De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M3 α1 contracts M3 contracts β relaxes. M3 α1 contracts M3 contracts β relaxes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "M3 α1 contracts M3 contracts β relaxes. M3 α1 contracts M3 contracts β relaxes."— Transcript van de presentatie:

1

2 M3 α1 contracts M3 contracts β relaxes

3 Cholinerge receptoren
agonist antagonist para (NE) muscarine* atropine ganglia nicotine(*) ggl.blockers NMJ nicotine* curare Cholinesteraseremmer (en ook evt CZS)

4 nicotine

5 Risk of AMI associated with numbers smoked, by age group p for interaction < 0·0001. Nev=never smokers. Form=former smokers. 1–19=currently smoking 1–19 cigarettes per day. ≥20=currently smoking 20 or more cigarettes per day. Lancet

6 Risk of AMI with increasing numbers of cigarettes smoked, compared with never smokers, Lancet

7 Prevalence of smoking by region and sex F=female. M=male
Prevalence of smoking by region and sex F=female. M=male. N Am=North America. W Eur=western Europe. Aus/NZ=Australia and New Zealand. E/C Eur=eastern and central Europe. M East=Middle East. Afr=Africa. S Asia=South Asia. Ch/HK=China and Hong Kong. Jap/SEA=Japan and southeast Asia. Latin Am=Latin America.

8 second hand tobacco smoke (SHS)

9 Risk of AMI associated with extent of exposure to SHS, adjusted for smoking status in all individuals and in never smokers Graded increase in risk occurs with increasing exposure. In never smokers, the decreasing number of individuals who were exposed to higher levels of SHS resulted in loss of robustness of the data at the highest level of exposure.

10 Inhibitie van cholinerge neurotransmissie
agonist antagonist para (NE) muscarine atropine ea ganglia nicotine ggl.blockers NMJ nicotine curare

11 muscarinereceptorblokkers
atropine= hyoscyamine scopolamine= hyoscine M3 specifiek: thiotropium (COPD)

12 Anticholinerge effecten
TCA fenothiazines, thioxantenen carbamazepine H1-blokkers Cyproheptadine Disopyramide ……

13 catecholaminen = di-hydroxy-fenylethylaminen
NH- β- - adrenaline 3OH, 4OH -methyl β OH NA 3OH, 4OH -H β OH dopamine 3OH, 4OH -H amfetamine -H -CH3 is geen catecholamine

14 Adrenerge neurotransmissie
phenylalanine  in lever -methyltyrosine -

15  TCA, cocaine ← phenylalanine -
in lever ← phenylalanine high affinity catecholamine carrier in wand vesikels: inhibitie door reserpine presynaptische cholinerge receptoren 40% -  TCA, cocaine 60%

16 Neuronale opname en heropname
Uptake 1: NA > A > isopropyl-NA opname presynaptisch, in sympatische zenuwuiteinden belangrijkste methode van beëindigen werking NA geremd door cocaïne, amfetamine, efedrine, tricyclische antidepressiva Uptake II: niet zo stereoselectief, minder vlug verzadigd opname postsynaptisch en in andere weefsels; daarna snelle biotransformatie = niet-neuronale opname van NA

17 metabolisme catecholaminen
in urine ~ catecholamine turnover

18 receptor 1 2 β1 β2 noradrenaline adrenaline isopropylNA clonidine

19

20

21

22 Indirecte sympatomimetica
1. Opname via uptake 1verdrijft NA uit granulen  NA vrijgezet  NA-effect op α- en -receptoren 2. Inhibitie van uptake 1 TCA, cocaïne 3. Inhibitie van MAO IMAO’s 4. Beperkte intrinsieke activiteit op α- en - receptoren  ander profiel dan NA α1+++ α2+++ 1++ 2+

23 Indirecte sympatomimetica
Fenomeen van tachyfylaxis

24 Obesitas en farmacotherapie
Centrale stimulantia Obesitas en farmacotherapie body-mass index (BMI) is the weight in kilograms divided by the square of the height in meters augustus 2007 minne casteels

25 Amfetamines -doping -addictie -anorexigeen -ADHD -narcolepsie
Centrale stimulantia Amfetamines -doping -addictie -anorexigeen -ADHD -narcolepsie augustus 2007 minne casteels

26 augustus 2007 minne casteels
Centrale stimulantia -ADHD (vragen over long term cv-effecten?) -narcolepsie methylfenidaat (narcolepsie en ADHD) atomoxetine (enkel ADHD, NA reuptake inhibitor) modafinil (enkel narcolepsie) augustus 2007 minne casteels

27 amfetamines en afgeleiden
af te raden als eetlustremmers o.w.v. addictiepotentieel cardiovasculaire risico’s geen evidentie voor blijvend effect

28 cardiovasculaire toxiciteit: pulmonale hypertensie klepdefecten
Historisch: eetlustremmers fenfluramine –dexfenfluramine (stimuleert vrijzetting van serotonine en inhibeert zijn reuptake) cardiovasculaire toxiciteit: pulmonale hypertensie klepdefecten

