De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PAG 1. PAG 2 Programma 10.00Opening 10.20Toelichting programma 10.25Videoboodschap Donner 10.30Presentatie Wajong en werkgeversdienstverlening 11.45Presentatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PAG 1. PAG 2 Programma 10.00Opening 10.20Toelichting programma 10.25Videoboodschap Donner 10.30Presentatie Wajong en werkgeversdienstverlening 11.45Presentatie."— Transcript van de presentatie:

1 PAG 1

2 PAG 2 Programma 10.00Opening 10.20Toelichting programma 10.25Videoboodschap Donner 10.30Presentatie Wajong en werkgeversdienstverlening 11.45Presentatie Programma Wajong 12.25Lunch 13.20In gesprek met Wajongers 13.45 Presentatie Communicatie 14.20workshopronde 1 15.40Workshopronde 2 16.50Borrel en Diner Annelies Lichtenberg Joop Vos MartinHarms André van Amsterdam Joop Vos Bram van den Boom

3 PAG 3 Wajong en Wajong Werkgeversdienstverlening Martin Harms

4 PAG 4 Agenda Feiten & Cijfers Belang van de Wajong en onze Werkgeversdienstverlening Wat hebben we te doen in 2010? Hoe ondersteunen we jullie daarbij?

5 PAG 5 Feiten en cijfers

6 PAG 6 Algemeen beeld uit cijfers Wajong bron: UWV kwartaalverkenningen 2009-III Het percentage toekenningen en afwijzingen is door de tijd heen relatief stabiel. ±75% toekenningen en ±25% afwijzingen

7 PAG 7 Verdeling (%) naar diagnose instroom H oofddiagnose

8 PAG 8 Schatting verloop beschikkingen oude en nieuwe Wajong in 2010 123456789 1/01/2010 31/12/2010 1/07/2010 101112 4.400 10.800 Oude Wajong Nieuwe Wajong 0 4.400 10.800 Aantal aanvragen eind 2009 sterk gestegen

9 PAG 9 Schatting beschikbare Wajongers voor werk of op weg naar werk uit de oude en nieuwe wetgeving in 2010 123456789 1/01/201031/12/20101/07/2010 101112 12.000 9.000 6.000 400 2.500 5.000 Oude Wajong Nieuwe Wajong 13.000

10 PAG 10 Sluitende Aanpak nWajong

11 PAG 11 Belang van de Wajong en onze Werkgeversdienstverlening Maatschappelijke urgentie Preventie: iedereen doet mee! Netwerkformule Werkregeling: actieve werkgeversbenadering Toezegging aan de Kamer Zichtbaarheid naar werkgevers Afsluiten convenanten met werkgevers/ branches

12 PAG 12 Uitgangspunten De Wajong is een bijzondere doelgroep Actieve aanpak tussen 18 e en 27 e jaar De dienstverlening aan werkgevers t.b.v. Wajongers wordt ingepast binnen het bestaande dienstverleningsconcept Binnen dit concept is sprake van een integrale benadering Wat betreft de Wajong worden enkele accenten gelegd Alleen mogelijk door intensieve samenwerking binnen UWV WERKbedrijf Nooit meer Nee Resultaat staat voorop

13 PAG 13 Wat hebben we te doen in 2010? 6.000 Wajongers een plek bieden op de arbeidsmarkt Verdubbeling ten opzichte van 2009 Gemiddeld 550 per district! Afsluiten convenanten en/ of intentieverklaringen Maandelijkse rapportages ten behoeve van Ministerie Scholen betrekken bij arbeidsmarktaanpak Bijdrage leveren aan transparant maken lopende trajecten

14 PAG 14 Wat hebben we te doen in 2010? Kwalitatief hoogwaardige werkgeversdienstverlening neerzetten via werkgeversservicepunten Wajong Administratieve lastenverlichting, rondom ziekmeldingen en voorzieningen 4 Wajong Werkt Markten tot februari 2011 Nooit Meer Nee concept herkenbaar invoeren Kennis rond de Wajong - Algemene en specifieke vragen - Regelingen - Matching vraag en aanbod Betrouwbare partner voor werkgevers worden

