De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwen aan je WERKplein

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwen aan je WERKplein"— Transcript van de presentatie:

1 Bouwen aan je WERKplein
inspireren verbinden ontwikkelen

2 Inhoud Wat er aan vooraf ging De uitgangspunten Het aanbod, 6 modules
De intake

3 1. Wat er aan vooraf ging Opdracht van Directeur Uitvoering WERKbedrijf Projectgroep bestaande uit: Benno Nijland Betsie Gerrits Bryan Limon Cees Kiene Houwine Melis Huub Damen Huub van Heeswijk Jan Boerma Marcel Tijdhof Michel Horn Ton Reijers Tom Vaandering

4 2. De uitgangspunten (I) Resultaatgericht, inhoud van elke module moet direct bijdragen aan de te bereiken resultaten van jouw WERKplein (op lokaal en regionaal niveau) Ondernemend, vanuit je ‘markt’ denken en werken en de bedrijfsvoering inrichten Samenwerken, met je collega leidinggevenden / stafhoofden / stakeholders en medewerkers het WERKplein‘vormgeven’, learning on the job Bipartite, de modules worden samen met leiding-gevenden en medewerkers van de gemeente uitgevoerd

5 2. De uitgangspunten (II)
Kennis, houding en gedrag, komen in elke module aan de orde Transformatie en ontwikkelingen WERKplein, zijn leidend voor thema’s en inhoud van modules Vraag gestuurd, de lokale en regionale situatie bepalen de vraag naar, de inhoud, de volgorde en tempo van de modules Sturende rol managers, vanaf intake tot en met op te leveren resultaten vervult de manager een sturende rol

6 2. De uitgangspunten (III)
Uitdagend, qua werkvormen, inhoud en instrumenten worden deelnemers uitgedaagd om bestaande gedrags- patronen te identificeren en te doorbreken Eigen kracht, de modules worden door en in samenwerking met eigen mensen (gemeente, WERKbedrijf en UWV) verzorgd

7 Modulair aanbod, 6 modules
Marktgericht ondernemen Van vakman naar professional It takes guts to create a winning team Integriteitsmanagement Finance & Control Lokaal sociaal beleid binnen lokale politiek- bestuurlijke context

8 Marktgericht ondernemen Wat levert het op?
Een markt- en vraaggerichte werkgeversaanpak Scherpe analyse op kansen en bedreigingen Invloed op centraal ontwikkelde methoden Concrete en te managen resultaten Vertaalslag naar mark(e)t(ing)inspanningen De beste manier van monitoren ‘New practice’ gecreëerd en uitgevoerd ‘Uw vestiging als een betrouwbare ondernemer’ Ruimte en inspiratie voor eigenaarschap en het leveren van toegevoegde waarde

9 Marktgericht ondernemen Hoe gaan we het doen?
Integrale benadering Resultaatgericht Zelfreflectie en kennis Real time Marktfocus Beweging van kennis naar actie Verbinden met alle stakeholders Meer info? Digitaal beschikbaar.

10 It takes guts to create a wining team Wat levert het op?
Medewerkers die elkaar versterken Als leidinggevende je eigen gedrag en dat van je medewerkers in de gewenste richting kunnen ontwikkelen Als leidinggevende ben je in staat om de continue ontwikkeling van je teams te faciliteren

11 It takes guts to create a winning team Hoe gaan we het doen?
Gedragslandkaart Management Mindset Decoderen van organisatiescripts Managen van gedragsontwikkeling op zowel individueel als teamniveau Denken: growth / fixed mindset (neurologie, psychologie, organisatiekunde) Handelen: analyseren huidige gedragspatronen, gewenste gedragpatronen benoemen Voelen: ontstaan nieuw team (strookpatronen) Masterpiece: look back to look forward (borging) Meer info? Digitaal beschikbaar.

12 Integriteitsmanagement Wat levert het op?
Meer zicht op de elementen die bijdragen tot een integere organisatie Door delen van kennis en ervaringen, integriteit beter te managen Zicht op de integriteitrisico’s, in staat met de output een verdere aanpak te initiëren Elementaire kennis van begrippen en begripsvorming rond integriteit Herkennen van incidenten en de effecten daarvan op de organisatie en omgeving Weten op welke wijze u integriteit kunt managen

13 Integriteitsmanagement Hoe gaan we het doen?
Vier onderdelen waarin integriteitsthema’s telkens vanuit een andere invalshoek worden benaderd: Weten; wat ik beslist van integriteit moet weten Betekenis; wat verwacht men van mij op het gebied van integriteit Verwerking; op welke wijze kom ik met integriteit in aanraking Emotie; hoe kan ik integriteit managen

14 Integriteitsmanagement Hoe gaan we het doen?
Praktijk: Onderling uitwisselen van ervaringen Thema behandeling vanuit de praktijk: Morele oordeelsvorming Bewustwording producten Zorginstrument Uitvoeren onderzoek door de lijn Meer info? Digitaal beschikbaar.

15 Finance & Control Wat levert het op?
Kennis van financiële rapportages Inzicht in het maken van scherpe (financiële) risicoanalyses en financiële projectbeoordelingen Serieuze en kritische gesprekspartner op het financiële vlak, zowel in lijn als naar de staf

16 Finance & Control Hoe gaan we het doen?
Uitleg van financiële basisbegrippen Inzicht in de financiële situatie van uw vestiging of afdeling Beoordelen, interpreteren en kennen van de (on)mogelijkheden van uw cijfers Risicoanalyses en investeringsbeoordelingen Prestatiemanagement (dagd. 1), Publiek ondernemerschap (dagd. 2), Risicomanagement (dagd. 3) Veel ruimte voor individuele vragen uit de praktijk. Praktijktoepassingen, in de vorm van korte oefeningen, casestudies en individuele testen Meer info? Digitaal beschikbaar.

17 Lokaal sociaal beleid binnen lokale politiek- bestuurlijke context Wat levert het op?
Inzicht in de verhoudingen tussen ambtelijke organisatie, gemeenteraad en gemeentebestuur in het duale stelsel Kennis van het opereren op het raakvlak van de politiek en ambtelijke organisatie Inzicht in en kennis van het opereren in situaties met meerdere onderling afhankelijke organisaties Inzicht in het vormgeven van samenwerking binnen de wet, gemeenschappelijke regelingen

18 Lokaal sociaal beleid binnen lokale politiek- bestuurlijke context Hoe gaan we het doen?
Ervaren gastsprekers Interactief Veel ruimte voor individuele vragen uit de praktijk. Praktijktoepassingen, in de vorm van korte oefeningen en casestudies

19 4. De intake Nulsituatie Gewenste situatie Met management

20 4. De intake Waar staat het WERKplein nu in zijn ontwikkeling?
Wat is de ambitie voor de komende 2 jaar? Wat vraagt dit qua ontwikkeling van het WERKplein, management en medewerkers? Resultaat van de intake: ontwikkelplan WERKplein voor de komende 2 jaar

21 Bouwen aan je WERKplein
“Goud winnen door kansen te verzilveren” initiatie acceleratie realisatie


Download ppt "Bouwen aan je WERKplein"

Verwante presentaties


Ads door Google