29 Orlistat Xenical ® inhibitor van maag- en pancreaslipase
vermindert absorptie van vet uit dieet AE: steatorrhee (daarom vetinname beperken), verlies vetoplosbare vitamines samen met dieetmaatregelen bij BMI ≥ 30 kg/m2 bij BMI ≥ 28 kg/m2 i.a.v. andere risicofactoren

30 Sibutramine Reductil®
bloeddruk en F 5HT en NA (en dopamine) reuptake blokker max 1 jaar

31 Rimonabant Acomplia® cannabinoid receptor antagonist (CB1)
bij BMI ≥ 30 kg/m2 bij BMI ≥ 27 kg/m2 i.a.v. andere risicofactoren (diabetes type 2, hyperlipidemie) safety concerns: psychiatric (verdubbelen van aantal depressies) CI: depressie of combinatie met antidepressiva

32 Bariatrische heelkunde
Bariatrische heelkunde bewezen effect op mortaliteit, daling diabetes type 2, cf.NEJM

33 Comparison of Data from Two Studies on Mortality Associated with Bariatric Surgery
Table 1. Comparison of Data from Two Studies on Mortality Associated with Bariatric Surgery. Bray G. N Engl J Med 2007;357:

34 Table 2. Cause of Death. Cause of Death
Sjostrom L et al. N Engl J Med 2007;357:

35 Mean Percent Weight Change during a 15-Year Period in the Control Group and the Surgery Group, According to the Method of Bariatric Surgery Figure 1. Mean Percent Weight Change during a 15-Year Period in the Control Group and the Surgery Group, According to the Method of Bariatric Surgery. I bars denote 95% confidence intervals. Sjostrom L et al. N Engl J Med 2007;357:

36 Unadjusted Cumulative Mortality
Figure 2. Unadjusted Cumulative Mortality. The hazard ratio for subjects who underwent bariatric surgery, as compared with control subjects, was 0.76 (95% confidence interval, 0.59 to 0.99; P=0.04), with 129 deaths in the control group and 101 in the surgery group. Sjostrom L et al. N Engl J Med 2007;357:

37 Survival According to BMI in the Surgery Group and the Control Group
Vb BMI 45 1.73 m en 134 kg Figure 2. Survival According to BMI in the Surgery Group and the Control Group. The body-mass index (BMI) is the weight in kilograms divided by the square of the height in meters. Adams T et al. N Engl J Med 2007;357:

38 -Blokkers niet-selectieve  (1 en 2)receptorantagonisten, zonder intrinsieke sympatomimetische activiteit (ISA): propranolol timolol sotalol niet-selectieve  (1 en 2)receptorantagonisten, met intrinsieke sympatomimetische activiteit: pindolol 1-selectieve receptorantagonisten, zonder intrinsieke sympatomimetische activiteit: atenolol metoprolol 1-selectieve receptorantagonisten, met intrinsieke sympatomimetische activiteit: acebutolol - en -blokkerende activiteit: labetolol (1-blokkerend) carvedilol buccindolol

39 Dopaminerge NT vnl. NT in CZS
Dopaminerge NT vnl. NT in CZS beperkte distributie in ortosympatisch ZS hypofyse: dopaminerge neuronen vanuit hypothalamus naar hypofyse (inhibitie prolactine, stimulatie GH release) Synthese cf. A en NA Afbraak MAO en COMT Dopamine inactief per os Dopamine gaat niet door BBB

40 Adrenerge neurotransmissie
. phenylalanine  in lever -methyltyrosine - granulen

41 Dopaminerge NT D1 D2 BV (nier en mesent.) dilatatie maag ↓maaglediging
Dopaminerge NT D1 D2 BV (nier en mesent.) dilatatie maag  ↓maaglediging CRZ (medulla oblongata) braken Hypofysevoorkwab ↓ prolactinesecr.

42 Klinisch gebruik dopamine-agonisten Dopamine: cardiogene shock
Dopaminerge NT Klinisch gebruik dopamine-agonisten Dopamine: cardiogene shock Prolactinoom: bromocriptine, cabergoline.. Stoppen melksecretie: cabergoline (Dostinex) M Parkinson

43 D2-antagonisten: metoclopramide, domperidone Cave EPS (dystonie)
Dopaminerge NT Klinisch gebruik dopamine-antagonisten buiten CZS D2-antagonisten: metoclopramide, domperidone Cave EPS (dystonie)

44 Serotoninerge Transmissiesystemen
serotonine (5‑HT) komt voor in hersenen (oa hypofyse als precursor van melatonin) enterochromaffiene cellen in GI (90% bij de mens); zenuwcellen myenterische plexus orthosympathische zenuwuiteinden nociceptieve zenuwuiteinden thrombocyten (active carrier mechanism)

45 serotonine, 5-HT  ringmethylatie tot 5-methoxytryptamine (NT in CZS)
Snelheidsbeperkende stap opname in bloedplaatjes  ringmethylatie tot 5-methoxytryptamine (NT in CZS) maat voor serotonine-afbraak bij normaal dieet

