De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de ouderavond van klas 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de ouderavond van klas 4"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de ouderavond van klas 4
Kempenhorst College Welkom op de ouderavond van klas 4

2 Algemeen ‘Schooltijd’ Te laat komen Magister Buitenlandreis
woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

3 Examengids Wordt in week 38 verstrekt en toegelicht door mentor
PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) = examengids Wordt in week 38 verstrekt en toegelicht door mentor Inhoud o.a.: Examenreglement + supplementen PTA-overzicht per vak Geen ‘gewone’ proefwerken meer Weeknummers: geven indicatie Cijfers via Magister woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

4 CT 1 en CT 2 CT 1 = 1e Centrale Toetsweek CT 2 = 2e Centrale Toetsweek
26 tot en met 30 november 2012 CT 2 = 2e Centrale Toetsweek LWT + BBL: 25 tot en met 29 maart 2013 KBL + TGL: 2 tot en met 8 april 2013 woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

5 EXAMEN 1) CSPE (centraal schriftelijk en praktijk examen):
SE (schoolexamen) - alle schooltoetsen klas 3 en 4 CE (centraal examen) 1) CSPE (centraal schriftelijk en praktijk examen): LWT + BBL: vanaf 2 april 2013 KBL: vanaf 9 april 2013 2) CSE (centraal schriftelijke examen): LWT + BBL: 22 t/m 26 april 2013 – beeldschermexamens KBL + GTL: 13 t/m 28 mei 2013 KBL: beeldschermexamens GTL: ‘gewoon’ schriftelijk woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

6 Berekening Resultaten
Alle leerwegen Schoolexamen 1 / 2 Centraal Examen woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

7 Geslaagd als… Eindresultaat voor de 6 (BBL, KBL) of 7 (TL) examenvakken (incl. Ma) : alle eindcijfers 6 of hoger een eindcijfer 5, de rest 6 of hoger twee eindcijfers 5, een 7, de rest 6 of hoger een eindcijfer 4, een 7, de rest 6 of hoger Eindresultaat van het beroepsgerichte vak bij BBL en KBL telt dubbel Voor de vink-opdrachten: voldoende of goed (zoals gym / ckv) woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

8 Geslaagd als… Extra regel sinds 2012:
De behaalde CE-cijfers worden bij elkaar opgeteld. Het gemiddelde moet 5,5 of hoger zijn. Alle CE-vakken tellen hierin 1x mee, dus ook het CSPE-cijfer voor het beroepsgerichte vak! woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

9 Gezakt als… Schoolexamen: niet voldaan aan gehele PTA
Centraal Examen: gemiddeld CE-cijfer lager dan 5,5 Eindresultaten: Meer dan twee maal eindcijfer 5 Een 4 én een 5 of één 3 Vink-vakken onvoldoende woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

10 Herkansen SE De schooltoetsen kunnen eventueel herkanst worden d.m.v. een herkansingsbriefje (zoals in klas 3) tijdens Centraal Inhaalmoment (dinsdagmiddag) Na CT-2 week is er geen herkansingsmogelijkheid meer! woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

11 Herkansen CE Elke kandidaat mag altijd:
Alle leerwegen: 1 vak van het CSE herkansen LWT, BBL, KBL: het CSPE herkansen Óók wanneer hij/zij al geslaagd is, maar toch wil proberen het cijfer te verbeteren (= herprofileren). Tweede tijdvak CSE + CSPE: 17 t/m 21 juni 2013 woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

12 Aandachtspunten Examen is formele zaak, daarom:
Alle toetsen moeten worden gemaakt Te laat: -resterende tijd -bij CSE: na 30 min. zaal dicht Fraude, verzuim = examencommissie Te laat inleveren zonder geldige reden kan leiden tot toekenning van het cijfer 1 “Onregelmatigheid PTA” Examencommissie handelt alles via brieven af Inleveren werkstuk/praktische opdracht e.d. via vakdocent woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

13 Feest !! Uitslag 1e tijdvak: 12 juni 2013
15.00 – uur Uitslag 2e tijdvak: 26 juni 2013 zo spoedig mogelijk Diploma-uitreiking: 27 juni 2013 3 bijeenkomsten: 13.00, en uur woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

