De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bare Buttocks sessie Conservatieve behandeling diverticulitis:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bare Buttocks sessie Conservatieve behandeling diverticulitis:"— Transcript van de presentatie:

1 Bare Buttocks sessie Conservatieve behandeling diverticulitis:
De dagelijkse praktijk RJF Felt-Bersma

2 Conservatieve Behandeling van Diverticulitis
Overzicht van databases van de klinische opnames van patiënten met diverticulitis Periode 2001-okt 2007 Huidige medicamenteuze behandeling methodes Periode Incidentie van maligniteit en diverticulitis Medicamenteuze behandeling

3 Database Periode 2001-okt 2007 codering diverticulitis klinische opnames 194 patiënten – gegevens mirador en status 22† 11 geen diverticulitis 161 patiënten nu in leven, enquête gestuurd 81 respons (50%) Data voor comorbiditeit (roken, alcohol, BMI, dialyse, maligniteiten, medicatie mbt cardovasculair, pulmonaal en tr digenstivus

4 Patiënten periode 2001-2007 N 194 Man : Vrouw 79 (41%) : 115 (59%) 2:3
118 conservatief (67%) 59 OK (33%) 17 onbekend 1 abstineren Man : Vrouw 79 (41%) : 115 (59%) 2:3 Leeftijd mediaan 66 (28-104) % > 60 jaar % % < 40 jaar 6 m, 4 vr BMI <26 8 cons (1 drainage), 2 OK, geen mortaliteit

5 Diverticulitis beloop 2001-2007

6 Klachten bij presentatie
Allen (194) Cons (118) Buikpijn 53 32 Koorts 16 15 Rectaal bloedverlies 13 Diarhee 9 6 Misselijk 3 2 Combinatie 70 44 Onbekend 28

7 Comorbiditeit Allen (81) Cons(45) Adipositas (41)
Leeftijd 67 jr 65jr 65 jr BMI 23 U 26,5 U 31 U Cardiaal % % % Pulmonaal % % Dialyse % % % Rheuma % % DM % % 2 5% Maligniteit % % % 49% % % Roken % % Actueel % % Alcohol >15 glazen % %

8 Adipositas Uit enquête bij 81 patiënten de BMI bekend
41 (50%) patiënten BMI26 23 BMI 26-30 18 BMI > 30 Behandeling 20 cons10 recidief (4 cons, 2 acute OK, 4 electief) 17 OK 4 recidief (2 cons, 2 OK) 4 onbekend Selectie!

9 Lab cons OK leucocyten 12, ,1 CRP BSE

10 Beeldvorming Echo (acute fase) 3 2 CT (acute fase) 80 (41%) 64 (54%)
Allen 194 Cons 118 Echo (acute fase) CT (acute fase) 80 (41%) 64 (54%) X-colon (acute fase) Endoscopie (acute fase) Endoscopie uiteindelijk 121 (62%)

11 Hinchey klasse

12 Hinchey klasse conservatieve groep
cirkeldiagram

13 Behandeling conservatieve groep
Antibiotica 60% Drainage abces 6% Voedingsaanpassing Meestal vezelrijk evt extra metamucil Laxantia: afh obstipatie (enquête) 15 (19%)

14 Antibiotica 71 (60%) antibiotica 25 augmentin (amoxy, clavulaanz)
7 cipro/cephalo 6 metronidazol/pipsil 3 metronidazol/cephalo

15 Opnameduur conservatieve behandeling
29 dagbehandeling dg dg dg 3 21 dg 3 > 35 dg 6 onbekend

16 29 dagbehandeling Behandeling 11 antibiotica (±50%) 8 vezels vocht
2 geen 8 onbekend

17 22 Overleden patiënten Leeftijd 76 jr Behandeling 14 OK (64%)
12 acute OK (55%) 2 OK na falen cons 8 cons (36%) 2 drainage 9 Overleden in relatie met eerste aanval: 6 OK – 3 acuut, na falen cons, 1 electief 3 cons

18 Complicaties conservatieve groep
i.v.m. diverticulitis 33 (29%) Abces 10 Divertikelbloeding 7 Stenose 5 Fistel 3 Perforatie 3 Ileus 1 Sepsis 1 geen ? (66%) onbekend 6 (5%)

19 Vegelijking 2001-2007 en 1990-2000 2001-2007 1990-2000 patiënten 177
288 conservatief 118 (67%) 159 (55%) chirurgisch 59 (33%) 129 (44%) - acuut 46 (26%) 82 (28%) Recidief 64 (38%) 63 (23%) - 1e reci cons - 1e reci OK 50 (43%) 14 (26%) 57 (37%) 9 (8%) mortaliteit 9 (4,6%) 16 (5,7%)

20 Conclusie Eigen interpretatie ruis in retrospectieve data
Behandeling conform literatuur Mortaliteit onveranderd Meer cons vs OK Behandeling later vnl vezels en laxantia, geen mesalazine Betekenis van adipositas en jonge leeftijd onduidelijk Leeftijd < 40 geen mortaliteit Adipositas niet te beoordelen, immers enquête overlevenden


Download ppt "Bare Buttocks sessie Conservatieve behandeling diverticulitis:"

Verwante presentaties


Ads door Google