De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

informatie avond groep 7 en 8 En nu?

Verwante presentaties


Presentatie over: "informatie avond groep 7 en 8 En nu?"— Transcript van de presentatie:

1 informatie avond groep 7 en 8 En nu?
Op naar het VO…….. En nu? obsdewizzert

2 Wat kunt u verwachten? 19.30-20.30uur - Wat houdt het VO in?
- Het schooladvies; waarop is dit gebaseerd? - Uitleg over de Eindtoets Cito

3 Voortgezet onderwijs

4 VMBO VMBO: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
Het vmbo duurt vier jaar Met een vmbo-diploma kunnen leerlingen naar het mbo of naar de havo; het ligt er maar net aan welke vakken je op het vmbo hebt gevolgd en in welke leerweg je examen hebt gedaan. Het vmbo kent vier leerwegen • de theoretische leerweg • de gemengd theoretische leerweg • de kaderberoepsgerichte leerweg • de basisberoepsgerichte leerweg LWOO Heeft een leerling veel moeite met leren, dan kan er extra hulp aangevraagd worden bij het halen van het diploma, dat heet leerwegondersteunend onderwijs. Bij de aanvraag van LWOO worden naast het advies van de school ook de resultaten van het brugklasonderzoek gebruikt. Een vmbo-school kiezen • Niet elke vmbo-school biedt alle leerwegen aan. • Informeer bij de vmbo-scholen naar de vakken en de verschillende leerwegen. Denk bijv. aan een bob-klas / art- expressklas / tec-klas / theoretisch excellent.

5 HAVO en VWO Onderbouw Iedere VO school begint met de basisvorming van twee of drie jaar. Verder is het uitgangspunt een zo breed mogelijke vorming voor alle leerlingen, waarbij er meer samenhang is tussen vakken onderling. Bovenbouw Op de havo en het vwo krijgt de leerling na de basisvorming te maken met de tweede fase. Daarin is het studiehuis een didactische verandering waarbij de leerling zelfstandig moet werken en de rol van de leraar meer begeleidend is. In de bovenbouw kiest de leerling een profiel (vakkenpakket). Bijvoorbeeld: • Natuur en techniek • Natuur en gezondheid • Economie en maatschappij • Cultuur en maatschappij Een havo/vwo school kiezen • Naast verplichte vakken kunnen scholen extra vakken aanbieden, bijvoorbeeld moderne talen als Turks en Spaans • Ook hier is het van belang dat ouders en leerlingen goed kijken wat een VO school te bieden heeft. Denk bijv. aan een havo eXcel, technasium en gym-plusklas.

6 VO scholen in de omgeving
Objectief hulpmiddel bij overstap naar VO Udens College in Uden Merlet College in Mill, Grave en Cuijk Hooghuis Lyceum in Oss, Heesch en Ravenstein Stedelijk Gymnasium Nijmegen Karel de Grote College in Nijmegen Gymnasium Bernrode in Heeswijk Dinther Fioretti College in Veghel

7 Het schooladvies Wat komt er tijdens een adviesgesprek naar voren?
Voorlopig advies – definitief advies Advies wordt opgebouwd m.b.v. volgende gegevens: entreetoets, methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen, werkhouding/ taakaanpak, motivatie/concentratie, huiswerk attitude, sociaal-emotionele ontwikkeling. Adviesgesprekken vinden plaats op januari. Eindtoets Cito vindt plaats op februari. Wat verder? Ouders gaan een VO school zoeken en melden hun zoon of dochter zelf aan. Na aanmelding krijgt basisschool teken om schriftelijke overdracht te doen in de vorm van een onderwijskundig rapport (ouders tekenen voor akkoord). Voor een eventuele zorgvraag adviseren wij de ouders bij VO scholen te informeren naar mogelijkheden die VO school hen kan bieden.

8 Eindtoets Cito Twee niveaus: niveau & basis
Wat wordt er gevraagd in de Eindtoets Cito? Taal, rekenen-wiskunde, studievaardigheden. De langste taak duurt 40 minuten. Tussentijds zijn er pauzes en vrije momenten om te ontspannen. De Eindtoets Cito wordt op papier gemaakt middels een boekje en scoreformulier. Er zijn ook aangepaste versies van de Eindtoets Cito voor kinderen met bijvoorbeeld dyslexie (denk aan een groter formaat, ondersteuning van een CD). Kinderen mogen tijdens de Eindtoets Cito een flesje/ bidon met water en kauwgom meenemen. De leerkrachten zorgen voor een lekker tussendoortje. Vanaf kalenderweek 50 worden de kinderen voorbereid op de Eindtoets Cito (iedere maandag van tot uur).

9 Hoe nu verder? Wanneer is de Eindtoets Cito?
11,12,13 februari van 09:00 – uur Door wie wordt de toets afgenomen? Door Serap in lokaal Drakenstein Door Janneke in lokaal Vuursteen De adviesgesprekken? Adviesgesprekken vinden plaats op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 januari. Uw kind mag hierbij aanwezig zijn. Dit betekent dat de rapportgesprekken van dinsdag 18 t/m donderdag 20 februari komen te vervallen. Mocht er frictie zijn tussen het advies en de uitslag van de Eindtoets Cito, dan volgt er een gesprek om dit te bekijken. Voorlopige adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 7, vinden plaats tijdens het laatste rapportgesprek. De kinderen mogen hierbij aanwezig zijn. Brugklasonderzoek? Alle leerlingen met een VMBO advies mogen deelnemen aan het brugklasonderzoek, mits ouders toestemming geven. Dit brugklasonderzoek wordt afgenomen door Fontys Fides in opdracht van het Udens College en vindt plaats op dinsdag 4 februari in Vuursteen. Deze kinderen blijven die dag over op school. Verdere informatie hierover volgt. En dan? In maart krijgen wij de uitslag van de Eindtoets Cito binnen.

10 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "informatie avond groep 7 en 8 En nu?"

Verwante presentaties


Ads door Google