hoe regels toegepast worden (procedures)  wie bevoegd is voor handhaven van strafrecht evolueert met de tijd en met de maatschappij

4 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 4 Strafrecht Wat met informaticacriminaliteit? strafrecht voor groot deel uit 19e eeuw  niet altijd aangepast om aspecten van informatiemaatschappij te behandelen –valt vervalsen van digitale handtekening onder “valsheid in geschriften”? –waaronder valt “phishing”? –is “stelen” van vertrouwelijke gegevens diefstal? –is inbreken in computernetwerk te vergelijken met inbraak? –is bijhouden van “gestolen” vertrouwelijke informatie heling? –kan men bij huiszoeking toegang vragen tot bestanden die op extern systeem opgeslagen zijn?

5 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 5 Strafrecht Nood aan aanpassingen wet van 2000-11-28 inzake informaticacriminaliteit  gepubliceerd in Staatsblad van 2001-02-03  in werking getreden op 2001-02-13  generisch geschreven –niet gebonden aan specifieke technologieën  zorgt ervoor dat informaticacriminaliteit niet meer onbestraft blijft  zeker geen vervanging van preventiemaatregelen –overtreders zijn nu eenmaal mensen die zich niet aan regels/wetten houden

6 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 6 Wetgeving of beveiliging? Wetgeving ≠ beveiliging 2005-05-11 Mike Luckovich

7 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 7 Wet inzake informatiecriminaliteit Verscheidene aspecten valsheid in informatica (art. 210bis)  in boek II, titel III, hoofdstuk IV informaticabedrog (art. 504quater)  in boek II, titel IX, hoofdstuk II misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informaticasystemen en van de gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen (art. 550bis en 550ter)  in boek II, nieuwe titel IXbis gelinkt aan art. 259bis en 314bis (afluisteren/geheim van privé-(tele)communicatie)  wet 1994-06-30/49, van kracht sinds 1995-02-03

8 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 8 Wet inzake informatiecriminaliteit Valsheid in informatica (art. 210bis) via datamanipulatie vervalsen van juridisch relevante computergegevens  bv. vervalsen/namaken van kredietkaarten, valsheid inzake "digitale contracten" gebruik maken van vervalste gegevens ≡ vervalsen strafmaat:  6 md tot 5 jr gevangenis en/of 26 tot 100 000 frank boete  (poging) 6 md tot 3 jr gevangenis en/of 26 tot 50 000 frank boete  kan verdubbeld worden bij herhaalde overtreding (binnen 5 jaar na uitspraak) van 1 van artikels uit vorige slide  OPM. met opdeciemen en conversie –1 frank boete in strafwetboek ≡ 6€ boete effectief te betalen

9 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 9 Wet inzake informatiecriminaliteit Informaticabedrog (art. 504quater) bedrieglijke gegevensmanipulatie om zich te verrijken  bv. “phishing” strafmaat:  6 md tot 5 jr gevangenis en/of 26 tot 100 000 frank boete  (poging) 6 md tot 3 jr gevangenis en/of 26 tot 50 000 frank boete  kan verdubbeld worden bij herhaalde overtreding van 1 van artikels over informaticacriminaliteit (210bis, 259bis, 314bis, 504quater of titel IXbis)

10 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 10 Wet inzake informatiecriminaliteit “Inbraak” in informaticasysteem (art. 550bis) dekt verschillende aspecten van hacking (ook pogingen)  door buitenstaander (§1)  misbruik door rechtmatige gebruiker (§2)  “collaterale schade” van hacking (§3)  met bedrieglijk opzet hackertools verzamelen, verspreiden (§5)  opdrachtgeven (§6; strengst bestraft)  “heling” (§7) strafmaat:  van 3 md tot 5 jr gevangenis en/of 26 tot 200 000 frank boete –afhankelijk van exact gepleegd misdrijf  kan verdubbeld worden bij herhaalde overtreding van 1 van artikels over informaticacriminaliteit

11 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 11 Wet inzake informatiecriminaliteit “Data- en informaticasabotage” (art. 550ter) kwaadwillige verstoring van goede werking informatiesystemen  schaden van data-integriteit (§§1 en 2)  belemmeren van beschikbaarheid (§3)  met bedrieglijk opzet ontwerpen, verspreiden van software hiervoor (§4)  bv. malware, denial-of-service strafmaat:  van 6 md tot 5 jr gevangenis en/of 26 tot 100 000 frank boete –afhankelijk van exact gepleegd misdrijf  kan verdubbeld worden bij herhaalde overtreding van 1 van artikels over informaticacriminaliteit

