De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS : een multidisciplinaire benadering Dr Anne Beyen 18 februari 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS : een multidisciplinaire benadering Dr Anne Beyen 18 februari 2003."— Transcript van de presentatie:

1 GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS : een multidisciplinaire benadering Dr Anne Beyen 18 februari 2003

2 waarom een multidisciplinaire benadering ?

3 1. oudere populatie neemt toe

4 2. aantal (ziekenhuis)bedden neemt zeker niet toe

5 1.oudere populatie neemt toe 2.aantal bedden = stabiel  alternatieve mogelijkheden : 1.andere ‘zorgprogramma’s’ ‘beter gebruik maken van beperkte middelen’

6 1.oudere populatie neemt toe 2.aantal bedden = stabiel  alternatieve mogelijkheden : 1.andere ‘zorgprogramma’s’ ‘beter gebruik maken van beperkte middelen’ 2. andere manieren om zorgprogramma’s te verwezenlijken : - dagziekenhuizen - liaison geriatrie - multidisciplinaire raadplegingen

7 waarom zijn andere zorgprogramma’s voor bejaarden nodig ? één symptoom  meerdere oorzaken  atypische presentatie – gemaskeerd  meer orgaansystemen aangetast  interacties tussen verschillende -ziekten -geneesmiddelen  consequenties op sociaal vlak  weerslag op mentale functioneren

8 DUS : 1 symptoom  1 oorzaak  1 behandeling

9 DUS : 1 symptoom  1 oorzaak  1 behandeling

10 DUS : 1 symptoom  1 oorzaak  1 behandeling DAAROM : denken in functie van syndromen eerder dan symptomen ‘cognitieve achteruitgang’ ‘vallen’ ‘achteruitgang van de algemene toestand’

11 samenvatting van de 9 stappen van geriatrische evaluatie: Stap 1: goede anamnese en hetero-anamnese Stap 2: bekijk alle medicatie Stap 3: klinisch onderzoek Stap 4: functionele evaluatie Stap 5: cognitieve evaluatie Stap 6: emotioneel nazicht Stap 7: sociale evaluatie Stap 8: technische onderzoeken en adviezen Stap 9: conclusie

12 wie heeft een “assessment’ nodig? Indien ‘3 rode vlaggen’ > 75 jaar hulp met ADL / IADL alleenwonend vallen delirium / verwardheid incontinentie > 2 acute opnamen in het ZH/jaar

13 besluiten uit literatuur nazicht : zonder aangepaste evaluatie :  meer patiënten geïnstitutionaliseerd  een aantal patiënten krijgen minder zorg ~ snellere achteruitgang ~ burn-out van familie/zorgverleners

14 besluiten literatuur nazicht: doel van de evaluatie : 1.nadruk op levenskwaliteit onafhankelijkheid 2.reductie van functionele achteruitgang 3.zoeken naar behandelbare aandoeningen

15 dagziekenhuizen in België : bestaffing : wisselend maar altijd : een geriater een (speciaal opgeleide) verpleegkundige een sociaal verpleegkundige zo nodig kan wel beroep gedaan op ergotherapeute/kinesiste/psycholoog in principe slechts één dag of halve dag bijkomende afspraken voor : verdere onderzoeken evaluatie therapie follow-up

16 geriatrische dagziekenhuizen in België : geen nomenclatuurnummer aan patiënt wordt een raadpleging aangerekend geen subsidiëring voor ziekenhuis  chirurgisch dagziekenhuis indien therapie IV : mini-forfait voor het ziekenhuis

17 dagziekenhuizen in België : ‘de toekomst’ Toespraak Minister Vandenbroucke 22.9.02 : …‘Samen met de minister van Volksgezondheid bouwen we aan het Zorgprogramma voor de Geriatrische Patiënt, dat een antwoord moet bieden op de complexe zorgvraag van deze bevolkingsgroep. Dit zorgprogramma biedt de mogelijkheid om in de algemene ziekenhuizen Geriatrische Dagziekenhuizen uit te bouwen. Oudere en zwakke patiënten kunnen dan gebruik maken van de ziekenhuisvoorzieningen zonder daarvoor langdurig opgenomen te zijn. Het zorgprogramma biedt tevens de mogelijkheid de patiënt op een multidisciplinaire manier te benaderen door geriaters, andere specialisten en alle betrokken zorgverstrekkers. Het zorgprogramma is nu voor advies in behandeling bij de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen.’…

