De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Bems R. Beckers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Bems R. Beckers"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Bems R. Beckers

2 Inleiding Wat is Bems ? Bees-B Emissie-grenswaarden
Onderhoud- en keuringsvoorschriften Onderscheid tussen bestaande en nieuwe stookinstallaties 1 april 2010

3 Werkingssfeer Bems (1) Middelgrote stookinstallaties
Beslisboom (bijlage 1) Rechtstreekse werking Begrip: Stookinstallatie Vermogensgrens Bems Biomassa Uitzonderingen

4 Werkingssfeer Bems (2) Overgangstermijn Bevoegd gezag Handhaving

5 Emissiegrenswaarden Tabel emissiegrenswaarden (bijlage 2)
Andere gasvormige brandstof dan aardgas in ketelinstallaties Stoken van meer dan één brandstof Condities waaronder de emissiegrenswaarden gelden Afwijkingsmogelijkheden Bevoegd gezag

6 Meetverplichting(1) Als er een emissiegrenswaarde is gesteld, dan geldt er geen meetverplichting De meetverplichting geldt voor alle (bestaande en nieuwe) installaties vanaf 1 april Daarom is het raadzaam na te gaan of aan de nieuwe meetvoorschriften kan worden voldaan

7 Meetverplichting(2) Verslaglegging Laagzwavelige brandstof
Kwaliteitseisen aan meetbureau

8 Storingen Wat is een storing?
Binnen 120 uur oplossen anders installatie buiten bedrijf stellen Logboek inzien

9 Keuring en Onderhoud(1)
In Bems voorschriften voor keuring en onderhoud Geregeld via Artikel 4.1 Bems Keuringsvoorschriften uit Amvb’s (ook Barim) voorschriften uit het Bems en het Activiteitenbesluit zijn gelijk gebleven

10 Keuring en Onderhoud(2)
Op grond van het Bems zijn alleen die stookinstallaties keuringsplichtig die water of stoom verwarmen Voor keuring en onderhoud geldt geen overgangstermijn Keuringsfrequentie (bijlage 3) Eerste bijzondere inspectie Verslaglegging

11 Wijzigingen t.o.v. Bees-B (1)
Werkingssfeer Wel emissiewaarden voor biobrandstof gestookte installaties Geldt voor alle zuigermotoren Keuring en onderhoud Afwijkingen emissiegrenswaarden Emissiegrenswaarden voor CxHy

12 Wijzigingen t.o.v. Bees-B (2)
Toepassen factoren Emissie-eis vervalt bij  Qa low NOx keurmerk Verlaging meetfrequentie Storing aardgastoevoer

13 Samenhang met andere regelgeving (1)
NOx-emissiehandel Besluit emissiegrenswaarden stookinstallaties milieubeheer A (Bees A) Besluit glastuinbouw en Besluit landbouw milieubeheer Relatie NeR

14 Samenhang met andere regelgeving (2)
Barim Uit het oogpunt van herkenbaarheid van de voorschriften zijn de voorschriften overgeheveld naar het Bems. Het Bems is immers van toepassing op zowel vergunningplichtige als niet-vergunningplichtige inrichtingen waarvan een verwarmings- of stookinstallatie deel uitmaakt.

15 Vragen?

16 Informatie Meer info op:
Via google: SCIOS & Het Activiteitenbesluit en het BEMS 2010


Download ppt "Presentatie Bems R. Beckers"

Verwante presentaties


Ads door Google