De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HEERBEECK COLLEGE DECANAAT VMBO-T. LOB Loopbaan-Orientatie en Begeleiding –Begeleiding bij het kiezen: Sectoren Vakken Vervolgopleidingen beroepen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HEERBEECK COLLEGE DECANAAT VMBO-T. LOB Loopbaan-Orientatie en Begeleiding –Begeleiding bij het kiezen: Sectoren Vakken Vervolgopleidingen beroepen."— Transcript van de presentatie:

1 HEERBEECK COLLEGE DECANAAT VMBO-T

2 LOB Loopbaan-Orientatie en Begeleiding –Begeleiding bij het kiezen: Sectoren Vakken Vervolgopleidingen beroepen

3 ACTIVITEITEN Informatie verstrekken –Via lessen (decaan/mentor) –Multiple Choice Informatiemateriaal –Folders en brochures –Computer tests ook op cdrom MC –Video’s en dvd’s Te vinden bij het kantoor van de decaan tussen lokaal 115 en 116

4 ACTIVITEITEN Voorlichtingsavonden –Aan leerlingen: 16 maart: Beroepenavond op KHC –Aan ouders: 5 februari 2009 –Betreffende LOB-activiteiten VMBO-T 3 –Aan leerlingen en ouders: 10 december 2008 –MBO avond op Heerbeeck.

5 ACTIVITEITEN PERSOONLIJKE GESPREKKEN –Leerling-mentor –Leerling-decaan –Ouders-decaan Op afspraak: tel. 0499-310427(privé) –336233 (school) Tijdens oudergespreksavonden: 16 en 18 febr

6 HET LOOPBAANDOSSIER Lessen Multiple Choice –Invulopdrachten in het boek Leiden naar de definitieve keuze –Vormen tezamen het dossier Onderdeel van loopbaandossier: interessetest keuzeformulieren stageformulieren adviezen Gespreksaantekeningen van mentor/decaan

7 WEB-PORTAL Multiple Choice Festivalterrein –Beroepen-en opleidingentest Sector-, interesse- en competentietests –Databank opleidingen en beroepen –Cinema: 100 beroepen Your Choice: keuzemogelijkheden VMBO –Internetcafé: Links naar verwante sites

8 STAGE Een week snuffelen op bedrijf of instelling Arbeidsorientatie 10 T/M 14 NOVEMBER 2008 –Stagesector kiezen (sept/okt) –Stageplaats zoeken –“solliciteren” –Stagedoeboek Handelingsdeel lob

9 Het Kiezen Factoren die de keuze beïnvloeden: –Interne factoren: Capaciteiten Interesse Waarden Eigenschappen –Externe factoren: Vrienden/vriendinnen School Ouders Vereniging Gekozen sector/vervolgopleiding Advies vakdocenten

10 KEUZE-OPDRACHT 1 Het kiezen van een sector –Techniek –Zorg en welzijn –Economie –Landbouw

11 KEUZE-OPDRACHT 2 Sectorvakken kiezen Sector: –Techniek –Zorg en welzijn –Economie –landbouw –Wi –Ns1 –Biologie –Keus: wi, gs, ak –Economie –Keus: wi, 2e mvt –Wiskunde –Keus: bi, ns1

12 KEUZE-OPDRACHT 3 VRIJE VAKKEN KIEZEN –Naast de verplichte vakken nog twee of drie vakken kiezen uit: Fa, Du, Gs, Ak, Wi, Ns1, Ns2, Bi, Ec, Ha, Mu, Lo2

13 KEUZE-OPDRACHT 4 Modules kiezen in de vrije ruimte –Extra examenvak –Ondersteuningsmodules voor bepaalde vakken gericht op betere aansluiting vervolgonderwijs, bijvoorbeeld: ehbo, detailhandel, bedrijfsadministratie, wiskunde ondersteuning, wiskunde Havo

14 TOTAAL EXAMENPAKKET Vijf algemene vakken: –Ne, EnSchoolexamen+Centraal- –Ma1, Lo, KV1alleen Schoolexamen Twee sectorvakken Twee/drie vrije vakken

15 DOORSTROMING

16 HET MBO Twee leerwegen –BOL: BeroepsOpleidende Leerweg –BBL: BeroepsBegeleidende Leerweg Vier kwalificatieniveaus –1: assistentopleiding –2: basisberoepsopleiding –3: vakopleiding –4: middenkader- of specialistopleiding

17 DOORSTROOMRECHTEN Sector naar Sector –Diploma geeft recht op doorstroming Sector naar verwante sector –Een van de sectorvakken Techniek: altijd wi en nask1 Z&W: altijd bi

18 NAAR HAVO-4 Diploma theoretische leerweg –Met de vakken: N&T:Wi, Ns1., Gewenst: Bi, Ns2. N&G:Wi, Ns2, Bi., gewenst: Ns1. E&M:Wi, Ec., gewenst: Gst. C&M:2 e MVT, gewenst: Gst. –Oordeel toelatingscommissie: Op basis van: –Adviezen vakdocenten (moet positief zijn) –Advies afdeling VMBO-T( gem >7; max.1 onv.) –Intake-gesprek Havo (motivatie)

19 ALLES OP EEN RIJ November – februari: –Keuzelessen –MBO-avond (10 december 2008) –Half januari: adviezen vakdocenten –Bezoeken open dagen MBO (vanaf januari) –Stage 16 en 18 febr: gespreksavonden 19 februari: voorlopige keuze 19 maart: evt bijstelling keuze

20 HEERBEECK COLLEGE VMBO-T HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT!

21 Keuzeopdracht U gaat met uw mentor(en) mee naar: –T3a: 116 –T3b: 215 –T3c: 224 –T3d: 213 –T3e: 118 –T3f: 221


Download ppt "HEERBEECK COLLEGE DECANAAT VMBO-T. LOB Loopbaan-Orientatie en Begeleiding –Begeleiding bij het kiezen: Sectoren Vakken Vervolgopleidingen beroepen."

Verwante presentaties


Ads door Google