De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Percutane Cholecystostomie Titel 1 Percutane Cholecystostomie bij Acute Cholecystitis Zin en Onzin Grard Nieuwenhuijzen Chirurg Catharina Ziekenhuis Eindhoven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Percutane Cholecystostomie Titel 1 Percutane Cholecystostomie bij Acute Cholecystitis Zin en Onzin Grard Nieuwenhuijzen Chirurg Catharina Ziekenhuis Eindhoven."— Transcript van de presentatie:

1 Percutane Cholecystostomie Titel 1 Percutane Cholecystostomie bij Acute Cholecystitis Zin en Onzin Grard Nieuwenhuijzen Chirurg Catharina Ziekenhuis Eindhoven

2 Percutane Cholecystostomie Techniek 2 Lokaal Anaesthesie Echogeleid evt CT geleid Transhepatisch Transperitoneaal Verwijderen na 3 weken

3 Percutane Cholecystostomie Historie 3 1979 Elyaderani & Gabriele Biliaire Obstructie 1982 Radder et al. Acute Cholecystitis

4 Percutane Cholecystostomie Mortaliteit Acute Cholecystectomie 4 Glenn et al. Ann Surg 1981 193:56-59

5 Percutane Cholecystostomie Mortaliteit Acute Cholecystectomie 5 Glenn et al. Ann Surg 1981 193:56-59 Mortality after Open Cholecystectomy

6 Percutane Cholecystostomie Mortaliteit Acute Cholecystectomie 6 Kimura et al. J Hepatobiliairy Pancreat Surg 2007 14:15-26

7 Percutane Cholecystostomie Beter dan Acute Cholecystectomie? 7 Hoofdvraag Is de Percutane Cholecystostomie (PC) ± Electieve Cholecystectomie beter dan de Acute Cholecystectomie (AC) Bij de ernstig zieke patiënt met Acute Cholecystitis Morbiditeit Mortaliteit

8 Percutane Cholecystostomie Evidence? 8 Samenvatting meeste studies: “Acute Cholecystectomy in critically ill patients has a high morbidity and mortality ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………… Percutaneous Cholecystostomy is a safe and feasible procedure”

9 Percutane Cholecystostomie Review HPB 2009 9 Winbladh et al. HPB 2009 11:189-193

10 Percutane Cholecystostomie Bespreking 10 Percutane Cholecystostomie 1.Indicaties 2.Succes percentage 3.Morbiditeit en Mortaliteit 4.Delayed Cholecystectomy 5.M&M van Acute Cholecystectomie

11 Percutane Cholecystostomie Indicaties 11 Ouderen Critically Ill Seriously Ill Apache Score > 12 Tokyo Criteria Graad II/III Heterogene patiëntengroepen in studies

12 Percutane Cholecystostomie Indicaties Acute Cholecystitis: Tokyo Criteria 12 Hirota et al. J Hepatobiliairy Pancreat Surg 2007 14:78-82

13 Percutane Cholecystostomie Acute Cholecystitis: Tokyo Criteria Flow Chart 13 Miura et al. J Hepatobiliairy Pancreat Surg 2007 14:27-34

14 Percutane Cholecystostomie Apache II Score en Mortaliteit 14

15 Percutane Cholecystostomie Succes percentage 15 50 studies waarbij succespercentage werd beschreven 1693/1712 (98.9%) Succesvolle plaatsing

16 Percutane Cholecystostomie Succes percentage 16 Klinische Verbetering vrijwel steeds na 48-72 uur Succesvolle Behandeling Overall 1498/1751 (85.6%) Calculeuze Cholecystitis 90.7% (A)Calculeuze Cholecystitis: 85.2% Duidelijke Diagnose: 89.2% Onduidelijke Diagnose: 71.7%

17 Percutane Cholecystostomie Morbiditeit 17 Dislocatie Catheter 98/1144 (8.57%) Andere Complicaties 104/1687 (6.24%) m.n. Pulmonaal

18 Percutane Cholecystostomie Mortaliteit PC 18 Mortaliteit Geassocieerd met Plaatsing: 0.36% Overall Mortaliteit: 288/1861 (15.4%) Duidelijke Diagnose: 11.7% Onduidelijke Diagnose: 33.9%

19 Percutane Cholecystostomie Delayed Cholecystectomie na PC 19 Hoeveel patienten ondergaan een Cholecystectomie na PC? Ongepland na PC: 4.5% Electief na PC: 38.1% Totaal 42.6%

20 Percutane Cholecystostomie Wel of geen cholecystectomie na PC? 20 Periode 1996-2004 67 Percutane cholecystostomieën ASA III-IV patiënten Gemiddelde leeftijd 79 jaar 57 Overlevers 24 wel cholecystectomie (interval of spoed) 33 geen cholecystectomie Ha et al. Hepato-Gastroenterology 2008 55:1497-1502

