De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZIEKENHUISOVERSCHRIJDEND ? 06 juni 2006

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZIEKENHUISOVERSCHRIJDEND ? 06 juni 2006"— Transcript van de presentatie:

1 ZIEKENHUISOVERSCHRIJDEND ? 06 juni 2006
KLINISCHE PADEN ZIEKENHUISOVERSCHRIJDEND ? 06 juni 2006

2 KLINISCH PAD Definitie :
Een verzameling van methoden en middelen om de leden van het multidisciplinair en interprofessioneel team op elkaar af te stemmen en taakafspraken te maken voor de zorg van een specifieke patiëntenpopulatie. Doel : binnen het zorgprogramma een kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te verzekeren .

3 NETWERK KLINISCHE PADEN
Het netwerk Klinische Paden is opgestart in maart 2000 met als doel de ziekenhuizen te ondersteunen bij ontwikkeling,implementatie en evaluatie van klinische paden. Het netwerk bestaat sedert 2004 uit zieken-huizen, revalidatiecentra en thuiszorg-organisaties.

4 OVERZICHT KLINISCHE PADEN (1)
Totale heupprothese Lage rugchirurgie Chirurgie intracraniële tumoren 2000 Abdominale hysterectomie Diverticulitis Normaal postpartum CABG / klepchirurgie ( + doc ) 2001 Myocardinfarct ( + doc )

5 OVERZICHT KLINISCHE PADEN (2)
Implantatie DCS (apart doc ) Vaginale hysterectomie Sectio Mastectomie Infectieuze COPD ( doc ) Diabetes mellitus Coronarografie / PTCA Pacemakerimplantatie

6 OVERZICHT KLINISCHE PADEN (3)
Schouder (rotator cuff) Radicale prostatectomie Osteotomie (BSO-Lefort) ( + doc) 2003 SRPE ( doc) Lobectomie/pneumectomie (+ doc) 2004 Inwendige defribillator Gastro-intestinale bloedingen 2004 Abdominale prostatectomie

7 OVERZICHT KLINISCHE PADEN (4)
Cervicale laminectomie Ventriculo-peritoneale drain Totale knieprothese Inwendige defribillator (doc HB) 2005 Longembolen ontw. Pré- en postoperatieve zorgen en follow-up na implantatie Baclofen-pomp ontw. Nefrectomie ontw.

8 Ontwikkeling klinische paden onze ervaring :
Tijdrovend Succes wordt bepaald door : - betrokkenheid van team en organisatie in het ontwikkelingsproces - mate van aanpak van klinisch concept en van veranderingsproces - engagement van de leiding en het eigenaarschap van de basis

9 Stand van zaken De meeste klinische paden stoppen bij ontslag .
Verkorte ligduur, dagklinische ingrepen , … zorgen er voor dat de zwaarte en complexiteit van zorg in de eerste lijn toeneemt Moeten, vanuit die context, de klinische paden ziekenhuisoverschrijdend bekeken worden ? Welke klinische paden komen in aanmerking in functie van het voorkomen en het beoogde resultaat ? In welke mate is er interesse vanuit de eerstelijnszorg ?

10 Voorbeeld klinisch pad : totale heupprothese
Aantal ingrepen : ± 330 per jaar Klinisch pad : geïntegreerd in verpleegdossier Verdere zorg na ontslag : - huisarts (brief/medicatie/opvolging) - verpleging (wondzorg/clexane/TED-kousen) - kinesist (verdere revalidatie) - thuishulp (indien nodig via soc.dienst) - woningaanpassing(-en) ( “ ) - specialist-orthopedie : controle

11 Conclusie (1) : Er moet een behoefte zijn vanuit de eerste lijn om een klinisch pad ziekenhuisover – schrijdend te ontwikkelen . Als ziekenhuis kunnen wij : - gegevens en informatie ter beschikking stellen (welke informatie is relevant ?) - een ondersteunende rol spelen in het verder ontwikkelen van de paden op basis van de opgedane ervaring.

12 Conclusie(2) : Het verder ontwikkelen wordt gedragen door de basis, in dit geval de eerste lijn (eigenaarschap) . De rol van de coördinator in dit proces is belangrijk en kan bijvoorbeeld bij de huisarts liggen (engagement van de leiding) De inbreng van alle zorgverstrekkers moet in het pad geïncludeerd worden (betrokkenheid van het multidisciplinair team) .

13 Conclusie(3) : Het ziekenhuis zal in dit project zeker geen trekkende rol maar kan wel een duwende rol spelen . Het ZOL werkt met een beleidsplancyclus, dit betekent dat wij als ziekenhuis de planning voor 2007 finaliseren eind Als er van ons in de loop van het volgende werkjaar een ondersteunende rol verwacht wordt mbt een bepaald klinisch pad, dan zouden we dit uiterlijk tegen oktober 2006 in de planning moeten kunnen voorzien.

14 Ruimte voor discussie …


Download ppt "ZIEKENHUISOVERSCHRIJDEND ? 06 juni 2006"

Verwante presentaties


Ads door Google