De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

26 maart 2008Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren 1 GGZ Nederland, Guus Verhoef GGNet, Hermien Sachtleven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "26 maart 2008Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren 1 GGZ Nederland, Guus Verhoef GGNet, Hermien Sachtleven."— Transcript van de presentatie:

1 26 maart 2008Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren 1 GGZ Nederland, Guus Verhoef GGNet, Hermien Sachtleven

2 26 maart 2008Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren 2 Inhoud presentatie Fijnslijpen aantal prestatie-indicatoren op basis uitwerken speerpunten uit patientveiligheidsprogramma (GV) Toepassing prestatie-indicatoren bij GGNet, nadruk op indicatoren patientveiligheid (HS)

3 26 maart 2008Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren 3 Patientveiligheidsprogramma: om welke prestatie-indicatoren gaat het? Speerpunten patient- veiligheidsprogramma Relevante prestatie- indicatoren 1. Eerste inventarisatie onbedoelde schade Geen, geeft nulmeting op de zeven speerpunten 2. Veilig Incidenten Melden2.7, 2.8, 2.3, 2.6 3. Agressie in de zorg3.20 4. Psychiatrische en somatische comorbiditeit 1.8 5. Suicide-preventie2.5 6. Medicatie(on)veiligheid2.1, 2.2 7. Dwang en drang2.4

4 26 maart 2008Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren 4 Prestatie-indicatoren 1. Effectiviteit –1.8 Somatische screening 2. Veiligheid –2.1 Ongewenste combinatie van medicijnen –2.2 Informatie over bijwerkingen –2.3 Onveiligheid door het ontbreken van informatie –2.4 Dwang –2.5 Suicide –2.6 Incidenten 3. Clientgerichtheid –3.10 Adequate bejegening ►►één paragraaf prestatie-indicatoren patientveiligheid (met per speerpunt tenminste één prestatie-indicator)

5 26 maart 2008Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren 5 Patientveiligheidsprogramma ggz 03 augustus 2007: verzoek van Inspectie Gezondheidszorg 22 november 2007: aanbieding contouren voor patientveiligheidsprogramma ggz juni/juli 2008: aanbieding plan op basis van contouren 2008 – 2011 uitvoering van het programma in tweetal fasen

6 26 maart 2008Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren 6 Patientveiligheidsprogramma ggz periode november 2007 – juni/juli 2008 Uitwerken van de 7 speerpunten Uitwerking per speerpunt – stand van zaken speerpunt – inventariseren voorgenomen ontwikkeling – invullen ‘patientveiligheid’ binnen speerpunt – bijwerken prestatie-indicator patientveiligheid – schetsen en afspreken te bereiken doelstellingen patientveiligheid Randvoorwaarden uitwerking – projectcoordinatie vanuit GGZ Nederland – ontwikkel- en investeringsfinancien per speerpunt – in onderhandeling VWS

7 26 maart 2008Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren 7 Prestatie-indicatoren patientveiligheid PDCA –ontwikkeling in Basisset prestatie-indicatoren 2005, 2006 –analyse data 2006 via onderzoek Tranzo, Universiteit van Tilburg –bijstellen set naar Basisset 2007, 2008 –analyse data 2007 –ontwikkeling prestatie-indicatoren patientveiligheid, bijstellen Basisset 2007, 2008 –enz.

8 26 maart 2008Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren 8 Voorbeeld: prestatie-indicator patientveiligheid 6: medicatie(on)veiligheid 2.1 Medicatieveiligheid ongewenste combinatie van medicijnen in de klinische zorg –status: facultatief verslagjaren 2007 en 2008; verplicht vanaf verslagjaar 2009 –2.1.a Medicatiebewaking: teller: aantal keren dat apotheek risicovolle combinaties van medicijnen heeft aangeleverd noemer: aantal medicatieafleveringen aan de zorgaanbieder –2.1.b. Vòòrkomen van risicovolle combinatie van twee of meer antipsychotica: teller:aantal clienten dat in het verslagjaar gedurende drie maanden of langer gelijktijdig twee of meer antipsychotica heeft gebruikt noemer:aantal clienten dat in het verslagjaar een of meer antipsychotica heeft gebruikt 2.2 Informatie over bijwerkingen van medicijnen –2 e pilot CQ-Index maakt aanlevering mogelijk –status: verplicht over de jaren 2008 of 2009 teller: aantal clienten, dat in de CQ-Index de vraag: “Bent u geinformeerd over de eventuele bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt?” noemer: totaal aantal clienten dat de vraag beantwoord heeft

9 26 maart 2008Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren 9 Uitwerking speerpunt 6. Medicatie(on)veiligheid -stand van zaken speerpunt -inventariseren voorgenomen ontwikkeling –invullen ‘patientveiligheid’ binnen speerpunt –bijwerken prestatie-indicator patientveiligheid –schetsen en afspreken te bereiken doelstellingen patientveiligheid

