De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erfelijkheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erfelijkheid."— Transcript van de presentatie:

1 Erfelijkheid

2 De cel membraan kern organellen
Cellen bestaan in talloze variaties, in verschillende groottes en in verschillende vormen. Als we echter naar de binnenkant van cellen kijken, zien we een fundamentele verwantschap. De gemiddelde cel heeft een diameter van ongeveer vijftien micrometer (vijftien miljoenste meter). Dat is ongeveer 200 keer kleiner dan een peperbolletje. Een cel bestaat voor zeventig procent uit water, voor twintig procent uit eiwitten en voor tien procent uit andere biomoleculen en zouten. De cel wordt omsloten door een membraan. Het gelachtig materiaal binnenin de cel heet het cytoplasma. Het is opgebouwd uit een groot aantal organellen, verschillende kleine fabriekjes die specifieke producten (vooral eiwitten) aanmaken. Deze producten worden elders in de cel of in het lichaam gebruikt. Middenin de cel bevindt zich de celkern. De celkern dicteert hoe de cel zich moet gedragen. Hij bevat het DNA, de basis van de erfelijkheid.

3 De bouwstenen van DNA Gen Chemische basen DNA-molecule (chromosoom) A
Ons erfelijke materiaal is in de celkern opgeslagen. Het bestaat uit een lange streng DNA, die onder een compacte vorm is opgerold. Het DNA bestaat uit slechts vier verschillende bouwstenen of nucleotiden: adenosine, cytidine, guanosine en thymidine. Een nucleotide bestaat uit een base (adenine (A), guanine (G), cytosine (C) en thymine (T)), een suiker en een fosfaatgroep. De nucleotiden volgen elkaar op in één lange keten. De lange DNA-keten, die in elke cel van het menselijke lichaam voorkomt, kan je vergelijken met een dik boek. De volgorde van de nucleotiden kan je lezen als de letters van het boek. De specifieke opeenvolging van letters vormen dan de zinnen, onze genen. De genen geven de cel instructies. Ze geven de opdracht voor de aanmaak van eiwitten. Soms zijn het korte zinnen: genen opgebouwd uit amper enkele honderden letters of nucleotiden. Andere genen zijn net heel lang en bestaan uit enkele miljoenen nucleotiden.

4 DNA-moleculen Cel Kern Chromosomen
Ons DNA-boek is opgebouwd uit genen en alle genen samen vormen het genoom. Het menselijke genoom is compact verpakt in chromosomen. Elk chromosoom is een lange opgewonden DNA-streng en bevat ongeveer duizend genen. We kunnen eenvoudigweg stellen dat het genoom een reusachtige encyclopedie is, boordevol informatie. Deze informatie is onderverdeeld in verschillende volumes: de chromosomen.

5 Menselijke chromosomen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 De oorsprong van ons DNA-boek vinden we bij de start van het leven: de bevruchting. Zowel de eicel als de zaadcel bevat een volledig DNA-boek, onder de vorm van 23 chromosomen. Na de versmelting van zaadcel en eicel ontstaat een bevruchte eicel die een dubbele set chromosomen bevat: het DNA van de moeder plus het DNA van de vader. De bevruchte eicel is de voorloper van al onze andere lichaamscellen, die dus elk op zich een dubbele set bevatten van het grote instructieboek van het leven: 2 X 23 chromosomen (23 chromosomenparen of 46 chromosomen). De chromosomen zijn genummerd volgens grootte. Het grootste chromosoom krijgt nummer 1, het kleinste nummer 22. Nummer 23 is een buitenbeentje: dit zijn de geslachtschromosomen. Op die manier hebben we 23 chromosomenparen (2 keer chromosoom 1, 2 keer chromosoom 2…). Op onze chromosomen liggen onze genen. Hierdoor hebben we ook van elk gen een dubbel exemplaar (zie verder). Het geslacht van een persoon wordt bepaald door het 23ste chromosomenpaar. In de lichaamscellen van de vrouw komen twee X-chromosomen voor. In die van de man één X- en één Y-chromosoom. Dit betekent dat, in het geval van de vrouw, de speciale deling (meiose) aanleiding geeft tot eicellen met een X-chromosoom en bij de man kan de zaadcel ofwel een X-, ofwel een Y-chromosoom bevatten. Als de eicel versmelt met een zaadcel die een X-chromosoom draagt, wordt er een meisje geboren. Als de eicel echter bevrucht wordt door een zaadcel met een Y-chromosoom, krijgt men een jongen. De vader bepaalt met andere woorden het geslacht van het kind. 17 18 19 20 21 22 X Y