15 PAG 15 Wat hebben we te doen in 2010? Zorgen dat re-integratiebedrijven hun nieuwe rol gaan vervullen Sluitende aanpak gedurende 2,5 jaar Transparant aanbod, verplichte uitwisseling: - Vacatures - Baanopeningen - Klanten Melding vacatures, baanopeningen binnen 7 werkdagen op Wajongwerkt.nl Verplichte deelname banenmarkten

16 PAG 16 Hoe ondersteunen we jullie daarbij? Wajong bedrijfsadvies Vacature-uitwisseling Training aan werkgever Inzet specifieke (competentie)tests t.b.v. de doelgroep Upgrading WajongWerkt.nl t.b.v. faciliteren van bovenstaande ‘Empowerment’ trainingen Wajongers Vastleggen profielen wajongers in Sonar Campagne gericht op werkgevers Competentietests voor Wajongers

17 PAG 17 De Wajong Werkt Markt Doelgroepen Wajongers Werkgevers Re-integratiebedrijven Scholen Professionals WERKbedrijf Doel Informeren werkgevers over de Wajong, ‘de’ Wajongers en de regelingen Wajongers in contact brengen met werkgevers Matchen vraag en aanbod, resultaatgedreven

18 PAG 18 14.000 Wajongers op re- integratietraject Voor hen wordt affiniteiten en competenties-profiel vastgesteld We maken ook profiel van eisen voor maximaal 15 sectoren/segmenten Alles wordt vastgelegd in systeem Beschikbare vacatures Wajong Kenmerken Wajongers Mogelijkheid grofmazige matching Vervolgens verfijning door gericht maatwerk; input van de professional Uitwisselplatform wordt www.wajongwerkt.nlwww.wajongwerkt.nl

19 PAG 19 Afsluiten convenanten en/ of intentieverklaringen Slotervaart Ziekenhuis Met behulp van de methodiek participatieve werkaanpassing inzicht in voor Wajongers geschikte taken en functies Eerste selectie door UWV WERKbedrijf gedaan van Wajongers die in aanmerking komen Verwachting 100 wajongers te plaatsen in 3 jaar Albert Heijn Doel: op elke AH-vestiging een wajonger. Al ongeveer 300 plaatsingen Atlant Groep Doel: 400 werkplekken creëren In ontwikkeling VO-raad, WEC-raad, VGN, MO-groep jeugdzorg

20 PAG 20 Maandelijkse rapportages ten behoeve van Ministerie Lopende besprekingen /nieuwe initiatieven Welke werkgever(s) of branche-organisaties? In welke fase bevinden de besprekingen zich? Hoeveel verwachte plaatsingen? Afgeronde besprekingen / afspraken & convenanten Welke werkgever(s) / branches? Aantal verwachte plaatsingen Stand van zaken Verwachte einddatum

21 PAG 21 Campagne werkgevers Campagnedoelen Informeren en bewustzijn creëren bij werkgevers die nu nog geen idee hebben wat Wajong is en wat de werkgerelateerde mogelijkheden zijn Werkgevers die dit al wel weten maar nog twijfelen, het extra zetje geven waardoor men Wajongers wel een kans geeft Verwachtingsmanagement: helder maken dat wajongers de moeite waard zijn maar tevens niet voor niets Wajonger zijn (secundair – want niet de taak van SZW): Een appèl doen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van werkgevers Scholen een ingang bieden bij werkgevers Afstemming met SZW; continue over de samenhang van verschillende campagnes

22 PAG 22 Nooit meer Nee concept invoeren ‘Nee’ zeggen tegen werkgevers met Wajong vacatures is niet acceptabel: We hebben een verantwoordelijkheid naar de Wajongers. We hebben de opdracht werkgevers te helpen en actief te ondersteunen. ‘Nee’ zeggen is niet uit te leggen aan de politiek. In plaats daarvan bouwen we een relatie op met de werkgever Vast aanspreekpunt voor werkgever bij werkgeversteam WERKbedrijf Snelle routering vraag naar werkgeversteam

23 PAG 23


Download ppt "PAG 1. PAG 2 Programma 10.00Opening 10.20Toelichting programma 10.25Videoboodschap Donner 10.30Presentatie Wajong en werkgeversdienstverlening 11.45Presentatie."

Verwante presentaties


Ads door Google