De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Subsidieregelingen AWBZ Inhoud: Toelichting subsidieregeling Financieel overzicht Procedures zorgkantoor Overheveling Aanbevelingen Inhoud documentatiemap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Subsidieregelingen AWBZ Inhoud: Toelichting subsidieregeling Financieel overzicht Procedures zorgkantoor Overheveling Aanbevelingen Inhoud documentatiemap."— Transcript van de presentatie:

1 Subsidieregelingen AWBZ Inhoud: Toelichting subsidieregeling Financieel overzicht Procedures zorgkantoor Overheveling Aanbevelingen Inhoud documentatiemap

2 Toelichting subsidieregeling Onderdelen subsidieregeling: Openbare geestelijke gezondheidszorg Diensten bij Wonen met zorg Coördinatie Vrijwillige thuiszorg en mantelzorg Zorgvernieuwing GGZ Overige: PGB, CCE en MEE => deze worden niet overgeheveld

3 OGGZ Doel: Opsporen, bereiken en hulp bieden aan mensen met problemen op meerdere terreinen Overheveling 3 regelingen naar 43 centrumgemeenten: OGGZ middelen bemoeizorg (54,1 mln) Subsidieregeling OGGZ (6,5 mln) Collectieve preventie GGZ ( 9,4 mln) Onduidelijke hoe verdeling gaat plaatsvinden

4 OGGZ Projectvoorbeelden: Lotgenotencontact Sociale vaardigheidstraining Zwerfjongeren Bemoeizorg Huiselijk geweld

5 Diensten bij Wonen met zorg Doel: Bevorderen van het langer thuis wonen Vereist: zelfstandig wonenden met verblijfsindicatie Dienstenpakket: Alarmeringservice en sociale alarmopvolging Maaltijdverstrekking Hand- en spandiensten Sociale culturele activiteiten Cliëntondersteuning

6 Diensten bij Wonen met Zorg Projectvoorbeelden: Wachtlijstvermindering Eetpunten Steunpunten Welzijnsactiviteiten Bevorderen zelfstandig wonen Maximale subsidie: € 2000 per deelnemer

7 CVTM Doel: Financiering van de regionale steunpunten mantelzorg, coördinatiepunten vrijwillige thuiszorg en de organisatie van de vrijwillige terminale zorg Netwerken voor palliatieve zorg: wordt niet overgeheveld In 2007 extra geld beschikbaar ( bron VWS presentatie 23 mei jl)

8 CVTM Projectvoorbeelden: Coördinatie vrijwillige thuiszorg Vrijwillige hulpdienst Praktische thuishulp

9 Zorgvernieuwing GGZ Doel: Stimuleren cliëntinitiatieven GGZ Projecten: Voorwaarden: (ex) cliënten zijn voor meer dan de helft vertegenwoordigd in bestuur van de projecthouder Meer dan 50% van de uitvoering van het project gebeurt door (ex) cliënten De invloed van (ex) cliënten is niet ondergeschikt aan die van (niet ervaringsdeskundige) professionals

10 Zorgverniewing GGZ Projectvoorbeelden: Vriendendienst Informatiewinkel Zelfhulpgroepen/zelfhulpnetwerken Vrouwen met eetstoornissen Medicijnafhankelijke vrouwen Cliëntgestuurde crisiskaart

11 Financieel overzicht Subsidieregelingen AWBZ Aanvraag vaststelling 2005 Subsidie beschikbaar 2006 Subsidie verleend 2006 CVTM Waarvan PTZ OGGZ ZOVggz DBWMZ regulier DBWMZ experiment Totaal * Aangevraagd € 988.612 € 140.902 € 847.710 € 276.921 € 221.471 € 689.013 € 365.013 € 1.328.677 € 298.407 € 258.095 € 2.260.706 € 400.000* € 1.328.677 € 236.072 € 1.092.605 € 297.961 € 258.090 € 610.286 € 400.000* € 2.400.128€ 2.658.942

12 Procedures Zorgkantoor Bekendmaking nieuwe subsidieregeling Verzoek om voorstellen Beoordeling door zorgkantoor Beschikkingen Bevoorschotten Voorlopige en definitieve eindafrekening: obv jaarrekening en accountantscontrole.

13 Overheveling subsidieregelingen AWBZ worden beeïndigd doelen en middelen werkelijke uitgaven 2005 vestigingsplaats statutaire subsidieontvanger na 2007 toewerken naar objectieve verdeling Zorgkantoor levert nog specifieke projectinformatie aan.

14 Aanbevelingen Continueren huidige projecten voor 1 jaar Overleg tussen gemeenten die betrokken zijn bij projecten ( bron: presentatie VWS 23 mei jl.) Overleg met subsidieontvangers

15 Inhoud documentatiemap Subsidieregeling Brieven: Toekenningsbeschikking Afwijzingsbeschikking Voorlopige en definitieve eindafrekening Betaalopdracht (interne administratie zorgkantoor) Overzicht van de projecten


Download ppt "Subsidieregelingen AWBZ Inhoud: Toelichting subsidieregeling Financieel overzicht Procedures zorgkantoor Overheveling Aanbevelingen Inhoud documentatiemap."

Verwante presentaties


Ads door Google