De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Ontvangst Welkom Veldonderzoek, SPV - toelichting op de thema’s/vragen - individuele beoordeling - groepsgewijze bespreking - Plenaire bespreking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Ontvangst Welkom Veldonderzoek, SPV - toelichting op de thema’s/vragen - individuele beoordeling - groepsgewijze bespreking - Plenaire bespreking."— Transcript van de presentatie:

1

2 Agenda Ontvangst Welkom Veldonderzoek, SPV - toelichting op de thema’s/vragen - individuele beoordeling - groepsgewijze bespreking - Plenaire bespreking van de reacties SH&M presentatie Pauze Mededelingen, regiocoördinator Bevestigingsmiddelen, Wurth Afsluiting

3 Veldraadpleging SPV Presentatie voor de netwerkbijeenkomsten van de Platforms beroepsvoorbereidende en beroepsoriënterende vakken in het vmbo

4 Opdracht SPV Veldonderzoek naar draagvlak, wensen en mogelijkheden voor een inhoudelijke herordening van het beroepsgerichte programma-aanbod in het vmbo

5 Aanleiding voor de opdracht  Adviesgroep vmbo Advies ‘Vensters op de toekomst van het vmbo’: ‘maak programmastructuur transparanter en flexibeler’  Beleidsreactie ministerie van OCW Hoe denken – met name docenten – hier eigenlijk over? (‘rapport Dijsselbloem’)

6 Vier vensters voor het vmbo Intensivering van LOB binnen vmbo en vervolgonderwijs Flexibilisering en vereenvoudiging van de structuur van de programmering in het vmbo Versterking van de kwaliteitsborging in het vmbo Versterking van de schakelfunctie van de theoretische leerweg

7 Uit beleidsreactie OCW ‘Waar is qua onderwijsinhoud daadwerkelijk programmatische vereenvoudiging mogelijk en wenselijk, mede vanuit het licht van de programmering in het mbo?’ ‘De SPV zal de herbeoordeling van het vmbo-programma-aanbod doen met behulp van de vmbo-docenten netwerken in de regio.’

8 Fasering veldraadpleging 1.Peilen van meningen en wensen van docenten en middenmanagement (winter en voorjaar 2009). 2.Ontwikkelen van door het veld gedragen alternatieven (zomer en najaar 2009). 3.Advisering van het ministerie van OCW (eind 2009).

9 Aanpak fase 1: Veldraadpleging  Themabijeenkomst(en) over beroepsgerichte programmering in winter/voorjaar 2009 per platform  Digitale peiling van de mening van docenten en middenmanagement van 3 april tot 17 april 2009  Rapportage in juni

10 Wat verandert er om ons heen?  Vervolgonderwijs Domeinen in het mbo Competentiegericht onderwijs in het mbo  Arbeidsmarkt Flexibiliteit en ‘Een leven lang leren’  Behoeften leerlingen Ontwikkelen beroepsbeelden/uitstel studiekeuze

11 Kernvraag  Kunnen de huidige beroepsgerichte vmbo- programma’s volgens u in deze – veranderende - behoeftes voorzien?

12 De thema’s 1.Uw beroepsgerichte vmbo-programma 2.De functie van (beroepsgerichte programma’s in) het vmbo 3.Het aanbod van beroepsgerichte programma’s in de sector

13 De werkvorm Bespreking in subgroepen van de thema’s in 3 stappen: Stap 1: toelichting op de thema’s/vragen (5 min.) Stap 2: individuele beoordeling aan de hand van enkele vragen/stellingen op rapportageformulier (10 min.) Stap 3: groepsgewijze bespreking (30 min.) Plenaire bespreking van de reacties Verslaglegging

14 Het vervolg 3 april – 17 april 2009: Digitale peiling onder leden van de platforms Mei 2009: Analyse en concept rapportage Juni 2009: Definitieve rapportage en voorstel aanpak vervolg

15 Groepsindeling Thema’s 6 groepen 1.Uw beroepsgerichte vmbo-programma 1.Johan Oost 2.Eric-Jan Bakers 2.De functie van (beroepsgerichte programma’s in) het vmbo 3.Albert Kreijns 4.Albert Blankesteijn 3.Het aanbod van beroepsgerichte programma’s in de sector 5.Willem de Pagter 6.Wim Kluvers


Download ppt "Agenda Ontvangst Welkom Veldonderzoek, SPV - toelichting op de thema’s/vragen - individuele beoordeling - groepsgewijze bespreking - Plenaire bespreking."

Verwante presentaties


Ads door Google