46 Serotoninerge synaps

47 Effecten van 5-HT erg variabel in functie van species en fysiologische toestand, wat veralgemeningen bemoeilijkt enorm aantal receptoren, waarvan voor een aantal zelfs de fysiologische functie ongekend is

48 long: fysiologisch niet veel effect bij mens
Effecten van 5-HT ZS CZS Perifeer: GI en braakcentrum nociceptieve zenuwuiteinden (pijn) long: fysiologisch niet veel effect bij mens CV: contractie via (vnl.) 5-HT2 dilatatie skeletspier en hart (endotheel nodig) venoconstrictie bloedplaatjesaggregatie (5-HT2) GI: tonus en peristalsis ↑ (5HT2 op gladde spierreceptoren en stimulatie op enterische neuronen) Skeletspier: 5HT2 receptoren, rol?

49 5‑HT agonisten 5‑HT1xx agonisten Buspirone selectief anxiolyticum
Sumatriptan (en andere triptanen) behandeling van zware migraine-aanval (cave coronaire spasme, CI!) Ergotamine is een partiële agonist van α‑receptoren en een partiële agonist van 5‑HT1-receptoren LSD: op dopaminereceptor én op 5HT-receptor in CZS

50 5HT-receptorantagonisten
Blokkers van 5‑HT2‑receptoren: niet selectief Methysergide is tevens een partiële agonist op 5‑HT1‑receptoren. Cyproheptadine is ook een H1‑blokker (en anticholinerge effecten) Methysergide en cyproheptadine blokkeren de symptomen van het carcinoïd syndroom Methysergide wordt gebruikt in de preventieve behandeling van migraine Selectieve blokker van 5‑HT3‑receptoren ondansetron sterk anti-emetisch

51 Purinerge neurotransmissie
P1 en P2-Receptoren P1-receptoren: G-proteïne-gekoppelde receptoren: effect op adenylaatcyclase P1 omvat A1 A2 en A3 receptoren Transductie: A1:  c‑AMP A2:  c‑AMP

52 Astma-COPD Genetische factoren Milieufactoren:
in een economisch sterkere en hoger opgeleide maatschappij: welke factoren zijn verantwoordelijk voor toename van astma en allergie????????????

53 Asthma pathogenesis The pathology of asthma is characterised by various changes in the airways including mucus plugging, shedding of epithelial cells, thickening of the basement membrane, engorgement of the vessels, and angiogenesis, inflammatory cell infiltration, and smooth muscle hypertrophy and hyperplasia. The pathogenesis of asthma can be broadly subdivided into inflammatory and remodelling components.

54 At-risk signs in a patient with asthma
On routine review Previous visit to intensive-care unit or cardiorespiratory arrest from asthma Frequent admissions or visits to an accident and emergency department Excessive use of β agonists by nebuliser or inhaler Failure to take inhaled corticosteroids despite symptoms or exacerbations Large fluctuations in peak-flow rate During an exacerbation A quiet chest, distress, and difficulty in speaking Tachycardia and an unrecordable peak-flow rate High arterial carbon dioxide tension and low arterial oxygen tension or oxygen saturation measurement when breathing air

55 To enable a patient with asthma to:
Aims of management To enable a patient with asthma to: Achieve as normal a lifestyle as possible, including a normal exercise tolerance Avoid night-time wakenings due to asthma Avoid exacerbations Avoid important adverse effects from treatment—now and in the future

56 Failure of treatment Poor compliance with treatment, especially inhaled corticosteroids, continues to be an important cause of poor asthma control and much effort is needed to ensure that patients understand why prophylactic treatment needs to be taken regularly and the dangers of poor compliance. Particular care is needed for patients who are more likely to be non-compliant such as adolescents, the poor and socially deprived, and patients with psychosocial problems.

57 pharmacotherapy Drugs should be given by inhalation when possible so that the same beneficial effect can be achieved with a much smaller dose, thus causing lower systemic drug concentrations and fewer systemic adverse effects. The large number of inhalation devices available causes confusion and asthma nurses can often help patients to find an inhaler that they can use effectively.

58 β2-agonisten Glucocorticoïden Anticholinergica Methylxanthines: theofyllines Leukotrieenantagonisten: zafirlukast, montelukast Natriumchromoglycaat (ketotifen: evidentie????) Cyclosporin, MTX, omalizumab …..

59 Omalizumab, Xolair® gehumaniseerd monoclonaal antilichaam
voor ernstig persistent allergisch astma met positieve huidtest tegen allergeen enkel bij overtuigend IgE-gemedieerd astma

60 Guidelines (en regelmatige updates)
Global initiative for astma the global strategy for diagnosis, management and prevention of COPD


Download ppt "M3 α1 contracts M3 contracts β relaxes. M3 α1 contracts M3 contracts β relaxes."

Verwante presentaties


Ads door Google