De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KLINISCHE PADEN ZIEKENHUISOVERSCHRIJDEND ? 06 juni 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KLINISCHE PADEN ZIEKENHUISOVERSCHRIJDEND ? 06 juni 2006."— Transcript van de presentatie:

1 KLINISCHE PADEN ZIEKENHUISOVERSCHRIJDEND ? 06 juni 2006

2 KLINISCH PAD Definitie : Een verzameling van methoden en middelen om de leden van het multidisciplinair en interprofessioneel team op elkaar af te stemmen en taakafspraken te maken voor de zorg van een specifieke patiëntenpopulatie. Een verzameling van methoden en middelen om de leden van het multidisciplinair en interprofessioneel team op elkaar af te stemmen en taakafspraken te maken voor de zorg van een specifieke patiëntenpopulatie. Doel : binnen het zorgprogramma een kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te verzekeren.

3 NETWERK KLINISCHE PADEN Het netwerk Klinische Paden is opgestart in maart 2000 met als doel de ziekenhuizen te ondersteunen bij ontwikkeling,implementatie en evaluatie van klinische paden. Het netwerk bestaat sedert 2004 uit zieken- huizen, revalidatiecentra en thuiszorg- organisaties.

4 OVERZICHT KLINISCHE PADEN (1) Totale heupprothese1999 Totale heupprothese1999 Lage rugchirurgie1999 Lage rugchirurgie1999 Chirurgie intracraniële tumoren2000 Chirurgie intracraniële tumoren2000 Abdominale hysterectomie2000 Abdominale hysterectomie2000 Diverticulitis2000 Diverticulitis2000 Normaal postpartum2001 Normaal postpartum2001 CABG / klepchirurgie ( + doc )2001 CABG / klepchirurgie ( + doc )2001 Myocardinfarct ( + doc )2001 Myocardinfarct ( + doc )2001

5 OVERZICHT KLINISCHE PADEN (2) Implantatie DCS (apart doc )2002 Implantatie DCS (apart doc )2002 Vaginale hysterectomie2003 Vaginale hysterectomie2003 Sectio2003 Sectio2003 Mastectomie2003 Mastectomie2003 Infectieuze COPD ( doc )2003 Infectieuze COPD ( doc )2003 Diabetes mellitus2003 Diabetes mellitus2003 Coronarografie / PTCA2003 Coronarografie / PTCA2003 Pacemakerimplantatie2003 Pacemakerimplantatie2003

6 OVERZICHT KLINISCHE PADEN (3) Schouder (rotator cuff)2003 Schouder (rotator cuff)2003 Radicale prostatectomie2003 Radicale prostatectomie2003 Osteotomie (BSO-Lefort) ( + doc)2003 Osteotomie (BSO-Lefort) ( + doc)2003 SRPE ( doc)2003 SRPE ( doc)2003 Lobectomie/pneumectomie (+ doc)2004 Lobectomie/pneumectomie (+ doc)2004 Inwendige defribillator2004 Inwendige defribillator2004 Gastro-intestinale bloedingen2004 Gastro-intestinale bloedingen2004 Abdominale prostatectomie2004 Abdominale prostatectomie2004

7 OVERZICHT KLINISCHE PADEN (4) Cervicale laminectomie2005 Cervicale laminectomie2005 Ventriculo-peritoneale drain2005 Ventriculo-peritoneale drain2005 Totale knieprothese2005 Totale knieprothese2005 Inwendige defribillator (doc HB)2005 Inwendige defribillator (doc HB)2005 Longembolenontw. Longembolenontw. Pré- en postoperatieve zorgen en follow-up na implantatie Baclofen-pompontw. Pré- en postoperatieve zorgen en follow-up na implantatie Baclofen-pompontw. Nefrectomieontw. Nefrectomieontw.