18 Geriatrisch Dagziekenhuis Ziekenhuis Oost-Limburg

19

20 doelgroep : multidisciplinaire raadpleging : mobiele patiënten liefst vergezeld – zeker bij geheugenraadpleging

21 doelgroep : multidisciplinaire raadpleging : mobiele patienten liefst vergezeld – zeker bij geheugenraadpleging dagziekenhuis : minder mobiele patiënten –vanuit de thuissituatie –vanuit rustoord

22 doelgroep : multidisciplinaire raadpleging : mobiele patienten liefst vergezeld – zeker bij geheugenraadpleging dagziekenhuis : minder mobiele patiënten –vanuit de thuissituatie –vanuit rustoord uitgebreide onderzoeken bij niet acuut zieke patiënt –i.p.v. opname –die niet opgenomen wenst te worden –dementerende met hoge kans op delirium

23 doelgroep : multidisciplinaire raadpleging : mobiele patienten liefst vergezeld – zeker bij geheugenraadpleging dagziekenhuis : minder mobiele patiënten –vanuit de thuissituatie –vanuit rustoord uitgebreide onderzoeken bij niet acuut zieke patiënt –i.p.v. opname –die niet opgenomen wenst te worden –dementerende met hoge kans op delirium moeilijke ambulante planning –groot aantal onderzoeken –sociale redenen

24 doelgroep : multidisciplinaire raadpleging : mobiele patienten liefst vergezeld – zeker bij geheugenraadpleging dagziekenhuis : minder mobiele patiënten –vanuit de thuissituatie –vanuit rustoord uitgebreide onderzoeken bij niet acuut zieke patiënt –i.p.v. opname –die niet opgenomen wenst te worden –dementerende met hoge kans op delirium moeilijke ambulante planning –groot aantal onderzoeken –sociale redenen IV medikatie/technische handelingen

25 indikaties voor evaluatie : screening naar behandelbare ziekten accurate diagnose opstellen van een therapeutisch plan opstellen van een zorgplan multidisciplinair assessment (b.v. terugbetaling Ach-Inh) evaluatie van therapie technische handelingen : –transfusie –pleurapunktie/ascitespunktie –toekomst : IV toediening nieuwe bifosfonaten

26 bestaffing (1) : geriater : dr. Anne Beyen geriatrisch verpleegkundige : David Hendrikx  afsprakenplanning – overlopen dossiers : vrijdag  opname patiënten : dinsdag

27 bestaffing (2) : gerontopsychiater : Dr. Erik Bergen Dr. Martine Burin sociaal verpleegkundige : Mevr. Annick Jeunen psycholoog : Dhr Guido Vanhamme kinesist ergotherapeut logopediste diëtiste

28 verwijzingen : extern = verwezen door de huisarts intern = vanuit de raadpleging = herevaluatie/ follow-up van therapie

29 planningstrajekt : 1.afspraakaanvraag via raadplegingssecretariaat AD door arts  089 32 55 32

30 planningstrajekt : 1.afspraakaanvraag via raadplegingssecretariaat AD door arts  089 32 55 32 2.overlopen van checklist : inschatten probleem

31 planningstrajekt : 1.afspraakaanvraag via raadplegingssecretariaat AD door arts  089 32 55 32 2.overlopen van checklist : inschatten probleem 3.dossier ophalen

32 planningstrajekt : 1.afspraakaanvraag via raadplegingssekretariaat AD door arts  089 32 55 32 2.overlopen van checklist : probleemstelling 3.dossier ophalen 4.bespreking en planning op vrijdag : contact met huisarts planning van onderzoeken door VPK afspraak doorgeven aan huisarts en patiënt

33 planningstrajekt : 1.afspraakaanvraag via raadplegingssekretariaat AD door arts  089 32 55 32 2.overlopen van checklist : probleemstelling 3.dossier ophalen 4.bespreking en planning op vrijdag : contact met huisarts planning van onderzoeken door VPK afspraak doorgeven aan huisarts en patiënt 5.opname op dinsdag volgens planning

34

35 DUS : afspraak : 089/32 55 32 lokalisatie : W6 André Dumontziekenhuis tijdstip : in beginfase enkel op dinsdag : 8.30 u - 17.00 u wanneer : gestart 11 februari 2003


Download ppt "GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS : een multidisciplinaire benadering Dr Anne Beyen 18 februari 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google