12 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 12 Afluisteren Wet over afluisteren (art. 314bis) afluisteren van privé-(tele)communicatie  waar men niet aan deelneemt, zonder toestemming van alle deelnemers (§1)  gebruik maken van onwettig afgeluisterde communicatie (§2)  poging op zelfde manier gestraft (§3) strafmaat:  van 6 md tot 2 jr gevangenis en/of 200 tot 20 000 frank boete –afhankelijk van exact gepleegd misdrijf  kan verdubbeld worden bij herhaalde overtreding art. 259bis  specifieker voor politie, rechters,… voor afluistering buiten gevallen bepaald door wet

13 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 13 Wet inzake informatiecriminaliteit Enkele uitspraken: vonnis van de Correctionele Rechtbank van Eupen (4e Kamer), 15 december 2003  jongeman uit omgeving van Eupen –probeerde binnen te breken in één van de computersystemen van internetdienstenleverancier Euregio.net –maakte gebruik van programma dat automatisch wachtwoorden uitprobeerde –pogingen mislukten, kort daarna opgepakt.  veroordeeld wegens computerinbraak (art. 550bis)  opschorting van strafuitspraak + schadevergoeding van 1000 € aan Euregio.net.

14 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 14 Wet inzake informatiecriminaliteit Enkele uitspraken: Vonnis van de Correctionele Rechtbank van Hasselt (15e Kamer), 21 januari 2004  gebruiker van internetbankierdienst van Bacob –wijzigde gegevens op systeem wegens gebrekkige beveiliging –meldde twee weken later beveiligingsprobleem aan bank –kort daarna werd klacht ingediend door Bacob  veroordeeld wegens computerinbraak (art. 550bis) –ondanks afwezigheid van kwaad opzet  opschorting van strafuitspraak + geen schadevergoeding –kosten voor dichten van beveiligingslek niet verhaalbaar op “hacker”

15 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 15 Wet inzake informatiecriminaliteit Voor meer informatie: Jeff Keustermans en Tina De Maere, “Tien jaar wet informaticacriminaliteit” in Rechtskundig Weekblad 2010-11, nr. 14, 2010-12-04, pp. 562-568 http://www.dbkv.be/UserFiles/dbkv/Tien%20jaar%20wet%20informaticacrim inaliteit.pdf http://www.dbkv.be/UserFiles/dbkv/Tien%20jaar%20wet%20informaticacrim inaliteit.pdf http://www.ethesis.net/informaticacriminaliteit/informaticacriminaliteit.htm

16 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 16 Wet inzake informatiecriminaliteit Enkele slotbemerkingen vaak moeilijke identificatie van overtreder beperkte territoriale competentie van gerecht  succes gewenst met een hacker uit Rusland, Vanuatu,… bepaalde elementen lijken op paniekvoetbal van wetgever  soms uiterst breed, uiterst streng  sociale aanvaarding van wetgeving

17 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 17 Privacy het recht om persoonlijke informatie voor zichzelf (i.e. privé) te houden  vandaar band met (en vaak verwarring met) vertrouwelijkheidsfunctie in informatiebeveiliging  men kiest zelf wat men over zichzelf openbaar wil maken  persoonlijke informatie is vrij ruim begrip (gezondheid, wedde, aankoopgedrag,…) fundamenteel mensenrecht  echter geen dekmantel voor illegale activiteiten  gedeeltelijk cultuurgebonden –sterker in maatschappij waar individu centraal staat

18 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 18 Privacy 3 aspecten in (Europese) wetgeving bescherming van persoonsgegevens  Europese richtlijn 1995/46/EG –omgezet in Belgische wetgeving door wet van 1998- 12-11 bescherming van privacy in (tele)communicatie  Europese richtlijn 2002/58/EG –omzetting vereist voor 2003-10-31 »omzetting in België volledig sinds 2005-08-24 –geamendeerd door 2009/136/EG bewaring van gegevens in (tele)communicatie  Europese richtlijn 2006/24/EG –omzetting vereist voor 2009-03-15 »omzetting in België ??? »sinds 2013-03-29 voorontwerp van wet + ontwerp van KB