8 Ontwikkeling klinische paden onze ervaring : Tijdrovend Tijdrovend Succes wordt bepaald door : Succes wordt bepaald door : - betrokkenheid van team en organisatie in het ontwikkelingsproces - mate van aanpak van klinisch concept en van veranderingsproces - engagement van de leiding en het eigenaarschap van de basis

9 Stand van zaken De meeste klinische paden stoppen bij ontslag. De meeste klinische paden stoppen bij ontslag. Verkorte ligduur, dagklinische ingrepen, … zorgen er voor dat de zwaarte en complexiteit van zorg in de eerste lijn toeneemt Verkorte ligduur, dagklinische ingrepen, … zorgen er voor dat de zwaarte en complexiteit van zorg in de eerste lijn toeneemt Moeten, vanuit die context, de klinische paden ziekenhuisoverschrijdend bekeken worden ? Moeten, vanuit die context, de klinische paden ziekenhuisoverschrijdend bekeken worden ? Welke klinische paden komen in aanmerking in functie van het voorkomen en het beoogde resultaat ? Welke klinische paden komen in aanmerking in functie van het voorkomen en het beoogde resultaat ? In welke mate is er interesse vanuit de eerstelijnszorg ? In welke mate is er interesse vanuit de eerstelijnszorg ?

10 Voorbeeld klinisch pad : totale heupprothese Aantal ingrepen : ± 330 per jaar Aantal ingrepen : ± 330 per jaar Klinisch pad : geïntegreerd in verpleegdossier Klinisch pad : geïntegreerd in verpleegdossier Verdere zorg na ontslag : Verdere zorg na ontslag : - huisarts (brief/medicatie/opvolging) - verpleging (wondzorg/clexane/TED-kousen) - kinesist (verdere revalidatie) - thuishulp (indien nodig via soc.dienst) - woningaanpassing(-en) ( “ ) - specialist-orthopedie : controle

11 Conclusie (1) : Er moet een behoefte zijn vanuit de eerste lijn om een klinisch pad ziekenhuisover – schrijdend te ontwikkelen. Er moet een behoefte zijn vanuit de eerste lijn om een klinisch pad ziekenhuisover – schrijdend te ontwikkelen. Als ziekenhuis kunnen wij : Als ziekenhuis kunnen wij : - gegevens en informatie ter beschikking stellen (welke informatie is relevant ?) stellen (welke informatie is relevant ?) - een ondersteunende rol spelen in het verder ontwikkelen van de paden op basis verder ontwikkelen van de paden op basis van de opgedane ervaring. van de opgedane ervaring.

12 Conclusie(2) : Het verder ontwikkelen wordt gedragen door de basis, in dit geval de eerste lijn Het verder ontwikkelen wordt gedragen door de basis, in dit geval de eerste lijn (eigenaarschap). De rol van de coördinator in dit proces is belangrijk en kan bijvoorbeeld bij de huisarts liggen (engagement van de leiding) De rol van de coördinator in dit proces is belangrijk en kan bijvoorbeeld bij de huisarts liggen (engagement van de leiding) De inbreng van alle zorgverstrekkers moet in het pad geïncludeerd worden (betrokkenheid van het multidisciplinair team). De inbreng van alle zorgverstrekkers moet in het pad geïncludeerd worden (betrokkenheid van het multidisciplinair team).

13 Conclusie(3) : Het ziekenhuis zal in dit project zeker geen trekkende rol maar kan wel een duwende rol spelen. Het ziekenhuis zal in dit project zeker geen trekkende rol maar kan wel een duwende rol spelen. Het ZOL werkt met een beleidsplancyclus, dit betekent dat wij als ziekenhuis de planning voor 2007 finaliseren eind 2006. Als er van ons in de loop van het volgende werkjaar een ondersteunende rol verwacht wordt mbt een bepaald klinisch pad, dan zouden we dit uiterlijk tegen oktober 2006 in de planning moeten kunnen voorzien.

14 Ruimte voor discussie …


Download ppt "KLINISCHE PADEN ZIEKENHUISOVERSCHRIJDEND ? 06 juni 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google