De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Mededelingen Erik Tempelman; a good practice Internationale conferentie 2011 Artikel over ontwerpdidactiek Gert Pasman; de multimedia subgroep Next.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Mededelingen Erik Tempelman; a good practice Internationale conferentie 2011 Artikel over ontwerpdidactiek Gert Pasman; de multimedia subgroep Next."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda Mededelingen Erik Tempelman; a good practice Internationale conferentie 2011 Artikel over ontwerpdidactiek Gert Pasman; de multimedia subgroep Next meeting 3 november?

2 Kennisnetwerk Website: ocfocus.tudelft.nl Projecten> designeducation

3

4 Gezel-Meester 3e ronde Cursus didactiek voor Gastdocenten Module 7 voor BK docenten

5

6

7 IO2041: specialisatieproject Netwerk Ontwerpdidactiek ‘ good practice ’ lunchlezing Erik Tempelman, 15.09.2010

8 Context & uitdaging  IO2041: 2e jaars vak over productieprocessen (7,5 EC)  Tal van processen! Hoe combineren we diepte met breedte?  Oplossing: ‘ basispakket ’ plus ‘ specialisatieproject ’ : laat de studenten zelf een nieuw proces ontdekken, verkennen en presenteren aan hun collega ’ s (1,5 EC)

9 Uitvoering  Week 1: groepsvorming  Week 4: inleveren zelf geformuleerde opdracht (wie/wat/waar)  Week 6: bedrijfsexcursie  Week 7-8: uitwerking  Week 9: afsluitend symposium NB1: ‘ standaard aanbod ’ of eigen proces + bedrijf NB2: 20% ontwerp, 80% proces NB3: resultaten → opvolgende vakken + projecten

10 Specialisatieproject: waar zijn we geweest? (2008-2009)

11 Specialisatieproject: de bedrijven (2008-2009)

12

13 ‘ Lessons learnt ’  Goede combinatie van breedte en diepte  Authentiek, zowel qua setting als competentievorming  Network building event, ook voor de bedrijven  Transfer IO2041 → projecten kan beter: hiertoe is zojuist een Grassroots Project gestart

14 Exploring Designerly Thinking of Students as Novice Designers Een literatuurbespreking Marc J. de Vries

15 Aard van dit soort onderzoek Kwalitatief Ongebruikelijk binnen Bèta, maar wel in Alfa/Gamma In echte klassesituatie Geen experimentele setting Hier nog weinig gericht op onderwijsverbetering Vgl Design-Based Research als nieuw paradigma Setting: lerarenopleiding basisschoolleerkrachten Toch ook relevant voor technisch onderwijs

16 De onderzoekers/het tijdschrift Deze groep staat bekend als een gedegen onderzoeksgroep in de vakdidactiek van de bèta-vakken Het tijdschrift is één van de belangrijkere in de bètadidactiek

17 Het onderzoek: probleemstelling Welke rol spelen de volgende typen kennis in het leren ontwerpen van aanstaande docenten “seeing that”: het herkennen van een bepaald gegeven “seeing as”: het herkennen van mogelijkheden in een situatie “seeing in”: het herkennen van gevolgen voor een situatie (oorzaak- gevolg kennis)

18 Het onderzoek: opzet Twee groepen van elk vier leerkrachten-in-opleiding doen in enkele weken een ontwerpproject A: het ontwerpen van een flipperkast B: het ontwerpen van een hondenvoermachine Dataverzameling door Pre- en postinterviews (kennisgericht) Observaties Aantekeningen van de leerkrachten-in-opleiding Dataverwerking: inhoudsanalyse van interview- en videoprotocollen d.m.v. codering van activiteiten en beslissingen

19 Het onderzoek: resultaten (1) De leerkrachten-in-opleiding stelden aan het begin de taakinhoud vast en hielden hier tot het eind aan vast Er vond betrekkelijk weinig trial-and-error plaats; de meeste activiteiten waren beredeneerd en gebaseerd op geplande ontwerp-en-test procedures Het modelleren in materiaal speelt een belangrijke rol in het leerproces, meer dan tekenen en schetsen Voorkennis stuurt voor een belangrijk deel de activiteiten en interacties van de leerkrachten-in-opleiding

20 Het onderzoek: resultaten (2) De authenticiteit van de ontwerptaak draagt bij aan het leereffect Veel meer “seeing that” en “seeing as” dan “seeing in” gevonden

21 Discussie Het is duidelijk dat dit soort onderzoek veel sterker afhankelijk is van interpretatie dan bèta-onderzoek Ook is de mate van generaliseerbaarheid geringer omdat het doel meer exploratief is Niettemin kan door combinatie van data en beoordelaars wel degelijk iets gezegd worden over validiteit en betrouwbaarheid

22 Het onderzoek: relevantie voor ons In het leerproces moet de begeleidende docent bewust alert zijn op mogelijke leermomenten die kunnen leiden tot kennis van oorzaken en gevolgen Authentieke, open en slecht-gedefinieerde taken zijn potentieel geschikt om dat soort leermomenten te creëren, maar ze werken alleen wanneer de begeleider die momenten weet te identificeren en te benutten Het moet niet alleen afhangen van spontane activiteiten van studenten; er moeten bewust geplande momenten worden ingebouwd voor het leren van “seeing in” kennis Dit moet in de opleiding van de begeleidende docenten worden opgenomen

23 Agenda Mededelingen Erik Tempelman; a good practice Internationale conferentie 2011 Artikel over ontwerpdidactiek Gert Pasman; de multimedia subgroep Next meeting: 3 november?


Download ppt "Agenda Mededelingen Erik Tempelman; a good practice Internationale conferentie 2011 Artikel over ontwerpdidactiek Gert Pasman; de multimedia subgroep Next."

Verwante presentaties


Ads door Google