De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Systeemtoezicht ‘Vertrouwen is goed, controleren is beter’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Systeemtoezicht ‘Vertrouwen is goed, controleren is beter’"— Transcript van de presentatie:

1 Systeemtoezicht ‘Vertrouwen is goed, controleren is beter’
Doet geen recht aan ondernemers die systematisch goed naleven ‘Vertrouwen geven daar waar het kan’

2 geneigheid tot vertrouwen
Systeemtoezicht geneigheid tot vertrouwen groot klein blind vertrouwen gerecht-vaardigd vertrouwen geen vertrouwen wantrouwen weinig veel Analyse

3 Systeemtoezicht geloofwaar- x kwaliteit x betrouw-
gerechtvaardigd vertrouwen = geloofwaar- x kwaliteit x betrouw- digheid relatie baarheid zelfingenomenheid Bron: Robert Benninga geloofwaardigheid = is het waar te maken? kwaliteit relatie = open, prettig, kwetsbaar betrouwbaarheid = afspraak is afspraak zelfingenomenheid = gebrek aan zelfreflectie en -kritiek

4 Systeemtoezicht Nalevingsmanagementsysteem
Een nalevingsmanagementsysteem is een intern beheersingssysteem dat een organisatie onder eigen verantwoordelijkheid opzet ter voorkoming van onrechtmatig handelen binnen die organisatie

5 Element van vertrouwen
Systeemeisen Geloofwaardigheid actuele kennis wettelijke eisen risico analyse methodiek ontwikkeld en toegepast kennis en ervaring sleutelfiguren Kwaliteit van de relatie rapportage aan overheid en omgeving van afwijkingen, overtredingen en werking systeem Betrouwbaarheid borging beheersing risicovolle aspecten pro-actieve houding t.a.v. gestelde eisen actieve gedragsbeïnvloeding op de werkvloer vanuit management basisniveau managementsysteem Zelfreflectie meten van de eigen naleving identificeren en onderzoeken van afwijkingen verbetermaatregelen interne controle en functiescheiding analyse fraudegevoelige functies

6 Systeemtoezicht nalevingscompetentie niveau 4 niveau 4
bewezen nalevings- management handhaving niveau 4 nalevingscompetentie niveau 3 nalevingsmanagement-systeem handhaving niveau 3 nalevingscompetentie niveau 2 milieu-/kwaliteitszorg handhaving niveau 2 nalevingscompetentie niveau 1 niet willen / niet kunnen handhaving niveau 1

7 Systeemtoezicht   overtreding wegnemen naleving op orde in orde?
op output

8 Systeemtoezicht Systeemtoezicht
is het houden van toezicht op systemen en processen, waarbij de feitelijke inhoud, dus het product of het resultaat, niet langer het primaire object van de controle is (bron: Borghouts in Bestuurskunde jaargang 11, mei 2002, nr 3)

9 Systeemtoezicht   toezicht op systeem overtreding wegnemen naleving
op orde in orde? op output systeem in orde afwijkingen

10 Repressieve handhaving
Systeemtoezicht Nalevings-competentie Toezicht Repressieve handhaving wijze van toezicht overtredingen die het bedrijf zelf heeft geconstateerd en waarvoor afdoende actie is genomen voor herstel en voorkomen van herhaling overtredingen die de tzh constateert en die het bedrijf niet heeft geconstateerd òf die het bedrijf heeft geconstateerd, maar waarvoor geen of onvoldoende actie is genomen voor herstel en voorkomen van herhaling Niveau 1 niet willen / niet kunnen toezicht op output handhavingsstrategie ‘Zo handhaven we in Brabant’ Niveau 2 zorgsysteem Niveau 3 nalevings-management-systeem opgezet systeemgericht toezicht. Indicatief: 50% systeemtoezicht en 50 % toezicht op output bestuursrechtelijk handhaven niet nodig sneller bestuursrechtelijk handhaven; met een stap minder dan in de handhavingsstrategie, eventueel terugval naar lager niveau Niveau 4 bewezen nalevings-management systeemgericht toezicht. indicatief: 80% systeemtoezicht en 20% toezicht op output sneller bestuursrechtelijk handhaven; met een stap minder dan in de handhavingsstrategie, eventueel terugval naar lager niveau

11 Systeemtoezicht Voordelen systeemtoezicht
Slim gebruiken bestaande managementsystemen bedrijven Betere (borging van de) naleving Gericht toezicht vanuit vertrouwen Groeiend vertrouwen en dus minimale control kosten

12 Systeemtoezicht Pilot Systeemtoezicht 14 bedrijven doen mee
10 toezichthouders opgeleid ‘learning by doing’ bij alle bedrijven niveau van nalevingscompetentie vastgesteld alle bedrijven bijna op niveau 3 afspraken met bedrijven maken voor introductie systeemtoezicht

13 Hartelijk dank voor uw aandacht VRAGEN ?
Systeemtoezicht Hartelijk dank voor uw aandacht VRAGEN ?


Download ppt "Systeemtoezicht ‘Vertrouwen is goed, controleren is beter’"

Verwante presentaties


Ads door Google