De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Baalderborggroep / GKC

Verwante presentaties


Presentatie over: "Baalderborggroep / GKC"— Transcript van de presentatie:

1 Baalderborggroep / GKC
Oplossingsgericht werken met cliënten met lichte verstandelijke beperkingen John Roeden GZ-psycholoog / Gedragstherapeut / Onderzoeker / Schoolmusicus Baalderborggroep / GKC

2 DE OPLOSSINGSGERICHTE BEGELEIDER
EEN GIDS VOOR OPLOSSINGSGERICHT WERKEN IN DE VERSTANDELIJK GEHANDICAPTENZORG ISBN: Te bestellen bij:

3

4 Interview een cursist In tweetallen:
Wat was jouw laatste succes in je werk? Hoe lukte jou dat? Hoe deed je dat precies?

5 Twitter OW met teams bereikt het teamdoel stapsgewijs via ideeën uit verleden, heden en toekomst, n.a.v. een begeleidingsprobleem van één VB-cliënt. OW met cliënten bereikt het doel van de LVB-cliënt stapsgewijs via ideeën uit verleden, heden en toekomst, n.a.v. persoonlijke problematiek.

6 De mogelijke meerwaarde van oplossingsgericht werken
Attitude + techniek Optimisme en samenwerking Combinaties

7 Achtergronden Oplossingen in plaats van problemen
De cliënt is expert / een houding van ‘niet weten’ Slechts een kleine verandering nodig OBER / CLASS ROOM / DISCRIMINATIE (p. 67) / PARACETAMOL / TAXI CHAUFFEUR / NOZW / OO: KLEINE VERANDERING

8 What’s in a name Mensen met verstandelijke beperkingen
People with Intellectual Disabilities People with ID’s People with ideas Mensen met ideeën

9 Voor wie geschikt? Cliënten met VB (IQ: 55 – 85)
Teams van professionals Cliëntsysteem: [+ professional(s)] + [belangrijke andere(n)] Groep van cliënten met VB Competenties versus beperkingen Geef mij de kracht om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, de moed om te veranderen wat ik kan veranderen en de wijsheid om tussen beide te kiezen

10 1.Vragen naar het doel Wondervraag Videovraag Waar hoop je op? Wanneer ben je hier klaar? Als je een dag/week/maand vooruit kijkt Als je in een glazen bol kijkt Als je drie wensen mag doen De wereld van de realiteit kent grenzen, de wereld van de verbeelding is grenzeloos

11 2.Vragen naar uitzonderingen
Wanneer is het probleem er niet of minder? Wat is er dan anders? Wat doe je dan anders? Wat heeft eerder succes gehad? Uitzonderingen zijn als paaseieren, je hoeft ze slechts te vinden

12 3. Schaalvragen Als 10 is: … Als 1 is … Waar zit je nu? Visualisaties
Hoogtes Cirkel Afstanden DIA 6 (Oplossingsgericht werken)

13 Oplossingsgerichte intervisie
Interview een collega Stel je een toekomstige klus / confrontatie / gesprek waar je tegenop ziet voor. Vertel daar heel kort iets over. Stel De volgende vragen aan je collega: Waar hoop je op (na de klus / confrontatie / gesprek Als 10 is: je bent helemaal klaar voor die klus Als 1 is: je bent helemaal niet klaar voor die klus Op welk cijfer zit je nu? Wat maakt dat je (nu al) op dat cijfer zit? Hoe ziet een cijfer hoger eruit? Hoe kan je een cijfer hoger komen?

14 4. Competentievragen Hoe is het je gelukt om? Hoe heb je dat gedaan?
Hoe heb je dat overwonnen? Hoe doe je dat? Hoe deed je dat?

15 5. En wat nog meer? Wilt u nog een dessert? Welke dessert wilt u?
Anders nog iets? En wat nog meer? VRAGENCOLLECTE / LIED (p. 176).

16 Oplossingsgericht Lied
Always look on the bright side of life Always look on the right side of life Hou op met dat geklaag / Stel de wondervraag / Met de schaalvraag vorder je gestaag De cliënt is competent / Dus geef een compliment Dat kost geen cent en werkt efficiënt Dus zeg je keer op keer / Wauw en wat nog meer? En gun je je cliënt de volle eer Aan het einde van ‘t gesprek / Even pauze en Feedback Dan wordt je klager klant nog voor ‘t vertrek

17 Werkt het? Onderzoek: alle technieken/therapieën werken even goed.
Dat geldt ook voor behandelingen uitgevoerd met LVG-ers

18 De kracht van oplossingsgericht werken

19 Relatietypes Klant- typisch Klager- Bezoeker- Probleem + - Doel
Zoekend Samen-werking Bereidheid Eventueel bereidheid Nog geen

20 Klagertypisch Tango Vragen aan klagers Signalen van hoop
Kennismaking Probleemverkenning Probleemerkenning Schaalvragen (hoop, motivatie, samenwerking) Uitzonderingen Competentievragen ‘En wat nog meer’ Vragen via anderen Observatietaken Tango Vragen aan klagers Signalen van hoop Externaliseren Stabiliteit als verandering Neutraliseren/normaliseren Crisis voorspellen Verwachtingen bijstellen Feedback van de cliënt Omgeving inschakelen Reflectieteam Doorverwijzen

21 Bezoekertypisch Attitudes Relatievorming Vragen aan bezoekers
Heroriëntatie op doel Heroriëntatie op verantwoordelijkheid Informeren Oplossingsgericht sturen Niets doen Oplossingsgericht werken met het team Oplossingsgerichte intervisie Oplossingsgericht reflecteren Delegeren

22 Tot slot Een zen leerling kwam bij een brede rivier.
Toen hij zijn meester aan de overkant zag staan, riep hij: ‘Meester, hoe kom ik aan de overkant?’ ‘Doe geen moeite’, zei de meester ‘Je bent al aan de overkant.’


Download ppt "Baalderborggroep / GKC"

Verwante presentaties


Ads door Google