De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren"— Transcript van de presentatie:

1 Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren
GGZ Nederland, Guus Verhoef GGNet, Hermien Sachtleven 26 maart 2008 Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren

2 Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren
Inhoud presentatie Fijnslijpen aantal prestatie-indicatoren op basis uitwerken speerpunten uit patientveiligheidsprogramma (GV) Toepassing prestatie-indicatoren bij GGNet, nadruk op indicatoren patientveiligheid (HS) 26 maart 2008 Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren

3 Patientveiligheidsprogramma: om welke prestatie-indicatoren gaat het?
Speerpunten patient-veiligheidsprogramma Relevante prestatie-indicatoren 1. Eerste inventarisatie onbedoelde schade Geen, geeft nulmeting op de zeven speerpunten 2. Veilig Incidenten Melden 2.7, 2.8, 2.3, 2.6 3. Agressie in de zorg 3.20 4. Psychiatrische en somatische comorbiditeit 1.8 5. Suicide-preventie 2.5 6. Medicatie(on)veiligheid 2.1, 2.2 7. Dwang en drang 2.4 26 maart 2008 Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren

4 Prestatie-indicatoren
1. Effectiviteit 1.8 Somatische screening 2. Veiligheid 2.1 Ongewenste combinatie van medicijnen 2.2 Informatie over bijwerkingen 2.3 Onveiligheid door het ontbreken van informatie 2.4 Dwang 2.5 Suicide 2.6 Incidenten 3. Clientgerichtheid 3.10 Adequate bejegening ►►één paragraaf prestatie-indicatoren patientveiligheid (met per speerpunt tenminste één prestatie-indicator) 26 maart 2008 Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren

5 Patientveiligheidsprogramma ggz
03 augustus 2007: verzoek van Inspectie Gezondheidszorg 22 november 2007: aanbieding contouren voor patientveiligheidsprogramma ggz juni/juli 2008: aanbieding plan op basis van contouren 2008 – 2011 uitvoering van het programma in tweetal fasen 26 maart 2008 Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren

6 Patientveiligheidsprogramma ggz periode november 2007 – juni/juli 2008
Uitwerken van de 7 speerpunten Uitwerking per speerpunt stand van zaken speerpunt inventariseren voorgenomen ontwikkeling invullen ‘patientveiligheid’ binnen speerpunt bijwerken prestatie-indicator patientveiligheid schetsen en afspreken te bereiken doelstellingen patientveiligheid Randvoorwaarden uitwerking projectcoordinatie vanuit GGZ Nederland ontwikkel- en investeringsfinancien per speerpunt in onderhandeling VWS 26 maart 2008 Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren

7 Prestatie-indicatoren patientveiligheid
PDCA ontwikkeling in Basisset prestatie-indicatoren 2005, 2006 analyse data 2006 via onderzoek Tranzo, Universiteit van Tilburg bijstellen set naar Basisset 2007, 2008 analyse data 2007 ontwikkeling prestatie-indicatoren patientveiligheid, bijstellen Basisset 2007, 2008 enz. 26 maart 2008 Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren

8 Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren
Voorbeeld: prestatie-indicator patientveiligheid 6: medicatie(on)veiligheid 2.1 Medicatieveiligheid ongewenste combinatie van medicijnen in de klinische zorg status: facultatief verslagjaren 2007 en 2008; verplicht vanaf verslagjaar 2009 2.1.a Medicatiebewaking: teller: aantal keren dat apotheek risicovolle combinaties van medicijnen heeft aangeleverd noemer: aantal medicatieafleveringen aan de zorgaanbieder 2.1.b. Vòòrkomen van risicovolle combinatie van twee of meer antipsychotica: teller:aantal clienten dat in het verslagjaar gedurende drie maanden of langer gelijktijdig twee of meer antipsychotica heeft gebruikt noemer:aantal clienten dat in het verslagjaar een of meer antipsychotica heeft gebruikt 2.2 Informatie over bijwerkingen van medicijnen 2e pilot CQ-Index maakt aanlevering mogelijk status: verplicht over de jaren 2008 of 2009 teller: aantal clienten, dat in de CQ-Index de vraag: “Bent u geinformeerd over de eventuele bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt?” noemer: totaal aantal clienten dat de vraag beantwoord heeft 26 maart 2008 Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren

9 Uitwerking speerpunt 6. Medicatie(on)veiligheid
stand van zaken speerpunt inventariseren voorgenomen ontwikkeling invullen ‘patientveiligheid’ binnen speerpunt bijwerken prestatie-indicator patientveiligheid schetsen en afspreken te bereiken doelstellingen patientveiligheid 26 maart 2008 Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren

10 Uitwerking speerpunt 6. Medicatie(on)veiligheid
Stand van zaken speerpunt Richtlijn ‘Medicatieveiligheid bij overdrachtsituaties’ plus implementatieprogramma (maart 2008) Databank NVZA Medicatieveiligheid (CMR, Checklist Medicatieveiligheid (onderdeel VMS Ziekenhuizen) Inventarisatie risicomomenten medicatie voor de ambulante ggz-patient Inventariseren voorgenomen ontwikkeling Via stuurgroep ‘Medicatie ggz’ en Netwerk Geneesmiddelencommissies Aanvraag en implementatie aansluiting VIM en NVZA-databank ggz Invullen ‘patientveiligheid’ binnen speerpunt Bijwerken prestatie-indicator patient(on)veiligheid Schetsen en afspreken te bereiken doelstellingen patient(on)veiligheid (juni 2008) ►► één prestatie-indicator medicatie(on)veiligheid 26 maart 2008 Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren

11 Eindsituatie prestatie-indicatoren paragraaf 2: patientveiligheid
2.1 Veilig Incidenten Melden 2.2 Agressie in de zorg 2.3 Psychiatrische en somatische comorbiditeit 2.4 Suicide-preventie 2.5 Medicatie(on)veiligheid 2.6 Dwang en drang 26 maart 2008 Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren

12 Een voorbeeld uit de praktijk: GGNet
Achtergrond: GGNet: netwerk voor de geestelijke gezondheidszorg in Gelderland Oost Ontstaan uit twee fusies: 1. RIAGG, psychiatrisch ziekenhuis, RIBW en PAAZ-en in oud GGNet 2. Oud GGNet (Gelderland Oost) en Spatie (Apeldoorn) in nieuw GGNet Opgesplitst in resultaat verantwoordelijke eenheden: volledige reguliere aanbod per subregio en specifiek deel centraal

13 Pilot meten uitkomsten van zorg
Doel: Ontwikkelen vragenlijst waarmee - Uitkomsten van zorg gemeten worden - Kwaliteit van zorg kan worden verbeterd - Extern verantwoording kan worden afgelegd Uitgangspunten: 1. Daar waar zorg voldoet is het niet noodzakelijk om uitgebreide vragenlijsten voor te leggen 2. Waar zorg op één of meer aspecten niet voldoet, informatie verkrijgen hoe zorg verbeterd kan worden 3. Voor het beoordelen of de geboden hulp effectief en goed is, worden afkapcriteria gebruikt 4. Hierdoor wordt de belasting van de cliënt beperkt en vindt verbetering van de hulpverlening gericht plaats.

14 Uitwerking veiligheid in de ontwikkelde vragenlijst
Vragen aan cliënt over: - Incidenten - Medicatiefouten - Geïnformeerd zijn over bijwerkingen medicatie - Klachten over hulpverlening

15 Uitgangspunten bij vragen aan cliënten
- Melden van klachten, incidenten en medicatiefouten moet zo laagdrempelig mogelijk zijn - Cliënten melden klachten, incidenten, medicatiefouten - Met de meldingen wordt zo open mogelijk omgegaan - Per melding wordt beoordeeld wat het vervolg is - In eerste instantie (tijdens de pilot) worden de verkregen gegevens vergeleken met de MIPP meldingen. Wanneer er grote verschillen zijn wordt het beleid daarop aangepast.

16 Voorbeeld uit vragenlijst GGNet dimensie Veiligheid
16a. Gebruikt u medicatie die is voorgeschreven door een arts/ psychiater van GGNet?  ja  nee 16b. Zo ja, zijn er naar uw mening fouten gemaakt bij het voorschrijven of uitreiken van de medicatie? 16d. Bent u voldoende geïnformeerd over de eventuele bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt Bron: GGNet meetinstrument uitkomsten van zorg

17 Voorbeeld onderliggende vraag over medicatiefouten dimensie Veiligheid
16c. Zo ja, om welke fout(en) gaat het? Bron: GGNet meetinstrument uitkomsten van zorg

18 Voorbeeld uit vragenlijst GGNet dimensie Veiligheid
15a. Heeft er tijdens uw behandeling/begeleiding een incident plaatsgevonden? (Toelichting: denk aan bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen door een hulpverlener of medecliënt of vormen van agressie)  ja  nee Bron: GGNet meetinstrument uitkomsten van zorg

19 Voorbeeld onderliggende vragen dimensie Veiligheid
15b. Zo ja, heeft u dit incident met een hulpverlener besproken?  ja, naar tevredenheid besproken  ja, maar niet naar tevredenheid besproken  nee, niet besproken 15c. Wanneer het incident niet naar tevredenheid is besproken, waarom is het niet naar tevredenheid besproken? 15d. Wanneer het incident niet is besproken, waarom is het niet besproken? Bron: GGNet meetinstrument uitkomsten van zorg


Download ppt "Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren"

Verwante presentaties


Ads door Google