De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hartelijk welkom Demo prototype

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hartelijk welkom Demo prototype"— Transcript van de presentatie:

1 Hartelijk welkom Demo prototype
Stuurgroep WMO Projectgroep Trudy van der Wielen, Ambassadeur Danny Carapiet, projectleider

2 Presentaties op website

3 Frank de Lepper wethouder gemeente Veldhoven voorzitter Projectgroep

4 Digitaal Begrepen Structureren van cliëntgegevens
Zorg, Wonen en Welzijn voor uitwisselen via HL7 en XML

5

6 Demo Regionale samenwerking gemeenten
Grote belangstelling = grote behoefte Samenwerking met VWS, VNG, Provincie en CIZ Verbreding faciliteiten voor Loketten

7 Cliëntgerichte doelen
Loket is centraal zorg-servicepunt en toegang tot WMO- en AWBZ voorzieningen Samenhangende vraaganalyse Eén cliëntdossier Vermindering van bureaucratie

8 Voordelen gemeenten Vrije keuze van Loket-automatisering
Automatisering ketenpartner vormt geen belemmering meer (ciz, ziekenhuizen) Grotere, betere, goedkopere keuze Vermindering administratieve lasten

9 Elektronisch gegevens uitwisselen met HL7 v3 voor WMO
dr. William Goossen onderzoeker / adviseur

10 Wat is er gedaan om het mogelijk te maken?
Gegevens verzameld: wat moet er uitgewisseld worden? Gegevens gesorteerd: wat hoort bij elkaar en geen dubbele dingen: zorginformatiemodel (ZIM) Gegevens op een rij en naar HL7 v3 mappen HL7 v3 XML voorbeeldbericht

11 HL7 bericht samengevat Gegevens bekijken systeem B
Gegevens invoer systeem A Signalering Bericht Systeem B De heer Vraagmaarraak, geboren, en wonend te Deurne, is sinds het overlijden van zijn vrouw niet goed meer in staat om voor zijn eigen eten te zorgen. Tevens denkt de heer Vraagmaarraak dat het huishouden niet zijn taak is. Maar hij is door beperkingen in de ADL hiertoe ook niet goed in staat. Er wordt gekeken daar de maaltijdendienst en 1 keer per week huishoudelijke verzorging. Cliënt nummer A Opslag in systeem A B Opslag in systeem B Vertalen naar HL7 v3 model 5 Condition Event Care Statement Choice Observation Procedure Medication Encounter 6 Patient orRelated orProvider 4 3 2 Target Participation Provider Statement collector 7 1 Care Provision EntryPoint Vertalen uit HL7 v3 model 5 Condition Event Care Statement Choice Observation Procedure Medication Encounter 6 Patient orRelated orProvider 4 3 2 Target Participation Provider Statement collector 7 1 Care Provision EntryPoint <subject> <id extension=“213757" root=" "/> <Patient> <streetName> Maassingel </streetName> <addr use="HP"> <houseNumber> 82 </houseNumber> <postalCode> 6678 II</postalCode> <city> DEURNE </city> <telecom use="HP" value="tel: "/> </addr> <name> <Person> <statusCode code="active"/> <given qualifier="CL"> M </given> <prefix qualifier="VV"> v </prefix> <given qualifier="BR">P</given> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem=" "/> </name> <family qualifier="SP"> Vraagmaarraak </family> <birthTime value=" "/> </Patient> </Person> ... </subject> <subject> <id extension=“213757" root=" "/> <Patient> <streetName> Maassingel </streetName> <addr use="HP"> <houseNumber> 82 </houseNumber> <postalCode> 6678 II</postalCode> <city> DEURNE </city> <telecom use="HP" value="tel: "/> </addr> <name> <Person> <statusCode code="active"/> <given qualifier="CL"> M </given> <prefix qualifier="VV"> v </prefix> <given qualifier="BR">P</given> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem=" "/> </name> <family qualifier="SP"> Vraagmaarraak </family> <birthTime value=" "/> </Patient> </Person> ... </subject> XML Bericht Zender XML Bericht Ontvanger Gegevenscommunicatie

