De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kempenhorst College Welkom op de ouderavond van klas 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kempenhorst College Welkom op de ouderavond van klas 4."— Transcript van de presentatie:

1 Kempenhorst College Welkom op de ouderavond van klas 4

2 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Algemeen ‘Schooltijd’ Te laat komen Magister Buitenlandreis

3 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Examengids PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) = examengids Wordt in week 38 verstrekt en toegelicht door mentor Inhoud o.a.: – Examenreglement + supplementen – PTA-overzicht per vak – Geen ‘gewone’ proefwerken meer Weeknummers: geven indicatie Cijfers via Magister

4 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College CT 1 en CT 2 CT 1 = 1 e Centrale Toetsweek 26 tot en met 30 november 2012 CT 2 = 2 e Centrale Toetsweek – LWT + BBL: 25 tot en met 29 maart 2013 – KBL + TGL: 2 tot en met 8 april 2013

5 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College EXAMEN SE (schoolexamen) - alle schooltoetsen klas 3 en 4 CE (centraal examen) 1) CSPE (centraal schriftelijk en praktijk examen): – LWT + BBL: vanaf 2 april 2013 – KBL: vanaf 9 april 2013 2) CSE (centraal schriftelijke examen): – LWT + BBL: 22 t/m 26 april 2013 – beeldschermexamens – KBL + GTL: 13 t/m 28 mei 2013 » KBL: beeldschermexamens » GTL: ‘gewoon’ schriftelijk

6 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Berekening Resultaten Alle leerwegen Schoolexamen1 / 2 Centraal Examen1 / 2

7 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Geslaagd als… Eindresultaat voor de 6 (BBL, KBL) of 7 (TL) examenvakken (incl. Ma) : – alle eindcijfers 6 of hoger – een eindcijfer 5, de rest 6 of hoger – twee eindcijfers 5, een 7, de rest 6 of hoger – een eindcijfer 4, een 7, de rest 6 of hoger Eindresultaat van het beroepsgerichte vak bij BBL en KBL telt dubbel Voor de vink-opdrachten: voldoende of goed (zoals gym / ckv)

8 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Geslaagd als… Extra regel sinds 2012: De behaalde CE-cijfers worden bij elkaar opgeteld. Het gemiddelde moet 5,5 of hoger zijn. – Alle CE-vakken tellen hierin 1x mee, dus ook het CSPE-cijfer voor het beroepsgerichte vak!

9 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Gezakt als… Schoolexamen: niet voldaan aan gehele PTA Centraal Examen: gemiddeld CE-cijfer lager dan 5,5 Eindresultaten: – Meer dan twee maal eindcijfer 5 – Een 4 én een 5 of één 3 – Vink-vakken onvoldoende

10 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Herkansen SE De schooltoetsen kunnen eventueel herkanst worden d.m.v. een herkansingsbriefje (zoals in klas 3) tijdens Centraal Inhaalmoment (dinsdagmiddag) Na CT-2 week is er geen herkansingsmogelijkheid meer!

11 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Herkansen CE Elke kandidaat mag altijd: – Alle leerwegen: 1 vak van het CSE herkansen – LWT, BBL, KBL: het CSPE herkansen Óók wanneer hij/zij al geslaagd is, maar toch wil proberen het cijfer te verbeteren (= herprofileren). Tweede tijdvak CSE + CSPE: 17 t/m 21 juni 2013

12 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Aandachtspunten Examen is formele zaak, daarom: – Alle toetsen moeten worden gemaakt – Te laat: -resterende tijd - bij CSE: na 30 min. zaal dicht – Fraude, verzuim = examencommissie – Te laat inleveren zonder geldige reden kan leiden tot toekenning van het cijfer 1 – “Onregelmatigheid PTA” – Examencommissie handelt alles via brieven af Inleveren werkstuk/praktische opdracht e.d. via vakdocent

13 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Feest !! Uitslag 1 e tijdvak: 12 juni 2013 15.00 – 16.00 uur Uitslag 2 e tijdvak: 26 juni 2013 zo spoedig mogelijk Diploma-uitreiking: 27 juni 2013 3 bijeenkomsten: 13.00, 16.00 en 19.30 uur

14 L.O.B. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

15 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 15 Leerwegen in leerjaar 3 + 4 Gemengde Leerweg Theoretische Leerweg Niveau 1 en 2 Niveau 3 en 4 6 afdelingen: - Bouw/houttechniek - Metaaltechniek - Installatietechniek - Administratie - Groen - Zorg&Welzijn MBO opleiding Totaaloverzicht HAVO Basis Beroepsgerichte Leerweg Kader Beroepsgerichte Leerweg

16 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Regionale Onderwijs Centra (ROC’s) Agrarische Onderwijs Centra (AOC’s)

17 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Niveaus Voor leerlingen uit de KGT-leerwegen: 4.MIDDENKADEROPLEIDING toelating met Kader, Gemengd en Theoretisch 3.VAKOPLEIDING toelating met Kader, Gemengd en Theoretisch 2.BASISBEROEPSOPLEIDING toelating met -BBL -LWT in dezelfde beroepsrichting