14 L.O.B. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

15 Totaaloverzicht MBO opleiding Niveau 1 en 2 Niveau 3 en 4 HAVO
woensdag 5 april 2017 Totaaloverzicht MBO opleiding Niveau 1 en 2 Niveau 3 en 4 HAVO Leerwegen in leerjaar 3 + 4 Basis Beroepsgerichte Leerweg Kader Beroepsgerichte Leerweg Gemengde Leerweg Theoretische Leerweg 6 afdelingen: - Bouw/houttechniek - Metaaltechniek - Installatietechniek - Administratie - Groen - Zorg&Welzijn woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College 15 Informatie Kempenhorst College 15

16 Regionale Onderwijs Centra (ROC’s)
woensdag 5 april 2017 Regionale Onderwijs Centra (ROC’s) Agrarische Onderwijs Centra (AOC’s) woensdag 5 april 2017 Geldt met name voor de sectoren Techniek, DGO en Economie Voor landbouw geldt: AOC Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College 16

17 Niveaus Voor leerlingen uit de KGT-leerwegen:
woensdag 5 april 2017 Niveaus Voor leerlingen uit de KGT-leerwegen: 4. MIDDENKADEROPLEIDING toelating met Kader, Gemengd en Theoretisch 3. VAKOPLEIDING toelating met Kader, Gemengd en Theoretisch 2. BASISBEROEPSOPLEIDING toelating met -BBL -LWT in dezelfde beroepsrichting woensdag 5 april 2017 Tussentijds of na afloop overstappen is mogelijk onder gunstige omstandigheden. (niet alles niveaus aanwezig; bijv in Techniek geen niv. 3) Voorwaarden: voldoen aan deelkwalificaties! Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College 17

18 Niveaus Voor leerlingen uit de BasisBeroepsgerichte Leerweg:
woensdag 5 april 2017 Niveaus Voor leerlingen uit de BasisBeroepsgerichte Leerweg: 2. BASISBEROEPSOPLEIDING toelating met - BBL - LWT in dezelfde beroepsrichting 1. ASSISTENTENOPLEIDING toelating “drempelloos” woensdag 5 april 2017 Tussentijds of na afloop overstappen is mogelijk onder gunstige omstandigheden. (niet alles niveaus aanwezig; bijv in Techniek geen niv. 3) Voorwaarden: voldoen aan deelkwalificaties! Kempenhorst College 18 Informatie Kempenhorst College 18

19 Twee Leerwegen Beroepsopleidende Leerweg: BOL
woensdag 5 april 2017 Twee Leerwegen Alle niveaus zijn te bereiken via 2 leerwegen (indien aanwezig): Beroepsopleidende Leerweg: BOL 70% school ; 30% stage “bredere” opleiding wat meer theoretisch snelle doorstroming naar HBO woensdag 5 april 2017 BOL en BBL leiden tot hetzelfde eindresultaat: zelfde gelijkwaardig diploma. Waarom?: gelijkwaardige opleiding voor theoretisch en meer praktisch ingestelden. Naast BOL is niet altijd BBL mogelijk. BBL aanmelden meestal bij het leerinstituut, niet bij de praktijkplaats. (muv Verpleegkundige BBL) Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College 19

20 Twee Leerwegen Beroepsbegeleidende Leerweg:BBL
Alle niveaus zijn te bereiken via 2 leerwegen (indien aanwezig) Beroepsbegeleidende Leerweg:BBL 80% beroepspraktijkvorming 20% school ; = 4 dagen werken, 1 dag leren “smalle” opleiding, gericht op werkgever contractuele verplichtingen beperkt aantal arbeidsplaatsen minder aanwezig in niveau 3,4- opleidingen woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

21 Hoger niveau? Doorstroming naar niveau 3 / 4 mogelijk:
wens van de leerling aangetoonde capaciteiten doorzettingsvermogen Doorstroming naar HBO mogelijk: Vanaf niveau 4 MBO woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

22 HAVO Toelatingseisen: Nederlands Engels eisen per profiel
Capaciteiten, motivatie, inzet, zelfvertrouwen (gemiddeld een 7 over de examenvakken) woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

23 Welke vervolgopleiding?
woensdag 5 april 2017 Welke vervolgopleiding? LOB- lessen Gesprekken met mentor en/of decaan Buitenschools leren Onderwijsbeurs Eindhoven op 28/9 en 29/9 Open Dagenlijsten Meeloopactiviteiten Losse info decaan en brochures Kempenhorst.DeDecaan.net (met Keuzeweb) Informatie- avond Vervolgopleidingen woensdag 5 april 2017 1. -binnen een afdeling of sector 2. - pakketkeuze wordt toegelicht en uitgewerkt - inzicht geven in vervolgopleidingen - zie Optie Traject 3. - alleen aantippen: verhaal van Ki - sfeer proeven: werken of leren tot uur - 3 ronden van 30 minuten - voorlichting door ± 45 opleidingen - voor ouders en hun kinderen - stel vragen!! - kan dus 2 jaar lang gebeuren 5. - kan ook 2 jaar lang gebeuren! Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College 23