6 Hetzelfde DNA in elke cel
Het complexe menselijke lichaam, opgebouwd uit miljarden cellen, is gegroeid uit één enkele cel. Die ene cel is ontstaan door een versmelting van een eicel en een zaadcel. Dit eerste celletje deelt zich tot twee dochtercellen die zich op hun beurt opnieuw in twee cellen splitsen. Dit proces blijft zo doorgaan, waarbij alle vitale onderdelen van het menselijke lichaam geleidelijk aan vorm krijgen. Voor elke celdeling wordt een identieke kopij van het DNA gemaakt zodat elke dochtercel hetzelfde DNA bevat als de moedercel. Dankzij dit proces bezit elke cel in ons lichaam hetzelfde DNA: uiteindelijk bevat elke cel een volledige DNA-kopij van de cel waaruit deze is ontstaan en is identiek aan die allereerste bevruchte eicel.

7 Verschillende genen – Verschillende functies
Ook al hebben alle cellen van je lichaam hetzelfde genetische materiaal en dus de mogelijkheid om alle mogelijke menselijke eiwitten te maken, toch zal elke cel maar een deel van die genen gebruiken. Sommige algemene genen coderen voor eiwitten die nodig zijn voor basisfuncties. Deze genen zijn actief in zowat elke cel op elk moment. De meeste genen daarentegen worden enkel geactiveerd door de cel die ze nodig heeft en op het moment dat ze nodig zijn. Genen die een bepaalde cel niet nodig heeft, zal ze inactiveren. De unieke selectie van genen die gebruikt worden en genen die uitgeschakeld worden, en het tijdspatroon waarin dit gebeurt, bepaalt het soort cel. Zo kunnen twee cellen met hetzelfde DNA in hun kern toch heel verschillend zijn, denk maar aan een hersencel en een pancreascel. beencel pancreascel hersencel

8 Locus en allelen Homoloog chromosomenpaar een locus Allel A Allel B
Van elk chromosoom heb je er twee. Eén dat je erft van je moeder (via de eicel), één dat je erft van je vader(via de spermacel). Samen vormen deze twee chromosomen een homoloog chromosomenpaar (in de bevruchte eicel en vanaf dan in elke cel die daaruit ontstaat, en zo uiteindelijk dus in elke cel van je lichaam). Een locus is een plaats op een chromosoom waar een bepaalde eigenschap (eiwit) beschreven staat (bv. de eigenschap oogkleur). Deze plaats, dit locus, kan op verschillende manieren worden ingevuld, met verschillende genvarianten. De verschillende genvarianten die op een bepaald locus kunnen voorkomen, noemt men allelen. Op het locus “oogkleur” kunnen bijvoorbeeld de allelen “bruin” en “blauw” voorkomen. geërfd van vader geërfd van moeder

9 Homozygoot - Heterozygoot
de 2 allelen op het locus zijn hetzelfde de 2 allelen op het locus zijn verschillend Omdat we van elk van onze genen een dubbele instructieset bevatten, kunnen er twee toestanden onderscheiden worden per locus: 1. de twee allelen zijn dezelfde, men is homozygoot voor de eigenschap; 2. de twee allelen zijn verschillend, men is heterozygoot voor de eigenschap.