12 Partijen CIZ

13 WVG / WMO: traplift Gegevenscommunicatie

14 Welzijn / WMO: maaltijd
Gegevenscommunicatie

15 AWBZ / WMO: HV Gegevenscommunicatie

16 Burger meldt zich (digitaal) bij loket van A van Z (www.veldhoven.nl)
Via beslisbomen kunnen voorzieningen worden aangeboden (bv maaltijd) via een loketapplicatie (bv. Zorgned-Loket) Geïntegreerde digitale sociale kaart (bv De Gids/Socard/vraagbaak Eindhoven) => Zonodig afhandelen door loketmedewerker in loketapplicatie (bv. ZorgNed-loket) Kies nieuwe dia, onder Invoegen, die 2 tekstvakken bevat: een voor de titel, een voor overige tekst; Voeg de titel in met lettertype VERDANA; lettergrootte 28, VET; Tussen titelnummer en titel 4 spaties invoegen; Trek het frame naar beide uiteinden van de dia uit en zorg dat de tekst precies in het frame past; Voeg de overige tekst in met lettertype VERDANA; lettergrootte 22, regelafstand 1,35; Regelafstand invoegen? Ga naar Opmaak, klik op regelafstand, stel regelafstand in. Zorg dat de tekst precies in het frame past; Kleurgebruik letters: wit of heel lichtblauw -> Ga naar de “A” met de kleurenbalk eronder, klik op het pijltje rechts van de “A”, kies voor “more color fonts”, klik op “custom”. Voeg de volgende kleurcodes in: rood = 227, groen = 241, blauw = 248.

17 2. Burger heeft contact met loket voor:
Advies en informatie omtrent wonen, zorg en welzijn (sociale kaart, beslisbomen) Klantinfo over historie + voortgang (ZorgNed-loket als klantvolgsysteem) Vraag afhandelen voor burger (bv traplift) => Procedure afhandelen, overdragen via HL7 bericht. Traplift naar backoffice WVG Veldhoven (Centric), maaltijden naar Swove (Obec), indicaties naar CIZ (ZorgNed) Kies nieuwe dia, onder Invoegen, die 2 tekstvakken bevat: een voor de titel, een voor overige tekst; Voeg de titel in met lettertype VERDANA; lettergrootte 28, VET; Tussen titelnummer en titel 4 spaties invoegen; Trek het frame naar beide uiteinden van de dia uit en zorg dat de tekst precies in het frame past; Voeg de overige tekst in met lettertype VERDANA; lettergrootte 22, regelafstand 1,35; Regelafstand invoegen? Ga naar Opmaak, klik op regelafstand, stel regelafstand in. Zorg dat de tekst precies in het frame past; Kleurgebruik letters: wit of heel lichtblauw -> Ga naar de “A” met de kleurenbalk eronder, klik op het pijltje rechts van de “A”, kies voor “more color fonts”, klik op “custom”. Voeg de volgende kleurcodes in: rood = 227, groen = 241, blauw = 248.

18 In schema Burger GBA Loket Veldhoven CIZ
Sociale kaart, De G!ds, Socard Beslisboom Aanmelden Burger GBA 1 Mail Fax 3 WVG backoffice Centric, Maaltijden Swove Obec HL7 2 Partners online CIZ AIB (XML) Kies nieuwe dia, onder Invoegen, die 2 tekstvakken bevat: een voor de titel, een voor overige tekst; Voeg de titel in met lettertype VERDANA; lettergrootte 28, VET; Tussen titelnummer en titel 4 spaties invoegen; Trek het frame naar beide uiteinden van de dia uit en zorg dat de tekst precies in het frame past; Voeg de overige tekst in met lettertype VERDANA; lettergrootte 22, regelafstand 1,35; Regelafstand invoegen? Ga naar Opmaak, klik op regelafstand, stel regelafstand in. Zorg dat de tekst precies in het frame past; Kleurgebruik letters: wit of heel lichtblauw -> Ga naar de “A” met de kleurenbalk eronder, klik op het pijltje rechts van de “A”, kies voor “more color fonts”, klik op “custom”. Voeg de volgende kleurcodes in: rood = 227, groen = 241, blauw = 248.