24 Informatie- avond Vervolgopleidingen
22 november 2012 vanaf uur 90 opleidingen max. 3 opleidingen aankruisen Vanaf half september digitaal intekenen “verschijningsplicht” woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

25 School geeft informatie aan vervolgopleidingen
woensdag 5 april 2017 School geeft informatie aan vervolgopleidingen Cijfers: - eindrapport + PTA-cijfers leerjaar 3 - eerste PTA-cijfers leerjaar 4 Advies: capaciteiten - inzet - geschiktheid samengevat in een (digitaal) doorstroomportfolio of overdrachtsdossier woensdag 5 april 2017 Lln let op resultaten + wh SO I !! Laten vallen van een vak na SO II kan consequenties hebben voor de vervolgopleidingen!! Bijvoorbeeld: Aangemeld voor Milieutoezicht op een AOC Biologie vervalt voor CSE; niet aangenomen op AOC Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College 25

26 Wat moet u/uw kind doen? Informatieavond bezoeken LOB- lessen volgen
woensdag 5 april 2017 Wat moet u/uw kind doen? Informatieavond bezoeken LOB- lessen volgen Open Dagen bezoeken Oriëntatie m.b.v. internet Inschrijfformulier aanvragen Aanmelden Kempenhorst de vervolgkeuze doorgeven woensdag 5 april 2017 Niet meteen test aanvragen (zegt op zich niets). Overigens: contacten horen te verlopen via mentor. 1)1 november tot 1 maart inschrijven!! Evt op 2 scholen aanmelden. 2)Open Dagen zoveel mogelijk buiten lesuren bezoeken 3)Definitieve keuze bevestigen aan vervolgopleidingen Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College 26

27 Slagen!! veel succes woensdag 5 april 2017
Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College 27

28 Maatschappelijke stage
Voor alle leerlingen Certificaat 30 uur buiten schooltijd Zélf zoeken Febr./maart al voorlichting in 3e klas geweest + folder uitgereikt Contract zou nu ingeleverd moeten zijn?! Gestart kon worden vanaf 1 mei 2012 Afronden vóór 1 april 2013 Dhr. Bel + mevr. Severijnen woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College 28

29 Buitenschools Leren KBL en BBL

30 Waarom? Praktisch georiënteerde leerling Koppeling theorie  praktijk
Motivatie verhogend + Keuze verhelderend Voortraject BeroepsBegeleidend Leren op ROC woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

31 Organisatie BBL BBL: 1 dag per week: donderdag
LWT: 2 dagen per week: woensdag en donderdag 2 periodes bij 2 verschillende bedrijven of instellingen Bedrijfsbegeleider + schoolbegeleider Portfolio Beoordeling: Minimaal 30% v.h. schoolexamen woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

32 Organisatie KBL Hele week: 3 t/m 7 december 2012
Klas 3: arbeidsoriëntatie Nu in Klas 4: arbeidsverdieping Opdrachten via de betrokken afdeling Beoordeling telt mee als PTA-cijfer voor betreffende afdeling woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

33 Aandachtspunten Leren onder verantwoordelijkheid van de school;
Reglement; Contacten lopen via de school; Ziek melden bij zowel bedrijf als school! Belangstelling voor portfolio woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

34 Mentor + lokaalindeling
4BZa Mw. van Zijl J2.2 4BZb Mw. de Vet B1.4 4BZc Mw. Cagdas B1.6 4KZa Mw. Severijnen B2.8 4KZb Dhr. v. Sambeeck J2.4 4BG / 4KG Mw. v.d. Meijden Groenlokaal 4LWT Dhr. Bolte J1.3 4BBa-b Dhr. Beekx B1.9 4BMa-b/ 4KM Dhr. Savic J2.0 4BI / 4KI Dhr. van Gestel B1.3 4KB Dhr. Bel J1.4 4KA Dhr. v. Breemen Adm-plein 4Ta Mw. Broos B2.5 4Tb Mw. Hack B2.6 4Tc Mw. v. Rietschoten J0.4 woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College


Download ppt "Welkom op de ouderavond van klas 4"

Verwante presentaties


Ads door Google