10 26 maart 2008Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren 10 Uitwerking speerpunt 6. Medicatie(on)veiligheid Stand van zaken speerpunt –Richtlijn ‘Medicatieveiligheid bij overdrachtsituaties’ plus implementatieprogramma (maart 2008) –Databank NVZA Medicatieveiligheid (CMR, Checklist Medicatieveiligheid (onderdeel VMS Ziekenhuizen) –Inventarisatie risicomomenten medicatie voor de ambulante ggz-patient Inventariseren voorgenomen ontwikkeling –Via stuurgroep ‘Medicatie ggz’ en Netwerk Geneesmiddelencommissies –Aanvraag en implementatie aansluiting VIM en NVZA-databank ggz Invullen ‘patientveiligheid’ binnen speerpunt Bijwerken prestatie-indicator patient(on)veiligheid Schetsen en afspreken te bereiken doelstellingen patient(on)veiligheid (juni 2008) ►► één prestatie-indicator medicatie(on)veiligheid

11 26 maart 2008Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren 11 Eindsituatie prestatie-indicatoren paragraaf 2: patientveiligheid 2.1 Veilig Incidenten Melden 2.2 Agressie in de zorg 2.3 Psychiatrische en somatische comorbiditeit 2.4 Suicide-preventie 2.5 Medicatie(on)veiligheid 2.6 Dwang en drang

12 12 Een voorbeeld uit de praktijk: GGNet Achtergrond: GGNet: netwerk voor de geestelijke gezondheidszorg in Gelderland Oost Ontstaan uit twee fusies: 1. RIAGG, psychiatrisch ziekenhuis, RIBW en PAAZ-en in oud GGNet 2.Oud GGNet (Gelderland Oost) en Spatie (Apeldoorn) in nieuw GGNet Opgesplitst in resultaat verantwoordelijke eenheden: volledige reguliere aanbod per subregio en specifiek deel centraal

13 13 Pilot meten uitkomsten van zorg Doel: Ontwikkelen vragenlijst waarmee - Uitkomsten van zorg gemeten worden - Kwaliteit van zorg kan worden verbeterd - Extern verantwoording kan worden afgelegd Uitgangspunten: 1.Daar waar zorg voldoet is het niet noodzakelijk om uitgebreide vragenlijsten voor te leggen 2.Waar zorg op één of meer aspecten niet voldoet, informatie verkrijgen hoe zorg verbeterd kan worden 3.Voor het beoordelen of de geboden hulp effectief en goed is, worden afkapcriteria gebruikt 4.Hierdoor wordt de belasting van de cliënt beperkt en vindt verbetering van de hulpverlening gericht plaats.

14 14 Uitwerking veiligheid in de ontwikkelde vragenlijst Vragen aan cliënt over: - Incidenten - Medicatiefouten - Geïnformeerd zijn over bijwerkingen medicatie - Klachten over hulpverlening

15 15 Uitgangspunten bij vragen aan cliënten -Melden van klachten, incidenten en medicatiefouten moet zo laagdrempelig mogelijk zijn -Cliënten melden klachten, incidenten, medicatiefouten -Met de meldingen wordt zo open mogelijk omgegaan -Per melding wordt beoordeeld wat het vervolg is -In eerste instantie (tijdens de pilot) worden de verkregen gegevens vergeleken met de MIPP meldingen. Wanneer er grote verschillen zijn wordt het beleid daarop aangepast.

16 16 Voorbeeld uit vragenlijst GGNet dimensie Veiligheid 16a.Gebruikt u medicatie die is voorgeschreven door een arts/ psychiater van GGNet? ja  nee 16b.Zo ja, zijn er naar uw mening fouten gemaakt bij het voorschrijven of uitreiken van de medicatie? ja  nee 16d.Bent u voldoende geïnformeerd over de eventuele bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt ja  nee Bron: GGNet meetinstrument uitkomsten van zorg

17 17 Voorbeeld onderliggende vraag over medicatiefouten dimensie Veiligheid 16c.Zo ja, om welke fout(en) gaat het? Bron: GGNet meetinstrument uitkomsten van zorg

18 18 Voorbeeld uit vragenlijst GGNet dimensie Veiligheid 15a.Heeft er tijdens uw behandeling/begeleiding een incident plaatsgevonden? (Toelichting: denk aan bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen door een hulpverlener of medecliënt of vormen van agressie) ja  nee Bron: GGNet meetinstrument uitkomsten van zorg

19 19 Voorbeeld onderliggende vragen dimensie Veiligheid 15b.Zo ja, heeft u dit incident met een hulpverlener besproken?  ja, naar tevredenheid besproken  ja, maar niet naar tevredenheid besproken  nee, niet besproken 15c.Wanneer het incident niet naar tevredenheid is besproken, waarom is het niet naar tevredenheid besproken? 15d.Wanneer het incident niet is besproken, waarom is het niet besproken? Bron: GGNet meetinstrument uitkomsten van zorg


Download ppt "26 maart 2008Patientveiligheidsprogramma en de prestatie-indicatoren 1 GGZ Nederland, Guus Verhoef GGNet, Hermien Sachtleven."

Verwante presentaties


Ads door Google