De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sluitende informatievoorziening versnellingskamer Werkplein Parkstad Limburg Jan Jongenelen & Freek Duynstee.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sluitende informatievoorziening versnellingskamer Werkplein Parkstad Limburg Jan Jongenelen & Freek Duynstee."— Transcript van de presentatie:

1 Sluitende informatievoorziening versnellingskamer Werkplein Parkstad Limburg Jan Jongenelen & Freek Duynstee

2 15-9-20142 Inhoud presentatie Achtergrond Opdracht Aanpak Huidige situatie Vraagstukken Aanbevelingen

3 15-9-20143 Achtergrond Versnellingskamer (3 x 2 mensen) doet het goed op reïntegratie. Echter:  Administratie niet uniform  Gebrekkig inzicht in prestaties versnellingskamer.  Problemen bij het betaalbaarstellen van facturen.  Landelijke verantwoordingscijfers zakken op details weg in het rood.  Klantregisseur krijgen de indruk dat ze hun werk niet goed doen. Er is nergens een referentie waar staat wat er door hen gebeuren moet

4 15-9-20144 Uitrol over gehele organisatie Administratie kan nu de eindjes aan elkaar knopen maar gaat dat straks ook nog? Kunnen we de verantwoordingsinformatie blijven leveren? Hoe verkrijgen wij inzicht in onze prestaties?

5 15-9-20145 Opdracht Adviseer over een adequate registratie van gegevens. Welke gegevens kunnen het beste waar worden vastgelegd? Welk systeem is het beste voor welk doel? Efficiënte registratie voor werkcoaches met behoud van goede sturingsinformatie, verantwoordingsinformatie en bedrijfsvoering. Product:een handleiding waarin medewerkers kunnen vinden welke systemen gebruikt gaan worden en wat daarin wordt vastgelegd.

6 15-9-20146 Aanpak onderzoek BKWI  Interviewen van sleutelfiguren in alle geledingen van de organisatie.  Bij de landelijke partijen licht opsteken.  Desk-research.

7 15-9-20147 Wat streven we na? Dit gaat niet meteen allemaal lukken!  Uniforme werkwijze  Minimale registratie: alleen wat echt nodig is.  Zo min mogelijk extra lijstjes (Excel)  Zo min mogelijk overtypen en dubbele registratie  Zo min mogelijke verschillende systemen (per medewerker)  Logische verdeling van taken over medewerkers (Bijv. Administratie doet administratie, Klantregisseur doet begeleiding naar werk, inkomensconsulent verzorgt uitkering)

8 Sonar GWS Klant- regisseur Administratie WWO BCT SIR BCT SIR DWH EAED MIP Cockpit Huidige situatie Heerlen ABS

9 Sonar GWS Administratie WWO BCT SIR BCT SIR EAED Ingezoomd op versnellingskamer en administratie Versnellingskamer ABS

10 15-9-2014 Hoe gaat de versnellingskamer hier mee om? Niet iedereen kan overal bij. Soms wel, maar dan is men zich er niet van bewust. Vaak wordt op de ketencollega een beroep gedaan om iets te registreren of aan te vragen. De overdracht aan de administratie is daarom niet eenduidig. 10

11 15-9-201411 Welke informatie-domeinen onderscheiden we? I.FO: gegevens rondom begeleiding van klant naar werk. II.BO: gegevens over de uitkering of trajecten. (transacties). III.Sturing: gegevens rond prestaties en caseload. IV.Verantwoording: vereiste informatie voor UWV CWI en CBS V.Content: algemene inhoudelijke informatie (Welke middelen/regelingen kunnen we inzetten?)

12 15-9-201412 Applicaties uitgezet tegen informatiebehoefte I FO II BO III Sturing IV Verant woording V Content SonarXXX GWS4allXXXX ExcelsheetX ABSX MS-acces/intranetX SIR-BCTXX WWOXX SuwinetXX EAEDXX

13 15-9-201413 Vraagstukken KlantbegeleidingSonar of GWS? BOGWS, SIR-BCT en/of WWO? Lokale sturingSonar, GWS of Excel? Verantwoording landelijk? ContentArrangementenbank of MSAccess? MatchingABS of Anders?

14 15-9-2014 Wat kiezen we in de FO voor de begeleiding van de klant? De leden van de versnellingskamer gebruiken als centrale applicatie Sonar. UWV heeft drie jaar geleden al gekozen voor Sonar voor re-integratiecoaching.  We kunnen niet om Sonar heen. Voordelen Sonar:  Sonar is speciaal ontwikkeld voor klantbegeleiding.  Wordt doorontwikkeld.  Matching is geintegreerd (ABS).  GWS van oorsprong administratief pakket.  Nieuwe release Sonar heft CWI/UWV onderscheid op.  Autorisatiekwestie wordt/is opgelost (één profiel werkcoach toegankelijk voor allen). Nadelen  Overlevering aan het werkbedrijf, lokale varianten in processen lastig.  (vanuit de gemeente) Data / Dossiervorming zit in een extern systeem.

15 15-9-201415 Backoffice We kunnen niet om SIR-BCT, GWS en WWO heen.  GWS en WWO in de functie van uitvoeren inkomen.  GWS en SIR-BCT in de functie van registreren trajecten. Reden: Onderscheid gemeente en UWV trajecten en inkomen blijft bestaan. Streven is wel om de klantregisseurs zo min mogelijk met deze BO- systemen te belasten.

