De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DOOR KWETSBARE STUDENTEN GERAAKT - MOGELIJKHEDEN ZIEN, GRENZEN VERLEGGEN. LIEVE VANDERDEELEN HILDE VAN DER DONCKT HOGER BEROEPSONDERWIJS VERPLEEGKUNDE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DOOR KWETSBARE STUDENTEN GERAAKT - MOGELIJKHEDEN ZIEN, GRENZEN VERLEGGEN. LIEVE VANDERDEELEN HILDE VAN DER DONCKT HOGER BEROEPSONDERWIJS VERPLEEGKUNDE."— Transcript van de presentatie:

1 DOOR KWETSBARE STUDENTEN GERAAKT - MOGELIJKHEDEN ZIEN, GRENZEN VERLEGGEN. LIEVE VANDERDEELEN HILDE VAN DER DONCKT HOGER BEROEPSONDERWIJS VERPLEEGKUNDE ALEYDIS WAREGEM-TIELT SIHO 6 mei 2013

2

3 Het begin  Traditie van de school: zorg (zusters), met paternalistisch tintje; grens tussen begeleiden en evalueren is vervaagd.  Zorg voor studenten: van uitzondering tot brede zorg.  Vertrekken vanuit concrete ervaringen.  Ervaringen bevestigd/versterkt door filosofische/pedagogische inzichten (via visietekst). SIHO 6 mei 2013

4 De realiteit van elke dag Het verhaal van Jonas  Casus Jonas.  Beperking – Wikipedia: ‘een fysieke en/of psychische afwijking van iemand met een handicap. De handicap zelf wordt beschouwd als het verlies van mogelijkheden om op gelijke voet deel te nemen aan het maatschappelijk leven.’  Geen link naar ons zorgbeleid. SIHO 6 mei 2013

5 De realiteit van elke dag Het verhaal van Jonas SIHO 6 mei 2013  Beperking volgens Van Dale: ‘begrenzing en beknotting’.  Omschrijving: ruimer - zoeken naar mogelijkheden en oplossingen voor begrenzing of beknotting.  Voor Jonas: vertrouwen geven – geloven in mogelijkheden – rouw toelaten – faalangst begeleiden.

6 Het verhaal van Tom  Jongen met dyspraxie.  Accenten in begeleiding:  Bij inschrijving  Geen standaardprocedure voor stoornis  Oplossingen zoeken voor beperkingen.  Extra aandacht voor stagebegeleiding.  Regelmatig overleg met trajectbegeleider, klassenraad, Gonbegeleider. SIHO 6 mei 2013

7 Het verhaal van Anja  Vrouw van 35j met medisch zwaar belastende situatie.  Haalbaarheid opleiding bij inschrijving.  Praktische maatregelen tijdens lesperiode.  Zoeken naar geschikte stageplaatsen.  Medische situatie: vallen en opstaan.  Aanpassing traject.  Studente bleef hele module ‘regisseur’ van traject. SIHO 6 mei 2013

8 Het verhaal van Sara  Meisje van 18j met dyslexie.  Geen info aan de school bij inschrijving.  Problemen in M3: knelpunten - in overleg zoeken naar mogelijkheden.  Sprint.  Info aan stagebegeleider en afdeling. SIHO 6 mei 2013

9 Doen we voor iedereen hetzelfde?  Begeleiding: individueel afgestemd.  Wat is ‘hetzelfde doen voor elke student’?  criteria tot slagen (competenties) zijn niet onderhandelbaar. SIHO 6 mei 2013

10 Het verhaal van Stan  Jongeman, 23j met ADHD en faalangst.  Belang van waardevolle partners.  Info aan leerkrachten en medestudenten.  Samenwerking CLB.  Veiligheid bij student alleen al door aanbieden van oplossingen/mogelijkheden. SIHO 6 mei 2013

11 Successen ≠ slagen in de opleiding  Intense begeleiding = inspanningsverbintenis ≠ resultaatsverbintenis.  Opleiding: behalen van competenties.  Aandacht voor leerkrachten – reflectie op situatie emotioneel en rationeel.  Verhaal van Elke, een VDAB studente met grote angst voor stage. SIHO 6 mei 2013

12 Zorgbeleid: van individuele maatregelen naar brede basiszorg 2 voorbeelden 1. Studenten met dyslexie: moeite met juiste schrijfwijze medische terminologie; 2. Mondelinge toelichting bij evaluaties. SIHO 6 mei 2013

13 Van de realiteit naar het idee Realiteit versterkt door filosofische en pedagogische inzichten:  Emmanuel Levinas  Andries Baart  Verwerkt in schoolvisie  Pedagogische inzichten SIHO 6 mei 2013

14 Emmanuel Levinas  Copernicaanse omwenteling: ego-logie wordt alterologie.  NIVEA: Niet invullen voor een ander.  Zorg is een antwoord op het appel van de ander.  Het appel maakt dàt ik iets MOET doen, maar bepaalt niet wàt ik doe → ruimte voor creativiteit. Professioneel handelen is verder gaan dan uitvoeren van algemene richtlijnen. SIHO 6 mei 2013

15 Andries Baart  Presentietheorie (www.andriesbaart.nl).www.andriesbaart.nl  Het antwoord op een zorgvraag zit in de zorgrelatie.  Essentieel: present zijn, afstemmen op de ander, agenda laten invullen door de ander.  In die ruimte ontstaat een concreet, geïndividualiseerd antwoord op de zorgvraag. SIHO 6 mei 2013

16 Schoolvisie  Integratie van filosofische en pedagogische inzichten.  Zorgt voor duidelijkheid; medewerkers spreken dezelfde taal. SIHO 6 mei 2013

17 Pedagogische inzichten Eerst ervaring, dan ideeën. Ideeën afgetoetst aan de visie  Brede zorg;  Zorgcontinuüm: preventieve zorg, verhoogde zorg, uitbreiding van de zorg;  Universal Design for Learning. SIHO 6 mei 2013

18 Verankering van de zorg in het beleid  Visietekst als bindmiddel tussen de beleidsdomeinen van de school.  Personeelsbeleid:  Communicatie over de visie  Ondersteuning in de uitvoering  Pedagogisch beleid: Inschrijvingsbeleid: erkenning van begeleidingsopdracht van personeel. SIHO 6 mei 2013

19 Een verhaal van concrete personen Kernteam van mensen die  dezelfde visie delen;  Elkaar vertrouwen;  Kunnen omgaan met diversiteit in modaliteiten. SIHO 6 mei 2013

20 Tot slot: waar naartoe? SIHO 6 mei 2013

21 Lieve.vanderdeelen@sgsintpaulus.eu Hilde.vanderdonckt@sgsintpaulus.eu HBO Verpleegkunde Aleydis Vijfseweg 2, 8790 Waregem Grote Hulststraat 55, 8700 Tielt 056/60 24 68 www.aleydis.be Onze contactgegevens SIHO 6 mei 2013


Download ppt "DOOR KWETSBARE STUDENTEN GERAAKT - MOGELIJKHEDEN ZIEN, GRENZEN VERLEGGEN. LIEVE VANDERDEELEN HILDE VAN DER DONCKT HOGER BEROEPSONDERWIJS VERPLEEGKUNDE."

Verwante presentaties


Ads door Google