19 Als u begrijpt wat ik bedoel
Anna Flinzner Projectleider ICT-WMO Ministerie VWS

20

21

22 ????????

23 Helpdesk:

24 Mw. N.E. Groenewegen – Boer directeur Sociale Zaken, Educatie en Zorg

25 Stichting HL7 Nederland Prof.dr. R.A. (Robert) Stegwee voorzitter

26 Digitaal begrepen Oogpunt van de cliënt

27 Inhoud Betekenis voor cliënt? Kritische punten Eisen vanuit cliëntperspectief Wensen vanuit cliëntperspectief Toekomstbeeld

28 Betekenis voor cliënt? Nog moeilijk voor te stellen
Technisch verhaal laten we aan anderen Voorbeeld: vijf mogelijke voordelen cliënt: Minder vaak je verhaal hoeven te vertellen? Snellere afhandeling? Eenduidig gereedschap aan het loket? Vereist goede vraagverheldering: minder afhankelijk van kennis en kunde loketmedewerker? Betere communicatie tussen partijen?

29 Kritische punten (1) Beveiliging van informatie? Wie is eigenaar?
Wie krijgt toegang? Bruikbaarheid opgeslagen informatie voor andere doeleinden? Gevolgen voor primair proces gebruikers? Wat merkt de cliënt er concreet van? Automatisering is middel geen doel op zich.

30 Kritische punten (2) Wat als niet alle partijen meedoen?
Verhouding ‘digitaal begrepen’ tot AZR? Biedt systeem qua vraagverheldering voldoende ruimte voor cliënt die niet standaard is? Kan digitaal begrepen bijdragen aan communicatie tussen partijen? Hoe werkt digitaal begrepen als er meerdere aanbieders zijn van een voorziening?

31 Eisen vanuit cliëntenperspectief (1)
Gegevens ten allen tijde toegankelijk voor cliënt Eenduidigheid in eigendom bestand Overdracht informatie uitsluitend met toestemming cliënt Overgedragen gegevens moeten toegankelijk zijn voor cliënt Overdracht van bestand bij verhuizing van de cliënt

32 Eisen vanuit cliëntenperspectief (2)
Richtlijnen voor onderhoud bestand af te stemmen met cliëntorganisatie Veel aandacht voor vraagverheldering in systeem Systeem is geen doel op zich: eerste doel primair proces loket en gerichtheid op klanten

33 Wensen vanuit cliëntperspectief
Wachttijd indicatie Route indicatie Invoer gegevens door derde partij Opslag informatie op drager, in eigendom van cliënt

34 Toekomstbeeld Waarom zou ik bij het loket moeten verschijnen? Ik kan het toch ook van huis uit aanvragen!

35 Einde

36 Forum Project Demo Voortgang … Wij zullen u proberen te antwoorden
Heeft u vragen over Project Demo Voortgang Wij zullen u proberen te antwoorden Projectteam, VWS, VNG, Stichting HL7, RPCP

37 Waarom een klankbordgroep?
Na demo nu kritisch kijken naar toepassing en verbetering Kennisverspreiding Toevoegen van ervaringen elders Verbreding draagvlak Vraag van VWS

38 Wie in de Klankbordgroep?
Zorgvragers SRE gemeenten Zorgaanbieders Bunnik, Vught, Rheden, Weesp, Boxtel, Cuijk ?

39 Planning en inhoud Aanmelden bij projectleiding (d.carapiet@rez.sre.nl
06 – of formulier bij uitgang 1e bijeenkomst donderdag 16 maart as 10:00 – 12:00 uur / locatie….afh.van… Toegang tot besloten Extranet wachtwoord wordt toegezonden Zim’s, toetsing, aanvulling, procesmodellen


Download ppt "Hartelijk welkom Demo prototype"

Verwante presentaties


Ads door Google