16 15-9-201416 Lokale sturing Sonar en/of GWS? In ieder geval het MIP (management informatie portaal van sonar) voor het maken van overzichten. Additioneel GWS, als GWS overzichten niet vervangen kunnen worden door MIP dubbeling gegevens is dan nodig

17 Sonar GWS Overheveling kerngegevens van alle klanten naar GWS Bronsystemen Verantwoording Naam Adres Woonplaats Etc.

18 Sonar GWS WWO BCT SIR BCT SIR DWH MIP Cockpit Verantwoordingsinformatie Bronsystemen Verantwoording

19 15-9-201419 Een greep uit de cijfers die nu door CWI en UWV gemonitord worden. Ketenpreventiequote WW Vestiging Tijdigheid evaluatie naar UWV (< 9 mnd) CWI preventiequote WW Inzet "opstapjes" uit reintegr.budget UWV Ketenuitstroomquote WW < 3 mnd Uitstroom naar werk 45+ Ketenuitstroomquote WW 12 mnd werkloos Ketenuitstroomquote WW < 9 mnd Uitstroom naar Werk Pardonregeling Ketenuitstroomquote WW <12 mnd Uitstroom naar Werk Zelfstandig Ondernemer Ketenuitstroomquote WW <24 mnd Uitstroom naar Werk Krachtwijken CWI uitstroomquote WW route A Uitstroom naar werk Jongeren Ketendoorstroomquote WW-WWB Tijdigheid indicatie WSW Arbeidsuitstroomquote UWV Tijdigheid herindicatie WSW Ingediende vacatures(ABS) Ziekteverzuim Vervulde vacatures (ABS) Werkhervattingen (DWH) Vervulde vacatures > 12 mnd werkloos Tijdigheid klantinterventie Transparantiebereik vacatures werk.nl/ABS RAQ Ketenpreventiequote WWB WIA CWI preventiequote WWB Kennisgevingen RIB Ketenuitstroomquote WWB Gesprekken CWI uitstroomquote WWBMaandoverzichten Beschikbare CV's Werk.nl Dienstverlening per FTE Beschikbare Vacatures CWI StaVaZa Dienstverlening Ingediende vacatures werk.nl oppakken klanten > 4 mnden IB Gebruikerssessies werk.nlADV Open, Geen plaatsgevonden gesprek Klanttevredenheid ketendienstverlening ADV Open, > 3 mnd geen gesprek Klanttevredenheid Werkzoekende "gemist" klantenbestand Bejegening CWI naar werkzoekenden uitstroom = # Klanttevredenheid Werkgevers Tijdigheid toekenning uitkering WW

20 15-9-201420 Verantwoording landelijk Belangrijkste bron voor deze cijfers is Sonar. De “spoorboekjes” CWI en UWV vertellen de gebruiker hoe juist te registreren, zodat de PI’s zo gunstig mogelijk uitpakken. Gunstige ontwikkelingen: 1. Formering van het werkbedrijf en invoering integrale dienstverlening maken veel KPI’s (ketenprestatie-indicatoren) betekenisloos 2. Met de formering van het werkbedrijf wordt sanering KPI’s verwacht. Sonar

21 15-9-201421 Verantwoording landelijk SIR-BCT en WWO fungeren als bron voor het datawarehouse van UWV. GWS is de bron voor de cijfers die aan het CBS geleverd moeten worden. Deze systemen blijven gevuld worden met BO-gegevens zodat deze informatiestroom overeind blijft. WWO BCT SIR BCT SIR GWS

22 15-9-201422 Content Arrangementenbank

23 15-9-201423 Hoe komt het plaatje er uit te zien? Zo min mogelijk systemen per medewerker. Suwinet-inkijk inzetten om backoffice applicaties in te zien.  Voor de klantregisseur: Sonar, Suwinet-inkijk, arrangementenbank, (EAED) Voor de administratie UWV: WWO, SIR-BCT en Sonar. Voor de administratie W&S: GWS en Sonar. Klant- regisseur

24 Sonar GWS Klant- regisseur Administratie WWO BCT SIR BCT SIR DWH EAED MIP Cockpit Huidige situatie ABS

25 Sonar GWS Klant- regisseur Administratie WWO BCT SIR BCT SIR DWH EAED MIP Cockpit Opdracht Toekomstige situatie Arangementen bank Arangementen bank ABS

26 15-9-201426 We zijn er nog niet…. 1. Werkprocessen uitwerken:  Registratie trajecten  Vullen van GWS  Initiële vulling  Urenregistratie 2. Opleidingen 3. Communicatie (Ruis, wederzijds begrip tussen afdelingen) 4. Financiën 5. Elektronisch archief 6. Autorisaties gelijktrekken (SONAR, SUWInet) 7. Competentievastlegging en matching 8. Vullen arrangementenbank 9. Infrastructuur

27 15-9-2014 Voorstel 1. Maak een project: “Uitrol versnellingskamer” 2. Formeer een tripartite projectgroep. 3. Onderscheidt in ieder geval een eerste fase waarin de projectleider een beknopt stappenplan maakt met  een urenbegroting voor projectactiviteiten.  Een inschatting van de beheerskosten en inspanning. 4. Beoordeel het plan en geef definitieve “GO/NOGO”.

28 15-9-201428 Tot Slot Communicatie is alles. Over de grens heen kijken gebeurt nog weinig. Valkuil : Verlies niet het Elan!


Download ppt "Sluitende informatievoorziening versnellingskamer Werkplein Parkstad Limburg Jan Jongenelen & Freek Duynstee."

Verwante presentaties


Ads door Google