21 Percutane Cholecystostomie Mortaliteit en Recidief na PC en AC 21 Ha et al. Hepato-Gastroenterology 2008 55:1497-1502

22 Percutane Cholecystostomie Risicofactoren Recidief Cholecystitis na PC 22 Ha et al. Hepato-Gastroenterology 2008 55:1497-1502 Univariate Analysis of Variables associated with Recurrence of Acute Cholecystitis in Patients without Subsequent Cholecystectomy 1-year Recurrence 3-year recurrence P-value AgeNS <7050% ≥7032%46% SexNS Male19% Female39%54% Concomitant CBD DiseaseNS Yes33% No32%46% Gallstone NumberNS Multiple26%41% Single100% Gallstone size0.003 ≥ 1 cm78% < 1 cm12%34%

23 Percutane Cholecystostomie Mortaliteit PC vs AC Evidence? 23 12 prospectieve studies 41 Retrospectieve studies Geen gerandomiseerde studies PC vs AC! Alle studies wetenschappelijk bewijs graad C PC vs AC! N=1918

24 Percutane Cholecystostomie Mortaliteit Acute Cholecystectomie ≥ 60 jaar 24 Acute Cholecystectomie ≥ 60 jaar 21 recente studies 1983-2005 (n=3466) In-Hospital en 30 dagen mortaliteit 4.5% Winbladh et al. HPB 2009 11:189-193

25 Percutane Cholecystostomie Totale Mortaliteit AC vs PC 25 PC Procedure Mortaliteit 0.36% Mortaliteit na PC15.4% Mortaliteit Electieve Cholecystectomie na PC 0.96% Totale mortaliteit PC16.7% Acute Cholecystectomie4.5% Winbladh HPB (Oxford) 2009 189-193

26 Percutane Cholecystostomie Totale Mortaliteit AC vs PC: Periode Effect 26 Totale mortaliteit PC + EC (<1996) 22.1% Totale mortaliteit PC + EC (>1996) 13.3% Totale mortaliteit na AC (<1996)12% Totale mortaliteit na AC (>1996)4% Winbladh HPB (Oxford) 2009 189-193

27 Percutane Cholecystostomie PC vs AC: consecutive series 27 Finse Retrospectieve studie Acute Cholecystitis > 75 jr Periode A 1988-1992: m.n. AC (n=92) Periode B 1992-2002: m.n. PC (n=126) Mortaliteit Periode A: 8% Periode B: 6% Geen verschil opname duur Predictors Mortaliteit Pulmonaal, ondervoeding, vocht rond galblaas bij US, perforatie Mäkelä et al. Hepatogastroenterology 2005 52:999-1004

28 Acute Cholecystostomie Early vs Delayed Cholecystectomy 28 Gurusamy et al. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Oct 18;(4)

29 Acute Cholecystostomie Early vs Delayed Cholecystectomy 29 Acuut versus Uitgesteld (>6 weken) 5 trials n=451 Galwegletsel gelijk (OR 0.63 CI 0.15-2.70) Conversiepercentage gelijk (OR 0.84 CI 0.53-1.34) 17.5% van de uitgestelde groep moesten Acute Cholecystectomie ondergaan Opnameduur 4 dagen korter bij Acute Cholecystectomie Conclusie: Vroege Acute (laparoscopische) Cholecystectomie is veilig en leidt tot kortere opname duur Gurusamy et al. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Oct 18;(4)

30 Percutane Cholecystostomie Conclusies 30 Veilige Procedure Cholecystectomie na PC > 40% Mortaliteit na PC ± EC hoger dan AC Hoger succespercentage bij zekere diagnose Géén Bewijs dat PC beter is dan AC! Mogelijk aanwijzingen dan AC beter is…..

31 Percutane Cholecystostomie Kanttekeningen 31 Hoge mortaliteit in studies reflecteert mogelijk meer de matige prognose van de patiëntengroepen op basis van onderliggende ernstige ziekte Patiëntengroepen niet goed gedefinieerd in studies Selectie bias in studies Leeftijd Zekerheid Diagnose (68% heeft geen galstenen) Comorbiditeit Risicoprofiel ASA;APACHE Zijn meestal erg zieke patiënten

32 Percutane Cholecystostomie Epicrise 32 Misschien is de Acute Cholecystectomie zo gek nog niet bij ouderen en ernstig zieke patiënten…… Maar bewijs is marginaal en we hebben behoefte aan data van gerandomiseerde trials met goede in- en exclusiecriteria


Download ppt "Percutane Cholecystostomie Titel 1 Percutane Cholecystostomie bij Acute Cholecystitis Zin en Onzin Grard Nieuwenhuijzen Chirurg Catharina Ziekenhuis Eindhoven."

Verwante presentaties


Ads door Google