19 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 19 Bescherming van persoonsgegevens Europese richtlijn 1995/46/EG bepaalt wettelijke regeling voor de verwerking van persoonsgegevens  kwaliteit van de gegevens  toelaatbaarheid van gegevensverwerking  striktere regels voor speciale gegevenscategorieën  informatieverstrekking aan de betrokkene  beveiligingsvereisten  exportregels  controle

20 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 20 Bescherming van persoonsgegevens Kwaliteit van gegevens (art. 6) gegevens moeten eerlijk en rechtmatig verwerkt worden te gebruiken voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden niet meer gegevens dan nodig verzamelen gegevens moeten nauwkeurig zijn (en indien nodig wijzigbaar of verwijderbaar) gegevens niet langer bijhouden dan nodig

21 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 21 Bescherming van persoonsgegevens Verwerking persoonsgegevens slechts toelaatbaar (art. 7): als betrokkene ondubbelzinnig hierin toestemt indien noodzakelijk voor voorbereiding/uitvoering contract met betrokkene indien noodzakelijk voor nakomen wettelijke verplichting waaraan verwerker van gegevens onderworpen is voor bescherming van vitaal belang van betrokkene voor taken van algemeen belang voor gerechtvaardigd belang van wie gegevens controleert

22 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 22 Bescherming van persoonsgegevens Speciale categorieën raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap vakvereniging, gezondheid, seksueel leven (art. 8)  verwerking alleen mogelijk voor doeleinden die expliciet door nationale wetgeving voorzien zijn afwijkingen mogelijk voor journalistieke, artistieke of literaire doeleinden om vrijheid van meningsuiting te verzoenen met recht op persoonlijke levenssfeer (art. 9)

23 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 23 Bescherming van persoonsgegevens Informatieverstrekking (art. 10-15) informeer betrokkene wanneer gegevens over hem verzameld worden informeer betrokkene indien gegevens naar derden worden doorgestuurd nodige informatie:  identiteit van de beheerder, doelstelling, ontvangers van gegevens, rechten van betrokkene toegangsrecht  betrokkene heeft recht geïnformeerd te worden over gegevens die over hem verwerkt worden

24 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 24 Bescherming van persoonsgegevens Beveiliging (art. 16-17) verwerkers en beheerders moeten passende beveiligingsmaatregelen treffen  “passend”: rekening houdend met stand van techniek en uitvoeringskosten, gelet op risico's die verwerking en aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen

25 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 25 Bescherming van persoonsgegevens Exportregels (art. 25-26) verbod van export van persoonsgegevens naar derde landen (niet-EU) zonder passend beschermingsniveau  “passend”: te beslissen door Europese Commissie talrijke uitzonderingen:  akkoord van de betrokkene  modelcontract  … VS: “safe harbour agreement” met EU (?)

26 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 26 Bescherming van persoonsgegevens Toezicht (art. 28-30) EU-lidstaten moeten autoriteit oprichten om toezicht te houden op uitvoering van beschermingsregels  in België: “Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” (ook bekend als “Privacy- commissie”) (http://www.privacycommission.be/nl)http://www.privacycommission.be/nl voor alle projecten die op grote schaal gegevens verwerken of gevoelige gegevens verwerken  contacteer nationale toezichtsautoriteit

27 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 27 Privacy in (tele)communicatie Europese richtlijn 2002/58/EG  geamendeerd door 2009/136/EG introduceert nieuwe regels voor:  algemene beveiliging  vertrouwelijkheid  cookies  verkeersgegevens  lokatiegegevens  abonneelijsten  ongewenste communicatie (spam)  bewaring van gegevens

28 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 28 Privacy in (tele)communicatie Beveiliging van de verwerking (art. 4) voor aanbieders van diensten en netwerkbeheerders passende technische en organisatorische maatregelen  in verhouding tot betrokken risico  rekening houdend met stand van techniek en uitvoeringskosten  vereiste van een beveiligingsbeleid voor verwerking van persoonsgegevens  meldingsplicht bij inbreuken

29 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 29 Privacy in (tele)communicatie Vertrouwelijkheid (art. 5) principe van vertrouwelijkheid van communicaties en van verkeersgegevens verbod op afluisteren, aftappen, opslaan of andere vorm van onderscheppen van communicatie  zonder toestemming van betrokken gebruikers  uitgezonderd indien wettelijk toegelaten  slaat niet op technische opslag nodig voor communicatie zelf –bv. cookies, caching,… –maar tracking cookies voor reclame waarschijnlijk problematisch uitzondering:  bewijs voor commerciële transactie  zakelijke communicatie