10 Dominant en recessief Allelen kunnen dominant of recessief zijn
dominant: komt altijd tot uiting (homozygoot en heterozygoot) recessief: wordt overschaduwd als er een ander allel aanwezig is (heterozygoot), komt alleen tot uiting als op het op beide homologe chromosomen staat (homozygoot) Omdat we van elk van onze genen een dubbele instructieset bevatten, kunnen we ons ook afvragen hoe deze dubbele informatie door ons lichaam gebruikt wordt. Hierbij is het zo dat er vaak slechts één van beide tot uiting komt, namelijk het allel voor het ‘sterkste’ kenmerk. Dit gen noemen we dominant. Het andere gen dat we ook in ons dragen, maar niet tot uiting komt, noemen we recessief. De kleur van je ogen bijvoorbeeld, wordt bepaald door beide ouders. Stel dat je moeder je het allel voor bruine ogen doorgeeft en je vader het allel voor blauwe ogen, dan is de kans groot dat je bruine ogen zal hebben. Het allel voor bruine ogen is immers dominant, het allel voor blauwe ogen recessief. In andere gevallen is er geen sprake van een dominant of recessief allel, en dragen beide genkopijen hun steentje bij. In dat geval is het veel moeilijker om vooraf te bepalen wat het resultaat zal zijn.

11 Fenotype en genotype Chromosomen zijn opgebouwd uit genen. Een gen, ook wel een erffactor genoemd, bevat de informatie voor een erfelijke eigenschap. Genotype: de verzameling genen in een cel. Fenotype: alle uiterlijke waarneembare kenmerken van een individu. Het fenotype wordt bepaald door het genotype en door milieufactoren.

12 Soorten afwijkingen Dominant Recessief Ik bepaal nu wat er gebeurt!
Ik zal het vanaf nu alleen moeten doen Een genetische ziekte ontstaat door een foutje in onze genen. Een foutje betekent dat de volgorde van de nucleotiden van het gen gewijzigd is. Het gen wordt vertaald in een foutief eiwit of helemaal niet. Daardoor gaat er iets mis in ons lichaam en worden we ziek. Bij genetische ziektes zijn dominantie en recessiviteit van genen van groot belang. Als een persoon een fout draagt in één van zijn twee genkopijen, zijn er twee mogelijkheden. Als het foute gen dominant is over het gezonde gen, zal de persoon in kwestie ziek worden. In dit geval spreken we van een dominante erfelijke aandoening. Naast de dominante erfelijke aandoeningen, zijn er ook recessieve erfelijke aandoeningen. Als het foute gen recessief is, zal de gezonde genkopij overheersen en zal de persoon in kwestie gezond blijven. Gemuteerd allel Normaal allel Normaal allel Gemuteerd allel

13 Overerving van dominante afwijkingen
De ziekte van Huntington Fenotypisch gezonde vader zieke moeder In het geval van een dominante afwijking bestaat er één kans op twee dat die persoon de foute instructie―en dus ook de ziekte―zal doorgegeven aan zijn kinderen. Personen met een aandoening bezitten immers een goede en een foute genkopij en bij de speciale deling (meiose) voor de geslachtscellen krijgen deze slechts één van beide genkopijen mee. Bij een dominante ziekte, is dus één op twee geslachtscellen ook drager van de foute genkopij. De partner draagt telkens één van zijn gezonde genkopijen bij, maar door het feit dat de ziekte dominant is heeft dit geen invloed op het fenotype van het kind. De ziekte van Huntington en erfelijke kankers zijn twee voorbeelden van zulke dominante overerfbare aandoeningen. De ziekte van Huntington veroorzaakt de vroegtijdige afsterving van zenuwcellen in bepaalde hersengebieden. De ziekte manifesteert zich in geleidelijke lichamelijke en geestelijke aftakeling, met ongecontroleerde bewegingen, eet- en slikproblemen, geheugenverlies… met uiteindelijk de dood als gevolg. De ziekte uit zich pas op latere leeftijd en er bestaat momenteel geen therapie voor. gezonde dochter zieke zoon gezonde zoon zieke dochter

