De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Systeemtoezicht ‘Vertrouwen is goed, controleren is beter’ Doet geen recht aan ondernemers die systematisch goed naleven ‘Vertrouwen geven daar waar het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Systeemtoezicht ‘Vertrouwen is goed, controleren is beter’ Doet geen recht aan ondernemers die systematisch goed naleven ‘Vertrouwen geven daar waar het."— Transcript van de presentatie:

1 Systeemtoezicht ‘Vertrouwen is goed, controleren is beter’ Doet geen recht aan ondernemers die systematisch goed naleven ‘Vertrouwen geven daar waar het kan’

2 gerecht- vaardigd vertrouwen blind vertrouwen wantrouwengeen vertrouwen weinig veel Analyse groot klein geneigheid tot vertrouwen Systeemtoezicht

3 geloofwaardigheid = is het waar te maken? kwaliteit relatie = open, prettig, kwetsbaar betrouwbaarheid = afspraak is afspraak zelfingenomenheid = gebrek aan zelfreflectie en -kritiek Systeemtoezicht gerechtvaardigd vertrouwen = geloofwaar- x kwaliteit x betrouw- digheid relatie baarheid zelfingenomenheid Bron: Robert Benninga

4 Nalevingsmanagementsysteem Een nalevingsmanagementsysteem is een intern beheersingssysteem dat een organisatie onder eigen verantwoordelijkheid opzet ter voorkoming van onrechtmatig handelen binnen die organisatie Systeemtoezicht

5 Element van vertrouwen Systeemeisen Geloofwaardigheid-actuele kennis wettelijke eisen -risico analyse methodiek ontwikkeld en toegepast -kennis en ervaring sleutelfiguren Kwaliteit van de relatie -rapportage aan overheid en omgeving van afwijkingen, overtredingen en werking systeem Betrouwbaarheid-borging beheersing risicovolle aspecten -pro-actieve houding t.a.v. gestelde eisen -actieve gedragsbeïnvloeding op de werkvloer vanuit management -basisniveau managementsysteem Zelfreflectie-meten van de eigen naleving -identificeren en onderzoeken van afwijkingen -verbetermaatregelen -interne controle en functiescheiding -analyse fraudegevoelige functies

6 nalevingscompetentie niveau 1 niet willen / niet kunnen nalevingscompetentie niveau 2 milieu-/kwaliteitszorg nalevingscompetentie niveau 3 nalevingsmanagement- systeem nalevingscompetentie niveau 4 bewezen nalevings- management handhaving niveau 1 handhaving niveau 2 handhaving niveau 3 handhaving niveau 4 Systeemtoezicht

7 overtreding wegnemen naleving op orde in orde? toezicht op output  

8 Systeemtoezicht is het houden van toezicht op systemen en processen, waarbij de feitelijke inhoud, dus het product of het resultaat, niet langer het primaire object van de controle is (bron: Borghouts in Bestuurskunde jaargang 11, mei 2002, nr 3) Systeemtoezicht

9 toezicht op systeem overtreding wegnemen naleving op orde in orde? toezicht op output     systeem in orde afwijkingen wegnemen

10 Nalevings- competentie ToezichtRepressieve handhaving wijze van toezichtovertredingen die het bedrijf zelf heeft geconstateerd en waarvoor afdoende actie is genomen voor herstel en voorkomen van herhaling overtredingen die de tzh constateert en die het bedrijf niet heeft geconstateerd òf die het bedrijf heeft geconstateerd, maar waarvoor geen of onvoldoende actie is genomen voor herstel en voorkomen van herhaling Niveau 1 niet willen / niet kunnen toezicht op outputhandhavingsstrategie ‘Zo handhaven we in Brabant’ Niveau 2 zorgsysteem toezicht op outputhandhavingsstrategie ‘Zo handhaven we in Brabant’ Niveau 3 nalevings- management- systeem opgezet systeemgericht toezicht. Indicatief: 50% systeemtoezicht en 50 % toezicht op output bestuursrechtelijk handhaven niet nodig sneller bestuursrechtelijk handhaven; met een stap minder dan in de handhavingsstrategie, eventueel terugval naar lager niveau Niveau 4 bewezen nalevings- management systeemgericht toezicht. indicatief: 80% systeemtoezicht en 20% toezicht op output bestuursrechtelijk handhaven niet nodig sneller bestuursrechtelijk handhaven; met een stap minder dan in de handhavingsstrategie, eventueel terugval naar lager niveau Systeemtoezicht

11 Voordelen systeemtoezicht Slim gebruiken bestaande managementsystemen bedrijven Betere (borging van de) naleving Gericht toezicht vanuit vertrouwen Groeiend vertrouwen en dus minimale control kosten Systeemtoezicht

12 Pilot Systeemtoezicht 14 bedrijven doen mee 10 toezichthouders opgeleid ‘learning by doing’ bij alle bedrijven niveau van nalevingscompetentie vastgesteld alle bedrijven bijna op niveau 3 afspraken met bedrijven maken voor introductie systeemtoezicht Systeemtoezicht

13 Hartelijk dank voor uw aandacht VRAGEN ? Systeemtoezicht


Download ppt "Systeemtoezicht ‘Vertrouwen is goed, controleren is beter’ Doet geen recht aan ondernemers die systematisch goed naleven ‘Vertrouwen geven daar waar het."

Verwante presentaties


Ads door Google