30 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 30 Privacy in (tele)communicatie Verkeersgegevens (art. 6) moeten gewist of geanonimiseerd worden zodra niet meer nodig voor communicatie facturatiegegevens mogen verwerkt worden tot einde van periode waarin betaling kan afgedwongen of aangevochten worden uitzondering  marketing van communicatiedienst na toestemming van gebruiker –verplichting gebruiker of abonnee te informeren over verwerkte gegevens –beperking van verwerking tot bevoegd personeel

31 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 31 Privacy in (tele)communicatie Lokatiegegevens (art. 9) mogen verwerkt worden indien geanonimiseerd of met toestemming van gebruikers beperkt tot duur nodig voor levering van dienst met toegevoegde waarde verplichting gebruikers te informeren (welke gegevens, welke doeleinden, duur, mededeling aan derden) vóór toestemming bekomen wordt mogelijkheid voor gebruikers tot intrekking toestemming  te allen tijde  ook tijdelijke intrekking mogelijk indien gewenst –eenvoudig en kostenloos beperking van verwerking tot bevoegd personeel

32 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 32 Privacy in (tele)communicatie Abonneelijsten (art. 12) verplichting abonnees in te lichten over gebruik van hun gegevens in abonneelijsten abonnees moeten kunnen bepalen of hun gegevens in publieke abonneelijst opgenomen worden niet opgenomen zijn in openbare abonneelijst is kosteloos verificatie, correctie of verwijdering persoonsgegevens van dergelijke lijsten is kosteloos

33 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 33 Privacy in (tele)communicatie Ongewenste communicatie (art. 13) gebruik van automatische oproep- en communicatiesystemen, fax of e-mail voor direct marketing:  alleen na voorafgaande toestemming abonnees –behalve e-mail naar eigen klanten voor direct marketing van gelijkaardige producten (mogelijkheid voor klant bezwaar te maken) andere vormen van ongevraagde communicatie voor direct marketing:  alleen na toestemming abonnee en niet naar abonnees die dergelijke communicatie niet wensen te ontvangen verbod op spam  e-mail voor direct marketing met gemaskeerde of verborgen afzenderidentiteit, of zonder geldig adres waaraan ontvanger verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kan richten.

34 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 34 Privacy in (tele)communicatie Bewaring van gegevens (art. 15) mogelijkheid voor lidstaten om bereik van deze richtlijn te beperken  indien noodzakelijke, redelijke en proportionele maatregel in democratische samenleving om volgende redenen: –nationale veiligheid (staatsveiligheid) –landsverdediging –openbare veiligheid –voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten of van onbevoegd gebruik van het elektronische-communicatiesysteem o.a. mogelijkheid om maatregelen te treffen voor bewaring van gegevens voor beperkte periode voor hier genoemde redenen

35 Dataretentie Europese richtlijn 2006/24/EG bewaring van gegevens in (tele)communicatie  explicitering van inhoud van art. 15 uit Richtlijn 2002/58/EG  harmonisatie van bestaande nationale maatregelen  betreft locatie- en verkeersgegevens kritieken  vrij vaag (!) –niet altijd voor 100% duidelijk wat bewaard moet en mag worden  veel data vervalsbaar –bruikbaarheid? Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 35

36 Dataretentie Verplichting gegevens te bewaren (art. 3) includeert oproeppogingen zonder resultaat  tenminste indien opgeslagen en gelogd Toegang tot gegevens (art. 4) noodzakelijkheid en evenredigheid Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 36

37 Dataretentie Te bewaren categorieën gegevens (art. 5) bron van communicatie bestemming van communicatie tijdstip van communicatie type communicatie  gebruikte telefoon- (oproep, SMS,…) of internetdienst info over communicatieapparatuur  bv. IMEI voor mobiele telefonie locatiegegevens  bv. Cell ID voor mobiele diensten  geen gegevens waaruit inhoud van communicatie bepaald kan worden Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 37

38 Dataretentie Bewaringstermijnen (art. 6) min. 6 maand max. 2 jaar Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging (art. 7) o.a. vernietiging gegevens na bewaarperiode Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 38