18 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 18 Niveaus Voor leerlingen uit de BasisBeroepsgerichte Leerweg: 2.BASISBEROEPSOPLEIDING toelating met - BBL - LWT in dezelfde beroepsrichting 1.ASSISTENTENOPLEIDING toelating “drempelloos”

19 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Twee Leerwegen Alle niveaus zijn te bereiken via 2 leerwegen (indien aanwezig): Beroepsopleidende Leerweg: BOL 70% school ; 30% stage “bredere” opleiding wat meer theoretisch snelle doorstroming naar HBO

20 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Twee Leerwegen Alle niveaus zijn te bereiken via 2 leerwegen (indien aanwezig) Beroepsbegeleidende Leerweg:BBL  80% beroepspraktijkvorming 20% school ; = 4 dagen werken, 1 dag leren  “smalle” opleiding, gericht op werkgever  contractuele verplichtingen  beperkt aantal arbeidsplaatsen  minder aanwezig in niveau 3,4- opleidingen

21 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Hoger niveau? Doorstroming naar niveau 3 / 4 mogelijk: wens van de leerling aangetoonde capaciteiten doorzettingsvermogen Doorstroming naar HBO mogelijk: Vanaf niveau 4 MBO

22 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College HAVO Toelatingseisen: Nederlands Engels eisen per profiel Capaciteiten, motivatie, inzet, zelfvertrouwen (gemiddeld een 7 over de examenvakken)

23 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Welke vervolgopleiding? LOB- lessen Gesprekken met mentor en/of decaan Buitenschools leren Onderwijsbeurs Eindhoven op 28/9 en 29/9 Open Dagenlijsten Meeloopactiviteiten Losse info decaan en brochures Kempenhorst.DeDecaan.net (met Keuzeweb) Informatie- avond Vervolgopleidingen

24 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Informatie- avond Vervolgopleidingen 22 november 2012 vanaf 19.00 uur  90 opleidingen max. 3 opleidingen aankruisen Vanaf half september digitaal intekenen “verschijningsplicht”

25 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College School geeft informatie aan vervolgopleidingen Cijfers: - eindrapport + PTA-cijfers leerjaar 3 - eerste PTA-cijfers leerjaar 4 Advies: - capaciteiten - inzet - geschiktheid samengevat in een (digitaal) doorstroomportfolio of overdrachtsdossier

26 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Wat moet u/uw kind doen? Informatieavond bezoeken LOB- lessen volgen Open Dagen bezoeken Oriëntatie m.b.v. internet Inschrijfformulier aanvragen Aanmelden Kempenhorst de vervolgkeuze doorgeven

27 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College

28 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 28 Maatschappelijke stage Voor alle leerlingen Certificaat 30 uur buiten schooltijd Zélf zoeken Febr./maart al voorlichting in 3 e klas geweest + folder uitgereikt Contract zou nu ingeleverd moeten zijn?! Gestart kon worden vanaf 1 mei 2012 Afronden vóór 1 april 2013 Dhr. Bel + mevr. Severijnen (maatschappelijkestage@kempenhorst.nl)maatschappelijkestage@kempenhorst.nl

29 Buitenschools Leren KBL en BBL

30 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Waarom? Praktisch georiënteerde leerling Koppeling theorie  praktijk Motivatie verhogend + Keuze verhelderend Voortraject BeroepsBegeleidend Leren op ROC

31 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Organisatie BBL BBL: 1 dag per week: donderdag LWT: 2 dagen per week: woensdag en donderdag 2 periodes bij 2 verschillende bedrijven of instellingen Bedrijfsbegeleider + schoolbegeleider Portfolio Beoordeling: – Minimaal 30% v.h. schoolexamen

32 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Organisatie KBL Hele week: 3 t/m 7 december 2012 Klas 3: arbeidsoriëntatie Nu in Klas 4: arbeidsverdieping Opdrachten via de betrokken afdeling Beoordeling telt mee als PTA-cijfer voor betreffende afdeling

33 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Aandachtspunten Leren onder verantwoordelijkheid van de school; Reglement; Contacten lopen via de school; Ziek melden bij zowel bedrijf als school! Belangstelling voor portfolio

34 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College Mentor + lokaalindeling 4BZaMw. van Zijl J2.2 4BZbMw. de Vet B1.4 4BZcMw. Cagdas B1.6 4KZaMw. Severijnen B2.8 4KZbDhr. v. Sambeeck J2.4 4BG / 4KGMw. v.d. Meijden Groenlokaal 4LWTDhr. Bolte J1.3 4BBa-bDhr. Beekx B1.9 4BMa-b/ 4KMDhr. Savic J2.0 4BI / 4KIDhr. van Gestel B1.3 4KBDhr. Bel J1.4 4KADhr. v. Breemen Adm-plein 4TaMw. Broos B2.5 4TbMw. Hack B2.6 4TcMw. v. Rietschoten J0.4


Download ppt "Kempenhorst College Welkom op de ouderavond van klas 4."

Verwante presentaties


Ads door Google