14 Overerving van dominante afwijkingen
De ziekte van Huntington Genotypisch moeder plus moeder plus vader vader moeder plus moeder plus vader vader

15 Overerving van recessieve afwijkingen
Taaislijmziekte Fenotypisch drager vader drager moeder Bij een recessieve erfelijke aandoening is er weinig aan de hand: je bent enkel drager van een ziek gen zonder dat je er last van ondervindt. Echter, er stelt zich een probleem voor de volgende generatie als ook de partner van deze persoon dezelfde foute instructie draagt. In dat geval komt de ziekte bij geen van de ouders tot uiting, maar hebben ze elk wel opnieuw vijftig procent kans om de foute instructie door te geven aan hun kinderen. Kinderen van ouders die drager zijn van dezelfde genetische aandoening hebben één kans op vier om beide kopijen van de foute instructie te krijgen. Er is dus één kans op vier dat de ziekte effectief ook tot uiting komt bij deze kinderen. Als er slechts één kopij van het ziektegen wordt overgedragen, zal het kind drager zijn van de erfelijke ziekte, maar zal die ziekte niet tot uiting komen. Dit komt voor in de helft van de gevallen. Tenslotte heeft het kind natuurlijk ook één kans op vier om geen enkele foute instructie mee te krijgen. Mucoviscidose, cystische fibrose, of taaislijmziekte, is een veel voorkomende autosomale recessieve aandoening. Een recessieve fout leidt tot een verstoord verkeer van zouten en water in de lichaamscellen. Het foute gen laat taai slijm ophopen in de luchtwegen en in de pancreas, met infecties en een verminderde voedselvertering als belangrijkste gevolgen. zieke zoon drager dochter drager zoon gezonde dochter

16 Overerving van recessieve afwijkingen
taaislijmziekte Genotypisch

17 Overerving van geslachtsgebonden afwijking
Kleurenblindheid gezonde vader X zonder afwijking Y GEZOND Als afwijkingen op een geslachtschromosoom voorkomen, spreekt men van geslachtsgebonden afwijkingen. Meestal gaat het om X-gebonden aandoeningen (afwijkende gen is gelegen op het X-chromosoom). Deze X-gebonden aandoeningen treffen vooral jongens. Als jongens een fout erven op hun X-chromosoom, komt dit soort afwijkingen altijd tot uiting. Ze bezitten immers maar 1 X-chromosoom. Meisjes echter, hebben een compenserend tweede X-chromosoom en kunnen bij X-gebonden recessieve aandoeningen wel drager zijn, zonder dat de aandoening tot uiting komt. Hun zonen hebben vijftig procent kans om de aandoening te erven, hun dochters hebben vijftig procent kans om drager te zijn zonder ziek te worden. Kleurenblindheid is een voorbeeld van een X-gebonden aandoening.

18 Overerving van geslachtsgebonden afwijking
Kleurenblindheid drager moeder X zonder afwijking X met afwijking DRAGER

19 Overerving van geslachtsgebonden afwijking
Kleurenblindheid ZOON 50% gezond 50% heeft afwijking DOCHTER 50% gezond (drager) gezonde vader drager moeder zieke zoon gezonde zoon drager dochter gezonde dochter

20 Overerving van geslachtsgebonden afwijking
Kleurenblindheid gezonde vader drager moeder ZOON: 50% ZIEK vader: Y moeder: X met afwijking zieke zoon

21 Overerving van geslachtsgebonden afwijking
Kleurenblindheid gezonde vader drager moeder ZOON: 50% GEZOND vader: Y moeder: normale X gezonde zoon

22 Overerving van geslachtsgebonden afwijking
Kleurenblindheid gezonde vader drager moeder DOCHTER:50% DRAGER vader: normale X moeder: X met afwijking drager dochter

23 Overerving van geslachtsgebonden afwijking
Kleurenblindheid gezonde vader drager moeder DOCHTER:50% GEZOND vader: normale X moeder: normale X gezonde dochter


Download ppt "Erfelijkheid."

Verwante presentaties


Ads door Google