39 Dataretentie Opslagvoorschriften voor bewaarde gegevens (art. 8) gegevens moeten opgevraagd kunnen worden door bevoegde autoriteiten Toezichthoudende autoriteit (art. 9) zoals voor 1995/46/EG Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 39

40 Dataretentie Statistieken (art. 10) verplichting om jaarlijks statistieken over databewaring aan EC te communiceren  over gevallen waar gegevens opgevraagd werden  over bewaartijd voor opvragingen  over niet ingewilligde opvragingen Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 40

41 Dataretentie Toekomstige maatregelen (art. 12) lidstaten “met specifieke omstandigheden” mogen vragen aan EC om tijdelijke beperkte verlenging van termijnen goedkeuring of verwerping door EC binnen 6 maanden na aavraag Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 41

42 Dataretentie Verhaal in rechte, aansprakelijkheid en sancties (art. 13) sancties moeten voorzien worden bij onrechtmatig gebruik van bewaarde data Evaluatie (art. 14) evaluatieverslag van EC aan EP en Raad uiterlijk op 2010-09-15  afgeleverd op 2011-04-18 (Celex-nr: 52011DC0225) –dataretentie nodig –weinig uniforme transpositie –uiteenlopen gebruik –problemen met recht op privacy Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 42

43 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 43 Elektronische handel In Europese wetgeving elektronische handtekening  Europese richtlijn 1999/93/EG elektronische contracten  in Europese richtlijn 2000/31/EG over elektronische handel elektronische facturen  Europese richtlijn 2001/115/EG

44 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 44 Elektronische handtekening Doelstellingen Europese richtlijn 1999/93/EG open Europese markt voor producten en diensten rond elektronische handtekeningen  geen nationale licenties  wederzijdse erkenning  erkenning van certificaten uit derde landen bevordering van elektronische handel  geschikte beveiliging  …

45 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 45 Elektronische handtekening Europese richtlijn 1999/93/EG: definities “elektronische handtekening”:  elektronische gegevens gebruikt als authenticatie en vastgehecht aan of logisch geassocieerd met andere elektronische gegevens –bv. naam van afzender in e-mail “geavanceerde elektronische handtekening”:  een elektronische handtekening die voldoet aan zekere eisen: –op unieke wijze aan ondertekenaar verbonden –maakt identificatie ondertekenaar mogelijk –gerealiseerd m.b.v. middelen die exclusief door ondertekenaar gecontroleerd kunnen worden –zorgt voor nodige data-integriteit  wat we tot nu toe als een digitale handtekening beschouwd hebben

46 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 46 Elektronische handtekening Europese richtlijn 1999/93/EG: rechtsgevolgen van elektronische handtekeningen  geavanceerde elektronische handtekening (op basis van veilig aangemaakt gekwalificeerd certificaat) –zelfde waarde als handgeschreven handtekening –als bewijsmiddel toegelaten in gerechtelijke procedures  andere elektronische handtekeningen mogen niet a priori geweigerd worden, louter op grond van het feit dat: –de handtekening in elektronische vorm is gesteld, of –niet is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat, of –niet is gebaseerd op een door een geaccrediteerd certificatiedienstverlener afgegeven certificaat, of –zij niet met een veilig middel is aangemaakt.

47 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 47 Electronische contracten Europese richtlijn 2000/31/EG over elektronische handel (art. 9) lidstaten moeten wettelijke belemmeringen verwijderen voor elektronische contracten impliceert elimineren van formele vereisten die elektronische contracten onmogelijk maken tijdelijk enkele uitzonderingen toegelaten:  vastgoed  gezinswetgeving  arbeidswetgeving

48 Informatiebeveiliging Vakgroep Informatietechnologie – IBCN – Eric Laermans p. 48 Electronische facturen Europese richtlijn 2001/115/EG hoofdprincipes:  lidstaten moeten raamwerk hebben dat gebruik van elektronische facturen toelaat zonder voorafgaande toelating (bv. BTW-administratie)  voorwaarde van aanvaarding door ontvanger van factuur blijft  voor de authenticiteit van oorsprong en integriteit van factuur moet geavanceerde elektronische handtekening of EDI (“Electronic Data Interchange”) aanvaard worden


Download ppt "Juridische aspecten Cursus informatiebeveiliging Eric Laermans – Tom Dhaene."

Verwante presentaties


Ads door Google